Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater

Paleofriend har skrivit ett inlägg om en artikel i European Journal of Internal Medicin: Nutrition and Alzheimer’s disease: The detrimental role of a high carbohydrate diet.
Paleofriend gjorde en fri översättning av Abstract:

I den här publikationen belyser vi hur kolhydrater i kosten, speciellt fruktos, tillsammans med en viss brist på fetter och kolesterol, kan leda till utvecklandet av Alzheimers. Ett första steg i fysiologin av sjukdomen motsvaras av Advanced Glycation End-products (AGE) i viktiga blodproteiner, som är inblandade i transporten av fett, kolesterol och syre. Detta leder till brist på kolesterol i neuronerna, vilket allvarligt försämrar deras förmåga att fungera.

Birgitta Höglund tipsar om ytterligare en intressant artikel av samma författare, Stephanie Seneff: Is the metabolic syndrome caused by a high fructose, and relatively low fat, low cholesterol diet?

Källa; Dr Annika Dahlqvists LCHF-blogg

–  ◊ –

Vår kommentar;

Lättmjölk och lättmargarin är inget vi skall påtvinga våra barn, inte heller våra äldre.

Förutom att ruinera livskvalitén för våra äldre så är vården av demenssjuka extremt personalkrävande och dyr. Det finns idag cirka 190.000 demenssjuka i Sverige som kostar 51 miljarder kronor per år att vårda.

Med tanke på den demografiska effekten, att antalet ålderspensionärer ökar, mellan 2006 och 2020, med i snitt 640 i veckan, 14 fulla bussar varje vecka under 14 års tid (!), är det viktigt att vi håller oss friska så länge som möjligt.

Att i detta läge bädda för Alzheimers genom att servera margariner och lightprodukter är minst sagt oklokt.