Ät dig slank med rätt kost – ett alternativ till Gastric Bypass

.

Antligen

ζ

Klicka på bilden nedan

SoS-150615.
Kunskap ger möjlighet att själv kunna påverka sin livskvalitet

Vill du lära mer om kostens betydelse för att hålla dig frisk, hålla vikten, eller till och med reducera din vikt rejält? Arbetar du kanske med att hjälpa andra reducera sin vikt? I så fall varmt välkommen på föreläsning här på Nääs Fabriker måndag 15 juni kl 18.30-21.30 (vägbeskrivning … klicka här).

Temat för kvällen är:

Ät dig sund och slank med rätt kost

– ett gott alternativ till Gastric Bypass (viktoperation

Kvällens program:

18.30: ”Kostens betydelse för hälsa och vikt” – Suzanne Lundborg, Lundborgkliniken, inleder med att berätta om vilken mat vi är gjorda för att äta och vilken kost som ger viktuppgång respektive viktminskning.

19.30: ”Alternativet till kostsamma Gastric Bypassoperationer” – Leif Lundberg, Kostdemokrati, berättar om resultat från pilotstudien som visar övertygande resultat. Minus 24 kg på 18 veckor (genom att äta sig mått på god mat) är ett exempel. Han berättar också om det koncept som nu erbjuds landsting, företag och privatpersoner.

20.15-20.40. Paus med kaffe/te och frukt.

20.40: ”Medicinska system som hjälper och möjliggör” – Suzanne Lundborg berättar om och visar den medicinska teknik som används för att kunna anpassa programmet till var och ens specifika förutsättningar.

21.10-21.30: Tid för frågor

 ζ

Plats: Lundborgkliniken, Nääs fabriker (se vägbeskrivningEniro)

Tid: Måndag 15 juni kl 18.30-21.30. Kom gärna i god tid, insläpp från kl 18.00.

Kostnad: 100 kr (betalas kontant alternativt faktureras företag).

Plats bokas på 031-133200 eller info@lundborgkliniken.se senast fredag 12 juni.
Begränsat antal platser.

Välkommen!

ζ

Bakgrund

Aftonbladet-Svenskarnarna-blir-allt-fetare.
Svenskarna blir allt fetare

Nästan hälften av alla svenskar är i dag feta eller överviktiga. På tio år har andelen feta ökat från 11 procent till 14 procent (1.360.000 svenskar), enligt nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten.

Mest ökar övervikt och fetma bland personer mellan 45–64 år. I gruppen har andelen kvinnor som väger för mycket ökat med åtta procentenheter och andelen män med fem procentenheter. I yngre åldrar syns däremot ingen ökning. Andelen överviktiga och feta mellan 16–29 år ligger stadigt på 26 procent, och för 30–40-åringar på cirka 45 procent. Att väga normalt eller att vara underviktig är generellt vanligare bland kvinnor.

Allvarlig utveckling

Claude Marcus bedömer utvecklingen som allvarlig.

Fetma ökar risken för diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar, den minskar arbetsförmågan och sänker livskvaliteten. Sammantaget innebär det rätt stora kostnader för samhället och för den enskilde.

2003 var samhällskostnaderna för fetman, i form av sjukvård och socialförsäkringar, 15 miljarder kronor per år. I en rapport 2011 bedömdes att kostnaderna kunde öka med 40–80 procent till 2020. En fara är att fetman just nu ökar i de åldrar då man börjar bli sjuk.

Fetma kan vara plågsamt på många vis, men allvarligt sjuk blir man sällan före 40 år. Att fetman nu ökar i dessa åldrar innebär att vi också kommer att casha in ökade kostnader, säger Claude Marcus.

Läs mer … Aftonbladet

Kommentar: Probleminsikten finns hos auktoriteter inom värden, men kunskap och kompetens att vända på utvecklingen saknas.

ζ

Fetma på väg att explodera i Sverige

Fetma-mattband

WHOSverige är ett av de länder där fetman ökar som snabbast i hela Europa. Om bara 15 år kommer var fjärde svensk man och var femte kvinna att vara fet (BMI över 30), konstaterar WHO i en ny rapport.

Européerna ökar i vikt och blir allt fetare, och om 15 år kan det innebära en hälsokris av ofantliga proportioner. Det varnar Världshälsoorganisationen WHO för i en ny prognos. Exempelvis förutspås 89 procent av männen i Irland och 77 procent av männen i Grekland vara överviktiga eller feta år 2030.

