”LEGITIMERAT KVACKSALVERI”

.

Legitimerat-kvacksalveri

Med ett referat från Giro di Svecia 23/4 i Partille

ζ

Legitimerat kvacksalveri kostar 60 patienter livet varje dag?

Dags att mynta ett nytt begrepp ”legitimerat kvacksalveri” och med det menas behandlingar som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet eller som fungerar mycket sämre och/eller är mycket dyrare än annan tillgänglig behandlingsmetod, men som ändå lyckats tillförskansa sig läkemedelsstatus eller behandlingsmonopol inom sjukvården.

”Beprövad erfarenhet” när det gäller ”legitimerat kvacksalveri” är där vi utifrån en längre tids erfarenheter vet att det fungerar dåligt eller inte alls, eller det som gör patienterna ännu sjukare, som t.ex. att att dietister rekommenderar diabetiker att äta en högkolhydratkost (”traditionell diabeteskost”), att läkare ordinera statiner som sänker kolesterolnivån för kvinnor (ger bara biverkningar) och Gastric Bypassoperationer (som ger allvarliga biverkningar, dåligt slutresultat och som baseras på en fuskstudie).

LagbokenPATIENTSÄKERHETSLAGEN. När det gäller behandling av diabetes och övervikt inom vården bryts också mot lag, då vården sedan 16 januari 2008 är skyldig att erbjuda LCHF som behandlingsalternativ (vilket sällan görs, istället varnas för LCHF). Dessutom upplyser vården sällan patienterna fullt ut vad gäller riskerna med och konsekvenserna av en Gastric Bypassoperation, som istället blir en mardrömsliknande erfarenhet efteråt (när det inte går att ångra), för alltför många.

Vad få vet är att begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett godtyckligt luddigt begrepp som främst används för att stänga ute konkurrerande koncept och för att avlegitimera (”vingklippa”) läkare som inte följer givna direktiv och som hotar industrin monopol på sjukdomar (världens mest lönsamma industri). Finns det någon annan industri som har råd att betala skadestånd på 60 miljarder kronor (för att de mörkat en ökad cancerrisk med ny diabetesmedicin)?

fängelse

Fråga: Har Tullio Simoncini hotats till den grad att han av sin advokat blev avrådd att besöka Sverige?

Svar: JA. Det stämmer att Tullio Simoncini har varit utsatt för hot, bland annat att han skulle arresteras så snart han kom kom till Sverige. På inrådan från sin advokat avbröts resan i sista stund. Föreläsningar har istället skett via direktsänd video-länk.

Att Sverige uppträder och betraktas som en ”skurkstat” när det gäller det fria ordet, rättstrygghet och likhet inför lagen är en präktig skandal som kommer att ge eko lång tid framöver. Det krävs åtgärder mot läkemedelsindustrin, vars inflytande inte begränsas till hälso- och sjukvården, utan de styr även media, våra myndigheter och vårt rättsväsende. Detta är inget folket längre kan acceptera.

AlbanienAlbanien

Svenska myndigheter och nationell radio provocerar & hotar

SR-Sveriges-radio-P1Med tanke på att Sveriges Radios journalister bedrivit både smutskastning och brottsprovokation som sändes i P1, program ”Kropp & själ” (där representanter för våra myndigheter medverkade och där de hotade med åtal), med tanke att media ha bedrivit en häxjakt och med tanke på att liknande arresteringsförsök har förekommit i Albanien, så avrådde hans advokat honom från att resa.

 • tumme-uppLäs en saklig replik på denna osakliga ”häxjakt” som bland annat Anna Bäsén bedriver i Expressen … klicka här

DET POSITIVA. En logisk slutsats man kan dra av denna olustiga historia är att Erik Enbys och Tullio Simoncinis behandlingsmetoder fungerar i verkliga livet och således utgör ett konkurrerande hot mot ”etablerad” forskning och vård, som mer eller mindre misslyckats under 20 års tid.

Cancerindustrin har lyckats med att tjäna stora pengar, men misslyckats med att behandla cancer. Därför detta motstånd mot alternativ.

