Simulering skolbudget avseende energi innehåll och kostnad.