WHI: Fettsnål kost förvärrar dramatiskt blodsockret för diabetiker.

News You Missed. WHI (Women’s Health Initiative):

Low Fat Diet Dramatically Worsens Diabetic Blood Sugars

What they found was that for women with diabetes, the low fat diet wasn’t just useless, it was dangerous, because it raised their blood sugar significantly–and I don’t mean just statistically significantly. I mean it raised it a lot.

Read more…

Nyheten du missade. WHI (Women’s Health Initiative):

Fettsnål kost förvärrar dramatiskt blodsockret för diabetiker.

Vad de fann var att för kvinnor med diabetes var fettsnål kost inte bara meningslöst, det var farligt, eftersom det höjde deras blodsocker markant – och jag menar inte bara statistiskt signifikant. Jag menar det att det steg ordentligt.

Läs mer… (Google översatt)

– ◊ –

Optimala blodsockervärden efter 2 månader på LCHF-kost!

Vår kommentar:

Socialstyrelsen rekommenderar idag diabetiker en fettsnål och kolhydratrik kost, som dramatiskt höjer blodsockret, som kräver ökade insulindoser, som lägger grunden till metabola syndromet och ”naturalförloppet” (att hela tiden bli allt sämre). De levererar diabeteskostråd som SBU nyligen konstaterades ”vila på bräcklig grund”.

[Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ger kunskap för en bättre vård; SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.]

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är dagens diabeteskostråd direkt sjukdomsframkallande, som enbart gynnar diabetesindustrin och den vårdindustri vars marknad utgörs av de följdsjukdomar som uppkommer.

Hur länge till har vi råd med detta? Och varför fortsätta ge diabetiker råd som gör dem sjukare?

Årtalet är snart 2012 och inget land har råd att vänta med åtgärder som dramatiskt skulle förbättra folkhälsan, som skulle reducera sjukvårdskostnader, som skulle stärka vår internationella konkurrenskraft, som skulle ge fler jobb och större intäkter!

Vi har inte råd med senfärdiga ämbetsverk som fortfarande agerar som om det fortfarande vore 1900-talet, som om vi hade all tid i världen på oss, bara för att de själva sitter fast i ett kluster som gör dem handlingsförlamade.

Våra förtroendevalda politiker är de enda som kan styra upp utvecklingen.
Det medicinska och det vetenskapliga är redan klarlagt.
Det som återstår är politisk handlingskraft.

BOLLEN LIGGER HOS VÅRA POLITIKER.
SPELA DEN!

APPENDIX

WHI 2006. JAMA Studien som många anser vara sista spiken i kistan för teorin att fett eller mättat fett skulle ge hjärtsjukdom. Gigantisk studie där nästan 50,000 kvinnor följdes under 8 år. Allt till en nätt kostnad av över en halv miljard dollar. Knappt hälften randomiserades till lågfettskost och drog ner rejält på fettintaget, samt åt mer frukt och grönt. Resultatet blev ingen minskning av risken för hjärtsjukdom. Faktum var att för de redan hjärtsjuka fanns en tendens till ökad risk i lågfettsgruppen, som var statistiskt signifikant. Som grädde på moset sågs ingen minskad cancerrisk, och de som försökt minska fettintaget hade inte heller gått ner ens ett halvt kilo under de 8 åren i snitt, jämfört med de som åt som vanligt. Detta trots att lågfettsgruppen även motionerat mer. Här är en rapport från Harvard. (Low-Fat Diet Not a Cure-All)

Källa: Kostdoktorn

– ◊ –

VARSÅGOD OCH NJUT!

”Man får inte cancer för att man stoppar i sig fett”

Fett är inte farligt.

Mjölk och smör är inte heller farligt.

Nu kan vi en gång för alla sluta tramsa med lättmargarin.

Allt är fel

Och tänka sig: allt vad man har försökt tuta i oss är fel!

Läs artikeln här…

– ◊ –

397 svar på ”WHI: Fettsnål kost förvärrar dramatiskt blodsockret för diabetiker.”

Kommentera