Det finns således hopp om en effektiv behandling för cancersjuka, men ännu inte i Sverige, där vården i hög grad styrs av läkemedelsindustrin och där alternativ bekämpas, med våra myndigheters bistånd.

SEK-slipsCancer ökar epidemiskt och utgör en mycket lönande sektor för de forskare som följer givna direktiv och för läkemedelsindustrin, där cancermediciner är nästa vinstgenerator (efter kolesterolsänkande mediciner). Här finns inget större intresse av att byta spår till ett mindre lönande. En förändring måste initieras utifrån.

Endast medborgarna och samhället skulle ju tjäna på detta. Tiotusentals svenskar skulle varje år kunna bli botade från sin cancer, fler kvinnor skulle få behålla sina bröst, fler män skulle slippa skada sin erektionsförmåga och ungdomar skulle kunna bli kvitt hudcancer. Samhället skulle kunna spara tiotals miljarder kronor varje år.

huvudet-i-sandenMen läkemedelsindustrin skulle förlora miljarder och de som byggts sina karriärer på lösan sand, de skulle få börja på nytt igen och frågan är varför de inte agerat tidigare? Denna kunskap har i allra högsta grad varit tillgängliga under mer än 30 års tid och ansvariga cancerforskare och cancerläkare har inte ens tittat och än mindre utvärdera dessa metoder. Hur tänker man då?

tystnad-rund-skylt-v”Största möjliga tyssstnad” gäller inte bara på cirkus. Doktor Erik Enby berättade att andra svenska läkare under 35 års tid har vägrat att titta i hans mikroskop, som han inhandlade för en halv miljon kronor för 35 år sedan. Och de få gånger har trots allt motstånd lyckades få till en presentation, så inleddes omedelbart därefter en mörkläggning … sssccchhh ….

tystnad-rund-skyltAtt cancer kan botas utan dyra patenterbara cancermediciner, utan biverkningar som ju annars kräver ännu mer mediciner, får absolut inte nå allmänhetens kännedom.

Dessutom skulle ju antalet kunder (patienter) minska, de skulle ju kunna bli friska.

PS. Samma tystnad och mörkläggning gäller GMO,

ζ

Våra myndigheter följer inte lag
.

Michael ZazzioMichael Zazzio

Michael Zazzio inledde föreläsningen i Partille 23/4 med tala att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har polisanmält doktor Erik Enby för att man antar att han nog kommer att begå brott, så visst finns det fog för att svenska myndigheter även skulle kunna arrestera utan grund. Det är anmärkningsvärt att myndigheter inte följer de lagar som de är satta att bevaka och det är anmärkningsvärt att de medverkar till att hota och skrämma för att därigenom bidra till ett försök att lägga locket på nya kunskap, viktig för att sjukvården och för folkhälsan. IVO’s tjänstemän är polisanmälda för sin ogrundade anklagelse, som strider mot svenska lag.

Erik-EnbyDoktor Erik Enby

Erik Enby mikroskoperar blod och gör intressanta upptäckter

sporsäcksvamp2Doktor Erik Enby genomförde en mycket uppskattad föreläsning igår och visade bilder på hur blodet ser ut i 1200 gångers förstoring. Bilder som skakat om till den grad att de ansvariga vägrar att titta. De mörkar och vill istället fortsätta med ”business as usual”. Att cancer kan vara svamp vänder upp och ner på allt.

Bilden till höger visar en bröstcancertumör som är en sporsäcksvamp (klicka på bilden för att läsa hela artikeln). Detta har vården ännu inte sett, då de vägrar att titta under 35 års tid – helt fantastiskt!

Ett hotfullt meddelande från en tidigare trovärdig källa, gjorde att det in i det sista gjorde det osäkert om Tullio Simoncini skulle landa eller ej. Till detta ska också läggas att media och våra myndigheter klart och tydligt visat att de inte värnar rättssäkerheten och yttrandefrihet i Sverige, vilket är mycket beklagligt (där verkar vi ligga på samma nivå som Albanien). Ett mail där det stod att Tullio Simoncini skulle arresteras om han kom till Sverige, fick hans advokat att avråda honom från att resa. Hans arbete gick före än att sitta arresterad i Sverige.

