Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer (i USA)

Erfarenheter värda att begrunda innan viktoperation!

Värt att veta och begrunda innan man lägger sig på operationsbordet, erfarenheter från USA. Det är också värdefullt att få vetskap om att det finns alternativ till operation, utan biverkningar. Ett alternativ som fungerar där andra misslyckas. En metod som ger bättre resultat än operation, men som det är mycket svårare att tjäna pengar på.

Nyckeln till framgång är kunskap, erfarenhet, professionell handledning, lite motivation och tålamod för att hitta sin naturliga väg till hälsa och viktkontroll. Detta alternativ till operation kommer vi snart att kunna erbjuda.

I Sverige magopereras i snitt mer än en medborgare per timma till kronisk inre svält, med biverkningar som många opererade blir varse först efter operationen. En miljardindustri har etablerats!

USA ligger före oss när det gäller Gastric Bypassoperationer och nedan några dystra erfarenheter:

– ◊ –

QuickFix?

 • Gastric bypass surgery should be a last resort, not a choice of convenience. Läs här
 • Gastric bypass bör vara en sista utväg, inte ett val av bekvämlighet (Googleöversättning).

Många patienter har bibringats en illusion av att en operation är en ”quickfix”, medan de istället efter operation tvingas till en större livsstilsförändring, än om de hade valt en naturlig viktnedgångsmetod.

Flera kan efter operation inte äta någonting alls utan att må illa, inte ens dricka ett glas vatten. En livskvalitetsförsämring de inte hade förutsett.

Många upplever en abnorm trötthet eller upplever en ständig hunger som inte kan stillas.

Biverkningsrisker som de inte blev upplysta om innan operation. Då hade de sannolikt avstått en operation, ett ingrepp som inte kan göras ogjort (tarmarna kan inte återställas).

Vi menar att det är naivt att tro att det inte får stora konsekvenser att amputera vitala delar av vårt försörjningssystem, vårt immunförsvar. Ett operativt ingrepp där man skär bort frisk väl fungerande vävnad och organ, för att framkalla ett kroniskt svälttillstånd, som ger viktminskning.

Bland annat blir skelettet skörare redan efter några år och man bryter ben två till tre gånger lättare. Upptagningen av vitala näringsämnen, vitaminer och mineraler försämras radikalt, varför patienterna behöver tillskott livet ut. Immunförsvaret försämras. Även upptagning av läkemedel försämras varför rekommenderade doser måste ökas på, anpassas individuellt (vilket kan vara svårt för enskilda läkare att korrekt bedöma).

Sammantaget utgör dessa patienter en hög belastning för hälso- och sjukvården livet ut och deras arbetsförmåga minskar generellt.

Självfallet finns det undantag, fast inte tillräckligt många för att generellt motivera viktoperationer. Viktoperation borde vara den absolut sista utvägen.

– ◊ –

Ett livsfarligt ingrepp!

 • Bariatric surgery kills 5 percent of patients: Weight loss surgery takes deadly toll. Läs här.
 • Magsäckskirurgi dödar 5 procent av patienterna: Viktminskningkirurgi tar dödliga vägtull (Googleöversättning).

I Sverige magopererar vi runt 10 000 patienter per år vilket översatt innebär att 500 patienter dör inom ett år, fler än dödsoffren i trafiken som ligger mellan 300 och 450.

En av Sveriges främsta experter på området, professor Lars Hultkrantz, har räknat ut att ett räddat liv är värt omkring 21 miljoner kronor. Det betyder att vi får addera 10 miljarder kronor till Gastric Bypass- notan nedan, för att den ska vara rättvisande.

Övriga kostnader;

 • Själva operationen kostar mellan 70.000 och 120.000 kr. Totalt cirka en miljard kronmor per år för 10.000 operationer per år.
 • Plastikoperationer kostar också runt 100.000 kr per patient eller totalt en miljard kronor.
 • Reoperationer och andra komplikationer i form av psykiatrisk hjälp, alkoholism, utökad ortopedi och nedsatt arbetsförmåga kostar sannolikt mer är 100.000 i snitt per patient, dvs. ytterligare en miljard kronor per år.

Sammanfattningsvis minst 300.000 kronor per patient, en urusel affär för både patienter och samhället. Metoden fungerar ju inte heller som tänkt! Men få verkar bry sig om detta.

– ◊ –

Komplikationer värre än befarat!