Vår studie ger en oroande bild av hur fetman kommer att öka i Europa. Det finns ingen magisk formel för att hantera den här epidemin, men regeringar måste göra mer för att hejda marknadsföring av ohälsosam mat, och göra hälsosam mat billigare, säger Laura Webber vid UK Health Forum, en av författarna bakom rapporten, i en kommentar.

Läs mer … SvD

Kommentar: Det finns visst kunskaper och erfarenheter om hur man både förebygger och åtgärdar fetma, på ett naturligt och hälsosamt sätt. Dessa kunskaper och erfarenheter är stommen i det koncept vi nu presenterar.

ζ

Läget idag

Post_skylt_gammal
”Livsmedelsverket”

Livsmedelsverkets kostråd i form av en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen med 50 – 60 E% kolhydrater) och nyckelhålsmärkning av lightprodukter har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år. Trots detta reagerar inte ansvariga politiker!

Frågan är om det finns något som kan väcka ansvariga?

Livsmedelsverket fungerar som ett ”postkontor” som bara vidarebefordrar de kostråd som mäktiga organisationer styrda av ohälsoindustrin kontrollerar. Något annat kan inte eller vågar inte Livsmedelsverket tjänstemän göra. Dessa kostråd följer sedan de allra flesta kostchefer och dietister i Sverige till punkt och pricka (de upplever att de varken kan eller vågar ifrågasätta dessa, om de vill behålla jobbet).

Därför är idag snart varannan svensk överviktig eller fet – och mer än en miljon svenskar är prediabetiker eller diabetiker, som underminerar vården och till slut det välstånd många tar för givet.

Diabetes är inget att leka med, det är ett tillstånd som med dagens behandlingsmetoder lägger grunden till fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Om vi tog fighten mot övervikt (och diabetes,) på allvar så skulle belastningen på sjukvården minska markant.

Typ 2-diabetes är utan tvekan allvarlig, och de flesta inom hälso- och sjukvården skulle säkert vidta någon åtgärd även om patienten vore symtomfri. Femårsmortaliteten för en patient med nydiagnostiserad typ 2-diabetes är cirka 40 procent, vilket är i paritet med många cancersjukdomar. Hur många känner till det?

 • Studie: Diabetes har samma mortalitet som cancer … klicka här

Det finns bot, men det får man komma underfund med själv och man får räkna med att man får kritik av sin sköterska och läkare för att man inte gör som de säger. Att de själva bryter mot lagen verkar de inte förstå eller så bryr de sig inte. Observera att artikeln som följer gäller BÅDE övervikt och diabetes.

 • Läkare och diabetessköterskor känner inte till lagen
  (eller vägrar följa den) … PDF

ζ

Verktygslåda-fetmaVård av överviktiga i Sverige

Vårdens behandlingsformer av övervikt är idag kontraproduktiv och strider mot våra kunskaper inom fysiologi, hormonlära, biokemi och strider också mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården bryter också öppet mot Patientsäkerhetslagen och Grundlagen.

Hur är detta möjligt? Det beror på att svensk sjukvård styrs av särintressen som lever på ohälsa och varken enskilda läkare, tjänstemän eller politiker har kompetens, vilja eller mod att utmana dessa oerhört mäktiga krafter. Viktoperationer är en av ”värstingarna” i detta avseende.

 1. Först ger Livsmedelsverket ut kostråd som får övervikt och diabetes att utvecklas epidemiskt.
  .
 2. Sedan rekommendera vården en lågfett- och lågkalorikost som får vikten att öka ännu mer … Lågkaloribantning och fettsnål kost (lightprodukter). … klicka här
  .
 3. Sedan återstår bara viktoperation i vårdens verktygslåda, som ju inte heller fungerar. Faktiskt en ren katastrof för de allra flesta (men det talas det tyst om), och en förlust för samhället.

Redan 2008 hade vi förslag färdiga på hur vi skulle tackla överviktsproblematiken på ett naturligt och biverkningsfritt sätt, som vi presenterade för vårdens ansvariga (bl.a. fick samtliga sjukhusdirektörer information), för SKL och för ansvariga politiker på regeringsnivå och för politiker inom flera landsting. Men ingenting hände!

Ett exempel:

 • E-brev till politiker 2009 … klicka här .  Jag var även på plats, men det var som att ropa ut i öknen (fick inte ens ett svar).

