Study shows dramatic link between cancer, high-carb diets.

Mycket kolhydrater ger mer cancer!

Egentligen är den ingen nyhet, men nu kommer ytterligare indikationer på att en kost med mycket kolhydrater enligt Livsmedelsverkets rekommendationer, leder till ökad risk för cancer. I alla fall om man är mus.

Denna typ av studier går självklart inte att göra på människor. Det vore oetiskt. Men det går utmärkt för våra myndigheter att rekommendera människor att äta mycket kolhydrater. Visste du att påståendet att rökning ökar risken för cancer bygger på epidemiologi. Det är aldrig prövat i kliniska studier.

De möss, där 70 % fick cancer, åt 55 E% kolhydrater (Livsmedelsverket rekommenderar 50 – 60 E%).

Slutsatsen blir att vi inte bör servera våra möss lightprodukter, då mer än fördubblas risken att de får cancer.

Här är länken till studien.

Källa: Toxiska epistlar

Skall regeringar styra konsumentorganisationer?

Debattartikel av Bengt Ingerstam, publicerad i ICA-nyheter 9 februari 2007.

Skall regeringar styra konsumentorganisationer?

Det där med fingrar i syltburken är en svår fråga. I synnerhet om man inte kan skilja på makt och demokrati. I vårt land bekänner vi oss till demokratiska principer men ibland reduceras demokratin till att få rösta vart fjärde år, sedan tar makten över. Att samarbetet mellan facken och S-regeringen inte ifrågasattes mera får väl tillskrivas den korporativistiska ideologin, men att maktutövningen gick så långt att man ville styra konsumentrörelsen är inte försvarbart.

FNs internationella överenskommelser, som Sverige skrivit under, ger konsumenterna rätten att själva bestämma hur vi ska få organisera oss, utan statlig inblandning. Se FNs konsumenträttigheter här. EU följer samma princip, men uppmanar regeringarna att underlätta för konsumentorganisationer att utveckla sig. Mot båda dessa regler och den demokratiska principen har vår förra regering brutit grovt.

När nu en av de två konsumentorganisationerna, Sveriges Konsumentråd, försöker eliminera den andra, Sveriges Konsumenter i Samverkan, stjäla dess namn – kalla sig Sveriges Konumenter – anpassa sig politiskt, för att ”slippa statlig koppling”, är det dags att öppet diskutera frågan och få en bredare belysning av vad som försiggått.

1985 startades Konsument-Forum, som landets första riktiga konsumentorganisation med bara enskilda medlemmar. Från 1987 blev Konsument-Forum medlem i CI, Consumers International och sedan 1994 initiativtagare och medlemsorganisation i Sveriges Konsumenter i Samverkan, en paraplyorganisation för att bredda konsumentarbetet, fristående från såväl näringslivet som partipolitiken.

Ganska omgående efter att Konsument-Forum startats bildade dåvarande KF ”Folkrörelsernas Konsumentforum”. Under början av 90-talet fördes diskussioner om att bilda en nationell samlingsorganisation för konsumentorganisationer och organisationer som ville förstärka konsumentarbetet, även i de egna organisationerna.

Arbetet skedde i en arbetsgrupp som vi skämtsamt kallade ”De 7 dvärgarna” men vi hann inte längre förrän S-regeringen beslöt organisera en konsumentorganisation, med motivationen ”att stärka konsumenternas bevakning av EU-frågorna” och KF fick pengar från staten till detta. Man tog initiativ till att bilda Sveriges Konsumentråd, där basen blev fackföreningarna och andra till arbetarrörelsen närstående organisationer, bl a ABF, PRO och självklart KF.

Konsument-Forum blev då inte inbjudet att delta. 1994 bildade vi och ett 15-tal andra organisationer därför Konsumenter i samverkan – Underverket som senare ändrade namn till nuvarande Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Olika förutsättningar

När regeringen lite senare tog beslut om organisationsbidrag gick detta till såväl ”Rådet” och ”Samverkan”. I en statlig utredning om konsumentpolitiken rekommenderas att ge båda organisationerna lika bidrag, något som blev tvärtom. I avtal med båda organisationerna fanns bl a in att ”företräda konsumenterna i Europaarbetet” samt ”att aktivt delta i det europeiska standardiseringsarbetet”.

