Professor Karl E. Arfors

.
Professor Karl Arfors startade en egen blogg 7 maj 2014. Han fokuserar bland annat på kost och inflammation. Men även hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, för att nämna några. Ett välkommet nytillskott i bloggfloran om kost, hälsa, forskning och vård.

ζ

Om

Karl Arfors

Mitt namn är Karl E. Arfors, just nu håller jag till i Stockholm, och i jobbar för fullt med att sprida information om kost och inflammation. Jag har alltid tyckt om att jobba med unga, nyfikna människor och lära dom tänka på nytt sätt.

Jag har haft förmånen att nyfiket få utveckla mitt intresse för forskning utan styrning och har därigenom kunnat se att mitt intresse för inflammation i mikrocirkulationen har blivit en central fråga i våra folksjukdomar, som alla idag klassas som drivna av låggradig inflammation.

På så sätt har jag fått unika möjligheter att förstå vad som leder till den sjukdomsbild vi idag har i vården och hur man skall vidare hantera den med att förändra kosten och livsstilen för att förbättra vårdsituationen. Särskilt vill jag markera för vården av Diabetes 2 eller som det borde heta ”sockersjuka” som drastiskt måste minska intaget av snabba kolhydrater för att avlasta den insulin-resistens som är grunden för Diabetes 2.

Det är viktigt att vara öppen för nya tankar och att lära nytt så länge man lever. När man har sådana intressen som jag har,stannar det aldrig upp, utan den kunskap man har kan hela tiden utvecklas vidare.

Om man inte löser forskningsproblemet eller frågeställningen med vanligt vertikalt tänkande – tänk lateralt.

Vertikalt då borrar man sig djupare och djupare som den som letar efter olja utan att kunna lösa problemet, att hitta olja. Tänker du istället lateralt, som Edward de Bono uppmanar oss, då drar man upp borren och flyttar sig lateralt. Med en annan chans att hitta oljan – alltså att lösa problemet. Man ser problemet från ett annat håll.

Detta är egentligen grunden i kreativt tänkande enligt de Bono, se gärna klippet nedan:
.

ζ

Bokrecension

”Hotet mot din hjärna”

Den amerikanske neurologen David Perlmutter, som även är specialist i nutrition,har skrivit en bok ”GrainBrain” och i slutet av maj 2014 kom den ut i svensk översättning – ”Hotet mot din hjärna – den överraskande och skrämmande sanningen om hur vete, kolhydrater och socker långsamt dödar ditt mest känsliga organ”.

Alla som försöker åstadkomma ett hälsosammare liv och friskare ålderdom, måste läsa denna bok. Jag har skrivit en recension i Medicinsk Access som Ni kan ta del av här:

Källa … Karl Arfors blogg

ζ