SOS-studien vilar på lösan sand!

.

Kortlänk: http://tinyurl.com/GBP-bluffen

Lars Sjöström, M.D., Ph.D.

” SOS-studien visar att Gastric Bypassoperation minskar
risken för hjärtinfarkt med 28 %. Ett fantastiskt resultat
som överträffade mina förväntningar”

[sagt i SVT av Lars Sjöström]

SOS-studien kan liknas vid ett korthus, om man blåser på det rasar det samman.

Till försvar för att viktoperera hänvisas nästan alltid till den svenska SOS-studien (2002), en studie som även SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) flitigt refererar till när det gäller fetmakirurgi.

Men håller studien för en granskning? Svar: NEJ.

Nedan en granskning av SOS-studien som mer liknar ett korthus än den solida vetenskapliga grund, som jag menar borde vara en förutsättning för att med skattemedel finansiera en stympning av magen och tarmarna, för att framkalla en inre livslång svält. Ett livsfarligt ingrepp som ger de flesta patienter svåra besvär för resten av livet. Detta är speciellt allvarlig när det finns metoder och tekniker som för en bråkdel av kostnaden ger viktnedgång utan biverkningar. Det är ett slöseri med människor hälsa, livsglädje och ett slöseri med skattemedel.

Läs SBU:s sammanfattning på 19 sidor eller hela rapporten ”Behandling av fetma hos vuxna” på 188 sidor. En gammal rapport med ett inaktuellt resultat, en studie som utfördes när lågkolhydratkost fortfarande var relativt okänd bland allmänheten. Citat:

I SOS-studien ingår 2 010 personer som behandlats med kirurgi vilka jämförs med en lika stor kontrollgrupp som erhållit sedvanlig behandling i primärvården. Det finns ett tiotal olika kirurgiska metoder för operation av fetma och flera varianter av respektive metod. Av de kirurgiska metoder som tillämpas i Sverige har ”Gastric Bypass” den starkaste vetenskapliga dokumentationen och den bästa effekten på viktnedgång (Evidensstyrka 1).

Kirurgisk behandling av personer med svår fetma ger större viktnedgång än i dag utvärderade icke-kirurgiska metoder för denna patientgrupp. Upp till fem år efter operationen är viktnedgången 50–75 procent av övervikten före operation, vilket innebär 30–40 kg hos en person med 125 kg vikt och kroppslängd på 170 cm (Evidensstyrka 1).

I en 10-årsuppföljning av SOS-studien har man funnit att den kvarvarande viktminskningen i genomsnitt är 16 procent av ursprungsvikten. Det motsvarar i medeltal mer än 20 kg bestående viktnedgång 10 år efter kirurgisk behandling. I kontrollgruppen noterades ingen viktnedgång.

Viktnedgång har en positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet (Evidensstyrka 2). Vid kraftig viktminskning efter kirurgi minskar nyinsjuknandet i diabetes markant och blodsockernivån normaliseras nästan helt hos personer med svår fetma och typ 2-diabetes (Evidensstyrka 1).

Det är i dag okänt om viktnedgång med kirurgi vid svår fetma leder till minskad dödlighet eller färre insjuknanden i hjärtinfarkt och slaganfall.

– slut citat –

Förklaring av evidensstyrkor:

  1. Evidensstyrka 1 – Starkt vetenskapligt underlag. När det finns minst två studier med högt bevisvärde.
  2. Evidensstyrka 2 – Måttligt starkt vetenskapligt underlag. När det finns en studie med högt och minst två studier med medelhögt bevisvärde.
  3. Evidensstyrka 3 – Begränsat vetenskapligt underlag. När det finns minst två studier med medelhögt bevisvärde.

