Att lära barn om riktig mat, näring och hälsa.

Det här är en promotionfilm för en e-kurs där barn kan lära sig grunderna om mat, näringslära och hälsa, och om var riktig mat kommer ifrån. Vilket fantastiskt initiativ! Det är såklart med våra barn det här måste börja om vi ska kunna vända tillbaka utvecklingen till riktig mat igen – barn som får lära sig det här kan ju mycket mer än de flesta vuxna. Såvitt jag vet finns inget liknade i Sverige, så här finns oanade möjligheter för en entreprenör.

Mer här.

Källa: PALEOFRIEND

– ◊ –

KOSTDEMOKRATI.se

Filmen och texten ovan ger en bra beskrivning av vad vi nu försöker göra i Sverige. Vi börjar med skolan, men vi siktar även på ett hållbart samhälle där kött från gräsbetande djur utgör en viktig näringskälla. En chans för svenskt lantbruk att hävda sig. Eftersom vi inte kan konkurrera med pris kan vi istället konkurrera med kvalité.

Vem köper skräpmat även om det är billigt? En fråga om konsumentkunskap, som vi kommer att satsa på framöver.

// Leif

Kommentera