En intervju med doktor Erik Enby

ζ

Tullio Simoncini genomförde sin föreläsning – via videolänk till Rom

link-Gbg-Rom

Han berättade att cancer är svamp och att med rätt behandling blir 90 % kurerade från sin svampinfektion och cancertumörerna försvinner. Detta sker utan operation, cytostatika och strålning. En behandling med få risker och få biverkningar, och behandlingen av en tumör tar bara någon vecka. Efterbehandling tar dock från månader till år, för att cancern ej ska komma tillbaka.

Det vore busenkelt, billigt och ofarligt att utföra en kontrollstudie i Sverige, men det vill man absolut inte. Det har man nogsamt undvikit att göra under mer än 30 års tid. Det skulle ju kunna dra undan mattan för cancerindustrin, så det är bäst att låta bli.

Cancerbehandling-lokaltTullio Simoncini berättar av man med hjälp av medicinsk expertis (legitimerade läkare, kirurger, sköterskor) ser till att komma helt nära och skölja över cancertumörerna med bikarbonatlösning under en knapp vecka (vilket löser upp tumören). Man kan t.ex. gå in via artärer och vener med slangar, eller på annat sätt. Det hjälper således ej att äta bikarbonat, såvida inte cancern sitter ytligt i munnen eller i magsäcken (eller i levern?).

Klicka på bilden till höger för att se en kortfilm (4½ min) – rekommenderas. Det som är svårast att behandla är t.ex. skelettcancer, då blodflödet där är begränsat.

ζ

Nu följer bomben som sannolikt dödar fler
är 60 svenska cancerpatienter per dag.

”Bomben” som vården vägrar att desarmera utgörs av en viktig pusselbit när det gäller att behandla cancer, en lösning och en vetenskap som svenska ansvariga politiker, forskare, läkare och professorer inte ens vill titta på, trots att det legat vid deras fötter under mer än 30 år, trots att detta koncept fungerat utmärkt för mer än tusen cancerpatienter i Italien och i andra länder. Sverige liknar mer och mer ett U-land när det gäller hälso- och sjukvård, med påföljd att ohälsan utvecklas epidemiskt och kostnaderna skenar på ett okontrollerat sätt. SKANDALÖST!

Om vårdens ansvariga inte verifierar eller falsifierar denna vetenskap genom objektiva kontrollstudier, vilket är både enkelt och billigt och det går också snabbt att göra, så måste vi anta att det fungerar även i Sverige. Tills denna studie har skett måste vi betrakta bomben som verklig och att den dödar mer än 60 svenska cancerpatienter per dag. Den lemlästar också svenska kvinnor som förlorar sina bröst och män berövas sin sexuella förmåga. Varje dag dör och lemlästas svenskar en masse. Vad väntar vi på?

Om inte detta är ”legitimerat kvacksalveri” – med licens att döda – vad är det då?

Tullio-SimonciniDoktor Tullio Simoncini

Via videolänk från Rom

TULLIO SIMONCINI. Traditionell cancervård minskar inte alls dödligheten i cancer, utan det är bara statistisk manipulering. De som händer är t.ex. att man idag finner fler tumörer som inte är cancer, men som klassificeras som cancer, vilket ger intryck av att dödligheten minskar något (ynka runt 10 % på 20 år i Sverige).

 • Den marginella förbättringen beror bl.a. på att man idag finner ”cancer” som man behandlar, som hade gått tillbaka även om man inte behandlat den … Dagens Medicin (vilket t.ex. kan innebära att man opererar bort bröst i onödan).

Sammanfattningsvis är dagens cancervård i stort sett verkningslös med påföljden att det idag dör cirka 25.000 cancerpatienter varje år (68 svenskar per dag) och många kvinnor tvingas operera bort sina bröst. Runt 55.000 svenskar får cancer varje år och nästan varannan dör inom fem år.