– ◊ –

Kommentar

Att SBU ger SOS-studien evidensstyrka 1 till förmån för Gastric Bypassoperation är anmärkningsvärt, eftersom studien huvudsakligen (till 87 %) handlar om Gastric Banding och att den inte är randomiserad. Resultatet må vara statiskt säkerställt, men är avvikelsen såpass liten (1,4%), så kan det mycket väl vara andra faktorer än själva operationen som är avgörande. Detta gäller i synnerhet eftersom studien inte var randomiserad.

“SOS-studien handlar om Gastric Banding,
bara 13 % utgör Gastric Bypass”

Observera sista meningen ovan:

”Det är i dag okänt om viktnedgång med
kirurgi vid svår fetma leder till
minskad
dödlighet eller färre insjuknande
i
hjärtinfarkt och slaganfall.”

Anmärkningsvärt är också att SBU knappt alls behandlar biverkningarna av denna mycket brutala magstympning som det är frågan om.

De har inte heller agerat efter den 16 januari 2008, när Socialstyrelsen efter en noggrann genomgång konstaterade att lågkolhydratkost (LCHF) uppfyllde kravet på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vid behandling av diabetes och övervikt. De stoppar således ”huvudet i sanden” och låtsas att ingen har hänt.

“SBU negligerar biverkningar och det faktum att det finns ett alternativ utan biverkningar, som de har laglig skyldighet att informera om”

SBU:s senfärdighet och lagtrots gör att vi idag i snitt magstympar en patient i timman till inre svält och därmed dömer ett flertal medborgare till ett liv med en lägre livskvalité, helt i onödan. På löpande band producerar vi patienter som kräver förstärkt sjukvård under resten av sina liv, istället för att hjälpa våra medborgare till ett friskt och produktivt liv på naturligt sätt (som dessutom ger en mer varaktig viktminskning).

Vi har inte råd med senfärdiga ämbetsverk!

SOS-studien – 2002

Som ett mantra upprepas SOS-studien som ett ”alibi” för viktoperationer.

Vi har upprepade gånger hört att:

”Dödligheten minskar med 28 % och diabetes
typ 2 försvinner för 80 % av patienterna”
.

.
Annorlunda ”observationsstudie”

”Jag heter Sten Sture Skaldeman och har ätit mig fri från sjukdom och övervikt. Det har varit en trevlig och smaklig resa. Jag har inte varit hungrig på åtta år, och jag blir om möjligt friskare och piggare för varje dag. Jag ska snart fylla 70, men känner mig som om jag vore 25. Naturlig kost ger naturlig hälsa!

Men jag har inte alltid ätit rätt. För tio år sedan höll jag på att dö av övervikt och allehanda krämpor. När jag ställde mig på vågen slog den i botten. Den gick till 138 kilo och jag vägde fem eller tio kilo mer.

Jag kunde inte gå fram och tillbaka till brevlådan utan att vila på vägen. Efter sex månader med LCHF gick jag runt samhället, drygt 3 mil, utan problem. Det tog hela dagen och orken var det inget fel – Idag kan jag gå flera dagar i sträck, bara jag får vatten.”

Sten Sture var erbjuden viktoperation, men då två av hans vänner inte överlevde sina viktoperationer avböjde han. Eftersom han ändå skulle dö bestämde han sig för att han skulle då mätt. Han började därför äta allt som tidigare var förbjudet (riktig mat) och till sin stora förvåning dog han inte, istället rasade vikten och hans hälsa, energi och livsglädje kom tillbaka. Sedan dess har han hjälpt tiotusentals att göra samma resa, genom coaching, debattartiklar, föreläsningar och böcker.

Sten Sture Skaldeman har som sagt haft tiotusentals ”elever” och hans erfarenhet är att män har relativt enkelt att äta sig ner i vikt, emedan en av fyra kvinnor har det betydligt tuffare (med det går med lite tålamod).

Sten Sture har skrivit flera böcker som rekommenderas. Läs mer här.

Sist jag träffade Sten Sture talade han om att han för några år sedan hade bett anhöriga att skicka ett email till honom om någon av ”elever” avlider och tala om dödsorsaken. Med det kom inga email (!).

