Genetic Armageddon

Review of Genetic Armageddon video report by Alex Jones at InfoWars.

[Svensk översättning längre ner]

(NaturalNews) One of the most important video reports you’ll see all year is called Genetic Armageddon. It was released just a few days ago by the Alex Jones / InfoWars team and has already racked up nearly 200,000 views on YouTube. We’ve posted it on NaturalNews.TV where we encourage you to watch it then share it in case YouTube tries to cancel the InfoWars account again (it has already happened more than once).

Here’s where you can view the video right now:

Genetic Armageddon: Humanity’s Greatest Threat

http://www.youtube.com/watch?v=kCFP_Unf6zA&feature=player_detailpage

In this 15-minute video, Alex explains that corporations playing God with the genetic code of plants and animals is the single greatest threat to human civilization. This is in full agreement with a message I shared with the Alex Jones audience on a special TV broadcast last Thursday evening (www.PrisonPlanet.TV), where I warned that in some ways, it’s already too late to stop the coming extinction of very large portions of the human gene pool.

This special report video covers issues such as:

 • The illegal cloning of humans taking place right now in secret labs around the world.
 • Human / animal ”chimera” embryos (part human, part cow) and mad science experiments being pursued right now.
 • GMOs and the destruction of the seed supply through ”terminator” gene technology.
 • Corporations cloning animals to grow and harvest human transplant organs.
 • Military bioweapons labs and their creation of level-4 bioweapons that could be unleashed against humanity.
 • The insane combining of animals such as spiders and goats to produce ”spider goats” whose milk could be used to produce bullet-proof vests for the military. (Yes, you read that correctly…)
 • The coming age of what I have dubbed the ”genopocalypse” — the collapse of human fertility caused by GMOs.

(NaturalNews) One of the most important video reports you’ll see all year is called Genetic Armageddon. It was released just a few days ago by the Alex Jones / InfoWars team and has already racked up nearly 200,000 views on YouTube.

In this 15-minute video, Alex explains that corporations playing God with the genetic code of plants and animals is the single greatest threat to human civilization. This is in full agreement with a message I shared with the Alex Jones audience on a special TV broadcast last Thursday evening (www.PrisonPlanet.TV), where I warned that in some ways, it’s already too late to stop the coming extinction of very large portions of the human gene pool.

This special report video covers issues such as:

 • The illegal cloning of humans taking place right now in secret labs around the world.
 • Human / animal ”chimera” embryos (part human, part cow) and mad science experiments being pursued right now.
 • GMOs and the destruction of the seed supply through ”terminator” gene technology.
 • Corporations cloning animals to grow and harvest human transplant organs.
 • Military bioweapons labs and their creation of level-4 bioweapons that could be unleashed against humanity.
 • The insane combining of animals such as spiders and goats to produce ”spider goats” whose milk could be used to produce bullet-proof vests for the military. (Yes, you read that correctly…)
 • The coming age of what I have dubbed the ”genopocalypse” — the collapse of human fertility caused by GMOs.

As Alex Jones correctly mentions, this is one of the most important issues facing human civilization right now. The genetic engineering companies are destroying the future of life on our planet in their quest for short-term profits. Or maybe it’s even worse: Maybe they’re actually trying to depopulate the planet through a global infertility campaign being waged through the GMO contamination of the food supply.

I personally believe that genetic engineering is a greater threat to humanity than nuclear weapons, and it’s happening right now, all across the world, with virtually no limits or regulations. Watch this special video report to learn more…

Källa:

– ◊ –

Översyn av genetiska Armageddon video rapport av Alex Jones på Infowars.

(NaturalNews) En av de viktigaste videorapporter du se året kallas genetisk Armageddon. Det släpptes bara några dagar sedan av Alex Jones / Infowars team och har redan plågats upp nästan 200.000 visningar på YouTube. Vi har lagt upp den på NaturalNews.TV där vi uppmuntrar dig att titta på det sedan dela den om YouTube försöker avbryta Infowars kontot igen (det har redan hänt mer än en gång).

Här kan du se videon just nu:

Genetiska Armageddon: Mänsklighetens största hot

http://www.youtube.com/watch?v=kCFP_Unf6zA&feature=player_detailpage

I denna 15-minuters video, förklarar Alex att företag leka Gud med den genetiska koden för växter och djur är den enskilt största hotet mot den mänskliga civilisationen. Detta är helt överens med ett budskap som jag delade med Alex Jones publiken på en speciell TV-sändning i torsdags kväll (www.PrisonPlanet.TV), där jag varnade för att på vissa sätt, det är redan för sent att stoppa det kommande utrotning av mycket stora delar av den mänskliga arvsmassan.

