Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa?

Föregående regering gjorde det och nuvarande Alliansregering gör det, förlitar sig på statliga Livsmedelsverket och statliga Folkhälsoinstitutet när det gäller att lösa allvarliga folkhälsoproblem. Politikerna kanske borde fundera på att tänka nytt när det gamla tänket bevisligen inte fungerar, ett föråldrat tänk som t.o.m. är kontraproduktivt. Fortsätt läsa ”Bidrar Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet till en bättre folkhälsa?”

BRA SKOLMAT – näringslära eller politik?

Politikerveckan i Almedalen på Gotland.

Under Almedalsveckan i Visby har jag representerat KOSTDEMOKRATI.se. En mycket hektisk och givande vecka där jag träffat makhavare under lediga former och besökt ett flertal mycket givande seminarier som berör kost, hälsa och politik. Ett av dessa seminarier initierades av Livsmedelsverket.

Fortsätt läsa ”BRA SKOLMAT – näringslära eller politik?”