Sten Sture berättade också att han ”botar” alla typ 2 diabetiker på en vecka (de blir i alla fall befriade från insulinsprutor), vilket också stämmer med våra erfarenheter (i vissa enstaka fall kan det dock ta uppemot ett halvår). Även diabetiker typ 1 uppnår stora hälsofördelar med en mer stabilt blodsocker och lägre insulinnivåer. Det innebär att risken för biverkningar reduceras avsevärt och belastningen på sjukvården minskar.

Sten Sture berättade också skämtsamt att han var ”pappa” till många barn ute i bygderna. När hans ”elever” äter riktig mat återställs hormonbalansen och många som tidigare inte kunde få barn blir plötsligt föräldrar. Ofrivillig barnlöshet är ett växande problem och som jämförelse kan nämnas att vart åttonde par i USA inte kan få de barn de så innerligt önskar.

Anledningen till att jag refererar till Sten Sture är att han har haft fler lärjungar under en längre tid. Vi har ”bara” haft ett par tusen under ett par år, men har gjort liknande erfarenheter. Så teori och praktik stämmer bra ihop.

Riktig mat kurerar inte bara diabetes och övervikt, utan även magproblem, t.ex. IBS som cirka två miljoner svenskar besväras av. Även Ulcerös kolit och Crohns sjukdom lindras och patienterna kan till och med bli helt symptomfria. Ulcerös kolit är en ny folksjukdom som tiodubblats sedan 50-talet och 1 900 personer insjuknar i Sverige varje år. De flesta är i åldern 20 till 30 år vid sjukdomens debut. Ulcerös kolit är nu vanligare än mer kända kroniska sjukdomar som till exempel typ 1-diabetes eller multipel skleros.

Magoperationer skapar gigantiska magproblem som SBU valt att blunda inför. Man behöver inte vara professor för att räkna ut att man inte kan skära bort 3/4 av magsäcken, hela tolvfingertarmen och en meter tunntarm utan att detta får allvarliga konsekvenser. Detta missar våra ”auktoriteter” i sin analys.

SBU agerar som de tre små japanska aporna ((japanska: 三匹の猿), varav en håller för sina öron, en annan sina ögon, och en tredje sin mun. De gör inte sitt jobb, vilket får katastrofala mänskliga och ekonomiska konsekvenser!

Därtill skär man vid operation sönder och kopplar om ett mycket känsligt och väl avstämt internt signalsystem mellan samverkande organ, vars konsekvenser vi vet väldigt lite om. Att symptomen för diabetes försvinner (åtminstone de första åren) är ju positivt, men vad händer mer, på lite sikt?

Läs varför diabetes ”försvinner” … klicka här

Den norske läkaren Sofie Hexeberg har dokumenterat hälsofördelar med LCHF utifrån egna verkliga patientfall i sin nya bok ”Nytt liv med riktig mat, frisk med LCHF”, och det är flera månaders kö till hennes nyöppnade klinik i Oslo. Vem vill inte må bra och kontrollera sin vikt, genom att äta riktig mat?

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vilken viktminskningsmetod klarar Socialstyrelsen krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” när det gäller diabetes och övervikt och vilken metod ger hälsofördelar som t.o.m. uppfattas som mer betydelsefulla än själva viktnormaliseringen?

Endast lågkolhydratkost (LCHF) klarar att uppfylla dessa krav. Inga andra viktminskningsdieter och inga kirurgiska ingrepp kommer ens i närheten!

SOS-studiens underlag och resultat är vagt och missvisande

SOS-studien är den enda prospektiva studie för magoperationer, som visar att överlevnaden förbättras efter operation, åtminstone efter 10 år. Studien har dock av vissa ifrågasatts då den inte var randomiserad, vilket klokt nog inte tilläts av de dåvarande etikkommittéerna.

Hur 1,4 % blir 28%  (ett matematiskt trick som ofta används inom forskningen).