Denna särskilda rapport video behandlar frågor som:

 • Den illegala kloning av människor som sker just nu i hemlighet laboratorier runt om i världen.
 • Människor / djur ”chimär” embryon (en del människor, del ko) och galna experiment vetenskap som bedrivs just nu.
 • GMO och förstörelsen av utsäde försörjning genom ”Terminator” genteknik.
 • Företag kloning av djur för att odla och skörda mänskliga transplantera organ.
 • Militär biovapen Labs och deras skapande av nivå-4 biovapen som kunde släppas loss mot mänskligheten.
 • Den galna kombinera djur som spindlar och getter för att producera ”Spider getter” vars mjölk skulle kunna användas för att producera skottsäkra västar för militären. (Ja, du läste rätt …)
 • Den kommande ålder av vad jag har döpt till ”genopocalypse” – kollapsen av human fertilitet orsakas av GMO.

(NaturalNews) En av de viktigaste videorapporter du se året kallas genetisk Armageddon. Det släpptes bara några dagar sedan av Alex Jones / Infowars team och har redan plågats upp nästan 200.000 visningar på YouTube.

I denna 15-minuters video, förklarar Alex att företag leka Gud med den genetiska koden för växter och djur är den enskilt största hotet mot den mänskliga civilisationen. Detta är helt överens med ett budskap som jag delade med Alex Jones publiken på en speciell TV-sändning i torsdags kväll (www.PrisonPlanet.TV), där jag varnade för att på vissa sätt, det är redan för sent att stoppa det kommande utrotning av mycket stora delar av den mänskliga arvsmassan.

Denna särskilda rapport video behandlar frågor som:

 • Den illegala kloning av människor som sker just nu i hemlighet laboratorier runt om i världen.
 • Människor / djur ”chimär” embryon (en del människor, en del ko) och galna experiment vetenskap som bedrivs just nu.
 • GMO och förstörelsen av utsäde försörjning genom ”Terminator” genteknik.
 • Företag kloning av djur för att odla och skörda mänskliga transplantera organ.
 • Militär biovapen Labs och deras skapande av nivå-4 biovapen som kunde släppas loss mot mänskligheten.
 • Den galna kombinera djur som spindlar och getter för att producera ”Spider getter” vars mjölk skulle kunna användas för att producera skottsäkra västar för militären. (Ja, du läste rätt …)
 • Den kommande ålder av vad jag har döpt till ”genopocalypse” – kollapsen av human fertilitet orsakas av GMO.

Som Alex Jones riktigt nämner, är detta en av de viktigaste frågorna för den mänskliga civilisationen just nu. Den genteknik företag förstör framtiden för livet på vår planet i sin strävan efter kortsiktiga vinster. Eller kanske är det ännu värre: Kanske är de faktiskt försöker att avfolka planeten genom ett globalt infertilitet kampanj utkämpas genom GMO-kontaminering av livsmedel.

Personligen tror jag att gentekniken är ett större hot mot mänskligheten än kärnvapen, och det som händer just nu, över hela världen, med praktiskt taget inga gränser eller regler. Titta på den här speciella videon rapport för att läsa mer …

– ◊ –

Tidigare inlägg om GMO:

– ◊ –

Vår kommentar:

En organisation som framgångsrikt arbetar för att vi skall slippa GMO-livsmedel är Konsument-Forum (tidigare ”Sveriges Konsumenter i Samverkan”). Om Du vill att Sveriges enda oberoende konsumentorganisation fortsatt skall kunna verka för oss konsumenter så rekommenderas ett medlemskap för endast 100 kronor per år – läs mer här.

Sveriges Konsumenter i Samverkan – numera Konsument-Forum – har fått internationellt erkännande för sin kamp mot GMO. Läs mer här på Bengt Ingerstams blogg (ordförande Konsument-Forum, som verkar sedan 1985).

Vi på KOSTDEMOKRATI befarar att GMO är ett större hot mot mänskligheten än vad vi kan föreställa oss. Industrins labtekniker håller på att öppna ”Pandoras ask” och ingen vet idag vad detta innebär – men det bådar inte gott.

Vad labteknikerna vet är att de framavlade växterna kan patenteras (går att tjäna pengar på) och att de tål vissa växtgifter och har motståndskraft mot vissa parasiter (t.ex. genom att själva producera ett gift). Därutöver har de ingen aning om vad som händer, det finns ingen människa på jorden som kan överblicka eller förutsäga konsekvenserna. De som påstår att de kan det, de vet för lite om människans komplexitet, de är okunniga.

Det finns inga rationella skäl alls för att genmanipulera våra livsmedel eller vår boskap. Det är enbart kortsiktiga ekonomiska vinstintressen som ligger bakom, där människans och våra djurs fysiologi inte alls verkar beaktas.

Sedan har vi genmanipulering av medicinska skäl , där vi också bör gå mycket försiktigt fram.

Försiktighetsprincipen bör råda.

Spelet med våra, vara barn och barnbarns liv som insats har precis börjat …
De som tjänar mest på GMO styr och leder utvecklingen …
Sterilitet kan ta upptill tre generationer …
Värst är kanske abnormiteter …

588 svar på ”Genetic Armageddon”

Kommentera