”Herrelös hierarki”

.
”Den medicinska sjukvården verkar vara en herrelös hierarki som kostar c:a 300 miljarder per år och ändå inte löser sin uppgift, nämligen att bekämpa och bota de välfärdssjukdomar som håller på att förstöra människorna, t.ex. diabetes, hjärt-och kärlsjukdomar, cancer, Alzheimer m.fl.”, skriver Mats Wiman.

– ♦ –

”Det är hög tid också för svenska politiker att med kraft ägna sig åt att radikalt ta fatt i fetmaepidemien och dess konsekvenser.” skrev nyligen professor Stig Bengmark.

”Sjukvården är i dag i en svårare finansiell kris än kanske någonsin tidigare, så också i Sverige, och inte minst i Västra Götaland. Och värre blir det. Kostnaderna för sjukvården, som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år, och detta i en tid då BNP är på väg att stagnera och sjukligheten, speciellt i kroniska sjukdomar, dramatiskt ökar. Den globala incidensen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom, ADHD, och cancer prognosticeras tredubblas och diabetes fördubblas fram till år 2050, och Sverige är inte undantaget.”

– ♦ –

Vården struntar i lagen?

Fortsätt läsa ””Herrelös hierarki””