Tidigare chef för stort läkemedelsbolag: ”Om jag berättade allt skulle Julian Assange se ut som en amatör”

“Om någon av er har idén att läkemedelsindustrin är mån om er hälsa – glöm det! Det är bara pengar de är intresserade av. Och myndigheterna är lika kriminella som läkemedelsbolagen.”

Läs hela pressmeddelandet…

Lättläst bok … Piller & profiter : memoarer från en läkemedelsindustri med dödlig biverkan


– ◊ –

Reflektion

Vem står för notan?

Det gör Du i form av:

 • Ohälsa och en lägre livskvalité (övervikt, diabetes, ADHD, ont i magen, psykisk obalans, etc.).
  .
  Viktoperationer är det ultimata uttrycket för detta, ett medicinskt övergrepp av mycket brutal art som sänker livskvalitén på ett mycket drastiskt sätt. Detta sker utan förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet och finansieras via skattemedel.
  .
  Att man inte ostraffat kan skära bort nästan hela magsäcken, hela tolvfingertarmen och dela av tunntarmen, utan mycket allvarliga och livslånga konsekvenser, det förstår de flesta,  utom de ansvariga inom vården.
  .
  Läs mer om viktoperationer och dess följder… VIKTOPERTIONER – en översikt
  .
 • Långa vårdköer och vården kommer inte att räcka till alla. Redan nu, år 2011, beräknas vården gå back med mer än två miljarder kronor (läs mer…). Vi marscherar i rask takt mot en ojämlik vård.
  .
 • Höga skatter och avgifter. SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs (läs mer…).
  .
 • Seriösa vårdutövare ”tvingas” till behandlingar som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, mot eget bättre vetande och egna erfarenheter, vilket orsakar en inre motivationskonflikt, vilket är emotionellt stressande och på sikt sjukdomsframkallande. Dvs även vårdens anställda far illa.
  .
  Överbeläggningar innebär också att stora delar av vårdens anställda ”går på knän” i sin strävan att göra det bästa möjliga av situationen.

– ◊ –

Den ”herrelösa byråkrati” som råder inom vården har öppnat upp
för läkemedelsindustrins inflytande och deras intresse är att främst
maximera kvartalsvinsten och att säkra upp marknaden framöver.
De lever på ohälsa – inget konstigt med det, bara moraliskt och
mänskligt klandervärt.

Denna process kommer att framskrida tills kollapsen är ett faktum
eller tills ansvariga politiker tar sitt ansvar och tar befälet, tills de
styr verksamheten mot medborgarnas och samhällets intressen.

Alarmklockor har ringt under mer än ett decennium, men ansvariga
politiker har duckat och inte tagit till sig frågan. Nu är det hög tid att agera!


Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera