Nu är det allvar!

Svensk mjölk är snart ett minne blott

Foto: Annika af Klercker

Om svenska konsumenter ska kunna få närproducerad och ekologisk mat måste mjölkbönderna kunna få rimligt betalt för sin mjölk, skriver Gunnar Lindstedt.

Makten över svensk matproduktion hamnar allt mer i händerna på utländska multinationella bolag. Nu senast genom Arlas uppköp av Milko. Risken är uppenbar att även Skånemejerier inom kort slukas av någon utländsk mejerijätte, skriver journalisten Gunnar Lindstedt.

I det tysta raseras just nu Sveriges möjligheter att försörja befolkningen med mat. Många grisbönder har kroknat, och importen av fläsk når snart 50 procent. I vinter varnas också för risken att den inhemska produktionen av nötkött kommer att minska kraftigt till följd av nya EU-regler.

Men framför allt är det just nu mejerivarorna mjölk, smör och ost som flyttar utomlands.

Konsumenterna, inte minst i storstäderna, vill ha närproducerad mat som framställts på ett ekologiskt hållbart sätt. Matproduktionen måste dessutom bli mer lokal och småskalig för att klara framtidens krav på minskade koldioxidutsläpp och tilltagande energibrist. Att som i dag använda stora mängder olja för att producera, paketera och transportera vår mat är ohållbart.

Läs mer … SvD BRÄNNPUNKT | JORDBRUK

– ◊ –

Vår kommentar:

Utvecklingen går inte konsumenternas väg. Är mjölk från ”GMO-kor” nästa utvecklingssteg?
De finns redan i USA, och deras mjölk har visat sig öka risken för bröstcancer, läs mer… (Googleöversatt).

Matrevolutionen är redan uppstartad, det börjar bli dags för en ”MJÖLKREVOLUTION”.

Våra myndigheter tittar åt ett annat håll, varför det blir vi konsumenter som får göra jobbet.

Vad gör våra myndigheter?

  • Konkurrrensverket (KKV)?
  • Landsbygdsdepartementet? Med Eskil Erlandsson, landsbygdsminister, Centerpartiet.
    Borde inte Centerpartiet värna ett svenskt hållbart jordbruk? [1]

Tidigare inlägg om ”mjölkmonopolet”:

Nytt inlägg från Paleofriend – missa inte det! … Vi saknar kossan när båset är tomt

”Hade marknaden fungerat så hade vi kunnat betala mer för att få den mjölk vi ville ha. Men vi har inte brytt oss, vi har haft ett jordbruksdepartement som har fungerat som ett helägt dotterbolag till livsmedelsindustrin. Arla har fått hållas med sitt imperibyggande.”

”Eftersom vi inte bryr oss håller vi på att tappa kontrollen. Det gäller både mjölken och kossan, och vår demokrati. Antagligen går det vi menar med civilisation mot sitt slut också. Låter vi andra tänka åt oss så får vi ta konsekvenserna.”

– ◊ –

Not [1] Centerpartiets program.

Landsbygd

Centerpartiets landsbygdspolitik handlar om att stärka regioners och individers möjligheter för entreprenörskap, konkurrenskraft och sysselsättning. En tillväxtinriktad landsbygdspolitik skapar möjligheter att tillvarata den lokala och regionala miljöns unika förutsättningar.

Landsbygden har stora tillgångar i form av råvaror, energi och goda livsmiljöer. Det finns en stor efterfrågan på dessa resurser och kan rätt nyttjat ge goda utvecklingsmöjligheter för den svenska landsbygden. Sverige måste bättre tillvarata landsbygdens möjligheter att bidra till hållbar utveckling genom bland annat produktion av livsmedel, förnybar energi, hållbar turism och kulturupplevelser.

Läs mer…

Är det Arla som bestämmer landsbygdspolitiken eller är det våra förtroendevalda C-politiker?

Är Centerpartiets ovanstående text ”poesi” eller är det ett ”handlingsprogram”?