Ekvationen går inte ihop!

.
Nuvarande (ohälso)politik urholkar nu snabbt välfärden

Se tidigare inlägg: Fler äldre kan leda till besparingar . En äldre befolkning innebär ökade kostnader för Sveriges kommuner. En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen redan år 2020 (om åtta år) kommer att ha ökat med 125 miljoner (och då är inte byggkostnader för nya äldreboenden inräknade).

Katrineholm har 22.000 innevånare och Sverige har 9.487.000 innevånare. Om vi antar att Katrineholms prognos är tillämpbar för samtliga kommuner så kommer kostnaderna för äldreomsorgen för Sveriges kommuner att öka med 53.900 miljoner kronor, dvs. med cirka 54 miljarder kronor (exklusive byggkostnader).

I Sverige arbetar 4,2 miljoner medborgare, vilket betyder att kostnaden per arbetande medborgare ökar med cirka 13.000 kronor per år, en dryg tusenlapp per månad per anställd.

Sjukvården kostar allt mer

Därtill kommer sjukvårdskostnader som ökar epidemiartat. Enligt SKL beräknas sjukvårdens kostnader stiga med 270 procent fram till 2040 – alltså närmare en tredubbling av utgifterna.

Sverige lägger allt mer pengar på sjukvård. Mellan 1993 och 2008 (15 år) ökade utgifterna för hälso- och sjukvård med cirka 70 procent, från 149 till 256 miljarder kronor i fasta priser, skriver Dagens Nyheter. Det motsvarar en ökning från 17.000 till 28.000 kronor per svensk.

En ökning med tre gånger skulle innebära att varje svensk skall punga ut med ytterligare 56.000 kronor per år eller 4.700 kronor per månad. De pengarna finns inte!

Ekvationen är inte lösbar med nuvarande politik?
Vi måste tänka i nya banor!

Jobben finansierar välfärden.

Antalet jobbtillfällen har ökat med 238.700 och befolkningen har ökat med 573.700 sedan år 2001. Cirka 44 % av befolkningen arbetar och för att bibehålla andelen i arbete så borde 252.000 nya jobb tillkommit. Vi har således tappat cirka 16.000 jobb.

Med samma beräkningsgrund låg vi back 87.000 jobb första kvartalet 2005 och då var jag allvarligt bekymrad. Sedan dess ser det betydligt bättre ut, men det är inte bra.

För att klara välfärden behöver vi en tillväxt på 25.000 privata jobb per kvartal de närmaste fem åren. Där är vi inte ännu. Det krävs att vi håller oss friska och alerta!!!

Observera att jobb inom den offentliga sektorn inte ger några netto skattekronor, det är en rundgång av skattekronor.

Visste Du att vad ohälsan kostar Dig …?

Visste du att svenska skattebetalare år 2005 betalade cirka 250 miljarder kronor för ett extra stort utanförskap som till stor del är relaterat till ohälsa?

Tjugo procent av befolkningen mellan 20 – 64 år, eller mer än en miljon medborgare (1´072´000 heltidspersoner), var antingen sjukskrivna, förtidspensionerade, öppet arbetslösa, i AMS-åtgärder eller fick socialbidrag. Kostnaden för det extra stora utanförskapet motsvarade knappt 30´000 kronor extra per person i Sverige, eller ca 60´000 kronor extra per person som arbetade.

Det betyder att varje arbetande person betalade 5´000 kronor extra per månad för ett extra stort utanförskap, en ohälsa som ingen vill ha.

Varför strejka för hundralappar när vi med rätt friskvård och rätt jobbpolitik skulle kunna få behålla 5´000 kr mer per månad? Observera att t.ex. en sjuksköterska med en månadslön på 25´000 kr egentligen tjänar drygt 33´000 kr när löneskatten räknas in (den ”hemliga” skatten). Löneskatten betalar arbetsgivaren in.

Ohälsa kostar och sänker livskvalitén för de som drabbas!

Var det någon som trodde att ett utanförskap på mer än en miljon heltidspersoner (två halvtidsförtidspensionärer räknas som en), var femte person mellan 20 – 64 år, var gratis? Eller att någon annan stod för notan?

Läs mer om utanförskap här…

En väl fungerande friskvårds- och jobbpolitik skulle få samma effekt som att sätta hela Sveriges arbetande befolkningen i ”Triss soffan” och alla skrapar fram 5´000 kronor i månaden skattefritt fram till pensionen. Och de som vill och kan jobba skulle också få ett jobb.

För att lyckas med detta krävs att vi håller oss friska och alerta. Det är också roligare att vara frisk och slank än sjuk och fet. Med nuvarande kostråd hålls vi kvar i ohälso-träsket.

Vi behöver göra något NU

Vi behöver göra något NU om vi skall kunna undvika en kraftig välståndssänkning!

Ansvariga politiker måste sluta upp med att ducka, se till att lösa problemen istället för att skjuta dem på framtiden. Läs mer… Vägskälet för att betala vårdnotan

Börja med att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd, det skulle frigöra många goda krafter som idag är fjättra vid sjukdomsframkallande och fetmabildande kostråd. Läs mer… och här…

Om dagens ansvariga politiker aspirerar på ytterligare en mandatperiod bör de agera NU och inte lämna walkover vad gäller folkhälsan till missnöjespartier, som lugnt kan vänta in kraschen och ”casha in” röster bara genom att peka på problemen.

Värstingen av allt är Gastric Bypassoperationer, en tickande bomb, en politisk vårdskandal som i styrka kommer att få narkolepsi av verka som en västanfläkt. Läs mer…

Vi har inte längre råd med en accelererande ohälsa, som vi själva orsakat.

.
Leif Lundberg
Civilingenjör, Samhällsinnovatör, Managementkonsult
.

PS. Team KOSTDEMOKRATI har många goda tips om hur hälsan och välståndet skall kunna utvecklas. Det är relativt ”enkelt” – det krävs bara lite politisk vilja och en gnutta mod att göra något.

FaktaJobbstatistik (uppdateras varje kvartal, cirka 1,5 mån efter kvartalets slut) med diagram, som t.ex. utveckling summa antal jobb sedan 2001.

Alliansen har gjort ett bra jobb när det gäller att få fler i arbete och den ”statliga kömiljarder” har haft en god effekt vad gäller vårdköer. Men nu gäller det att ta nya tag, det duger inte att vila på tidigare lagrar.

”Vila på gamla lagrar duger inte!”

Folkhälsan måste förbättras (idag sker ett kontraproduktivt hälsoarbete), effektiviteten inom sjukvården och rättsväsendet måste radikalt utvecklas.

Förutsättningar för företagsamhet måste förbättras, vilket skulle åtgärda t.ex. en alltför hög ungdomsarbetslöshet.

Barnen och ungdomarna i skolan behöver riktig mat för att kunna tillgodogöra sig undervisning och för att skolas in på en väg som leder till hälsa och viktkontroll. En Ferrari som tankas med utspädd spillolja vinner inga lopp. DS.

6 svar på ”Ekvationen går inte ihop!”

Kommentera