SOS-studien, som omfattade 2 010 magopererade och en motsvarande kontrollgrupp, visade att 28 % färre dog bland de som blivit magopererade efter 10,9 år.

101 opererade och 129 ickeopererade hade dött under denna period. Det betyder att 101/2010=5,0% dog av de opererade och 129/2010=6,4% dog i kontrollgruppen. Det betyder att 1,4 % färre dog av de opererade, inte särskilt imponerande med tanke på att studien inte var randomiserad och dessutom inte ens mätte Gastric Bypass (mer Gastric Banding).

Hur får man då fram siffran 28%? Jo, (129-101)/101=28%, vilket onekligen låter mer imponerande än 1,4 %. Den relativa procentsiffran är mer uppseendeväckande, men säger egentligen mindre än den absoluta procentsiffran i detta fall.

En amerikansk studie med 7 925 magoperade visade att 40 % färre dog (samma uträkning som ovan), bland de som blivit magopererade efter sju år. Men det krävdes 70 operationer för att ”rädda” ett liv under dessa första sju åren.

Vad händer om tjugo år och trettio år? Jämför rökning där det tar minst tjugo år innan hälsoproblemen börjar bli allvarliga i form av cancer, KOL, etc.

En extrapolering av resultatet ovan ger att dödsrisken ökar efter bara 20 år! (se diagram nedan)

Under en öppen föreläsning den 2010-02-08 anordnad av Sahlgrenskas ”Center for Cardiovascular and Metabolic Research” sades att överlevnaden efter en Gastric Bypass operation i medel var 20 år. Märkligt nog nämndes ingenting om följdsjukdomar eller problem och biverkningar. Läs mer …

Och nu har man börjat operera ungdomar under tjugo år, som relativt ”enkelt” hade kunnat normaliserat sin vikt om de fått korrekta kostråd, personlig handledning och stöd. Det hade bara kostat samhället en bråkdel av nuvarande kostnad och hade som resultat givit oss betydligt friskare medborgare.

Citat Läkartidningen:

”SOS-studien beräknades att en 2-procentig operativ mortalitet (den verkliga var 0,25 procent) helt skulle eliminera de senare mortalitetsvinsterna. Det är därför oerhört viktigt att den postoperativa mortaliteten hålls låg.”

Det betyder att det är viktigt att bli opererad av en erfaren kirurg (som helst skall ha gjort 200 operationer innan) om dödligheten som är direkt relaterad till operationen skall minska.

– ◊ –

Total dödlighet extremt hög efter Gastric Bypassoperation, redan efter ett år

Anmärkningsvärt att en senare studie indikerar en total dödlighet på hela fem procent (5 %!) inom ett år, vilket gör det oförsvarligt att utföra denna typ av operation. Läs mer … ”Extremely High Rate of Suicide Discovered Among Bariatric Surgery Patients”.

– ◊ –

Livlängden ökar inte med en Gastric Bypassoperation

En annan nyare studie visar att Gastric Bypass inte förlänger livet!  Av 850 patienter som ursprungligen hade ett medel BMI 47,4 visar studien att överlevnaden efter sju år inte var högre än för de som inte opererades. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på patienternas höga vikt.

Sammanfattningsvis får man stora biverkningar och operation verkar inte heller förlänga livet. Läs mer…

– ◊ –

SOS-studien handlar om Banding – inte om Gastric Bypass

Mer anmärkningsvärt är att i SOS-studien opererades 87 procent med gastroplastik (banding) och endast 13 procent med Gastrisk Bypass. I dag står Gastrisk Bypass för cirka 95 procent av de obesitaskirurgiska ingreppen i Sverige, med större och säkrare långvarigt bibehållen viktnedgång. Men det är också ett mer drastiskt ingrepp med större och mer allvarliga biverkningar.

SOS-studien gäller således inte för Gastric Bypass,
utan för Gastric Banding, vilket är något helt annat!

