Mättat fett

.

”Hitte-på-siffra”

fingrar_osanning

Livsmedelsverket menar att mättat fett ska understiga tio energiprocent.

Varför då?

Det kan de inte ens själva svara på!

För att det är ett ”hitte-på”.

Arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern styr efter drygt 35 år fortfarande Svenska Livsmedelsverkets kostråd på ett närmast religiöst sätt (hans förslag är ju inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet). Siffran är uppbackad av industrin som har störst förtjänstmarginal på lättprodukter och margariner, som sedan förser läkemedelsindustrin med en aldrig sinande ström av patienter.

”U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977

Kostråden i USA,” U.S. Dietary Goals”, utarbetades 1977 av arbetsmarknadsjournalisten och vegetarianen Nick Mottern (novis vad gäller kost och hälsa). Det saknades helt evidens för de förslag han kom med; t.ex. är siffran maximalt 10 energiprocent mättat fett helt taget ur luften. Men har var duktig på att skriva och på att lobba.

Och nu 35 år senare skall våra skolbarn styras in på denna påhittade siffra. Eftersom han var vegetarian valde han naturligtvis en låg siffra på mättat (animaliskt) fett. Därför påtvingas våra skolbarn lättmjölk och lättmargarin och får inte välja smör, Bregott eller standardmjölk, på grund av ett ”hitte-på”.

Häpnadsväckande!

WHODåtidens forskare protesterade, men (lobbade) politiker hade bestämt sig och satsade bara pengar på de projekt som stödde redan politiskt fattade beslut. Det finns fortfarande ingen vetenskap som stödjer max 10 E% mättat fett.

T.o.m. FAO och WHO har gått ut och deklarerat att set saknas evidens för att mättat fett skulle vara farligt.

Denna siffra, max 10 E% mättat fett, är dock fortfarande lag på Livsmedelsverket (SLV), en ”helig” siffra som utgör grundfundament för kostråden. Därför skall skolbarnen påtvingas lättmjölk och lättmargarin. Ganska fantastiskt att detta kan ske än idag. All vetenskap visar att denna siffra saknar relevans. 20 och 30 E% är lika rätt eller fel.

ζ

Ingrid Larsson

Det hindrar inte tongivande tjänstemän som Ingrid Larsson, näringsfysiolog på överviktsmottagningen SU) och Elisabet Rothenberg, dietist, ordförande Dietisternas riksförbund (DRF) och förste vice ordförande i Göteborgs kommunfullmäktige för nya Moderaterna, att ändå hävda att skolbarnen skall serveras lättprodukter, med all sann och relevant vetenskap mot sig.

Elisabeth Rothenberg

Under efterdebatten i TV-studion 19 januari 2012 hävdade Elisabeth Rothenberg att deras kostråd baseras på 200.000 studier (men de kan inte plocka fram en enda av värde). Sist när de efter många påtryckningar visade upp 72 studier, visade det sig att 70 av dessa handlade om annat eller visade tvärtom (läs mer … Dagens Medicin).

Att LCHF fungerar för en halv miljon svenskar som kör strikt och för ytterligare en och en halv miljon svenskar som kör LCHF liberalt (demoskop mars 2011), det struntar Ingrid Larsson i, hon totalsågar LCHF och understryker att det också förväntas av övrig personal inom vården.

Ingrid Larsson struntar i välgjorda studier som KostDoktorn försökte överlämna under TV-debatten 19 januari 2012. Hon tyckte att KostDoktorn Andreas Eenfeldt ”kunde läsa dem själv på sin kammare”. Så talar auktoriteter som huserar i flotta salonger finansierade via skattemedel.

Något halvår senare under en föreläsning (som jag själv lyssnande på) hävdade Ingrid Larsson att det saknades studier. Tongivande auktoriteter, avlönade via skattemedel, har fritt spelrum att uttrycka vilka åsikter som helst, som sedan vårdens anställda och patienter förväntas följa.

Resultatet under 20 år är bland annat en ökning av antalet diabetiker med en halv miljon och ytterligare två miljoner överviktiga. Ulcerös kolit [se APPENDIX], kronisk tarminflammation, har blivit en ny folksjukdom med mer är 2.700 nya fall per år (cirka 100.000 drabbade). IBS (Irritable Bowel Syndrome) lider cirka två miljoner svenskar av.

