Livsmedelsverket: Matråden bygger på forskning

Läs mer hos Kostdoktorn…

Under 40 års tid har ansvariga departement och statsråd via ämbetsverk som Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet sanktionerat en verksamhet som kraftigt underminerat folkhälsan. Resultatet är tydligt och entydigt.

Vad är det som är så svårt att förstå?
När skall våra förtroendevalda reagera?

Det är en politisk fråga – inte en nutritionsfråga!


Våra barn far illa!
Våra vuxna far illa!
Våra äldre far illa!
Undervisningen och studieresultatet far illa!
Vår hälso- och sjukvård far illa!
Vårt välstånd far illa!

Enbart skräpmats- och läkemedelsindustrin mår väl!

Vad måste mer till?

Räcker det inte med en fördubbling av fetma på 20 år*?
Räcker det inte med en tre-dubbling av diabetes på 20 år*?
Räcker det inte med epidemisk utveckling av kostrelaterade sjukdomar?

*) Nyckelhålsmärkning, rådet att äta fettsnålt kom 1989, när fetma och diabetes tog fart.

Måste det till ett folkuppror mot livsfarliga kostråd?

Kommentera