Sjukhus svälter sina patienter

Med mer fett och färre kolhydrater tillfrisknar man snabbare

Socialstyrelsen och Livsmedelsverket har funnit att patienter svälter på sjukhus. Orsaken verkar vara kostråd baserade på Livsmedelsverkets rekommendationer.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) visade i sin rapport ”Mat vid diabetes” (2010) att det helt saknades vetenskaplig grund för dessa kostråd. Dessutom verkar vårdens experter ibland feltolka dessa rekommendationer.

Patienten svälter på sjukhus. Detta bryter mot Patient­säkerhetslagen (PSL), där en god näring ingår i patientens vård.

Gammal hederlig fysiologi, och även Livsmedelsverket, säger att protein, fett, vitaminer och mineraler är livsnödvändiga näringsämnen. Kolhydrater är enligt Livsmedelsverket bara tomma kalorier som vi inte behöver.

Trots det rekommenderar Livsmedelsverket upp till 60 procent kolhydrater av den totala dagsenergin (energiprocent eller E%). Dessa kolhydrater tränger undan de livsnödvändiga ämnena och kan ge näringsbrist. Detta gäller ännu mer dem som på grund av sjukdom redan har en dålig aptit och måste trötta ut sig med att tugga tomma kalorier i form av hårt bröd flera timmar per dag.

För att sjuk- och äldrevården ska uppfylla PSL och Socialstyrelsens krav om vetenskap och ­beprövad erfarenhet även inom närings­området måste hela närings­kedjan ses över.

Slutsats: Socialstyrelsen och sjukvården måste ge råd om en kolhy­d­ratfattig och därmed fettrik kost, i enlighet med gammal hederlig vetenskap och beprövad erfarenhet.

Björn Hammarsköld, biokemist och barnläkare.

Läs hela debattartikeln här, med mer än 70 kommentarer, en fråga som engagerar.

– ◊ –

Vår kommentar:

Livsmedelsverkets kostråd drabbar inte bara våra barn, utan även våra sjuka och äldre. Livsmedelsverkets kostråd är inte förankrade i vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Hur länge till skall detta ämbetsverk få fortsätta motarbeta folkhälsan? En fråga som kräver ett svar, ett problem som som ansvariga politiker snarast bör finna en lösning på. Detta är en politisk fråga och inte en nutritionsfråga!

En snabb och enkel lösning är att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd. Då skulle många goda krafter kunna verka utan de begränsningar som idag råder och kunniga kostchefer och dietister skulle fullt ut kunna tillämpa sina kunskaper och erfarenheter. De skulle slippa agera mot sina kunskaper och övertygelse.

701 svar på ”Sjukhus svälter sina patienter”

Kommentera