Bra jobbat! (om man vill stödja läkemedelsindustrin) De bortser ifrån att riktig mat förebygger de flesta sjukdomar trots att de ska vara ”experter”, läs mer…

Auktoriteter. I vems tjänst?

Hälso- och sjukvården kostar alla som arbetar 81.000 kronor per år.

Folkohälsan och skenande sjukvårdskostnader håller på att knäcka samhället (nu passerat 10 % av BNP, 81.000 kronor per förvärvsarbetare och år), medan förtroendevalda ansvariga politiker finansierar och bara åker med (i baksätet).

Det har gjorts många beräkningar om framtidens vårdkostnader.

SKL har kommit fram till att kommunal- och landstingsskatten successivt skulle behöva höjas med 13 kronor de närmaste 25 åren om utgiftsökningarna för hela kommun- och landstingssektorn fortsätter i samma takt och inga andra förändringar görs.

Anders Klevmarken, professor emeritus i ekonometri, och Björn Lindgren, professor emeritus i hälsoekonomi, har också analyserat befolkningsförändringarna och drar slutsatsen att sjukvårdens kostnader kan stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.  Om folkhälsan skulle förbättras kan ökningen bli mindre, men det finns inget som tyder på det, enligt Björn Lindgren.

Läs mer … Vägskälet för att betala vårdnotan … DN

ζ

Ett ”postkontor” som kostar livskvalitet

Livsmedelsverket har ingen egen kostrådsforskning och kunskaper verkar det vara skralt med. Ett 40-tal tjänstemän fungerar som ett ”postkontor”, de vidarebefordrar bara de kostråd de får från andra organisationer som ILSI och SNF, som styrs av industrin.

.

Leif Lundberg

Civilingenjör / Managementkonsult
Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/leif/

ζ

APPENDIX – en ny allvarlig folksjukdom ökar dramatiskt!

Kronisk tarminflammation – ett resultat av felaktiga kostråd

Ulcerös kolit (UC) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar grov- och ändtarmen. Sjukdomen debuterar oftast i åldern 15–35 år. Med sjukdomen följer en ökad risk för cancer i grov- och ändtarm. Denna risk beskrivs ofta såsom varande 2% efter 10 års, 8% efter 20 års och 18% efter 30 års sjukdom.

Källa: GASTROKURIREN

De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2.700 unga svenskar i Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling.

Källa: MSD (ett seminarium jag själv bevistade).

Ungefär 1,4 % av alla ungdomar drabbas idag (jämfört med 1 % redan drabbade), så vi är på väg mot en 40 % ökning (ytterligare 40.000 svenskar) av en sjukdom som i 10 – 20 % av fallen slutar med att hela grovtarmen måste opereras bort (stomioperation, påse på magen).

Jag har varit på flera större seminarier om Ulcerös kolit och Crohns sjukdom och signifikant är att kosten, som är den största boven i dramat, inte alls behandlas (!). Däremot har det kommit nya mediciner som kostar vården en kvarts miljon kronor per patient patient och år. De botar inte, men de trycker ner symptomen och ger i vissa fall svåra biverkningar som beror på att immunförsvaret påverkas (bland annat kan tuberkulos blossa upp när denna del av immunförsvaret försvagas).

Detta är experimentmediciner som fortfarande är under utprovning, inför en marknad som växer så det knakar (sjufaldigats sedan 50-talet). Att den bästa medicinen är att sluta äta det som skadar bortses helt ifrån. Om vi därtill började tidigt med att äta riktig mat skulle sjukdomen för de flesta aldrig utvecklas överhuvudtaget. I den bästa av världar ingår både kostbehandling och läkemedel där så behövs, men att enbart fokusera på patenterbara läkemedel och strunta i folkhälsan är inte bra.

Livsmedelsverket fyller på och vården
håller kvar – kostbehandling är tabu

(stör ”ego business”)

Livsmedelsverket rekommenderar oss att äta maximalt av det som bidrar till utveckling av kronisk tarminflammationer, som t.ex. kolhydrater i from av hybridiserat dvärgvete (Triticum aestivum), det vete som vi bara ätit under cirka 50 år (läs mer…). Livsmedelsverkets extremkost orsakar också en epidemisk utveckling av diabetes och fetma. Och lägger också grunden till ökat drogmissbruk. Och underminerar skolundervisningen, då barnen har svårt att fokusera på denna extremkost som får barnens blodsockret att åka berg-och-dalbana (lätt att mäta och bevisa). Barn med ADHD-anlag är slagna på förhand med denna kost (cirka 10 % av eleverna). Och lärarna ställs inför en hopplös uppgift.

