.

Karlshamnsstudien

ζ

Karlshamnsstudien om lågkolhydratkost till diabetiker

I Karlshamn bestämde sig en läkare för att göra ett experiment. Han valde ut en grupp ordentligt överviktiga diabetespatienter som fick äta en lågkolhydratkost bestående av 50E% fett, 30E% protein och 20% kolhydrater.

[Enligt LCHF-magasinets definition rubriceras detta som ”Liberal LCHF” (10 – 20 E% kolhydrater). Om LCHF hade tillämpats (max 10 E% kolhydrater), då hade sannolikt resultatet blivit ännu bättre].

En kontrollgrupp följde de vanliga diabeteskostråden, tallriksmodellen, en extrem högkolhydratkost med 50 – 60 E% kolhydrater.

Efter sex månader var resultatet tydligt. Kontrollgruppen som åt den vanliga diabetskosten med mycket kolhydrater gick ner 1,8 kilo, och gruppen som åt mer fett och mindre kolhydrater gick ner 11½ kilo (!).

.
Blev du förvånad över de här resultaten?

Jörgen Vesti Nielsen:

Ja, vi blev förvånade över att resultaten var så tydliga. Redan efter en till två veckor var det klart och tydligt. Jag blev förvånad över att det var så stor skillnad trots allt.

Är du säker på att det beror på kosten?

– Vi har ingen annan förklaring till det.

Efter att ha fortsatt med sitt experiment i fyra år publicerade Jörgen Vesti Nielsen sina resultat.

Gruppen som åt mycket fett och lite kolhydrater låg fortfarande lägre i vikt än kontrollgruppen.

Deras behov av mediciner var också mindre, eller hade upphört.

Men hans resultat möttes av total tystnad från landets ”experter” på diabetes, övervikt och fetma (!)

Vem vill erkänna att de har gett diabetiker  fel råd under decennier?

Läs mer … Karlshamnsstudien

Björn Hammarskjöld om Karlshamnsstudien

Livsmedelsverkets nuvarande kostrekommendationer är baserade på forskningsfusk och fria fantasier. Det visades mycket fint av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i dess rapport «Mat vid diabetes» som kom ut den 2, 3 och 5 maj 2010 samt slutversionen i augusti 2010. SBU fann att det helt saknades vetenskap bakom kostråden, varför de skulle behållas oförändrade (!).

Det saknas helt RCT-studier (Randomized Controlled Trial) i strikt bemärkelse då det gäller kost. Det finns flera orsaker till det. Det går inte att randomisera kosten utan att försökspersonerna märker skillnaden. Ändrar man en parameter så ändrar man minst en parameter till, minskar man mängden kolhydrater så ändrar man mängden energi och man ändrar kroppens hormonbalans. Så det är alltså omöjligt att göra en RCT-studie, i strikt bemärkelse.

Däremot så kan man göra en kostförändring och se vad som händer med individen, individen är sin egen kontroll. Detta har gjorts många gånger men pillerkramarna ser inte skillnaden på nutrition och piller, utan tror att det är samma sak.

Karlshamnsstudien

Ett av de allra snyggaste exemplen på en perfekt genomförd koststudie är doktor Jörgen Vesti Nielsens försök i Karlshamn sedan 2003. Läs mer här…

Här har 16 patienter med diabetes fått rådet att äta högst 100 g kolhydrater/dag. Det gav efter 6 månader en viktminskning på 11,5 kg i genomsnitt, tre av dem slapp alla mediciner, övriga minskade insulindosen från 60 E/dag till 18 E/dag.

Kontrollgruppen om 15 patienter tappade 1,8 kg på 6 månader, ingen medicinförändring, de hade fortfarande 60 E insulin per dag.

Åtta av kontrollgruppen gick efter 8 månader över till lågkolhydratkost och de gjorde en liknande resa in i frisklandet. Alla 24 mådde helt bra efter 44 månader, ingen progress av ”naturalförloppet”, inga dödsfall.

Av de fem som var kvar i högkolhydratkosten (kontrollgruppen) hade fyra fått hjärtinfarkt och två av dessa hade dött. De har alltså helt följt det ”naturalförlopp” som Socialstyrelsens Dan Andersson beskrev i Läkartidningen 1998, där 40 % av patienter med nyupptäckt diabetes hade dött inom fem år efter diagnos.

Jag ser denna undersökning som perfekt. Att få signifikanta resultat i en liten undersökning är mycket svårare än i en stor undersökning. Försöket är upprepat inom försöket med samma resultat. En sådan upprepning av försöket i försöket med samma resultat är briljant!

Beträffande långtidsstudier så har vi William Banting på 1860-talet, han som är upphovet till ordet bantning. Han gick ned i vikt och levde länge på lågkolhydratkost. Vidare finns det en studie som redogjorde för samernas kost från 1732, alltså en 280 år gammal studie. Sedan har vi Paal Røiris beskrivning av inuiternas kost som stämmer perfekt med samernas kost (länk), från 2002. Røiris slutsats är tänkvärd:

”En dokumentasjon av at gjeldende norske kostholds-retningslinjer ikke er i pakt med foreliggende forskningsresultater, og bør revideres.”

Björn Hammarskjöld
.
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik (barnhälsovård)
Filosofie licentiat i biokemi
Oberoende senior vetenskapsman i nutrition
Politisk sekreterare i Dalarnas Sjukvårdsparti
Sekreterare Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS)
.
Bloggkatalog … http://www.kostdemokrati.se/bjorn/
Kostkunskap … http://kostkunskap.blogg.se