Mättat fett

15:12, 15 oktober 2012 in Okategoriserade by Leif Lundberg

.

”Hitte-på-siffra”

fingrar_osanning

Livsmedelsverket menar att mättat fett ska understiga tio energiprocent.

Varför då?

Det kan de inte ens själva svara på!

För att det är ett ”hitte-på”.

Arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern styr efter drygt 35 år fortfarande Svenska Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och margariner, som sedan förser läkemedelsindustrin med en aldrig sinande ström av patienter.

”U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Men har var duktig på att skriva och på att lobba.

Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Eftersom han var vegetarian valde han naturligtvis en låg siffra på mättat (animaliskt) fett. Därför påtvingas våra skolbarn lättmjölk och lättmargarin och får inte välja smör, Bregott eller standardmjölk, på grund av ett ”hitte-på”.

Häpnadsväckande!

WHODåtidens forskare protesterade, men (lobbade) politiker hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut. Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett.

T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är dock fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske än idag. All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

ζ

Ingrid Larsson

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson, näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg, dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna, att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter, med all sann och relevant vetenskap mot sig.

Elisabeth Rothenberg

Under efterdebatten i TV-studion 19 januari 2012 hävdade Elisabeth Rothenberg att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när de efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat eller visade tvärtom (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt (demoskop mars 2011), det struntar Ingrid Larsson i, hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas av övrig personal inom vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som KostDoktorn försökte överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att KostDoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare”. Så talar auktoriteter som huserar i flotta salonger finansierade via skattemedel.

Något halvår senare under en föreläsning (som jag själv lyssnande på) hävdade Ingrid Larsson att det saknades studier. Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst, som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Resultatet under 20 år är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga. Ulcerös kolit [se APPENDIX], kronisk tarminflammation, har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). IBS (Irritable Bowel Syndrome) lider cirka två miljoner svenskar av.

Bra jobbat! (om man vill stödja läkemedelsindustrin) De bortser ifrån att riktig mat förebygger de flesta sjukdomar trots att de ska vara ”experter”, läs mer…

Auktoriteter. I vems tjänst?

Hälso- och sjukvården kostar alla som arbetar 81.000 kronor per år.

Folkohälsan och skenande sjukvårdskostnader håller på att knäcka samhället (nu passerat 10 % av BNP, 81.000 kronor per förvärvsarbetare och år), medan förtroendevalda ansvariga politiker finansierar och bara åker med (i baksätet).

Det har gjorts många beräkningar om framtidens vårdkostnader.

SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.  Om folkhälsan skulle förbättras kan ökningen bli mindre, men det finns inget som tyder på det, enligt Björn Lindgren.

Läs mer … Vägskälet för att betala vårdnotan … DN

ζ

Ett ”postkontor” som kostar livskvalitet

Livsmedelsverket har ingen egen kostrådsforskning och kunskaper verkar det vara skralt med. Ett 40-tal tjänstemän fungerar som ett ”postkontor”, de vidarebefordrar bara de kostråd de får från andra organisationer som ILSI och SNF, som styrs av industrin.

.

Leif Lundberg

Civilingenjör / Managementkonsult
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/leif/

ζ

APPENDIX – en ny allvarlig folksjukdom ökar dramatiskt!

Kronisk tarminflammation – ett resultat av felaktiga kostråd

Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom.

Källa: GASTROKURIREN

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling.

Källa: MSD (ett seminarium jag själv bevistade).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Jag har varit på flera större seminarier om Ulcerös kolit och Crohns sjukdom och signifikant är att kosten, som är den största boven i dramat, inte alls behandlas (!). Däremot har det kommit nya mediciner som kostar vården en kvarts miljon kronor per patient patient och år. De botar inte, men de trycker ner symptomen och ger i vissa fall svåra biverkningar som beror på att immunförsvaret påverkas (bland annat kan tuberkulos blossa upp när denna del av immunförsvaret försvagas).

Detta är experimentmediciner som fortfarande är under utprovning, inför en marknad som växer så det knakar (sjufaldigats sedan 50-talet). Att den bästa medicinen är att sluta äta det som skadar bortses helt ifrån. Om vi därtill började tidigt med att äta riktig mat skulle sjukdomen för de flesta aldrig utvecklas överhuvudtaget. I den bästa av världar ingår både kostbehandling och läkemedel där så behövs, men att enbart fokusera på patenterbara läkemedel och strunta i folkhälsan är inte bra.

Livsmedelsverket fyller på och vården
håller kvar – kostbehandling är tabu

(stör ”ego business”)

Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta maximalt av det som bidrar till utveckling av kronisk tarminflammationer, som t.ex. kolhydrater i from av hybridiserat dvärgvete (Triticum aestivum), det vete som vi bara ätit under cirka 50 år (läs mer…). Livsmedelsverkets extremkost orsakar också en epidemisk utveckling av diabetes och fetma. Och lägger också grunden till ökat drogmissbruk. Och underminerar skolundervisningen, då barnen har svårt att fokusera på denna extremkost som får barnens blodsockret att åka berg-och-dalbana (lätt att mäta och bevisa). Barn med ADHD-anlag är slagna på förhand med denna kost (cirka 10 % av eleverna). Och lärarna ställs inför en hopplös uppgift.

Hur länge till skall vi acceptera detta vansinne? Som nu med full kraft drabbar våra barn och ungdomar! Är det så svårt att förstå att kosten har stor inverkan?

Kort, varför och hur

Sammanfattning: Livsmedelsverket ser till att vården får en ständig tillströmning av unga patienter genom kostråd baserade på tro (understödda av industriella särintressen) och vården kan bara kirurgi och läkemedel (understödda av industriella särintressen). Detta finansieras av våra förtroendevalda politiker, som uppenbarligen inte förstår vad de gör.

Varför? Det går inte att tjäna stora pengar på riktig mat och en frisk befolkning. Våra förtroendevalda politiker är för dåligt pålästa och litar för mycket på ”auktoriteter” som i sin tur styrs av egenintressen. Det saknas således en motkraft som kan balansera de ekonomiska särintressen som lever på skräpmat och ohälsa.

Hur? Endast medborgarna kan stoppa detta vansinne som redan urholkar vår livskvalité och som nu raserar det välstånd som många tar för givet (som i dagens globaliserade värld kan raseras på bara tio år). Det gäller att vända på spiralen, mot hälsa, en fungerande skola, jobb och välstånd. vilket tekniskt sett är genant enkelt! Kunskaper och erfarenheter om hur detta skall gå till har vi redan i överflöd.

Industrin kommer även fortsättningsvis sträva mot att maximera vinsten, vilket är deras jobb. Det är politikernas jobb att bestämma spelreglerna. Först när folket bryr sig kommer ansvariga politikerna att bry sig!