För 2006 tog man bort detta i avtalet med oss och halverade vårt bidrag och flyttades över till ”Rådet”, som därmed fick runt 3,6 miljoner medan vi fick hanka oss fram med 0,6 miljoner. Under 2006, strax före valet, tillsköt regeringen ytterligare till ”Rådet” en miljon, till vad vet vi inte, mer än att vi kunde konstatera att det skedde strax före valet.

Totalt har alltså ”Rådet” fått närmare 30 miljoner mera än ”Samverkan” under denna tioårsperiod. Då kan man inte påstå att förutsättningarna är lika, eller förneka att regeringen styrde hur konsumentorganisationerna skulle arbeta.

Nu efter regeringsskiftet kommer olika initiativ från ”Rådet” för att ”slippa den statliga koppling” och inte framstå som ”rådgivande”. Kooperativa Förbundet har valt att lämna Konsumentrådet och därmed har sammanblandningen med näringslivet minskat något. Men kopplingen till fackföreningarna kvarstår och ordföranden Inger Persson kommer just från LO.

Vår fristående konsumentorganisation delar inte fackens målsättning ”höjda löner och lägre priser”. Är det ingen mer än vi som insett att allt högre löner och hårdare prispress bara skapa mer import, mera transporter och färre arbetstillfällen i landet?

Jag dristar mig att ställa frågan: varför kan inte facken sköta sina uppgifter och låta en fristående konsumentorganisation få växa fram och organisera sig oberoende av facken och deras speciella intressen av ”höj lönerna och sänk priserna”. Om man nu i internationella organ framhäver konsumenternas rätt att organisera sig, varför måste då facken infiltrera? De har ju andra uppgifter att sköta, lika väl som näringslivet.

Men jag förstår att den framtida konsumentrörelsen i världen och i Sverige är ett hot, vi är ju alla konsumenter. Många var ju arbetare när arbetarrörelsen växte fram, inte heller utan motstånd. När nu fler och fler blir ”tjänsteutövare” kan man förstå att facken måste ta in nya uppgifter. Men facken har ingen automatisk rätt att ”organisera konsumenter” bara för att de är stora och vi konsumenter är många.

Vi har haft möjlighet till enskilt medlemskap sedan starten medan ”Rådet” ändrat sina stadgar nu. Vi har nästan 10 gånger fler enskilda medlemmar, trots av vi ”är en väldigt liten organisation” (citat Inger Persson ordförande i Konsumentrådet).

Att Konsumentrådet nu bestämt sig att byta namn till Sveriges Konsumenter och ha mage att påstå sig representera alla Sveriges konsumenter övergår min horisont, i vart fall när man bara har, enligt egen utsago ”några hundra konsumenter som enskilda medlemmar”.

Vår nya regering har tydligen en annan uppfattning om regeringens inblandning i organiseringen av konsumenter. Vår nya konsumentminister Nyamko Sabuni har klart uttalat att man vill medverka till att flera organisationer kan växa och växa fram.

Kanske räcker det inte att Konsumentrådet tar över nästan hela vårt namn ”Sveriges Konsumenter i Samverkan”. Sorgligt bara att sånt här ska behöva ske inom konsumentrörelsen, som borde ”samverka” mera, för en organisation kan inte klara allt.

Bengt Ingerstam – som varit med sedan 1985,
ordförande i organisationen som INTE tänker byta namn

Sveriges Konsumenter i Samverkan www.konsumentsamverkan.se

Mer finns att läsa här.

Pressinformation 2000-04-03 finns att läsa här. En elimineringsprocess som pågått mer än ett decennium!

Vår kommentar;

Sverige behöver flera oberoende konsumentorganisationer, som utgår ifrån fakta och vetenskap,  som hjälper oss konsumenter att bli mer medvetna och som hjälper oss att driva konsumentfrågor, som t.ex. säker mat. Vi vill inte ha ett konsumentmonopol och vi anser det nödvändigt med många fler motkrafter till ekonomiska särintressen, som inte sätter folkhälsan i första rummet.

Det vore mycket olyckligt om det odemokratiska spel som försiggått bakom kulisserna sedan 2006 skulle resultera i att vi mister en god kraft som verkat under tjugo år med att förstärka folkhälsan.