Observera att alla partier i detta hänseende är lika goda ”kålsupare” som går i ohälsoindustrins ledband. Larmrapporterna om risker och biverkningar efter viktoperationer har stundtals stått som ”spön i backen” i media. Alla som är läskunniga och som har tillgång till media har haft alla möjligheter att komma till insikt. Högt uppsatta tjänstemän och läkare som vi pratat med har insett att viktoperationer inte är en bra metod, men de ingriper inte och hoppas således att någon annan ska gå i bräschen så att vården kan ersätta viktoperationer med andra bättre fungerande lösningar.  Det finns dock en och annan ljusglimt.

GODA NYHETER

Goda nyheter är att ansvariga politiker inom VG-region förra året fattade ett strategiskt viktigt beslut om att erbjuda överviktiga patienter utökade icke-kirurgiska behandlingsalternativ, vilket är ett viktigt trendbrott. Ett beslut som kommer att stärka VG-regionens möjligheter att hantera en allt mer besvärlig vårdsituation, med ökande kostnader, växande vårdköer och med en personal som idag är överbelastad.

”Beställning 2015″ – citat:

”Utöka möjligheten för barn, unga och vuxna
att erbjudas icke kirurgiska behandlingar
vid övervikt och fetma.”

Det unika är att det är förtroendevalda sjukvårdspolitiker som har tagit initiativet och fattat detta beslut; att erbjuda överviktiga patienter utökade möjligheter att få hjälp med att kunna normalisera sin vikt, utan kirurgi.

Läs mer … klicka här

Politiker börjar komma till insikt att det behövs ett alternativ till viktoperationer som dels är dyrt för landstinget och dels är både riskfullt och behäftad med allvarliga biverkningar.

 • Alternativ sökes till fetmakirurgi. Sverige Fetmaoperationer är tio gånger vanligare i dag än för tio år sedan. Men regionpolitikerna vill ha fler alternativ … SYDSVENSKAN[Den ”fakta” som presenteras i slutet på artikeln är ett önsketänkande, propaganda, från särintressenter som i kraft av sin auktoritet bromsar alternativ som konkurrerar med Gastric Bypass. När denna propaganda presenteras som fakta lurar de patienter att välja viktoperation och de lägger också locket på de politiker som vill öppna upp för kostnadseffektiva alternativ utan biverkningar].

Nu finns det ett alternativ som uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet, som är i enlighet med Patientsäkerhetslagen och där det finns tusental succéhistorier och praktiskt taget inga biverkningar alls. Vi har nu tagit detta alternativ ytterligare ett steg längre med hjälp av ny medicinsk teknik, där vi fokuserar på hälsa. Då slipper man konsekvenser och biverkningar enligt nedan och man sparar pengar. Enbart VG-region skulle spara runt 200 miljoner kronor per år i form av lägre vårdkostnader OCH resultatet skulle bi avsevärt mycket bättre. Samhället skulle spara mångfalt mer i form av lägre sjukfrånvaro, lägre sjuknärvaro, färre alkoholister, färre förtidspensioneringar, etc..

En finsk kalkyl 20111 kom fram till att varje Gastric Bypassopererad patient kostade drygt 300.000 SEK* enbart i vårdkostnad. Sedan tillkommer samhällets övriga kostnader.

*) The study on cost-utility, led by Ms Suvi Mäklin from the Finnish Office for Health Technology Assessment, suggests that the average cost of treating an obese patient with bariatric surgery in Finland is €33,870.

ζ

Sedan 2009 har vi dubblerat vår ansträngning

Sedan 2009 har vårt team intensifierat våra ansträngningar. Trots att vården skär sönder magen och tarmarna (friska organ) på nästan en överviktig patient i timman, dygnet runt, året runt, med katastrofalt resultat, så vågar ju ingen annan gå emot strömmen. Sannolikt för att de saknar kunskaper och av rädsla för att deras karriär skulle kunna ta skada om de ”stör” överviktskirurgin som omsätter totalt tre miljarder vårdkronor per år, bara i Sverige. Att uppemot tio tusen svenskar varje år, från 13 års ålder, utsätts för ett onödigt lidande väger i detta sammanhang lätt.

Är nedanstående något man kan acceptera, blunda inför? Ett ingrepp som i snitt drabbar 22 överviktiga svenskar varje dygn, året runt. – Vi tycker inte det. Därför har vi nu fulländat ett alternativ – vars resultat kommer att tala för sig själv, både kostnadsmässigt och resultatmässigt.