Källa: Läkartidningen

Originalartikeln över studien … Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled intervention study of bariatric surgery (Review – Journal of INTERNAL MEDICIN)

– ◊ –

Gastric Banding innebär att man snörper åt magsäcken med ett band eller en silikonring, som då blir mindre och rymmer mindre mat. Detta ingrepp kan återställas genom att bandet eller ringen tas bart, genom en andra operation. Problemet är att metoden fungerar dåligt, de flesta blir ju feta igen. Fördelen är att intaget av näringsämnen fortfarande fungerar ganska bra. Därför ökar inte mortaliteten i någon högre grad, vilket ju SOS-studien visar.

Gastric Bypass innebär däremot att 3/4 av magsäcken skärs bort, tolvfingertarmen och del av tunntarmen kopplas bort, ett ingrepp som inte kan återställas. Vanliga biverkningar utgörs av diarré, viktökning (efter en initial minskning), olika sorters brister (som vitamin, salt, näring, med flera), buksmärtor, tarmvred eller invagination. Många kan efter operationen inte längre äta utan att må illa och många upplever konstant trötthet, vilket sammantaget väsentligt sänker livskvalitén.

Att hänvisa till SOS studien för att motivera Gastric Bypassoperationer är således inte korrekt, det speglar huvudsakligen mortaliteten vid Gastric Banding. Mortaliteten är väsentligt större vid Gastric Bypassoperation.

– ◊ –

Gastric Bypass fungerar dåligt på längre sikt.

Gastric Banding tillämpas i allt mindre grad eftersom patienterna snabbt går upp i vikt igen. Nu har våra sakkunniga blivit varse att inte heller Gastric Bypassoperationer fungerar på sikt, så nu har ”Duodenal Switch” introducerats, ett ännu mer drastiskt ingrepp, som delats upp i två operativa ingrepp (blir också dyrare).

Duodenal Switch innebär att magen byggs om till ett ”rör”, tolvfingertarmen och fem av sex meter tunntarm kopplas bort (!). Självklart blir det en kronisk brist på näringsämnen och avsevärda biverkningar, men ner i vikt går patienterna garanterat (läs mer…). Med större delen av magen och tarmarna bortkopplade och bortskurna är det nästintill omöjligt att öka i vikt. De som genomgår operationen drabbas ofta av livslång svår diarré, varför få väljer detta alternativ.

– ◊ –

William Bantings manifest

SBU:s sammanfattning och slutsatser – 2002. Lågkolhydratkost  (LCHF) fanns inte med på deras karta, trots att den presenterades redan år 1869, då man kunde köpa fjärde utgåvan för en shilling.

LETTER ON CORPULENCE,
Addressed to the Public
By WILLIAM BANTING.
FOURTH EDITION
WITH PREFATORY REMARKS BY THE AUTHOUR
COPIOUS INFORMATION FROM CORRESPONDENTS AND
CONFIRMATORY EVIDENCE OF THE BENEFIT OF THE DIETARY SYSTEM
WHICH HE RECOMMENDED TO PUBLIC NOTICE
LONDON
PUBLISHED BY HARRISON, 59, PALL MALL
Bookseller to the Queen and H.R.H. the Prince of Wales
1869
PRICE ONE SHILLING

Vad herr Banting åt? Läs här…

Hur kunde de lärde på SBU undgå William Banting? Mannen som gav oss namnet ”banta” har ju publicerat sina upptäckter! Är det inte SBU´s jobb att hålla sig informerad? Någon leder och ansvarar för SBU? Vem är ”någon”? Alternativt flyter SBU likt en förarlös jolle med de monetära strömmarna, även när det bär tvärtemot folkhälsan.

Med 44 årsarbetskrafter och en driftskostnad på 1,6 miljoner kronor per årsarbetskraft borde de inte missa väsentlig information av denna kaliber. Högst anmärkningsvärt!