Hur länge till skall vi acceptera detta vansinne? Som nu med full kraft drabbar våra barn och ungdomar! Är det så svårt att förstå att kosten har stor inverkan?

Kort, varför och hur

Sammanfattning: Livsmedelsverket ser till att vården får en ständig tillströmning av unga patienter genom kostråd baserade på tro (understödda av industriella särintressen) och vården kan bara kirurgi och läkemedel (understödda av industriella särintressen). Detta finansieras av våra förtroendevalda politiker, som uppenbarligen inte förstår vad de gör.

Varför? Det går inte att tjäna stora pengar på riktig mat och en frisk befolkning. Våra förtroendevalda politiker är för dåligt pålästa och litar för mycket på ”auktoriteter” som i sin tur styrs av egenintressen. Det saknas således en motkraft som kan balansera de ekonomiska särintressen som lever på skräpmat och ohälsa.

Hur? Endast medborgarna kan stoppa detta vansinne som redan urholkar vår livskvalité och som nu raserar det välstånd som många tar för givet (som i dagens globaliserade värld kan raseras på bara tio år). Det gäller att vända på spiralen, mot hälsa, en fungerande skola, jobb och välstånd. vilket tekniskt sett är genant enkelt! Kunskaper och erfarenheter om hur detta skall gå till har vi redan i överflöd.

Industrin kommer även fortsättningsvis sträva mot att maximera vinsten, vilket är deras jobb. Det är politikernas jobb att bestämma spelreglerna. Först när folket bryr sig kommer ansvariga politikerna att bry sig!

10 svar på ”Mättat fett”

 1. Glöm inte att ta befälet!
  http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2011/10/30/jag-tar-befalet/

  Läs även kommentarerna där jag skrivit bland annat:
  ”Jag vet problematiken.

  Skolan vill inte att föräldrarna ska bestämma över skolan. Det kränker deras yrkesstolthet att föräldrar (tror att de) vet mer om barn i skolan än skolpersonalen, hur sant det än är. Det finns föräldrar som själva är lärare, men det bortses ifrån för att skydda sin yrkesstolthet.

  Skolan accepterar att man begär att barnet ska äta veganmat.
  Bra, beställ då veganmat. Då man fått godkänt för detta så beställer man sedan med tillsats av kött. fisk, ägg och animaliskt fett och utan vegetabilier. Sedan får skolan i uppgift att lösa problemet.

  Det gäller att stå på sig för sitt barns skull.

  Man kan också beställa vegankost med högst 10 g kolhydrater och tillåta fria mängder kött, fisk, ägg och animaliskt fett. Sedan får skolan i uppgift att lösa problemet.

  Jag tror att flera föräldrar i samarbete har en större möjlighet att genomföra kostbeställningarna.

  Sedan kan man ge skolan i hemuppgift att läsa exempelvis
  http://kostkunskap.blogg.se/2011/september/hornstenarna-forsvann-kosthuset-har-rasat.html
  och
  http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2011/10/05/brev-till-socialstyrelsen-om-kostrad-for-diabetiker/

  Dessa båda länkar borde vara tillräckligt för att få en välutbildad skolchef att begripa varför mitt barn ska ha animalisk föda i stället för växtdetaljer.

  Annars får man gå till de högsta politikerna i kommunen för att få gehör.

  Jag lärde mig för många år sedan att når jag inte det mål jag har via den ”normala” vägen som alla andra brukar gå så går man till högste chefen (och hamnar vanligtvis hos dennes sekreterare) som sparkar ned en till rätt beslutsnivå. Sedan brukar det inte vara fler problem när man har ett bra budskap.

  Lycka till och ge dig inte! Det är ditt barn det gäller, tigerhona eller tigerhanne! Fortsätt att vässa klorna!”

 2. Hjärtspecialist kräver att vi omvärderar synen på mättat fett,
  eftersom det INTE är orsaken till hjärtsjukdom (snarare tvärtom).