Doktor Tullio Simoncini har behandlat mer än tusen patienter att han sade att han kurerar cirka 90 % av all cancer (och svensk sjukvård praktiskt taget ingen). Och det vill ingen titta på och absolut inte utvärdera de metoder som Tullio Simoncini (och Erik Enby) funnit fungera bra. Bägge har var och en på sitt håll funnit att cancer kan vara svampväxt, som klart och tydligt kan ses med blotta ögat.

Som en annan läkare sa till Erik Enby. ”Jag vet ju inte vad du ser med dina ögon”  (själv ville han inte titta).

ζ

Brösttoner och härskarteknik

När sakargumenten tryter tar man till brösttoner och härskarteknik, i kraft av sin auktoritet, sin position och sina titlar. Istället för att utvärdera och diskuterar fakta så tar svenska forskare, läkare och professorer till brösttoner, pratat gallimatias och skickar polis och åklagare på dem som hotar deras revir. Sedan tidigare har dessa ”inkräktare” berövats sina läkarlegitimationer, i ett försök att tysta dem.
.

.
Läkarlegitimationen dras in om man är olydig

Doktor Erik Enby blev anklagad för att med ”ovetenskapliga” metoder vållat en kvinnas död 2003 och fick plikta med sin läkarlegitimation vid 69 års ålder.

Vad man inte talar om är att vården inte upptäckte kvinnans cancer förrän efter ungefär ett år (trots tumörmisstankar och flera läkarbesök), och vad ingen säger är att kvinnan träffade fem läkare inom sjukvården (Helsingborgs lasarett med ”Sveriges bästa cancerspecialister och cancervård”), innan hon sökte upp doktor Erik Enby för konsultation och ingen berättar heller att hon därefter träffade ytterligare fyra läkare inom vården och även genomgick en canceroperation.

Därtill tre legitimerade privatläkare och terapeuter. Bland alla dessa läkare, varav flera ledande cancerspecialister, ansågs Erik Enbys behandling vara vållande då den var ”ovetenskaplig” och att han faktiskt botade många, även svåra fall, det bortsågs helt ifrån. Att han heller aldrig någonsin avrått någon från konventionell behandling, det faktum bortsågs också ifrån.

blodkropparKvinnan sökte alternativ hjälp och doktor Erik Enby bidrag var ofarliga, men mycket effektiva kosttillskott, som bland annat upphäver klumpning av blodet (som sker vid infektion, och även vid cancer). Och med hjälp av korrekt dosering av vitaminer, mineraler och antioxidanter stärks kroppens immunförsvar och tillväxten av svampar och andra mikrober avstannar då ofta tillräckligt för att kroppen ska hinna rensa ut dem. Även cancertumörer påverkas och kan helt försvinna.

Det är inget ovanligt att cancerpatienter dör trots behandling, det gör i snitt 68 svenskar per dag, varannan cancerpatient. Ingen kan bota alla, inte ens Tullio Simoncini eller Erik Enby, men de kan hjälpa betydligt fler än vår skattefinansierade vård. Och detta är sant tills vården har motbevisat det. Att prova och utvärdera är som sagt billigt, enkelt och det går snabbt. Det kallas att forska.

Genom att beröva läkare deras läkarlegitimation försöker man tysta röster som hotar ”business as usual”, läkare som är nyfikna, som tänker själva och som arbetar med patienternas bästa framför ögonen.

Därefter framförs detta i alla möjliga och omöjliga sammanhang, att vederbörande inte längre är legitimerad och att man således ej bör lyssna på vederbörande (som ju är en ”brottsling”). Och de flesta vanliga medborgare går på det och förfasas över ”bluffdoktorer”.

StrålbehandlingOch visst har de brutit mot en oskriven lag, de har satt sann vetenskap och patienternas bästa framför läkemedelsindustrins intressen. Hur skulle det se ut om det synsättet började sprida sig?

