Hanteringen av fett- och klimatfrågan visar en farlig opportunism

Lars Bern om förvillare;

Mediernas okritiska inpräntande av de obevisade hypoteserna om fettet i maten och om människans inverkan på klimatet har möjliggjort för makthavare och lobbyister att missbruka vetenskapen. Makten satsar sin prestige och låser sina positioner ropande – Science is settled! Konsekvenserna för människor och ekonomi är ohyggliga.

Fettet har två viktiga funktioner i maten, dels som smakförstärkare och dels som mättnadsskapare. Det öppnade för en ny lysande affärsidé för livsmedelsindustrin. Man började tillsätta olika sockerprodukter och glutamat för att återge maten smak och eftersom människorna inte blev mätta av den processade fettsnåla maten, sålde man mer av den. Detta skapade en ny multimiljardindustri.

Medias uteblivna kritiska granskning och politikernas missbruk av vetenskapen blir av allt att döma något av det som sätter punkt för västvärldens 200 åriga storhetstid.

Lars Bern, född 1942, är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är styrelsen för SvD, och av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1988. Han var tidigare VD i Sv Metanolutveckling (Volvo), Ångpanneföreningen, Incentive och IVL Svenska Miljöinstitutet samt ledamot av Kungl. Vetenskapsakademiens miljökommitté.  (källa: wikipedia).

Läs hela debattartikeln på NEWSMILL.

Läs kommentarer på NewsVoice, som inleds med;

Den ansvarslösa demokratin!  Lars Berns analys är sann och därigenom ett tragiskt dokument på tillståndet i demokratin. Vi kan inte längre lita på våra demokratiska institutioner.

Mina kommentarer;

Livsmedelsverket är ett exempel på en institution som är ”kapad” av industrin när det gäller kostråd. Att påtvinga skolbarn hälsovådliga lightprodukter är en yttring av ett större drama som pågår bakom kulisserna, ett drama som hotar folkhälsan och ytterst hela vårt välstånd.

Att återinföra valfrihet är vårt bidrag till att utveckla demokratin, stärka folkhälsan och välståndsutvecklingen. Någon måste ju också värna våra barn mot kommersiella intressen som skadar dem.

Ett svar på ”Hanteringen av fett- och klimatfrågan visar en farlig opportunism”

Kommentera