Fler än var tionde drabbas av tarminkontinens efter förlossning och tufft på BB

.

tufft på BB

.
Stor skandal att kvinnor behandlas på detta sätt.

Observera att det INTE är en penningfråga!
Det är en politisk fråga – en ledningsfråga!

Ett ledningsproblem som även hårt drabbar sjukvårdens personal,
där många idag går på sina knän. Snart orkar de inte längre.
Vad händer då?.
Fortsätt läsa ”Fler än var tionde drabbas av tarminkontinens efter förlossning och tufft på BB”

EN TEORI om vad som kan orsaka cancer

.

en-teori

ζ

Bikarbonatet som botar cancer

Referat av seminariet om Simoncini

Tidningen 2000-talets Vetenskap ordnade tillsammans med några andra organisationer och med ekonomiskt stöd av tre hälsokostföretag en föreläsningsturné för cancerläkaren Tullio Simoncini runt om i Sverige, Giro di Svezia. Föreläsningarna blev överfulla.

Text: Hans Sternlycke

Tyvärr vågade Simoncini inte komma personligen. Han var rädd för att bli arresterad efter den förföljelsekampanj Expressen och radioprogrammet Kropp och själ drog igång med inför seminarieserien med vinklade reportage och dold kamera. I stället fick man se och lyssna på honom via Skype. Erik Enby, som likaledes förlorat sin läkarlegitimation för flera års sedan på samma åsikt, att svamp är orsak till cancer, inte cancerogener, blev en stor behållning under seminariet.

Tullio Simoncini är är åtalad för dråp. Orsaken är bakpulver, natriumbikarbonat, eller snarare ena delen av det bikarbonat HCO3. Han penslade en lösning med det på hudcancer och den försvann. Kunde det verka på huden kanske det också kan verka på inre organ? Han började injicera lösningen i blodet. Det verkade. Han säger sig ha räddat 500 cancerpatienter med metoden. Bikarbonat är helt ofarligt i motsats till cellgifterna, som har kratiga biverkningar, och som sätter ner kroppens eget immunförsvar. Operationer riskerar sprida cancern. Bikarbonat i ett glas vatten är en gammal kur att dricka mot förkylning eller för att pensla på huden mot eksem och psoriasis.

Behandlingen är kostsam, eftersom den kräver sjukhusinläggning, men billigare än dagens cancervård som kräver dyra cellgifter, strålning och operationer trots tveksam överlevnad. Men skolmedicin betalas av samhället, inte alternativen. Och de som dör anses ha dött av sjukdomen, inte av behandlingen. Men dör en långt gången patient som skolmedicinen gett upp, och som kanske inte ens hunnit behandlas i alternativvården, rubriceras det som dråp.

Erik Enby, som sin cancerbehandling använde sig av vitaminer och hälsokostpreparat för att stärka immunförsvaret. har i sin bok Blod, mod och envishet, skrivit om varför den etablerade forskningen inte hittar svamp i sina cancerprover. Man snittar dem i tunna skivor och avdödar dem med formalin. Då går det inte att hitta de levande organismer, han kunde se i sitt eget mikroskop. Man är också så fackspecialiserad att man inte tar in kunskap från andra forskningsområden, som mykologi, läran om svampar.

Överhuvudtaget är skolmedicinen ointresserad av att pröva nya infallsvinklar. Den har ingen definition av vad som vetenskap och beprövad erfarenhet, utan begreppet används mer som maktspråk och förföljelse av dem som har annan mening.

Då blir forskningen improduktiv, och inga verkliga framsteg görs. 2000-talets vetenskap har gjort en genomgång av Erik Enbys behandlingar, och de tyder på bättre på bättre resultat än för skolmedicinen, trots att han fått komma in först som sista utvägen.

Bättre statistisk bearbetning skulle behövas och mer forskning. Man kan inte göra experiment på människor, men kanske kan djurförsök ge bättre underlag. Kanske har Simoncini och Enby kommit på något om cancerns natur?

Text: Hans Sternlycke

Källa … NEWSVOICE (med fler populära länkar)

ζ

Två bra kortfilmer – rekommenderas

ζ

2000-Talets Vetenskap – senaste numret

mögelEtt intressant utdrag om svamp ur …. 2000-Talets Vetenskap … med titeln ”Svamparna i och omkring oss”. Observera att en prenumeration är per kalenderår, vilket innebär att nya prenumeranter även får de tidigare numren (nr 1 och 2) under 2014, med artiklar om vetenskapen runt svampar och cancer, och mycket annat som alla medborgare borde vara medvetna om.

Ett utdrag – ännu en pusselbit för att lösa cancerns gåta.

Svampens bordsskick

Svampens sätt att tillgodogöra sig föda är också det lite säreget. De flesta bakterier och och även vi människor tar upp födan i små portioner och innesluter dem i den egna kroppen/cellen. Där bryter de egna enzymerna ned makronäringsämnen till fria, enkla vätskeburna beståndsdelar som aminosyror, enkla sockerarter, nukleinsyror eller fettsyror.

Svampen beter sig i detta hänseende besynnerligt och annorlunda. Den frigör i sin omgivning egenproducerade enzymer och andra kemikalier för att utanför den egna svampcellen bereda en lösning som efterhand kan absorberas i lagom små molekyler.

Det vore ungefär som om vi själva skulle hosta upp vit magsaft uppblandad med galla och tarmsaft över vår mat på tallriken och sedan, efter att safterna fått verka en stund, långsamt slicka i oss sörjan. Usch, vilket bordsskick! Här har de olika arterna av svampar utvecklat ett mycket brett register av kemisk ingenjörskonst.

antibiotika-plattaEn del kan ge ifrån sig mycotoxiner såsom aflatoxin, vars roll är att till och med genförändra värdens celler. Andra kemiska substanser är exempelvis tricothecene T-2 och penicillin. Den förra togs fram i laboratorier och det finns starka bevis för att den användes av USA i Vietnamkriget. Då.var den ett första rangens biologiskt-kemiskt stridsmedel riktat mot människor.

Svampen Penicillum noratum producerar toxinet penicillin och detta är svampens kemiska krigföring mot omgivande bakterier. Däremot är penicillin inte speciellt farlig för djurceller. Då behövs en kraftfullare dos. Det blev första rangens antibiotikum när det slog igenom på 1940-talet.

flugsvamparFrån människans synvinkel har svampar utvecklat en skara av bortemot 400 kända gifter som produceras av mögelsvampar såsom Aspergillus, Fusarium, Stachybotrus och Penicilium. Andra produceras av de arter vars fruktkroppar vi finner i svampskogen hos arter som lömsk flugsvamp, bolmörtsskivling och flera spindelskivlingar.

Vår egen kunskap och erfarenhet av svamparnas egenart är av stor betydelse för huruvida vi ska betrakta dem som nyttiga för oss eller som parasiter.

ζ

sanna-ehdin

Sanna Ehdin. fil. dr, immunolog och verksam
som fri forskare skriver (ett utdrag):

”Forskare undersökte mänsklig bröstvävnad 1993 och fann signifikanta nivåer av aflatoxin i cancervävnaden, vilket visar på att aflatoxin och således mögel kan vara en orsak till bröstcancer.”

Läs hela inlägget … Bakpulver mot cancer!

ζ

Doktor Erik Enby fann att en bröstcancertumör
var en sporsäcksvamp … PDF

Men svenska läkare och forskare har konsekvent vägrat att ens titta i
doktor Erik Enbys mikroskop, då det kan skada den egna karriären,
vilket går före att 25.000 cancerpatienter dör varje år bara i Sverige.

ζ

Pusselbitarna passar och kan förklaras

En ansats

Pussel2bitar

Kan det möjligen vara så att när de rätta förutsättningarna föreligger, när miljön är den rätta, så får mikroorganismer och svampar fäste som utsöndrar bland annat aflatoxin som genetiskt förändrar närliggande celler (som blir kapade) och som därefter övergår från aerob förbränning (kräver syre) i kroppens tjänst  till anaerob förbränning (kräver mycket socker och inget syre) i svampens tjänst?