 • Obesity Surgery Complication Rates Higher than Previously Thought. Läs här.
 • Fetmakirurgi ger värre komplikationer än man tidigare trott (Googleöversättning).

De flesta som genomgår en Gastric Bypassoperation behöver plastikoperera sin hud på grund av en mycket snabb initial viktnedgång. Huden hinner helt enkelt inte med att anpassa sig, vilket endast kan lösas på kirurgisk väg. En sådan operation kostar runt 100.000 kronor och inte sällan får patienterna själva bekosta den, även när det utgör ett medicinskt fysiskt handikapp (irritation, svamp, eksem, dålig lukt i hudveck, etc). Många patienter är ovetande om att de själva kan tvingas få betala denna sekundära operation (som inte heller är helt riskfri).

Mellan 10 – 20 % behöver en reoperation på grund av t.ex. tarmvred. Ofta livshotande tillstånd som kräver dyrbar akut intensivvård, vilket gör att andra planerade operationer placeras i kö.

Andra speciella komplikationer vid Gastric Bypass:

 • Blodproppar i djupt liggande vener i benen.
 • Skador på närliggande organ.
 • Läckage av maginnehåll från operationssnitten kan ge allvarliga infektioner.
 • Förträngning av öppningen mellan den kvarvarande delen av magen och tunntarmen.
 • Så kallad ”dumping”. Alltför snabb passage av maginnehåll genom tunntarmen orsakar kräkningar, diarré, svettningar och sura uppstötningar. Närhet till en toalett rekommenderas.
 • Bråck
 • Gallstenar
 • Uttorkning
 • Blödande magsår
 • Intolerans mot viss föda, framför allt fett
 • Många som tidigare varit sockerberoende, blir istället alkoholister
 • De med ätstörningar, vilket är relativt många i denna grupp, får ännu större problem att tampas med.

Utöver de ovan för Gastric Bypass listade speciella komplikationerna, finns dessutom för viktoperationer gemensamma komplikationer:

 • Allergiska reaktioner mot den medicinering som metoden kräver.
 • Blodförluster som kräver blodtransfusioner.
 • Hjärtattack
 • Stroke
 • Njursvikt
 • Urinvägsinfektioner
 • Lunginflammation
 • Förlamningar och förlust av känsel.
 • Allvarliga medicinska komplikationer som kan kräva sjukhusvistelse och ibland varalivshotande (t.ex. inflammationer, läckage och tarmvred).

Källa: IFSO – International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.

Not: Det skall dock nämnas att det finns patienter som inte upplever dessa besvär, som hitintills är nöjda med resultatet efter sin operation.

– ◊ –

Fem till tio gånger fler självmord!

 • Extremely High Rate of Suicide Discovered Among Bariatric Surgery Patients. Läs här.
 • Extremt högt antalet självmord bland Bariatric kirurgpatienter (Googleöversättning).

Citat;

”The simple fact about bariatric surgery,” added consumer health advocate Mike Adams, ”is that these patients need nutritional support, counseling and effective behavior modification. They do not need to have their internal organs cut away by barbaric surgeons who leave them unable to experience normal, healthy digestion for the rest of their lives. There is no evidence whatsoever that bariatric surgery makes people healthy. There is strong evidence, however, that it makes them suicidal.”

(Googeleöversatt);

”Det enkla faktum om Bariatric kirurgi”, tillade konsumenthälsans förespråkare Mike Adams, ”är att dessa patienter behöver näringsmässigt stöd, rådgivning och en verkningsfull beteendeförändring. De behöver inte få sina inre organ bortskurna av barbariska kirurger, som lämnar dem oförmögna att uppleva en normal och hälsosam matspjälkning under resten av sina liv. Det finns inga bevis överhuvudtaget på att obesitaskirurgi gör människor friska. Det finns dock starka bevis på att det gör dem mer självmordsbenägna.”

– – –

Många som tidigare var sockerberoende blir istället alkoholister, många söker psykiatrisk hjälp och alltför många väljer att avsluta sina liv. Studier har visar att de med sockerberoende eller de med ätstörningar (ca 25 % av patienterna) har kvar sina problem efter en viktoperation (det hjälper inte att operera magen när problemet sitter i hjärnan i form av ett etablerat beroende). Det krävs kvalificerad hjälp för att kunna hantera beroendesjukdomar och inte sällan livslång support. Beroendesjukdomar är kroniska, men behandlingsbara. Man kan bli helt symptomfri, ungefär som en nykter alkoholist.