Det finns inga kliniska vetenskapliga studier på att de operationer, cellgifter och den strålning som vården tillämpar – tvärtom har Socialstyrelsen i sina rapporter konstaterat att de endast har en försumbar effekt på dödligheten i cancer. De hindrar dock inte att vården fortsätter att göra det som de brukar göra, då det är mycket lönsamt för cancerindustrin.

Här är tvärtom mest lönsamt – Ju sämre resultat de presterar, ju fler med cancer, ju större forskningsanslag och ju större förtjänst på ökad försäljning av mediciner, direkt eller mot biverkningar.

Läs mer … Nya mediciner mot cancer slukar pengar (men botar inte)

ζ

licence-to-kill

.
”LICENS ATT DÖDA”

Att läkemedel och felbehandlingar har seglat upp som den tredje dödsorsaken bortses ifrån, då vården har någon slags fribrev och immunitet vad gäller resultat och verkar precis som agent 007 ha rätt att döda eller skära sönder folk (även utan vetenskaplig evidens).

Nu ska vården i studiesyfte skära sönder magen och tarmarna på 25 överviktiga barn och ungdomar mellan 13 – 18 år i Göteborg – I FORSKNINGSSYFTE. Hur tusan fick de etiskt tillstånd till det?

doktorshatt

Tänk om alternativmedicin hade kommit på liknande vansinne! Då hade insatsstyrkan satts in och det hade blivit KRIGSRUBRIKER i media. Sannolikt också många år bakom galler, med all rätt.

Men nu är det ju VÅRDEN och då gäller andra etiska måttstockar och andra lagar – som de själva stiftar – en egen stat i staten (10 % av Sveriges BNP)..

ζ

döda-fiskar-flyter-med-strömmen

.
Girighet och rädsla styr dagens sjukvård

Om man simmar mot de monetära strömmarna så fabriceras skäl till att beröva läkare deras legitimation, men om man däremot likt en död fisk flyter med strömmen då krävas det mycket grova fel och grav oskicklighet eller försummelse för att mista läkarlegitimationen. Det vet de flesta läkare, vilket får dem att hålla sig till givna direktiv, även om de skulle veta bättre och även om det innebär att patienterna far illa.

mikroskopOM forskare och vården varit öppna istället för de slutna institutioner som de idag utgör, styrda av läkemedelsindustrin, då hade vi redan för 30 år sedan testat och sannolikt implementerat dessa metoder, som Erik Enby och Tullio Simoncini nu på egen hand och på egen bekostnad fått utveckla, under mycket hårt motstånd som kan liknas med gatlopp och häxjakt.

Sjukvården med sina enorma resurser, 10 % av BNP eller 350 miljarder kronor per år, skulle ytterligare kunnat förfina behandlingsmetoderna och fler än 90 % hade överlevt sin cancer.

Fortfarande vägrar de att titta i mikroskopet, för de är rädda för vad de kommer att se.

Som doktor Erik Enby sade under föreläsningen:

”Ny kunskap skrämmer mer
än vad folk kan föreställa sig”

ζ

Livsmedelsverket

nyckelhål-svVi skulle också ha kunnat ersatt Livsmedelsverket, som idag fyller på sjukvårdsköerna med fler diabetes- och cancerpatienter än vården klarar av, med en professionell organisation som kan sitt jobb, att förbättra folkhälsan. Dagens Livsmedelsverk jobbar bakvänt och har lyckats trefaldiga diabetes och fördubblat fetma på bar 20 år. Därmed har de även lagt grunden till hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Och på den vägen kör de vidare än idag, styrda av kost- och läkemedelsindustrins lobbyorganisationer som seglar under falsk flagg, som t.ex. ILSI och EFSA (som båda vill ge intryck av att vara oberoende, i medborgarnas tjänst).