De kapade cellerna producerar mycket mjölksyra när de förbränner mycket socker (nästan 20 gånger mer socker än en normal cell),. vilket ger en sur lokal miljö som svampen trivs i och som skyddar svampen mot kroppens immunförsvar, som fungerar dåligt i en sur miljö. Det blir surt runt svampen och cancercellerna, medan blodet alltid håller ett stabilt PH-värde..

Dessa genförändrade (cancer)celler delar sig sedan på ett till synes okontrollerat sätt. Rätt miljö för svampar kan uppstå på grund av ett hämmat immunförsvar, strålning, gifter, brist på vitaminer, mineraler och antioxidanter, felaktig kost som ger högt blodsocker och högt insulin. Det kan bero på infektioner och även stress. Även genetisk preferens spelar in.

Cancer kan även uppstå av andra primära grundorsaker, som t.ex. strålning och gifter, som märkligt nog idag används för att behandla cancer, med mycket dåligt resultat (enligt statistik från Socialstyrelsen) … Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan

Vården med sina enorma resurser skulle enkelt kunna verifiera detta eller falsifiera. Men det väljer att starta en häxprocess och anklaga de som har en avvikande åsikt, som skulle kunna skada läkemedelsindustrins nästa storsäljare – cancermediciner. Även våra myndighet står på tå för att springa industrins ärenden.

 • Hemliga avtal bakom nya dyra tämligen värdelösa cancermediciner … SvD
 • Nya mediciner mot cancer slukar pengar (men botar inte) … läs mer

ansvar

Hög tid att återinföra av tjänstemannaansvaret, vilket innebär att den handläggare som ansvarar för ett beslut kan bli föremål för disciplinåtgärder eller avsked vid förseelser. Att tjänstemän ska ha stor makt utan ansvar är ju horribelt. Nu senast gick en hög tjänsteman på IVO ut och anklagade doktor Erik Enby utan saklig grund  … NATIONELL HEALTH FEDERATION – SWEDEN

Det minsta man kan begära av tjänstemän som ska bevaka att lagen följs är att de själva följer lag, och självfallet bör tjänstemän som grovt missbrukar sin tjänsteställning entledigas från sin tjänst. Anklagelsen föregicks av en brottsprovokation från statliga Sveriges Radio. Är alla i maskopi för att säkra cancerutvecklingen?

De är självklart att makt och ansvar måste följas åt. Politiker kan avsättas i val, men hur avsätter vi odugliga och livsfarliga tjänstemän? I det här fallet utgör de ett dödligt hot mot alla cancerpatienter som sannolikt förnekas mer effektiva behandlingsmetoder.

Om man avsiktligt förhindra en effektiv cancerbehandling, då pratar vi om medveten genocid – folkmord – på en andel av de 25.000 svenska cancerpatienter som dör varje år. Hur många lider och dör i onödan?
.

huvudet-i-sanden-x2Forskare, läkare, myndigheter, politiker och media
i samverkan mot cancerutvecklingen, vår andra största
dödsorsak. Därefter kommer, som tredje största dödsorsak,
felbehandling inom vården och biverkan av ”läkemedel”.

Read more:

 

dollar-mr-blank

Inte bara våra celler är kapade (av svampar) – hela samhället
synes kapat av en skrupellös läkemedelsindustri som bara i
USA skördar 225.000 – 250.000 liv varje år – Helt vansinnigt!

ζ

Skandal

Den stora skandalen ligger i att vården enkelt hade kunnat följa upp detta spår under 35 års tid, men de gör allt som står i sin makt för att mörka det. Prenumerera på 2000-talets Vetenskap och få viktig information serverad på ett populärvetenskapligt sätt fem gånger om året i brevlådan, till det facila priset av 190 kronor per år. Prenumerera … klicka här

Endast en kunnig och påläst opinion kan stoppa detta vansinne. Om vi misslyckas så är vi snart alla cancerindustrins kunder.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

Obs. att man varken förebygger eller botar cancer genom att äta bikarbonat, då blodets Ph-värde alltid är är konstant (man måste komma nära tumören och skölja över den). Intag av bikarbonat kan istället störa magsyrans nedbrytning av födan, om det intas på fel sätt.

Doktor Erik Enby behandlar främst blodet, dess klumpning och infektioner i blodet, vilket indirekt har visat sig påverka cancer. Med hjälp av bland annat korallmineraler löser han upp den klumpning av blodet som alltid uppträder vid kronisk sjukdom och sedan behandlar han infektioner och svampväxt med vitaminer, mineraler och antioxidanter. Han hjälper och förstärker kroppens egna immunförsvar.

Dollar-needle-ballonVarken doktor Tullio Simoncini eller doktor Erik Enby använder patenterbara läkemedel i sina behandlingar, varför det skulle punktera marknaden för cancermediciner, som utgör läkemedelsindustrins nästa storsäljare (efter kolesterolsänkande mediciner). Därför görs allt för att mörka dessa resultat och behandlingsalternativ, med bistånd av våra myndighetstjänstemän (u.p.a.).

Not. u.p.a. = utan personligt ansvar, vilket innebär att de utan någon större risk kan bära sig åt efter eget behag. Att springa läkemedelsindustrins ärenden brukar gynna den egna karriären, ger plus i kanten.

ζ

Undvik fluor – gör din egen tandkräm!

.

gör-din-egen

ζ

Undvik fluor – gör din egen tandkräm!

Vi har tidigare redogjort för de negativa hälsoeffekterna av fluor och flourtandkräm.

Tandkrämklicka på bilden för att läsa texten

 ζ

Ett hälsosamt alternativ

Den goda nyheten är att man enkelt kan göra en tandkräm som är lika bra för tandhälsan som fluortandkrämen är dålig. Kokosolja har en mängd goda egenskaper och en av dem är dess bakteriedödande effekt (fast utan biverkningar).

KokosoljaDe många  fantastiska egenskaperna hos bikarbonat har vi också skrivit om. Bikarbonat neutraliserar eventuell syrabildning, som angriper emaljen och ger också en mild rengöring av tänderna.
Bikarbonat-Dr

ξ

Så här gör du

Ett enkelt recept för din egen hälsosamma tandkräm ser ut så här:

Blanda lika mängder kokosolja* och bikarbonat i ett glas. Ta bara litet i början. Om du vill att det ska blanda sig väl ställer du glaset i ett bad med varmvatten, så att oljan blir flytande. Tillsätt också gärna lite pepparmint för att få en fräsch smak.

Låt blandningen kallna och testa sedan!

*) Använd ekologisk kokosolja (ej ”silverpaketen”), utan smak/lukt eller naturell, en smaksak.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

apotek”Endast på apotek” är Inte någon kvalitetsgaranti,
det är en marknadsplats bland andra.

PS.

Var god skölj

ListerinePrivatisering av Apotek har en baksida. Nu är Apoteken än mer marknadsorienterade och det första som man möts av är munsköljmedel som dödar alla goda bakterier i munnen spetsat med fluor som inte alls är särskilt nyttigt … läs mer…. (se Googleöversätttning nedan – APPENDIX)

Via munnens slemhinna tas dessa gifter upp i blodet och …

Bredvid står Nutrilett, Modifast, etc. som man på sikt blir fetare av, det vet ju alla som provat. Läs mer…

På samma gång säljs livsfarliga värktabletter (även över disk i livsmedelsaffärer och på bensinstationer), där det räcker med två askar för att slå ut levern för gott. Nu dyker det också upp biverkningar i form av hjärtsjukdom och hjärnproblem. Men detta talas det också tyst om. Läs mer…

Uttrycket ”finns bara på apotek” betyder ingenting längre mer än att det finns att köpa på apotek.

ζ

Hälsosamt munsköljmedel

Det finns ett hälsosamt sätt att skölja munnen som kallas oil-pulling.