– – –

Det finns som sagt ingen evidens att viktopererade blir friskare eller lever längre. Man opererar för att ”det inte finns något annat alternativ” för att gå ner i vikt. Det som nu händer är att biverkningarna är såpass många och allvarliga att de inte längre kan negligeras. Verkligheten håller på att komma ikapp.

Oktober 2011 faller argumentet att ”det inte finns något alternativ”. Vi på KOSTDEMOKRATI.se kommer då att erbjuda ett alternativ som uppfyller Socialstyrelsens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet, när det gäller att behandla övervikt och diabetes.  Våra kunder kommer att få hjälp från flera oberoende källor till att växla över till en god och hälsosam livsstil, där kost bara är en av flera nyckelfaktorer.

Varje individ har en unik levnadshistoria och en unik genuppsättning som påverkar hur individen reagerar på yttre faktorer, såsom t.ex. kost och motion. Denna hälsoresa, som tar mellan ett och tre år, ser därför olika ut för olika individer.  Framför allt är det våra kunder som själva står vid rodret, vi kallar det ”egenkontroll”. Kunderna styr och vi coachar mot de mål kunderna själva sätter upp.

Vi menar att det är viktigare att må bra än att till varje pris reducera det tryck vi utövar på jordskorpan.

– ◊ –

Viktminskningskirurgi kan visa sig vara ett ödesdigert val!

 • Weight Loss Surgery Can Prove Fatal. Läs här.
 • Viktminskningskirurgi kan visa sig ödesdigert (Googleöversättning).

De som opererar sig förväntar sig att bli smala och friska, de förväntar sig inte det motsatta, att hamna där det inte finns någon hjälp att få och där ingen återvändo finns. Många läkare vi pratat med är bekymrade då de har lite hjälp att erbjuda magopererade patienter med stora besvär, en grupp av patienter som nu växer kraftigt. Ett nytt problem som nyligen uppmärksammades i dansk press.

Anmärkningsvärt är att de flesta magopererade redan efter tio år återfått 80 % av den vikt de initialt tappade, de har återigen blivit feta (läs mer). Biverkningarna är dock kvar.

– ◊ –

Vår kommentar;

Vi menar att det är fel att magoperera så lättvindigt som sker idag, med tanke på biverkningarna och med tanke på att det finns ett alternativ som är kostnadseffektivt och helt utan biverkningar. Ett alternativ som enligt Socialstyrelsen uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet, vid behandling av övervikt och diabetes.

Alternativet innebär byte av livsstil där en grundpelare är ”lågkolhydratkost”, den typ av mat som vi genom evolutionen är designade för att äta, som gör att vi fungerar som bäst. Då reaktiveras också vår naturliga hunger- och viktkontroll, som alla däggdjur är utrustade med. Principen är att vi äter oss mätta på god naturlig mat när vi är hungriga och utesluter skräpmat (som sätter vårt signalsystem ur spel, som styr hunger och viktreglering).

Vi kommer att under oktober månad erbjuda ett alternativ till Gastric Bypassoperation för de som vill gå ner i vikt genom en livsstilsförändring, en livsstil som aktiverar vår naturliga viktkontroll. En livsstil som också förbättrar hälsa. immunförsvar och prestationsförmåga (vilket alltfler elitidrottsmän nu har börjat upptäcka).

Framför allt är den mat vi rekommenderar god och den ger mättnad (ingen klarar att leva med hunger någon längre tid). Ett koncept som ibland kallas för ”njutningsmetoden”. Vi kallar det en livsstil som ger ökad grad av livskvalité på flera plan.

Observera att vi talar om en livsstilsförändring som kräver kunskap och som ofta kräver professionell coaching för att respektive skall finna sin egen väg till hälsa och viktkontroll. Vi är alla olika och konceptet måste anpassas individuellt. En central detalj är som sagt att äta sig mätt på god naturlig mat, kombinerat med hormonellt intelligent träning (som inte alls behöver vara hård). En livsstil som efter individuell anpassning passar de allra flesta.

Start är preliminärt planerat till någon gång under oktober 2011.Vi kommer att erbjuda flera olika paket som passar de flesta behov och plånböcker. Ett alternativ för de som bryr om sin egen hälsa och välmående och om hur samhället utvecklas för övrigt. Vi jobbar för ett hållbart samhälle.