 • Ett bland tusentals exempel på hur illa det alltför ofta går … Aftonbladet
  .
 • ”Någon kirurg kom på den unika snilleblixten, att skära bort 80 – 90 % av magsäcken”… ICA-kuriren
  .
 • Vår snabbguide … Viktoperationer – ett onödigt lidande … klicka här
  .
 • Här finns information om biverkningar och risker med Gastric Bypassoperationer … klicka här  (ändå reagerar ingen i ansvarig ställning)
  .
 • Januari 2012 skrev jag en artikel som publicerades i LCHF-magasinet som ger en samlad bild av vad en viktoperation egentligen innebär … Oskuret är bäst!

Om överviktiga patienter hade fått korrekt information om risker och bieffekter, vilket vården enligt lag är skyldig att ge, så tror jag inte att någon skulle välja att genomgå en viktoperation. Ännu tokigare blir det när man förstår att det finns naturliga metoder tillgängliga som fungerar bättre utan biverkningar och som bara kostar en bråkdel. Då börjar man på allvar ifrågasätta vad som försiggår och som finansieras med skattemedel.

Gastric Bypass vilar huvudsakligen på SOS-studien – ”Swedish Obesity Study” – där vårdens auktoriteter påstår att risken för hjärtsjukdom minskar med hela 28 % vid Gastric Bypass. Men detta är en ren och skär bluff, ett bedrägeri av stora mått. När man studerar SOS-studien så finner man att den inte handlar om Gastric Bypass, utan mer om Gastric Banding som är ett betydligt lindrigare ingrepp (endast 13 % var GBP). När man tittar på dödligheten i hjärtsjukdom så var skillnaden bara 1,4 % (absolut procent) som man blåst upp till 28 % genom att ange relativ procent som är mindre relevant i sammanhanget (med det låter ju bättre).

 • SOS-studien vilar på lösan sand! … klicka här
  .
 • Tre olika typer av viktoperationer och dess biverkningar … PDF
  (ett dokument vi upprättade 2010 och inte mycket har hänt sedan dess)

Efter hundratals med föreläsningar, möten, telefonsamtal, e-mail under mer än fem års tid med personer inom vården och med politiker som förstår att Gastric Bypass (viktoperationer) är fel, så börjar man så smått inse att de ändå inte tänker agera. Det verkar som om vårdens ledare och att ansvariga politiker helt enkelt är handlingsförlamade.

Så vad göra då? Acceptera eller agera?

Eftersom vården och politiker inte förmår gå från ord till handling, trots att i snitt 22 svenskar får sina liv mer eller mindre förstörda varje dygn, så väljer vi nu att agera och erbjuda företag och privatpersoner ett konkurrenskraftigt alternativ till viktoperationer. Ett koncept om fokuserar på kunskaper och support som man använder för att optimera sin egen hälsa och för att optimera sin prestationsförmåga. Automatisk viktkontroll fås på köpet, utan svält och utan kirurgiska ingrepp (med alla dess konsekvenser).

Parallellt med att vi fört en dialog med vårdens tjänstemän och sjukvårdspolitiker har vi vidareutvecklat vårt koncept som nu i det närmaste är fulländat. De siste pusselbitarna har fallit på plats, bitar som inte fanns för några år sedan.

ζ

KarriärstegeNär ansvariga tjänstemän inom myndigheter, inom vården och ansvariga politiker inte bryr sig – hur mycket information och fakta vi än redovisar – så återstår att vi själva gör något för de med en hälsofarlig övervikt.

Vi lever i ett märkligt land där medborgarnas livskvalitet synes väga lätt jämfört med den egna karriären, som verkar gå ut på att göra så lite som möjligt (för att inte riva upp damm som stör likasinnade).

Alternativet

Vi har lagt upp vårt koncept som en utbildning som löper under tre år, med en kickstart under första året, där man använder sina kunskaper för att själv kunna optimera sin hälsa. Detta är svårt till en början, varför vi hjälper till med professionell support. Vi använder den senaste medicinska tekniken och tror på personliga möten, varför vi kombinerar support på plats med distansundervisning och support via webben. Det gör att de flesta kan tillgodogöra sig undervisningen och uppnå sina mål.

Fas I

Vi börjar med en hälsoundersökning där vi kartlägger brister och obalanser med hjälp av sofistikerad medicinsk utrustning som mäter de viktigaste hälsoparametrarna med hög noggrannhet (95 %). Varje ”elev” får därefter ett individuellt anpassade kostprogram och under första månaderna ingår även eventuella kosttillskott i kursavgiften. Det ingår även att få prova på behandlingar, om hälsoundersökningen påvisar ett sådant behov.