Det är väldigt enkelt, allt du behöver göra är att dricka lite vatten så du inte är torr i munnen. Sen tar du en tesked kokosolja* och låter den smälta i munnen. Precis som med vanligt munskölj kör du runt oljan i munnen, silar mellan tänderna och runt tungan. Detta gör du under 15-20 minuter en till två gånger om dagen (eller när du vill). 15 – 20 minuter kan kännas som en lång tid men passa på att göra något annat under tiden så går tiden fortare och du får mer gjort.

När du är klar spottar du ut oljan i soptunnan och sköljer munnen med varmt vatten så att du får ut all olja. Svälj aldrig oljan eftersom den innehåller de bakterier och gifter du vill bli av med. Spotta inte oljan i vasken eftersom kokosolja lätt stelnar och kan orsaka stopp i ledningarna.

Kokosolja verkar förebyggande och en helande effekt (om man t.ex. har tandköttsproblem).

Läs mer…

*) Använd ekologisk kokosolja (ej ”silverpaketen”), utan smak/lukt eller naturell, en smaksak.

ζ

APPENDIX

En Googleöversättning av en artikel i the Telegraph NEWS … Mouthwash linked to cancer

Munvatten kopplad till cancer

Australiens mest sålda munvatten kan orsaka cancer i munhålan och bör dras från butikshyllorna omedelbart .

Ledande oberoende experter har utfärdat denna starka varning efter att utreda senaste vetenskapliga bevis för sambandet mellan alkoholhaltiga munvatten till den dödliga sjukdomen .

Deras recension , publicerad i Dental Journal of Australia , avslutar det nu ” tillräckliga bevis ” att ” alkoholhaltiga munvatten bidrar till ökad risk för utveckling av cancer i munhålan ” .

Etanolen i munvatten är tänkt att tillåta cancerframkallandeämnen genomsyra munslemhinnan lättare och orsaka skada .

Acetaldehyd , en giftig biprodukt av alkohol som kan ackumuleras i munhålan när sköljas runt i munnen , tros också vara cancerframkallande .

ListerineListerine, landets mest sålda munvatten och ett varumärke som godkändes av den australiska Dental Association ( ADA ) , innehåller så mycket som 26 procent alkohol .

Munvatten är en av de snabbast växande livsmedelsprodukteri Australien , med kategorin nu värd mer än $ 75 miljoner, enligt senaste Nielsen marknadsundersökning .

Den ledande och granskande författaren ProfessorMichael McCullough har berättat The Sunday Telegraph alkoholhaltiga munvatten bör omklassificeras som receptbelagda och genomföra skriftliga varningstexter .

Prof McCullough , ordförande i ADA : s terapi kommitté och docent i oral medicin vid universitetet i Melbourne , kallar på ADA att snarast ompröva sin kvalitetsstämpel på munvatten som innehåller alkohol .

” Vi ser folk med oral cancer som inte har några andra riskfaktorer än användningen av alkoholhaltiga munvatten , så vad vi har gjort i denna studie är granska alla bevis som finns där ute , ” sade han .

” Efter det att den här artikeln kom ut, har ytterligare bevis kommit ut för . Vi anser att det bör finnas varningar .

” Om det var en ansiktskräm som ledde till att minska acne men hade en fyra till fem gånger ökad risk för hudcancer , ingen skulle kunna rekommendera den . ”

Oral cancer är en ansträngande och lemlästa sjukdom som drabbar mer än 800 australier varje år och dödar hälften av dem inom fem år efter diagnosen . Rökning och alkoholkonsumtion är väletablerade riskfaktorer , men alkoholhaltiga munvatten användning är mer kontroversiellt .

Prof McCullough och medförfattare Dr Camile Farah , chef för forskning vid University of Queensland School of Dentistry , rekommenderade munvatten begränsas till ” kortvarig ” medicinsk användning eller ersättas av alkoholfriaversioner .

”( Vi ) anser vidare att det är olämpligt för muntliga hälso – och sjukvårdspersonal för att rekommendera den långsiktiga användningen av alkoholhaltiga munvatten ”, avslutade de .