Vi kommer också att starta upp coaching för de som redan genomgått en viktoperation, för att de skall kunna uppnå bästa möjliga livskvalité. Det har visat sig att den livsstil vi rekommenderar även brukar vara den bästa för de som redan genomgått en viktoperation.

Hela vårt koncept vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, något annat vore otänkbart. Kunskap, vetenskap och erfarenhet finns redan i överflöd, dags att använda det!

Not: Livsmedelsverket (SLV) rekommenderar lågfettkost med 50 – 60 energiprocent kolhydrater (=socker) som ytterst få människor kan äta utan att utveckla övervikt, diabetes eller andra kostrelaterade sjukdomar. LCHF (LowCarb-HighFat) innebär att industriframställda kolhydrater ersätts av naturligt animaliskt fett som t.ex. smör och andra fullfeta mejeriprodukter. LCHF är mer likt den mat våra far- och morföräldrar åt, då diabetes och övervikt var ovanligt. Riktig mat är dessutom mycket godare än lightprodukter. Snabbguide om LCHF finns här.

Läs här varför ”bantning” med lightprodukter är rena gödningskuren. Individer med genetiskt anlag för sockerberoende är fullständigt chanslösa när de försöker gå ner i vikt på traditionellt sätt.

– ◊ –

Vad anser professor Martin Ingvar om viktkirurgi?

Hjärnforskaren Martin Ingvar skriver i sin bok ”Hjärnkoll på vikten” (2010) att;

”Okunnigheten om hjärnans signalsystem verkar vara total eftersom det
genomgående är lättprodukter som rekommenderas för viktnedgång.”

– – –

Utdrag ur boken ”Hjärnkoll på vikten” av Martin Ingvars;

Kan man skära bort viktproblemet?

Margareta (karaktär i boken) som ordnade sin viktnedgång genom en kostförändring säger att fettkirurgi aldrig varit något alternativ.

”Vi vet inte tillräckligt om vad som händer på lång sikt och jag vill inte äventyra min ålderdom”.

:

Tron på kaloriminskning som metod tar sig drastiska uttryck i västvärlden idag. Magsäcksoperationer mot fetma blir allt vanligare. Socialstyrelsen expertgrupp bedömer att 10 000 i Sverige skulle behöva opereras per år. Många patienter går visserligen ner ordentligt i vikt, men långtidseffekterna och osäkerheten är fortfarande inte helt klarlagda (Colquitt et al.,2005).

Av hundra magsäckopererade får i genomsnitt tio svåra komplikationer (Rosenthal et al., 2006). I vissa studier drabbas upp till hälften av patienterna av komplikationer eller ganska svåra besvär (Mittermair et al., 2009). Biverkningar som illamående, svullnad, smärtor och så kallad dumpning är inte ovanliga. Dumpning innebär att man kräks och får diarré. Det är tarmens sätt att säga ifrån när den inte klarar att ersätta den reducerade eller bortkopplade magsäcken. Patienten kan bara äta ett par deciliter mat vid varje måltid och ätandet kan vara så obehagligt att det ger ätstörningar.

Den här typen av operation kräver noggrann uppföljning och ofta livslång behandling med t.ex. B-vitamininjektioner. Dessutom behöver patientgruppen psykologiskt stöd, men det fungerar inte alltid. Effekterna på livskvaliteten är ganska begränsade (Mango & Frishman, 2006). Undantaget är de patienter som blir av med sin diabetes typ 2 (Pories, 2008).

Att magsäckskirurgi är den enda metod som ger varaktig viktnedgång hos personer med fetma betyder inte heller att alla blir hjälpa av den. I USA har man upptäckt att många opererade patienter dricker sig till lika mycket kalorier som när de kunde äta som vanligt. Att smälta chokladkakan i mikron är bara ett av många knep! Nu har aktörer inom sjukvården börjat propagera för att inte bara personer med fetma, utan även de som är överviktiga ska kunna bli aktuella för kirurgi (Centrum för Titthålskirurgi, 2009).

Faran är att patienter som inte borde opereras ser ingreppet som en snabb och enkel väg till ett lättare liv. Alla är inte medvetna om risker och nackdelar med en magsäcksoperation. En annan hake är att den som tjänar på att göra ingreppet är samma person som ger patienten rådet att genomgå operation (Pannala et al., 2006). Det här är alltså en utveckling som kräver vaksamhet (Guth & Livingstone, 2008).