OM ansvariga forskare, läkare, professorer och tjänstemän hade haft ett öppet sinne och inte styrts av kost- och läkemedelsindustrin så hade vi (enligt Tullio Simoncini) kunnat rädda 90 % av de 25.000 cancerpatienter som idag dör av sin cancer.

skulle 22.500 fler svenskar överleva per år, vilket motsvarar 61 svenskar per dag som skulle räddas. Och fler kvinnor skulle få behålla sina bröst och fler män sin erektionsförmåga, som man riskerar att förlora när bröstcancer respektive prostatacancer behandlas med gängse metoder. Sjukvården skulle spara miljardbelopp och vårdresurser skulle frigöras vilket skulle minska andra vårdköer.

PROBLEMET är att läkemedelsindustrin och dess företrädare förlorar på detta och det är ju de som styr sjukvården.

ζ

Legitimerat kvacksalveri – med konsekvenser

Så länge doktorerna Erik Enbys och Tullio Simoncinis koncept inte är utvärderat eller falsifierat av sjukvården så kan dagens cancervård betraktas som ”legitimerat kvacksalveri”, som varje dag leder till att mer än 60 svenskar mister livet och som leder till att många kvinnor tvingas amputera sina bröst, helt i onödan. Varför vägrar de att utvärdera dessa alternativa metoder? Det är ju det forskning går ut på.

ζ

U-land

pinocchioMedan Italien numera satsar på nya sjukhus där skolmedicin och alternativmedicin samspelar på lika villkor är Sverige ett U-land när det gäller hälso- och sjukvård. Där befolkning får plikta med ohälsa, amputation, med sina liv och med stora kostnader.

Kort sagt är vi grundlurade på hälsa och pengar, av de som tjänar på det.

Det gäller inte bara cancer, det gäller även diabetes, övervikt, IBD, IBS, m.m.

I regions- eller landstingsvalet 14 september ser vi till att vi väljer landstingspolitiker som tar befälet.

NU RÄCKER DET

.
Leif Lundberg
Civilingenjör / Managementkonsult

Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/leif/

exhausted2PS. Observera att denna snedstyrning även drabbar medarbetarna inom vården hårt, där många redan går på sina knän.

 • Läkare ropar på hjälp när de ser att förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb saknas … Läkare: Hjälp oss!

Det finns läkarlistor med tusentals namn där läkarna påtalar att situationen redan har blivit ohållbar, och sju resor värre lär det bli. Men varför ropar läkarna på hjälp?

Dessa nödrop beror på att de själva inte kan reda upp situationen, hjälpen måste komma utifrån.

Den hjälpen måste vi stå för.

ζ

Avslutningsvis – lyssna på en mycket bra radiointervju som beskriver vad det handlar om:

För den som missade föreläsningen 23/4 finns information och videos här …. Giro di Svezia

ζ

Appendix

sovjet_symbolSjukvården – den sista Sovjetstaten

ζ

3 svar på ””LEGITIMERAT KVACKSALVERI””

 1. Bröstcancerindustrin bedrar kvinnor

  Tyvärr är bröstcancer en stor och blomstrande industri. Men vad säger vetenskapen? Den siste februari 2014 publicerades en tjugofem år lång kanadensisk studie och man fann ingen skillnad i dödlighet i bröstcancer bland kvinnor som hade regelbunden mammografi och de som inte gjorde det. Läs mer:

  The Breast Cancer Industry Is Deceiving Womenread more

  Googleöversatt … klicka här

  Ännu en bekräftelse på att cancerindustrin grundar sig på bluff och båg. De profiterar på rädsla och motarbetar energiskt alla alternativ som verkligen skulle hjälpa många. De har förstått att svaga landstingspolitiker hanterar enorma allmänna medel, som de är proffs på att ta del av.

  Det tar lång tid att ta in detta då man har svårt att förstå hur man kan göra på detta viset. Byt ut ordet förkylning mot cancer i nedanstående video så har du kommit lite närmare insikt och förståelse om hur det fungerar.

 2. – Vem tipsade radioprogrammet Kropp & själs journalister och förmådde dem att förtala Erik Enby och Tullio Simoncini?

  – Varför ljög journalisterna i radioprogrammet Kropp & själ om vad den svenska lagstiftningen innebär?