Om det är Alliansregeringens avsikt att monopolisera konsumentrörelsen, så är de nu på god väg att lyckas. De borde åtminstone ta bladet ur mun och tala om sina avsikter, något som efterlysts sedan 2007.

Det vore fel att kasta bort 20 års kunskaper, erfarenhet och kontaktnät, som svårligen kan ersättas. Om vi skall kunna bemästra framtida utmaningar inom folkhälsan, då har vi inte råd att likvidera viktiga konsumentorganisationer. Vi borde istället stärka organisationer som Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Det skulle vara en  i sammanhanget liten, men mycket viktig investering! Det är också en kostdemokratifråga.

Låt många blommor blomma!

Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater

Paleofriend har skrivit ett inlägg om en artikel i European Journal of Internal Medicin: Nutrition and Alzheimer’s disease: The detrimental role of a high carbohydrate diet.
Paleofriend gjorde en fri översättning av Abstract:

I den här publikationen belyser vi hur kolhydrater i kosten, speciellt fruktos, tillsammans med en viss brist på fetter och kolesterol, kan leda till utvecklandet av Alzheimers. Ett första steg i fysiologin av sjukdomen motsvaras av Advanced Glycation End-products (AGE) i viktiga blodproteiner, som är inblandade i transporten av fett, kolesterol och syre. Detta leder till brist på kolesterol i neuronerna, vilket allvarligt försämrar deras förmåga att fungera.

Fortsätt läsa ”Alzheimer: Skadlig inverkan av kolhydrater”

Bättre skolmat och naturligt fett i Lerlyckeskolan Göteborg

Ny namninsamling. Skriv på här!

Namninsamlingen inleds med;

Vi är föräldrar, mor- och farföräldrar till barnen i Lerlyckeskolan Göteborg,
och vi kräver att våra barn ska få bättre mat och mera naturligt fett i skolan.

Vi vill återinföra:

 • Äkta smör eller Bregott* (Vi har nyligen fått Bregott och vill ha det som bestående alternativ)
 • Standardmjölk/”röd” mjölk och ta bort lättmjölk/ ”blå” mjölk
 • Lagad mat med smör och grädde och ta bort lättmargarin, pulver och buljong som innehåller konstgjorda smakförstärkare och andra kemikalier
 • Goda såser och dressingar till salladen gjorda på crème fraîche (ingen lätt-crème fraîche), gräddfil, äkta majonnäs, färska örter och kryddor
 • Ta bort kryddblandningar som innehåller konstgjorda smakförstärkare (glutamater) som grillkrydda, citronpeppar etc. från matsalen där barnen fritt använder dessa onaturliga och ohälsosamma produkter
 • Fler sorters grönsaker på salladsbordet
 • Matsedel med rätter som är mer anpassade till barnsmak

Motivering:

 1. Hälsa: Margariner är hårt kemiskt processade fetter, palmolja, samt växtoljor med höga halter av inflammationsframkallande omega-6 fettsyror och de innehåller onödiga tillsatser och kemikalierester. Allt mer forskning visar på sambandet mellan margarin och allergier/astma vilket ger grund till utveckling av andra sjukdomar.Äkta smör/Bregott samt helfeta mejeriprodukter är naturliga livsmedel som innehåller rikligt med energi och näringsämnen. Barn behöver energi och näringsämnen för att växa, utvecklas rätt och orka i skolan.Glutamater tillsätts i hel- och halvfabrikater och kryddblandningar för att höja smaken hos produkter som saknar tillräckligt med riktiga råvaror. Glutamater stör hjärnfunktioner, ger upphov till migrän, astma och andra allergiska besvär.
  ..
 2. Kostnad: Lättmargarin och lättmjölk innehåller mer vatten och mindre energi och näring än smör/Bregott och helmjölk. Det blir därför mycket dyrare med margarin och lättmjölk räknat på energin och näringen de innehåller, vilket är ett oacceptabelt slöseri med skattepengarna.
  .
 3. Miljö: Smör/Bregott framställs av naturliga produkter från betande kor som i sin tur håller landskapet öppet. Palmolja till margarintillverkningen importeras från tropikerna där skövling av regnskogar är ett globalt problem.* Med Bregott menar vi helfet Bregott normalsaltad, ej Bregott Mindre eller Bregott Mellan, då de sorterna innehåller mera vatten. Vatten ska man dricka, inte späda maten med och betala dyrt för.