:

Om du söker för hjälp för övervikt måste du vara beredd på att fettfobin fortfarande präglar rådgivningen inom sjukvården. Om du funderar på magsäcksoperation – se till att ta reda på så mycket som möjligt om hur det kan komma att påverka ditt liv. Och framför allt: Ge modellen med blodsockerkontroll och samtidiga livsstilsförändringar en rejäl chans – innan du lägger dig på operationsbordet.

Strategier

En dålig strategi är att snåla på fett, inte äta sig mätt – och kompensera det med korta kolhydrater. Att byta ut fett mot lightprodukter har bara gjort människor fetare.

– ◊ –

Tidigare inlägg om Gastric Bypass på KOSTDEMOKRATI

 • Fetmaoperationernas mörkade baksidor! Läs mer här.
 • Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne. Läs mer här.
 • ”Domedagen är nära”. Läs mer här.
 • Över ån efter vatten: Kirurgi mot diabetes. Läs mer här.
 • REA på fetmakirurgi? Läs mer här.
 • ”Fetmaoperation minskar blodtryck”. Läs mer här.

– ◊ –

Sammanfattning

Det finns väl fungerande naturliga metoder för att gå ner i vikt, som även kurerar diabetes typ 2. Vi menar att viktoperationer inte skall användas som en generell metod för viktnedgång, utan som en absolut sista utväg.

Idag får de flesta överviktiga patienter hopplösa kostråd (lågkalori och lågfettkost) för viktnedgång, som gör det omöjligt att varaktigt gå ner i vikt på ett naturligt sätt. Därefter viktopereras de.

Det som krävs är kunskap, coaching, en stödjande atmosfär, eget engagemang och tålamod. Då lyckas praktiskt taget ALLA som verkligen vill, även om det tar lite olika tid och ibland kräver en del ”trial and error”. Män har generellt sett lättare att normalisera sin vikt än kvinnor och en av fyra kvinnor behöver extra support och extra tid för att lyckas nå sina viktmål. Hälsoeffekterna kommer före viktnedgång, vilket är väl så viktigt.

Vi lär ut en livsstil som ger hälsa, som stärker immunförsvaret, som höjer prestationsförmågan och som ger naturlig viktkontroll. En metod som innebär att man fortsatt kan njuta av god mat och slipper gå hungrig. Däremot får man ge upp skräpmat, vilket kan vara svårt (men möjligt) för sockerberoende.

Läs en snabbguide om LCHF här – en av grundpelarna i livsstilsförändringen.

Vi lär också ut hur man tränar på ett hormonellt intelligent sätt, för att stärka sin hälsa. Motion har mindre med viktnedgång att göra än vad många tror, men är viktigt för att må bra.

Vi har mer på vår meny och ytterligare information kommer längre fram för de som är intresserade.

Observera att magoperationer är en politisk fråga – inte en medicinsk!

– ◊ –

Appendix

Gastric Bypass

Gastric Bypass innebär att man kapar magsäck och tarmar och dessa kan därför aldrig återställas igen efter att operationen utförts. Gastric Bypass innebär att magsäcken delas av nedanför övre magmunnen och tunntarmen kopplas om för att minska upptaget av näring. En form av påtvingad inre svält.

Större delen av magsäcken, tolvfingertarmen och ungefär en tredjedel av tunntarmen kopplas bort. Det innebär att bl.a. hormonerna insulin och glukagon från bukspottkörteln gallan från gallblåsan från levern kommer in först långt ner i tarmsystemet.

En liten del av översta delen av magsäcken kopplas ihop med den resterande delen av tunntarmen. Den bortkapade delen av tunntarmen fästes i en ”Y”-förbindelse ihop med resten av tunntarmen.

Det finns också en variant av Gastric Bypass där den stor del av magsäcken som på bilden sitter kvar kopplad till tolvfingertarmen, helt enkelt skärs bort!

Gallan bildas i levern och innehåller bland annat gallsyror, hormoner, vatten, salter och gallfärgämnen. Den deltar i nedbrytningen av fettet genom att emulgera (finfördela) fettet i tarmen. Utan hjälp av gallan bildar fettet större droppar i tarmen och blir inte lika åtkomligt för nedbrytning.