Denna kost, lågkolhydratkost (LCHF), är sedan 16 januari 2008 godkänd av Socialstyrelsen enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och övervikt. Läs mer…

Är SBU inte heller informerad om denna händelse? Hela havet stormade när beslutet tillkännagavs och SBU’s tjänstemän märkte ingenting? Självklart är de inte omedvetna, de har medvetet valt att inte agera!

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering, myndigheten som granskar sjukvårdens metoder, väljer således att låta saken bero och under tiden magopereras en patient i timmen, helt i onödan. Högst anmärkningsvärt!

Diabetes då? En liten justering är på gång vad gäller SBU’s diabetesråd. De kommer inte att rekommendera den kost som gör diabetiker som friskast, men sjukvården skall åtminstone stödja de som själva väljer den bästa metoden.

Det innebär att det är upp till patienten själv att informera sig och att sedan kräva korrekt behandling!

Sammanfattning

I Sverige viktopereras i snitt en patient per timme i Sverige, vilket uppskattningsvis kostar 3 miljarder kronor per år. Ingreppet är förenat med livsfara och ger ett uruselt resultat, de flesta är feta igen efter bara tio år.

Operationer ger svåra livslånga biverkningar som sänker livskvalitén för de flesta patienter och som hårt belastar sjukvården och socialförsäkringssystem. En metod som sammantaget kraftigt bör ifrågasättas!

Kostnader:

  1. En miljard för viktoperationer.
  2. En miljard för efterföljande plastikoperationer.
  3. En miljard (lågt räknat) för reoperationer och eftervård.

Vad är ett människoliv värt

En av Sveriges främsta experter på området, professor Lars Hultkrantz, har räknat på saken: svaret är att ett räddat liv är värt omkring 21 miljoner kronor. Det betyder att vi får addera till minst 500 miljoner kronor till Gastric Bypass notan. Med 5 % dödlighet får istället cirka 10 miljarder kronor adderas till notan.

Sedan tillkommer förkortad levnadstid: Inom sjukvården talar hälsoekonomerna om ”qaly” (quality adjusted life year), där varje räddat levnadsår med bästa möjliga livskvalitet motsvarar 600.000 kronor. Qaly används bland annat när staten bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras. Vad försämrad livskvalité skall värderas till är däremot svårare att uttrycka i kronor, men dyrt för medborgare och samhälle blir det.

Ännu mer anmärkningsvärt blir det när det finns ett mycket kostnadseffektivt alternativ, lågkolhydratkost (LCHF), en metod utan biverkningar, en metod som Socialstyrelsen godkände 16 januari 2008 för behandling av diabetes och övervikt, en metod som uppfyller Socialstyrelsens krav på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Observera att Gastric Bypass uppfyller inga krav alls.

För att råda bot på detta missgrepp har vi på KOSTDEMOKRATI tagit fram ett alternativ till operation, vilket vi kallar ”NJUTMETODEN”. Rent tekniskt är det genant enkelt att gå ner i vikt, om man vet hur man skall göra. Det svåra ligger i att byta livsstil, vilket normalt sett tar 12 – 16 månader. Det gäller också att anpassa levnadsvanorna efter sina egna unika förutsättningar, för att lyckas. En del är extremt känsliga och minsta misstag spolierar resultatet, emedan andra kan tillåta sig en mer liberal livsstil. Hälsofördelar följer med på köpet.

För detta ändamål har vi utvecklat ett helhetskoncept som beaktar alla aspekter som påverkar våra respektive kunders resor mot hälsa, viktkontroll och prestationsförmåga. Spännande och lärorika resor, där resenärerna guidas av erfarna och professionella ”guider”.

Vi vänder oss främst till landsting, kommuner och företag som bryr sig om sina innevånare/anställda och som ser fördelarna med friskhet, hög närvaro och en balanserad budget. Även privatpersoner är naturligtvis välkomna.

En översikt över viktoperationer finns här…

Se även artikeln … Oskuret är bäst

 

7 svar på ”SOS-studien vilar på lösan sand!”

Kommentera