  Doktor Mercola – världens största hälsosajt – Googleöversatt

  Sammanfattning av artikeln
  .
  – Under de senaste 60 åren har myndigheter varnat för att mättat animaliskt fett orsakar hjärtsjukdom och därför bör vara starkt begränsat i en hjärt-hälsosam kost.
  .
  – En viktig ledare skriven av en hjärtspecialist, i British Medical Journal, säger att det är dags att spräcka myten om att mättat fett ger upphov till hjärtsjukdomar (det är ju tvärtom).
  .
  – Minskat intag av mättat fett minskar stora, svävande (typ A) LDL-partiklar. Men det är de små, täta (typ B) partiklar som är inblandade i hjärtsjukdom, och dessa minskar om vi minskar på kolhydrater i kosten.
  .
  – En högkolhydratkost (tallriksmodellen) ökar risken för hjärtsjukdomar genom att främja utveckling av det metabola syndromet såsom högt blodtryck, insulin-och leptin resistens (diabetes), höga triglycerider, och ackumulering av visceralt fett (bukfett).
  .
  – För att bota eller förebygga insulin- och leptinresistens (reglerar hunger) måste du undvik socker, fruktos, spannmål och bearbetade livsmedel. Du måste äta rena livsmedel som du lagar från grunden, och ersätta kolhydrater från spannmål med högkvalitativa hälsosamma fetter (som animaliskt mättat fett).

  .
  – Read more … Heart Specialist Calls for Major Repositioning on Saturated Fat, as it’s NOT the Cause of Heart Disease
  .
  – Googleöversatt … Hjärtspecialist kräver att vi omvärderar synen på mättat fett, eftersom det är INTE orsaken till hjärtsjukdom

  – – –

  KOMMENTAR

  Att mättat fett är grundstommen i Livsmedelsverkets kostråd som nu faller samman som ett korthus … Hörnstenarna försvann, kosthuset har rasat

  Därför ska skolbarnen serveras lättmjölk och lättmargarin och därför ska vuxna äta det som ÖKAR risken för diabetes, fetma och hjärt/kärlsjukdomar (som i snitt drabbar 165 svenskar varje dag).

  Om inte Livsmedelsverkets kostråd är att betrakta som statsunderstödd terrorism, vad är det då?

  De politiker som inte stoppar denna verksamhet är inte betrodda att styra landet, de får RÖTT KORT i nästa val och får skamligen lämna den politiska arenan. Detta är valfråga värd ett RÖTT KORT. De politiker och de partier som inte klarar denna enkla fråga, som torpederar folkhälsan och sjukvården, då ska de inte heller styra landet. Då är de diskvalificerade.

  Doktor Mercola bekräftar det vi redan visste … Världsberömd hjärtkirurg talar ut om vad som egentligen orsakar hjärtsjukdom Denna artikel ligger ute på mer än 42.000 Facebooksidor, läs den Du också!

  Politiker och partier som finansierar en statlig terrorverksamhet ger vi nu RÖTT KORT – Det är ju heltokigt att med skattepengar betala för en verksamhet som främst drabbar värnlösa barn, sjuka och äldre. Och som ger den vuxna befolkningen sockersjuka (diabetes), fetma, hjärtattacker, stroke och plötslig död – Det är ett vansinne som ger RÖTT KORT i nästa val.

  Läs mer … Valfråga nr 2 – Vad vi ska göra med Livsmedelsverket!

 3. Ny studie: det saknas koppling mellan fett och hjärtsjukdom

  Postat av vetenskapsjournalisten Ann Fernholm den 18 mars 2014.

  Läs artikeln om studien … klicka här

  Detta är forskarnas slutsats: Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.

  Dvs. Aktuella bevis stöder inte tydligt hjärtriktlinjer som uppmuntrar en hög konsumtion av fleromättade fettsyror och låg förbrukning av totala mättade fetter.

  Men det kommer inte att hindra våra myndigheter som Livsmedelsverket (styrd av industrin) att fortsätta med sina grundlösa rekommendationer. Orsaken är att det inte går att tjäna stora pengar på mättat animaliskt fett som det finns i t.ex. grädde och smör. De går inte heller att tjäna stora pengar på ekologiskt kokosfett, som dessutom har den effekten att det skadar läkemedelsförsäljningen.

  Däremot går det att tjäna stora pengar på omega-6 rika växtoljor och margariner, som dessutom ger ökad försäljning av läkemedel. Därför fortsätter Livsmedelsverket med sin propaganda.

  1. Kostdoktorn:

   Mättat fett helt ofarligt enligt ytterligare en ny stor genomgång av all vetenskap!