Faktaframställning av Bambagruppen Lerlyckeskolan Göteborg, Maj 2011

– ◊ –

Våra kommentarer;

Mycket bra förslag och argument, som vi skulle vilja komplettera enligt nedan;

 • Rekommendera gärna helmjölk, men erbjud också lättmjölk. Många barn behöver successivt vänja sig vid den fetare mjölken. Om man t.ex. blandar hälften lättmjölk och hälften helmjölk så fås mellanmjölk. Detta bör barnen själva få bestämma. Då slipper man också att i onödan utmana SLV och därmed få kritik från de som fortfarande tror att lightprodukter är något bra. I förskolan bör däremot helmjölk vara standard och lättmjölk bör endast serveras om föräldrarna uttryckligen kräver det.
  .
 • Informera om lättmargarin, men ställ ett litet paket i bakgrunden, av samma skäl som ovan. Genom information köper man inte margarin hem heller, vilket är bra ur folkhälsosynpunkt. I förskolan bör däremot smör eller Bregott vara standard och margarin bör endast serveras om föräldrarna uttryckligen kräver det.
  .
 • Alla skolor borde servera minst en lågkolhydraträtt (LCHF), vilket är enkelt om tillbehören serveras separat. En kött- eller fiskrätt med riktig sås serveras till alla. De som äter enligt tallriksmodellen lägger till potatis eller pasta. De som föredrar LCHF lägger till en Coleslawsallad eller en blomkålsgratäng. Det gör också att de som vill undvika diabetes får ett alternativ. De som vill förbli slanka behöver inte börja röka för att hålla vikten (ett vanligt skäl för att börja röka).

REA på fetmakirurgi?

Coltings krönika om fetmakirurgi.

Jag trodde knappt mina öron när jag för någon månad sedan hörde reklam för fetmakirurgi på radion! Precis som om det var en produkt som lika lättvindigt ska kunna införskaffas och konsumeras som mat, kläder, teknologi och hushållsnära tjänster.

Fetmaoperationerna som genomförs idag är inget än en styggelse och är en vämjelig konsekvens av den irrationella logiken att om man inte kan anpassa sin livsstil till kroppens behov så kan man ju alltid tvinga kroppen att anpassa sig till livsstilen. I det här fallet genom att stympa sin egen kropp i ett ingrepp som ALLTID innebär biverkningar med döden som den värsta av dessa. Enligt Socialstyrelsens rapporter är dödligheten i samband med fetmakirurgi så hög som en halv procent vilket innebär att runt 75 svenskar i år kommer att avlida i direkt anslutning till detta ingrepp! Har man tur så drabbas man bara av diarréer, vitaminbrist, bråck, tarmvred, matsmältningsproblem, blodpropp, värk eller någon av de otal andra biverkningar som är väldokumenterade.

Försvararna av denna absurda företeelse brukar hänvisa till att patienten inte har något val och ändå lider av så allvarliga hälsorisker att fetmakirurgi ändå är att föredra. Detta är rent bullshit och nonsens. Det finns ingen obotlig fetma! Ingen är dömd att vara sjukligt överviktig! Den som påstår det omyndigförklarar sig själva och ogiltigförklarar själva kärnan i mänsklig fysiologi och humanbiologi. Och beviset för det finns bland annat i de otal personer, bara i Sverige, som under de senaste åren återhämtat sig ifrån grav övervikt genom en radikal kostomläggning. Och att unga människor lägger sig under kniven och åsamkar sig livslånga biverkningar är inget än en ren tragedi och ett gravt misslyckande för svensk sjukvård. Jag önskar innerligt att alla de unga personer som överväger en sådan här operation istället kan inspireras av de levande exempel som genom livsstilsförändringar lyckats att gå ned i vikt och att matvanorna i sammanhanget betyder allt för resultatet.

Skulden till den här sjuka företeelsen är naturligtvis det samlade etablissemanget kring kostråd och överviktsvård som i drygt 50 år drivit en agenda byggd på felaktiga premisser och ologisk retorik. En agenda som demoniserat det naturliga fettet och som resulterat i en västvärld bestående av fettfobiska sockermissbrukare som nu överväger att operera magsäcken.