Översynen rapporterade bevis från en internationell studie av 3210 personer som hittat daglig munvatten användning var en ” betydande riskfaktor ” för huvud -och halscancer , oavsett om användarna drack även alkohol eller rökt .

Men effekterna av munvatten var värst hos rökare , som hade en nio – faldig ökad risk för cancer i munhåla , svalg och struphuvud .

De som också drack alkohol hade mer än fem gånger högre risk – och även de som varken drack eller rökte fortfarande körde en fyra till fem gånger högre risk att få cancer .

En brasiliansk studie har också funnit regelbunden munvatten användning associeras med munhålecancer oavsett alkohol eller tobakskonsumtion .

”Munvatten produkterna är i kontakt med munslemhinnan så mycket alkohol , och kan orsaka kemisk aggressivitet av cellerna”

sa forskare från universitetet i Sao Paulo.

De sade rollen av etanol i att orsaka DNA-skador behövde undersökas ytterligare .

En genomgång i Journal of Occupational Medicine and Toxicology förra året sa att det skulle vara ” försiktig , förebyggande folkhälsopolitikatt generellt avstå från att använda etanol i ( munvatten ) produkter ” på grund av ” tvivel om säkerheten i alkoholhaltiga orala produkter ” .

Prof McCullough sade de mest populära munvatten innehöll högre koncentrationer av alkohol än drycker som vin eller öl .

”Om du har ett glas vin , tenderar du att svälja det , ” sade han .

”Med munvatten , har du en högre nivå av alkohol som tillbringa längre tid i munnen och svischar runt munnen .

” Den alkohol som finns i munnen blir till acetaldehyd ” (som ökar cancerrisken).

Regelbunden alkoholkonsumtion var en cancerrisk , sade Prof McCullough , men oftast innebär inte det att det svischar runt i munnen .

Att äta när man dricker ökad salivutsöndring , vilket sänkte riskerna , sade han .

”Den största skillnaden ( mellan alkohol och alkoholhaltiga munvatten ) är att man är för njutning och den andra är att rekommenderas som en hälsoprodukt.’.

Cancer Council NSW vd Andrew Penman sade granskningen var ” intressant ” , men kallas för vidare forskning .

”Jag tycker det är en ganska väl genomtänkt förslag , men det motiverar ytterligare utredning , ” sade han .

ζ

Tandläkare varnar: använd inte munskölj varje dag

Läs mer … Aftonbladet

ζ

Allt går att sälja med

mördande reklam

bokstavligen

Livsfarligt långa köer på akuten och minister på tillskottsjakt.

.

vården-kraschar

ζ

akutsjukhus

.
Livsfarligt långa köer på akuten

Ledare 16/12

hjärtattack_2Överbelastning och köbildning ledde till att en hjärtsjuk patient av misstag skickades hem efter lång väntan på akuten på Näl.

Några timmar senare var mannen död. Han hade drabbats av akut hjärtinfart.

Inspektionen för vård och omsorg är kritisk, inte bara mot misstaget utan mot att sjukhuset missat viktiga delar i sin händelseanalys, skriver Bohusläningen. Ivo betonar vikten av en ständig dialog om arbetsbelastningen, som är en orsak till misstag.

Stressen på akuten och de långa köerna kostar helt enkelt liv. Det är mot den bakgrunden Socialstyrelsens rapport om växande köer på akuten bör läsas.

SU1Sämst är det ställt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), där den genomsnittliga väntetiden är nästan dubbelt så lång som riksgenomsnittet.

Näl, där akutsjukvården samlades med det officiella syftet att förbättra vården, ligger också högt vad gäller väntetider.

Låt vara att vallöftet om max en timmes väntetid på läkare var lite av en utopi. Men Socialstyrelsens jämförelser visar att man är orimligt långt från målsättningen.

– Det är inte acceptabelt, sade områdeschef Ann-Mari Wennberg på SU i GP och lovade kraftsamling.

Det är det minsta man kan begära. Problemet är att det har blivit allt svårare att lita på sådana löften. För stressen på akutmottagningarna i regionen är inte okänd.

warningPå Näl har personalen gång på gång slagit larm om en kaosartad situation – ändå har åtgärder dröjt.