Om man är överviktig kommer man att gå ner i vikt, utan hunger och utan extra motion, genom att äta sig mätt på god mat. Vi kompletterar också kosten, vid behov, med vitaminer, mineraler eller antioxidanter, om hälsoundersökningen påvisar brister. Som sagt så fokuserar vi på att stärka hälsan.

Det finns också tillskott som vi alla mår bra av att komplettera kosten med och det är t.ex. C-vitamin, D-vitamin och Omega-3. Men det ska vara av god kvalitet och i tillräcklig mängd för optimal verkan. Här ligger RDI alldeles för lågt, men de gränsvärdena har ju ohälsoindustrin bestämt.

Fas II

Fas två börjar när målvikten är uppnådd. Nu genomgår våra elever en test som visar om det är något som de inte tål, viktigt innan man breddar sin meny. Dem medicinska utrustning vi nu använder, används bland annat av läkare utomlands. Andra utbildningsinslag är kunskaper om sockerberoende, qigong, m.m.

Fas III

Vidareutbildning och konsolidering. Att byta livsstil är ibland ett tufft arbete – även när man får de bästa förutsättningar (och det tar mellan ett och tre år).. Under denna fas sker en vidareutbildning och en ny sund livsstil internaliseras – som man själv med hjälp av sina förvärvade kunskaper anpassar efter egna önskemål och förutsättningar. Någon elev kommer att trilla tillbaka i gamla vanor och behöver då support för att komma upp på banan igen.

Efter tre år är våra elever ”ambassadörer” utrustade med gedigna kunskaper och erfarenhet om kost och hälsa. De har också ökat sin egen livskvalitet genom att praktisera sina kunskaper.

Vi kallar det ”egenkontroll”.

ζ

Pilotstudie

Vi beslöt att testa konceptet på ett par frivilliga ”elever”. Kravet var att de inte skulle vara vegetarianer, inte ha någon allvarlig sjukdom typ cancer eller hjärtsjukdom, de skulle ha ett BMI över 35 och väga mindre än 150 kg. Sist, men inte minst skulle de vara motiverade och beredda att satsa ”all in”.

Vi valde ”testelever” som testat det mesta; Viktväktarna så klart, Itrim, Nutrilett, Cambridge, Modifast, fasta. 5-2 metoden, m.m. Vi valde två elever som även var mycket kunniga vad gäller LCHF, men inte heller LCHF fungerade. Bägge eleverna hade cirka 35 kilos övervikt vardera och trenden var ökande vikt. Således två svåra fall och vi förväntade oss runt ett halvt kilos viktminskning per vecka, men viktnedgången blev mer än det dubbla.

Hälsoundersökningarna påvisade både för lågt och för högt blodtryck, inflammationer i tarmsystemet, hög glukosbelastning, hög insulinresistens, mineralbrister, kvicksilverförgiftning, m.m. På bara några månader har hälsovärden avsevärt förbättrats. Till exempel har eleven med alldeles för lågt blodtryck nu fått ett nästan normalt blodtryck och eleven med alldeles för högt blodtryck har nu nästan normalt tryck. Men vikten då?

Graf-ner-3Elev nummer ett har gått ner 24 kg på 18 veckor och midjemåttet har minskat med 19 cm. Det viscerala fettet har gått ner till normala vården, fettprocenten går ner kraftigt medan muskelprocenten ökar utan extra motion. Klädkontot ökar dock då eleven gått från storlek 46 till 40. Eleven har nu kommit under BMI 30, genom att äta sig mätt på god naturlig mat.

Elev nummer två startade fem veckor senare och har gått ner 18 kg på 13 veckor och midjemåttet har minskat med 22 cm. Även här har det visceral fett gått ner till normalt, fettprocenten går ner kraftigt och muskelprocenten ökar. Eleven var ytterst nära att utveckla diabetes typ två, men med den livsstilsförändring vi lär ut så kommer sannolikt inte diabetes att utvecklas och eleven slipper att utveckla de följdsjukdomar som är nämnda ovan.

Bägge ”eleverna” ligger nu under BMI 30 (gränsen för ”fetma”) och vikten fortsätter ner på ett naturligt och hälsosamt sätt, tills kroppen säger att nu räcker det. Viktigast är dock hälsoförbättringarna som uppnåtts.

