Epidemi av sockerproblematik befaras

Artikel i SvD: Epidemi av diabetes befaras. Artikeln är inte speciellt informativ, men den förmedlar att diabetes utbreder sig epidemiskt över världen, parallellt med fetman. Med ett så braskande budskap kan man kanske tycka att man ska säga något om vad diabetesepidemin beror på. I stället ger David Kendall, läkare och forskningsansvarig på American Diabetes Association uttryck för att man inte vet vad som orsakar diabetes.

– Fastän insulinterapi tillämpats i 90 år har vi endast begränsade kunskaper om hur diabetes uppstår, även om behandlingsmetoderna blivit bättre, säger David Kendall som nämner att man givetvis tittar på vilka genetiska faktorer som kan spela in på norra halvklotet, med såväl Minnesota som Sverige.

Man kan nog inte påstå att man vet allt om vad som orsakar diabetes, vare sig det rör sig om typ 1 eller typ 2, men man vet en hel del. Att som här indikera att det handlar om genetiska faktorer utan att nämna andra viktiga faktorer är inte rättvisande. Efter att ha läst några hundra artiklar som den här har jag fått intrycket att man helst inte vill prata om orsakerna till diabetes. Även om man inte vet exakt vad som orsakar diabetes, så vet man mycket om hur man kan undvika sjukdomen eller mildra den.

Gemensamt för diabetiker är att de får för höga blodsockernivåer när de äter för mycket kolhydrater, och i synnerhet snabba kolhydrater. De tål helt enkelt inte mer än små mängder av sådant som ökar blodsockernivån. Cellerna i kroppen kan inte ta upp glukosen för att det produceras för lite insulin eller för att cellerna har blivit resistenta. Den logiska åtgärden är att lägga om sin kost och äta mindre av kolhydraterna. Kolhydrater är inte essentiella för människan, vilket däremot olika fetter och proteiner är.

Man vill inte prata om det som är verkligt väsentlig när det gäller diabetes och hur man kan undvika det. Man vill däremot gärna tala om all forskning man vill göra, om insulinterapi och andra mediciner. Det kan tyckas märkligt, för diabetsorganisationerna borde ju värna om diabetikernas hälsa och klara av grunderna först. I stället talar de ungefär samma språk som läkemedelsindustrin.

Länk: PALEOFRIEND (en prenumeration på webbplatsens nyhetsbrev rekommenderas).

– ◊ –

Vår kommentar:

Genom en kostomläggning kan de flesta diabetiker typ 2 bli befriade från insulinsprutor på bara några veckor och därigenom reducera risken för biverkningar. Men detta får inte alla patienter någon information om, vilket är ett lagbrott. Samhället skulle därtill spara miljarder kronor varje år.

Läs mer om detta lagbrott och dess följder på NEWSMILL:

Varför tillåter vi en sjukdom skörda ett liv i timman dygnet runt (168 i veckan), en sjukdom som kan ”enkelt” kan lindras genom en kost-omläggning? Patienterna kan t.o.m. bli helt symptomfria.

Varför rekommenderar Livsmedelsverket en kost som ökar antalet diabetiker?

Två år har gått sedan inläggen ovan gjordes och fortfarande begås detta lagbrott dagligen utan påföljd, med fruktansvärda mänskliga konsekvenser. Varför agerar inte våra myndigheter och våra politiker?

Kommentera