Internet svämmar över av framgångshistorier om personer som trotsat de gängse kostråden för befolkningen i allmänhet och överviktiga i synnerhet; råden att undvika fett och istället överäta mängder av fibrer, frukt och spannmål. Dessa är personer som i största möjliga mån undvikit insulinskapande kolhydrater och istället ätit mycket mera fett.

Internet svämmar också över av historier om människor som är på väg åt rätt håll men som är förbannade över att de under lång tid varit sjuka och feta på grund av felaktiga kostråd och en närmast fundamentalistiskt ensidig syn på vad vi ska äta.

Det vore djupt olyckligt om vi fortsättningsvis också får läsa historier om människor som förstört sina liv bara för att de förletts att tro att det är effektivare att operera något som mycket bättre åtgärdas genom ändrade livsstilsval!

Jonas Colting

Källa: Kostdoktorn

Över ån efter vatten: Kirurgi mot diabetes

Forskare är förbluffade. Det är ”makalöst” säger en. Det rapporteras nämligen att många typ 2-diabetiker blir friska efter en fetmaoperation, där större delen av magsäcken skärs bort. Åtminstone behöver diabetikerna mycket mindre insulin – från första dagen!

Hur kan det komma sig?

En enkel lösning

Många typ 2-diabetiker i Sverige börjar numera att äta LCHF-kost och blir friskare.  De märker snabbt att de behöver mycket mindre insulin – från första dagen!

Kolhydrater är nämligen den mat som bryts ner till sockerarter i magen och tas upp i blodet som blodsocker. Ju mindre kolhydrater en diabetiker äter desto mindre blodsockerstegring och desto mindre insulin behöver de.

Det är basal fysiologi – slå upp vilken lärobok i ämnet som helst.

Valet för en typ 2-diabetiker är därmed enkelt. Antingen skär man bort sin magsäck så man inte kan äta större mängder kolhydrater längre. Eller så behåller man sin magsäck och väljer att äta sig mätt på annat: kött, fisk, grönsaker, äkta smör, ägg, osv.

Ledsen alla förbluffade forskare. Ni lär inte hitta något piller som kan ersätta bra mat.

Källa: Kostdoktorn

– ◊ –

”Så blir åldersdiabetiker friska utan medicinering”

Samma enkla lösning presenterade nyligen åtta forskare i Dagens Nyheter:

Huvudinvändningen mot LCHF-kosten är att det saknas långtidsstudier. Det är emellertid föga sannolikt att en diet som redan efter några veckor kan normalisera blodsockret och blodets insulinhalt, sänka blodtrycket, öka insulinkänsligheten och minska kroppsvikten utan negativa effekter på blodets kolesterol, inte skulle vara gynnsam på längre sikt.

:

Som tur är har talrika diabetiker själva upptäckt att de blir friska utan medicin om de minskar radikalt på bröd, ris, pasta, potatis, sötsaker och sockerdrycker och i stället äter sig mätta på kött, fisk, ägg och hederliga mejeriprodukter.

Källa: DN

Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne

DAGENS MEDICIN   27-05-2011

Lone S. Jensen, ledende overlæge, mener, at
Sundhedsstyrelsens metode i undersøgelsen
af komplikationer efter fedmeoperationer er
’antikvarisk’. »Sundhedsstyrelsens tal viser
ikke det rigtige billede, for virkeligheden har
overhalet tallene,« siger hun.

ζ

Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne

27-05-2011

Vi drukner lige nu i voldsomme komplikationer af fedmeoperationer, siger ledende overlæge fra Aarhus Universitetshospital og sår tvivl om Sundhedsstyrelsens fedmetal. Sundhedsstyrelsen slår kritikken hen.

Låt barnen välja smör!

Publicerad 3 februari 2010.

Det är hög tid för valfrihet i skolorna. Sedan länge har Livsmedelsverket hävdat att mättat fett är farligt varför både vuxna och de små ska välja lättmargariner och lättmjölk framför betydligt mer naturliga produkter som smör och standardmjölk. Kostcheferna runt om i landet har börjat känna sig trängda av upplysta föräldrar till skolbarn varför Livsmedelsverket nyligen var ute på en riksomfattande turné för att gjuta kraft i kostcheferna. Tydligen hade argumenten för lättprodukter tagit slut.

Fortsätt läsa ”Låt barnen välja smör!”