Vi har precis startat upp med provelev nummer tre, som är normalviktig. Ett komplicerat fall med diverse hälsoproblem som vården inte lyckats med att varken förklara eller lindra/bota, trots att flera specialister varit engagerade från vårdens sida. Via hälsoundersökningen fann vi ett kraftfullt inflammationstillstånd och en läckande tarm, som nu kostbehandlas. Detta pilotfall, som vi kommer att presenteras längre fram, betonar hälsoaspekten i vårt koncept, som ofta är den svåra biten.

Även elev fyra är normalviktig, men med diverse hälsoproblem, ett fall som kommer att presenteras i en tidningsartikel framöver i magasinet 2000-Talets Vetenskap.

Således en koncept som handlar om hälsa, men vi har valt att nu till en början erbjuda detta till de som också brottas med övervikt. Vi kommer att presentera mer fakta under föreläsningen där det också finns tid att ställa frågor.

Välkomna.

.
Leif Lundberg
Civilingenjör / Managementkonsult

Bloggkatalog ... www.kostdemokraζ.se/leif/

PS. Jag skrev en artikel om konceptet i senaste numret av LCHF-magasinet:

 • Naturligt alternativ till Gastric Bypass … PDF

En trovärdig tidning som är mycket läsvärd,
som utgör en egen kvalitetsklass… klicka här

Prenumeration är årsvis, vilket innebär att du även
får ovanstående nummer om du prenumererar idag.

En artikel som förklarar vad Gastric Bypass
egentligen innebär …. PDF

Tidigare inlägg … klicka här

2 svar på ”Ät dig slank med rätt kost – ett alternativ till Gastric Bypass”

 1. BRÄNN FETT – INTE MUSKLER

  Om man gör rätt så tappar man fett och inte muskler. Våra elever har dramatiskt ökat sin muskelprocent och lika dramatiskt minskat sin fettprocent. Om man gör rätt så är det också relativt lätt att sedan bibehålla sin hälso och normalvikt

  – Men om man gör fel, så är man slagen på förhand … klicka här

  Om man svälter sig ner i vikt så börjar kroppen bränna muskler då det är en lyxvara när det råder svält (de förbrukar ju mycket energi även när man sover). Och när man går ur svälten ser kroppen till att snabbt lägga upp ett fettlager – det råder ju svältlager. Organen och immunförsvaret tvingas också ner på sparlåga under svältperioden, vilket skadar kroppen.

  Så efter några sådana kurer med t.ex. Viktväktarna så har man en stor fettkula, minimalt med muskler och skadade organ.

  I vårt koncept är svält förbjudet för att kroppen ska gå på full förbränning, med ett immunförsvar på topp. Då tänker kroppen: ”Varför släpa på fett när det finns gott om mat och det finns då heller inget skäl att bränna muskler”.

  Kroppen är inställd på överlevnad och man jagar t.ex. bättre med mycket muskler och lite fett. Men om det råder svält gäller det motsatta för att överleva (dvs. sänka förbränningen, bränna muskler och spara på fettet).

  När fett förbränns så frigörs gifter som lagrats undan i fettet och det gäller att stärka kroppens förmåga att kunna ta hand om detta ”avfall” – vilket kräver en bra kost kombinerat med de näringsämnen respektive elever lider brist på.

  Om man följer vårdens behandlingskoncept – fettsnål lågkalorikost – så är uppskattningsvis 98 % slagna på förhand. Det är således inte ditt fel om du misslyckas, det är vården och viktklubbarna som luras – omedvetet eller medvetet – antingen för att de saknar kunskaper eller för att det är lönande.

 2. GBP GER UPPHOV TILL ALLVARLIG NÄRINGSBRIST

  Varje dag genomgår i snitt 22 svenskar en Gastric Bypassoperation och frågan är om patienterna blivit informerade om riskerna och biverkningarna. Sannolikt inte alls. Nedan en intressant bild som Sveriges ledande specialist avseende addiction – Bitten Jonsson – visade under en föreläsning i våras.

  Visste de detta?
  Fick patienterna full information innan de accepterade operation? En bild som borde få hela Vårdsverige och ansvariga landstingspolitiker att sätt kaffet i vrångstrupen.

  Nästa fråga är hur det kan komma sig att vården tillåts hålla på med detta?

  Det är hög tid att tillsätta en oberoende haverikommission!

Kommentera