Arla svarar på den kritik som riktats mot dem

Vem gynnas av ett monopol?

Vi har tidigare belyst Arlas dominerande ställning på marknaden och deras minst sagt diskutabla affärsstrategi som hotar att slå ut svensk mjölkproduktion och som öppnar upp för mjölk av sämre kvalité. En monopolställning skulle innebära att mjölkbönderna bara får en producent att leverera till och att konsumenternas valfrihet begränsas.

Arla kan då helt diktera avräkningspriset till mjölkbönderna (vilket de redan idag gör genom sin dominans) och de kan sätta vilket pris de vill mot konsumenterna, som vackert får betala om de vill ha sin mjölk. Detta är ett fall för Konkurrensverket och en uppstyckning av Arla är sannolikt i mjölkböndernas och konsumenternas intresse, och i Sveriges nations intresse.

Arla kontrolleras från Danmark och Danmark har ett överskott på mjölk (de förbrukar själva bara hälften av sin produktion), som de nu använder för att på ett aggressivt sätt pressa ner mjölkpriset, svälta ut sin konkurrenter i Sverige, för att sedan billigt ta kontrollen – etablera en monopolsituation.

Denna affärsstrategi rimmar illa med många konsumenters värdegrund, som därför väljer bort Arla när de handlar. Undersökningar visar att det räcker med att en av tjugo konsumenter (5 %) ändrar sitt konsumtionsmönster för att det skall få effekt. Plånbokseffekten är kanske det enda som biter.

Läs vårt tidigare inlägg … Arlas kupp gör mjölken dyrare.

Nedan ett läsvärt inlägg från Cornucopia? med Arlas respons på den kritik som framförts:

En monopolists försvarstal: Ett folk, en mjölk, ett monopol

Vad som ser ut att vara en officiell replik från monopolisten Arla hamnade i ett tidigare inlägg om smörbristen och Arlas vidriga affärsmetoder. Som alltid låter jag officiella svar få lite större exponering genom att återge dem i ett separat inlägg. Varning för partsinlaga:

”Eftersom det ofta glöms bort i debatten vill jag först och främst lyfta fram att Arla är en kooperativ förening som ägs av bland andra 3500 mjölkbönder i Sverige. En bonde, en röst, är således grundbulten i Arlas demokratiska organisation.

Vår ambition är därutöver enkel: vi vill vara hela landets matinspiratör och vi vill ge det bästa mjölkpriset till medlemmarna. För att klara den ambitionsnivån måste vi skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för den enskilde Arlabondens möjligheter att producera och leverera mjölk.

Det gör vi genom att ha en tillväxt- och utvecklingsstrategi som innebär att vi gör oss mindre beroende av internationella konjunkturer och istället mer känsliga för konsumenternas efterfrågan på mejeriprodukter.

Därmed har du både rätt och fel i blogginlägget.

Ja, vi vill växa, för det ger en stabilitet i mjölkpriset.

Nej, vi vill inte slå ut konkurrenter genom ”prisdumpning”.

Sanningen är den att vi som marknadsledare flera gånger de senaste åren har gått före med prishöjningar till handeln för att stärka våra bönders ekonomi. Vad gäller diskussionen om den rådande smörbristen är det något vi självfallet beklagar. Vi jobbar just nu hårt med att komma tillrätta med problemen för att kunna förse alla konsumenter med Svenskt Smör.

Orsakerna till smörbristen är att efterfrågan ökat på smör och andra feta mejeriprodukter samtidigt som tillgången på svensk gräddråvara, som man använder till alla dessa produkter, har minskat. Detta beror i sin tur på att mjölkproduktionen i Sverige minskat under en längre tid.

Fakta är att i genomsnitt 7 procent av de svenska mjölkbönderna slutar varje år. Denna utveckling är djupt oroande. Fusionen med Milko ger förutsättningar för att mjölkproduktionen ska kunna vara kvar i stora delar av Sverige och därmed möta konsumenternas ökade efterfrågan på bland annat smör.

