Skatten på nyttiga luncher bör sänkas (?)

”Om hundratusentals svenskar övergick till att äta nyckelhålscertifierade måltider under arbetsdagen så skulle det få en enorm inverkan på folkhälsan. Regeringen borde låta Folkhälsoinstitutet utreda frågan, skriver Martin Jönsson, Lunchfrämjandet.”

Läs mer… NEWSMILL

Kommentar:

Nyckelhålsmärkningen introducerade Livsmedelsverket 1989 och vi lärde oss att äta fettsnålt, vi lärde oss att ersätta naturligt fett med industriellt processade kolhydrater som är billigt att producera.

Resultatet är uppseendeväckande! På bara tjugo år har fetman fördubblats och diabetes trefaldigats. Astma, allergier och magsjukdomar har också ökat närmast epidemiskt.

Lunchfrämjandet är uppenbarligen inte nöjd med resultatet. De vill nu accelerera processen.

Vidare bör vi inte börja manipulera skattesatserna, då öppnar vi upp för nya tokigheter. Danmarks smörskatt och Lunchfrämjandets förslag är exempel på hur fel det kan bli.

Den rätta vägen är information baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ingen medveten konsument som lägger margarin i kundvagnen, ens om det vore gratis.

Team KOSTDEMOKRATI

Kommentera