Att problemen ofta ställs på sin spets på somrarna är ingen hemlighet. Men även under andra delar av året ökar pressen på akuten. Vårvintern kan vara en tung tid om influensafallen hopar sig. Och det är då, när köerna växer, som risken för allvarliga misstag ökar kraftigt.

Hur skyddar man sig mot det? Bättre samarbete med primärvården, och att få fler patienter att åka till vårdcentralen, är lösningar som stötts och blötts i evinnerliga tider.

Bättre anpassade lokaler och möjligheter till flexibla lösningar beroende på patientflödet är åtgärder som diskuterats och i viss mån nu genomförs.

Sjukhuscheferna har dock ett tungt ansvar för att lösa de problem med underbemanning som ställer till återkommande problem på akuten. Att personalen gång på gång påpekat och anmält arbetsmiljöproblem som orimligt hög belastning bör väl förr eller senare sjunka in hos ansvariga i ledningen?

Läkare-hör-inteIngen mår bra av stress på jobbet, men i vården är risken särskilt stor att den inte bara påverkar personalens hälsa utan också går ut över tredje man.

Därför ser det särskilt illa ut när ansvariga chefer, allt som oftast, föredrar att tona ned larm från personalen framför att ta dem på allvar.

Källa … GP 16/12-13
(Näl = Norra Älvsborgs Länssjukhus)

ζ

Fler varningssignaler

Klicka här för att se filmerna (filmerna finns efter artikeln)

patienter-riskerar-att-döPersonalen börjar må dåligt, de blir sjuka på grund av arbetsmiljön….

Karolinska-släpper-på-smittskyddRegler för att förhindra sjukhussjuka sätts ur spel p.g.a. överbeläggning…

Många-läkare”Använder 2/3 av tiden till att stirra in i skärmen” … ”Kaos när läkarna ska göra det administrativa arbete som läkarsekreterare tidigare gjorde” … ”Titta hur journalerna skrivs … inte så kul att läsa” …

ζ

Äldreomsorgen

Även hemtjänsten och äldreomsorgen brottas med brist på resurser, vilket leder till att man i upphandlingar väljer de billigaste alternativen – men man får vad man betalar för. Underbemanning i kombination med överbelastning ledet till en katastrofal situation för anställda och för de äldre.

Läs mer …

Ministerns råd får Annelie att rasa

Maria-Larsson2013-12-18

Kommunals Annelie Nordström kokar av ilska när hon läser äldreminister Maria Larssons (KD) råd att undersköterskor med dåliga arbetsvillkor ska byta jobb:

– Det är så korkat, säger Annelie Nordström.

Äldreministern har verkligen retat upp Kommunals ordförande som tycker att Maria Larssons råd är ”vettlöst”.

– I stället borde hon säga: bli medlem i facket, ta kontakt med din fackförening, gadda ihop dig med arbetskamraterna så att arbetsgivaren fattar att ni inte ställer upp på de här dåliga arbetsvillkoren. Byter man jobb blir det inte bättre för någon, varken för de som jobbar eller för brukarna som ständigt ska byta personal. Det är så vettlöst att man kan bli vansinnig.

Läs mer … KOMMUNALARBETAREN … Nordens största fackförbundstidning

ζ

Mer om NU-sjukvården och NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus)

 • NU-sjukvården är en förutsägbar katastrof. Läs mer…
 • Läkare: Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall …  Läs mer…

ζ

Kommentar

Vården lider brist på management, uppföljning och kvalitetssäkring. Därför räcker inga resurser i världen till. De politiker som tror sig kunna lösa dessa problem med skattehöjningar och mer resurser, de skjuter bara problemen framför sig, som förvärras.

manipuleradDenna brist på management och kunskap utnyttjas hänsynslöst av läkemedelsindustrin som numera styr utbildning, forskning, sjukvård, myndigheter, lagstiftning och politiker. Detta har de gjort på ett raffinerat och professionellt sätt (läs mer…).