Inger Myresten, kommunikationschef för Arla i Sverige”

– ◊ –
Kommentarer borde här vara överflödiga. Läs återigen Gunnar Lindstedts artikel om Arlas affärsmetoder och inse var Inger Myrestens propaganda ovan om ett folk, en mjölk, ett monopol som vägen till en bättre värld hämtar sin inspiration ifrån.
.
Fakta är att trots att 7% av alla svenska mjölkbönder ger upp varje år och slaktar ut sina besättningar och trots att det råder mjölkbrist så sänkte Arla sitt mjölkpris till bönderna nyss.
.
Det kallas för att ”klara ambitionsnivån” att  ”ge det bästa mjölkpriset till medlemmarna”. Enda sättet det kan klara den ambitionsnivån är om man därmed slår ut konkurrenter och kan ta över Milko.
.
Att skapa ett landsomfattande monopol, med några lokala undantag i norr och söder, kallar Arla en förutsättning för att behålla mjölkproduktionen i landet. Verkligheten är tvärt om. Monopol gynnar bara monopolisten, i det här fallet högavlönad ledningsgrupp och tjänstemän inom Arla. Inte medlemmarna. 

Detta är utmärkande för de svenska fd produktionskollektiven likt Arla, Swedish Meats, Södra etc. De är bäst för sina anställda, inte för ägarna. Och sämst för slutkunderna.

Hur skall bristen på inköpskonkurrens och frånvaron för mjölkbönderna att kunna välja en annan inköpare av sin mjölk kunna höja priserna för bönderna? Det kan det naturligtvis inte. Tvärt om kommer mjölkbönderna bli allt färre och färre och Arlas ledning allt mer välavlönad.

Fast ärligt talat, Arla skriver ovan att de vill ha ”stabilitet i mjölkpriset och bästa mjölkpriset”. Inte ”högsta mjölkpriset”. Det som är bäst för Arlas ledning är bäst.

Monopol är bäst och leder till prisstabilitet. Vad man talar här om är alltså en priskartell för mjölkpriser, men det är förstås inte olagligt att ha en priskartell när man är ett monopol. En kartell innebär ju samarbete mellan olika företag och organisationer, inte inom en organisation.

Monopolisternas lösning är i alla fall att sänka priset på mjölk när det råder brist. Ovanstående replik är en partsinlaga.

Konkurrensverket borde skämmas om Milko övertagandet godkänns. Tvärt om borde Arla slås i bitar och styckas upp för förbättrad marknad, högre priser för bönderna och en fungerande konkurrens. Men det kommer naturligtvis inte ske. Arlas monopol kommer härnäst ge sig på Skånemejerier, och när man slutligen knäcker dem blir det Norrmejerier. Och vägen dit är sänkta priser mot bönderna. Så man når bästa och stabilaste mjölkpriset när monopolet är helt fullbordat och ett fåtal mjölkbönder återstår.
.

Tillägg 1: Det har ju blivit omåttligt populärt med kosläpp, där Arla kan mata statsbor fulla med propaganda om lyckliga kor och lyckliga bönder. Undrar om man skall trycka upp T-shirts med texten ”Arla = Monopol” respektive ”Ett folk, en mjölk, ett monopol” och låta modiga människor ha på sig på kosläppen? Allemansrätt och yttrandefrihet gör att ingen kan avvisas trots en sådan T-shirt.

Tillägg 2: Som en läsare påminner om så är majoriteten av Arla danskt. Att gynna Arlas bönder innebär inte nödvändigtvis att gynna svenska bönder. Utan danska GMO-utfodrade kor som aldrig får gå utomhus utan står uppstallade hela sitt liv utan att se en blå himmel. Kom ihåg att alla Arla-produkter du köper inte kommer från Sverige och inte alls kommer från kramgoa lyckliga utegående kossor.

Källa: Cornucopia? … En monopolists försvarstal: Ett folk, en mjölk, ett monopol

– ◊ –

408 svar på ”Arla svarar på den kritik som riktats mot dem”

Kommentera