   Är det farligt med smör eller annat mättat fett? Nej.

   Ytterligare en ny stor genomgång av all bra vetenskap visar att mättat fett är lika ofarligt som annat naturligt fett, vare sig detta är omättat eller fleromättat.

   Den aktuella genomgången går igenom alla observationsstudier och randomiserade interventionsstudier av hög kvalitet som gjorts. Det vill säga all den säkraste vetenskapen som finns i ämnet.

   Läs mer … klicka här

   1. MYNDIGHETER UTAN ANSVAR

    Detta får självfallet inte Livsmedelsverket, styrd av industrin, att ändra uppfattning. Ett ämbetsverk som fått diabetes att trefaldigats och fetma att fördubblas på bara tjugo år. Ett skattefinansierat verk som står över vetenskap och beprövad erfarenhet, som inte behöver stå till svars för sina handlingar. De kommer aldrig att ändra på sig självmant. Och ansvariga politiker duckar.

    Det är folket som nu måste ta befälet.

    Det kan vi göra den 14 september genom att endast rösta på de partier som lägger ner Livsmedelsverkets enhet för kostråd (ett 40-tal tjänstemän). Om vi ska lyckas rädda vården och folkhälsan så är detta absolut nödvändigt. Märkligt att inte landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C), som är ytterst ansvarig, inte förstått detta under de snart åtta år som han haft ansvaret. Det ju bara att titta på resultatet.

    Som kostdoktorn säger: Samma resultat – har på senare år visats i stora genomgångar av all vetenskap gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång.

    Somliga politiker och tjänstemän är helt enkelt inte mottagliga.
    De styrs av en egen agenda och de måste ersättas av kompetens som arbetar i medborgarnas och samhällets intresse. Det senare är folkets ansvar (”som man bäddar får man ligga”).

 4. Vetenskapen om mättat fett: En stor fet överraskning för många på Livsmedelsverket!

  Mättat fett har ingen betydande roll i hjärtsjukdom. Tron att mättat fett skulle vara farligt har sedan början saknat bevis och moderna genomgångar av all forskning visar att det varit ett misstag.

  Här är en utmärkt ny artikel i ämnet från en av Englands största tidningar:

  The Independent: The science of saturated fat: A big fat surprise about nutrition?klicka här

  – Googleöversatt … klicka här

  Sanningen sprider sig allt mer.

  Källa … Kostdoktorn (med fler intressanta länkar som visar att Livsmedelsverkets varningar om mättat fett är ett ”hitte-på”, som ligger till grund för att våra skolbarn ska påtvingas lättmjölk och lättmargarin).

  Är de inte läskunniga på Livsmedelsverket eller går de skräpmatsindustrins ärenden? Sover ansvariga förtroendevalda politiker som med skattepengar finansierar detta spektakel (Livsmedelsverket kostråd)?

  Dock ingen nyhet … Livsmedelsverket bör omedelbart sluta med kostråd till allmänheten. Varningarna mot det mättade fettet saknar all trovärdighet, skriver Uffe Ravnskov med flera. … Dagens Medicin april 2009

  Ansvariga politiker har sovit sedan 2009, en Törnrosa sömn, under mer än fem år och under tiden faller sjukvården i bitar då de inte kan hantera alla patienter som sjukdomsframkallande kostråd frambringar. Livsmedelsverkets kostråd har på bara 20 år trefaldigat diabetes (en ökning med 200 % !) och fördubblat övervikt och fetma.

  Och ansvariga politiker reagerar inte alls !!!

  Varning för sovande ansvariga politiker – de kostar oss hälsan och skattepengar!

 5. HUR LÄNGE TILL SKA SLV TILLÅTAS SÄNKA FOLKHÄLSAN OCH VÅRDEN – VÅR LIVSKVALITET?

  Hur länge till ska vi acceptera kostråd från Livsmedelsverket som vilseleder, som orsakar sjukdom och övervikt?

  DN har granskat kostråden … Hur farligt är fett?DN 2014-10-03

  Kostdoktorn har kommenterat artikeln … klicka här

  Enligt grundlagen får myndigheter inte ljuga, men det verkar ju vara tvärtom. I kraft av sin auktoritet så verkar myndigheter var de enda som kan ljuga, decennium efter decennium, och komma undan med det.

  Grundlagen: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

  1 kap. Statsskickets grunder

  9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Kommentera