Kvinna förlorar benen efter viktoperation

The World’s #1 Natural Health Website

Why Surgery Is Not the Best Solution to Obesity

  • Nearly Half of Weight Loss Surgeries Result in Major Complications.
  • One in 50 Die after Gastric Bypass.
  • Gastric Bypass Will Wreak Havoc on Your Digestive Processes and Ability to Absorb Nutrients.
  • A FAR Better Alternative — Lose Weight in Three Steps. Fortsätt läsa ”Kvinna förlorar benen efter viktoperation”

Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar

Läs hela debattinlägget här...

– ◊ –

Region Skåne vill dock inte vänta:

  • Region Skåne köper Gardasil. Region Skåne har bestämt sig för att inte vänta på den nationella upphandlingen av HPV-vaccin. Nu har man beslutat köpa in Gardasil för flickor födda 1993. Läs mer…
  • Skåne upphandlar HPV-vaccin. Region Skåne går runt den nationella upphandlingen av HPV-vaccin och direktupphandlar nu på egen hand Gardasil.  Därmed kan regionen komma igång med vaccineringen i höst, rapporterar TT. Även om regionen riskerar att åka på skadestånd för brott mot lagen om offentlig upphandling, så tar man den risken med motiveringen att man vill fånga upp de äldsta flickorna innan de slutar skolan. Läs mer…

– ◊ –

Vår kommentar:

Vi förutsätter att Region Skåne även informerar om de risker en vaccinering innebär, så att var och en själv kan göra en egen riskbedömning. Informationsmisstaget som skedde vid vaccinering mot A(H1N1), som visade sig kunna orsaka narkolepsi, bör inte upprepas.

Tidigare inlägg: Vaccin mot HPV.

Länk mellan autism och diabetes? (och om UC/Crohns)

Paleofriend om autism, diabetes och ADHD:

Jag (paleofriend) följer området autism med ett särskilt intresse för jag har länge trott att det är något skumt med det. I vissa länder som USA och UK är det nu ca 1% av alla barn som får diagnosen autism spectrum disorders (ASD), från att ha varit okänt och mycket ovanligt för några decennier sedan. Utvecklingen har skett parallellt med andra välfärdssjukdomar och sammanfaller med både skrämselpropagandan mot solljus (vitamin D) och med införandet av kostråden. Det sammanfaller också med att antalet vacciner för små barn har ökat (och vissa tror att autism är det direkta resultatet av det).

Fortsätt läsa ”Länk mellan autism och diabetes? (och om UC/Crohns)”

Klokt med skepsis mot odlat kött

Brännpunkt 4/10 skriver naturvetarna Stellan Welin och Julie Gold att det är dags att satsa på kött som odlas på stamceller i en bioreaktor. Det är en övertygande artikel så länge författarna håller sig till det rent tekniska/biologiska. Sen händer något som är mycket vanligt; naturvetarna övergår till att använda sin auktoritet till en samhällsanalys. Och här blir analysen pinsamt ytlig:

”Låt inte fördomar hindra positiv utveckling”.

Fortsätt läsa ”Klokt med skepsis mot odlat kött”

WHI: Fettsnål kost förvärrar dramatiskt blodsockret för diabetiker.

News You Missed. WHI (Women’s Health Initiative):

Low Fat Diet Dramatically Worsens Diabetic Blood Sugars

What they found was that for women with diabetes, the low fat diet wasn’t just useless, it was dangerous, because it raised their blood sugar significantly–and I don’t mean just statistically significantly. I mean it raised it a lot.

Read more… Fortsätt läsa ”WHI: Fettsnål kost förvärrar dramatiskt blodsockret för diabetiker.”