  – Varför ljög IVO:s jurist i radioprogrammet, beträffande det som den svenska patientsäkerhetslagen innehåller?

  – Varför fick Tullio Simoncini ett email om att han skulle komma att arresteras om han kom till Sverige?

  Häxjakten på Erik Enby är sedan flera decennier dokumenterad. Det finns bevis på att en tjänsteman på Socialstyrelsen för en handfull år sedan sa att ”det som nu återstår är att polisanmäla Erik Enby”. En liknande häxjakt har i Italien drabbat Tullio Simoncini, och det trots att Italien på många sätt är ett föregångsland när det gäller implementering av nya medicinska metoder.

  Läkaren Henning Saupe, vilken bland annat arbetar med diatermibehandling för att få bukt med cancer, jagades tidigare av Socialstyrelsen och Saupe tvingades att emigrera tillbaka till Tyskland där han nu driver Arcadia-kliniken, en klinik där många läkare och annan vårdpersonal arbetar i team som är specialiserade på just cancerbehandling.

  Svensk myndighetsutövning och lagstiftning är uppenbarligen inte ägnad att hjälpa patienterna. Patienten har i dag ett pris – ett listpris beroende på vilken sjukdom som patienten lider av. Landstingsklinikerna får främst betalt per patient – inte alltid per undersöknings- och behandlingsinsats. Svensk sjukvård följer en kapitalistisk kostnadsmall, i vilken all humanitet har gått förlorad. Det är inte längre människans hälsa och välmående som prioriteras utan i stället handlar det om hur mycket pengar som klinikerna kan göra på varje enskild individ som är sjuk. Det handlar även om vilken nivå av prestige som universitetsforskarna och de landstingsläkarna kan åtnjuta. De kallar sig riktiga läkare och riktiga forskare men kommer sällan fram till något som skulle kunna vara matnyttigt för patienterna.

  På myndigheterna råder en liknande kod. Där begär tjänstemännen löneförhöjning på basis av hur många yrkesutövare som de lyckas få fällda – inte på basis av om de har följt lagstiftningen eller inte. Hälso- och sjukvårdslagarna, förvaltningslagen, myndighetsförordningen och brottsbalken har blivit oviktiga dokument och det verkar som om det på myndighetsinstitutionerna råder en laglös jargong. Den myndighetsperson som bryter mot de flesta lagarna och gör som han/hon vill betraktas som mest präktig, Det handlar om att utöva makt och vilket maktutövande är det ultimata om inte att ha så stor makt att man kan bryta emot lagarna? Till och med myndigheternas generaldirektörer agerar såväl ansvarslöst som hänsynslöst.

  Exemplen är många och trenden måste resolut brytas. Det är dags för en ny folkrevolution – den här gången för att rädda medborgarna och deras rättigheter. Om politikerna inte är nöjda med folket så får de väl skaffa sig ett annat folk!

  Det är dags att stifta lagar som fyller nödvändiga funktioner och som har goda syften. Samtidigt måste sådana bestämmelser som är kontraproduktiva, när det gäller att rädda liv och förebygga ohälsa, rensas bort.

  Om medborgarna organiserar sig och ställer krav så kan ett samhälle med en fungerande sjukvård bli verklighet. Just nu fungerar i stort sett ingenting i det här landet, trots att Sverige har självbestämmande över den nationella hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

  Sjuka människor är ingen bra grund för en sund nationalekonomi. Friska människor kan däremot få en nation att spira. Friska människor har större möjligheter att vara lyckliga än vad sjuka människor har och friska människor orkar mer än vad sjuka människor gör. Om vi inte värnar om människors hälsa och multipla möjligheter till hälsobefrämjande sjukvårdsinsatser så kommer vårt land att bli en ännu sjukare och ännu mer illamående nation än vad som i dag är fallet.

  Det är dags att organisera sig!

  http://www.thenhf.se
  http://www.2000tv.se
  http://www.friskatag.net
  http://www.kostdemokrati.se

Kommentera