Barn med ADHD? Sluta servera det här!

– ◊ –

– ◊ –

Child Have ADHD? Stop Feeding Them This

-◊ –

Kommentar:

Cirka 10 % av våra ungdomar har ADHD av varierande grad. Genom att servera riktig mat (NJUTMETODEN) istället för tallriksmodellen (extrem högkolhydratkost) så minimeras ADHD-symptomen eller helt försvinner.

Det betyder att undervisningen skulle fungera bättre i skolan om vi började servera riktig mat istället för att påtvinga skolbarnen lightprodukter. Med i medeltal två ”speedade” ADHD-elever i en klass blir det jobbigt för alla, inklusive lärarna. Mindre blir gjort och undervisningen blir lidande. Det förlorar alla på.

Hälsofördelarna fås på köpet.

– ◊ –

Nortelje-tidning om samhällsvinst adhd-projekt

Brott lönar sig inte. Men det lönar sig att hjälpa brottslingar. Adhd-projektet på Norrtäljeanstalten kan ge en samhällsvinst på 60 miljoner om året. Det finns cirka 7 000 personer intagna på fängelser och häkten i landet. Mellan 25 och 45 procent av dem beräknas ha adhd.

– Det innebär att mellan 2 000 och 3 000 personer med ett obehandlat neuropsykiatriskt funktionshinder sitter inlåsta och obehandlade. Många av dem har levt i ett konstant utanförskap sedan de var små, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Hittills har trettio interner som har diagnosen adhd behandlas med den narkotikaklassade medicinen Concerta i kombination med Kriminalvårdens behandlingsprogram på Norrtäljeanstalten. Projektet är världsunikt och har hittills bara pekat på goda resultat.

På uppdrag av kriminalvården har Ingvar Nilsson utvärderat projektet ur ett socioekonomiskt perspektiv. Resultaten talar för sig själva.

– Projektet kostar högst tre miljoner kronor per år att driva. Om de 30 killarna som har varit med i studien lyckas hålla sig ifrån brott och droger när de kommer ut talar vi om en ren samhällsvinst på strax under 60 miljoner kronor på årsbasis, säger han.

Som den ekonom han är kan ha ge fler räkneexempel.

– Om vi gör ett antagande att tio procent lyckas, tre av trettio, ger det en samhällsvinst på 3 miljoner kronor på årsbasis vilket motsvarar cirka 80 miljoner på 20 års sikt, säger Ingvar Nilsson som kallar adhd-projektet ett skolboksexempel på lyckat samarbete mellan kriminalvården och sjukvården.

Det enda problem han kan se med projektet ligger egentligen utanför projekttiden.

– Den medicinska behandlingen måste fortsätta även när de intagna friges. Kastas killarna ut i utanförskap igen går det illa, säger han.

Under sitt utvärderingsarbete har han personligen gått igenom tre dramatiska skeenden.

– Först blir man glad över framgången. Sedan blir man oerhört vemodig över det lidande som finns bland de här människorna. Sedan blir man oerhört upprörd över att någon tillåter att det får ske. Det finns ett enormt moraliserande över den här gruppen, säger Ingvar Nilsson.

Fakta

  • Projektet är världsunikt och har pågått sedan 2007 bland interner med långa straff och diagnostiserad adhd.
  • Projektet drivs som en forskningsstudie av Ylva Ginsberg, överläkare vid neuropsykiatriska teamet Huddinge. Hon räknar med att kunna sammanställa resultatet av studien i slutet av 2010.
  • Anstaltens adhd-avdelning har plats för 12 interner.
  • Adhd förekommer hos 2-5 procent av befolkningen. Hälften av dem som har symptomen som barn har kvar dem som vuxna.
  • Var fjärde man och nästan var tredje kvinna som sitter i fängelse beräknas ha adhd. Flertalet av dem har inte erbjudits någon behandling.

Åsa Forsberg

Källa: Neuropsykiatrisk mediabevakning [ 2010-01-29 ]

 

Vår kommentar:

Nu diskuteras om våra interner med adhd skall medicineras med läkemedel innehållande amfetamin. Studier i USA och England där internerna serverades naturlig mat (LCHF) visade sig ha en osannolikt bra effekt!

Är det för enkelt med riktig mat (LCHF) som har ännu bättre effekt – utan biverkningar?

Effekten kan förstärkas genom extra tillskott av omega-3.

 

156 svar på ”Barn med ADHD? Sluta servera det här!”

  1. Pingback: Midi-Bloggen

Kommentera