Efter en Gastric Bypass-operation har därför patienten svårt att tillgodogöra sig fett och alla de viktiga ämnen som följer med fetterna, t.ex. de fettlösliga vitaminerna. Patienten blir hänvisad till att äta den mat som gjorde honom/henne överviktig, dvs. en mat baserad på i huvudsak kolhydrater. Detta gör att sötsuget underhålls och patienten drivs av detta till att efter hand öka portionsstorleken och töja ut den lilla kvarvarande delen av magsäcken.

Eftersom kolhydratmaten ställer in kroppen på fettlagring kommer de flesta patienterna efter den inledande kraftiga viktnedgången öka i vikt igen. De allra flesta återtar därför cirka 80 % av den förlorade vikten inom en tioårsperiod. De blir återigen feta med ett BMI över 30. Biverkningarna kvarstår dock.

Livet som Gastric Bypass-opererad blir i många fall mycket besvärligt. Gastric Bypass är den fetmaoperation som ger flest komplikationer näst efter Duodenal Switch, som är en ännu mer brutal metod.

Duodenal Switch har nyligen lanserats på marknaden och en orsak kan vara att de flesta patienter som GBP-opereras tenderar att återigen bli feta. Duodenal Switch har dock ännu värre biverkningar än GBP vilket gör att få ännu så länge väljer denna metod, där även större delen av tunntarmen förbikopplas.

Tydligen kan man koppla om och bort tarmarna lite hur som helst utan att patienterna omedelbart avlider. Människan är en överlevnadsmaskin som tål mycket, men inte utan komplikationer, förr eller senare.

De flesta kan storröka tio år utan att märka något, men inte tjugo år.

Duodenal Switch

Den mest komplicerade och dyraste operationen, som måste göras i två steg. Också den operation som ger flest och de svåraste biverkningarna. Om målet är att gå ner i vikt utan hänsyn till risker, hälsoeffekter och kostnader är det ett alternativ. Annars inte!

14 svar på ”Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer (i USA)”

 1. SOM GAMMAL NARKOS- OCH INTENSIVVÅRDSLÄKARE BLIR MAN INTE FÖRVÅNAD !

  Har man som jag levt hela sitt yrkesverksamma liv på en operationsavdelning och dessutom handlagt avancerade intensivvårdspatienter blir man inte det minsta förvånad över någonting i denna artikel. Opererar man bort stora delar av mag-tarmkanalen är det ju självklart att man får svåra rubbningar i tarmarnas förmåga att ta upp alla typer av ämnen inte minst livsviktiga elektrolyter och näringsämnen. Vi måste också komma ihåg att här ar vi ju bara i begynnelsen av möjligheterna att följa upp vad som händer. Med största sannolikhet blir dessa biverkningar oändligen mycket allvarligare allteftersom tiden från operationen bli längre och längre.

  Men det som gör att jag så väl känner igen mig i allt detta är mina tidigare erfarenheter av kirurgers entusiasm och ”glömska” av allt som skulle kunna dämpa denna entusiasm. Biverkningar vill man inte höra talas om och än mindre informera patienterna om. Man gjorde faktiskt en och annan viktminskningsoperation redan i början på 70-talet och som ung kirurg, vilket jag var under några år, stod jag och assisterade min första kirurgöverläkare på ett antal sådana här ingrepp. Entusiasmen var densamma hos honom då som vi ser hos dagens kirurger. Den försvann efter att vi fick ett dödsfall direkt i anslutning till en operation och min chef och överläkare slutade omedelbart med dessa operationer.

  Sedan kommer jag ihåg entusiasmen över handsvettsoperationerna. Utan att inte heller där gå försiktigt fram och utreda eventuella komplikationer började fler och fler kirurgkliniker entusiastiskt operera för handsvett. Här fick man så småningom så svåra biverkningar att man idag gör ytterst få sådana här operationer och först efter noggrann information till patienten.

  Ytterligare exempel är titthålskirurgin. Här har ju verksamheten nu blivit mer kontrollerad och i rutinbruk, men från början förekom komplikationer av både rent teknisk karaktär och av narkosmässigt slag.

  Detta bara några exempel. Vad man skullle önska är att man begränsar fetmaoperationerna till ytterst få fall där man först försökt allt annat och att man också utreder erfarenheterna av alla de biverkningar som ju måste komma och redan kommit och som i all sin tydlighet går att läsa om här på kostdemokrati i inlägg från de som arbetar i verkligheten med dessa patienter.

  Christer Enkvist

Kommentera