Vi har alla förvandlats till marionetter med syfte att maximerar vinsten för kost- och läkemedelsindustrin. Varför sjukvården och till sist även den välfärd vi vant oss vid kommer att krascha, redan inom några år – OM INTE FOLKET INGRIPER.

Vi måste börja angripa grundproblemen NU och det kanske kan bli aktuellt med skattehöjningar under en övergångsfas, men sedan kan kostnaderna minska OCH folkhälsan stärkas. Då våras det för Sverige och dess medborgare.

Nuvarande situation kan bara lösas på en högre politisk nivå. Observera att lokala chefers handlingsförmåga inom vården är starkt begränsad. Här krävs helhetslösningar på en övergripande nivå.

 • Vården måste börja tillämpa kostnadseffektiva metoder baserade på vetenskap och sann beprövad erfarenhet och inte i första hand värna läkemedelsindustrins monopol, som idag sker med bistånd av våra myndigheter.
  .
  Detta är ett stort jobb, men tekniskt sett är det enkelt. Och absolut nödvändigt att detta sker.
  .
 • räven-vaktar-hönshusetLivsmedelsverket måste befrias från uppdraget att ge ut sjukdomsframkallande och fetmabildande kostråd. De har på bara 20 år skapat en kvarts miljon fler diabetiker och ett par miljoner fler överviktiga i Sverige. Vi måste börja förebygga sjukdom och inte tvärtom.
  .
  Men vår landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) tänker annorlunda och vill nu utöka Livsmedelsverkets mandat och ge Livsmedelsverket möjlighet att även reglera kosttillskott (klicka nedan). Som att be räven vakta hönshuset.
  .
  I vilket värld lever vår minister, där han kramar GMO och stödjer kostråd som sakta men säkert sänker Sverige? Och nu är tillskott under attack!

Regeringens-krav-förbjudklicka på bilden ovan för att se inslaget

Livsmedelsverket rekommendationer när det gäller D-vitamin, C.vitamin och salt är redan idag livsfarliga. Tänk vad skulle hända om de (kost- och läkemedelsindustrins förlängda arm), fick mandat att direkt styra kosttillskott.

Våra möjligheter att hålla oss friska skulle ytterligare försämras. Men vår landsbygdsminister väjer inte – han bereder väg för GMO, skräpmat och ohälsa. Att reglera kosttillskott är en milstolpe på denna väg.

vägen-till-h-originalPolisen-logoMan använder preparatet Craze som en förevändning för att kunna begränsa våra möjligheter att hålla oss friska på annat sätt än via läkemedel. Craze är ett narkotiskt preparat som rättsväsendet har att hantera och inte Livsmedelsverket.

Men som sagt så tas alla till buds stående medel tillvara för att begränsa medborgarnas möjligheter, med en förtroendevald minister i förarsätet under förevändning att ”skydda medborgarna”.

Proverb:

”The road to hell is paved with good intentions”

 Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser

BYGGARE-BOB-RULLE

Industriella särintressen prioriteras

Vår minister far fram som ångvälten RULLE och plattar i rasande takt till både hälsa, livskvalitet och miljö. En önskeminister, en LOBbare (fast inte i medborgarnas tjänst), som bereder vägen för kortsiktiga ekonomiska särintressen, en minister som sannolikt själv tror att han gör gott, vilket ibland kallas för pinocchioeffekten (man ser bara det som stärker ens uppfattning, en av psykologins största upptäckter). Att man själv tror på det man gör är nödvändigt för att ge ett trovärdigt intryck.

gungbräda-obalansRegeringen och våra egna myndigheter sätter kortsiktiga näringsintressen från stora aktörer framför folkets livskvalitet och en långsiktigt hållbar miljö. Antingen görs det medvetet eller av ren okunnighet och dumhet. Det känns fel att våra egna politiker och myndigheter bekämpar medborgarnas livskvalitet.

Endast folket kan i kraft av kunskap, engagemang och numerär stoppa detta vansinne, som med kraft slår mot barn, sjuk och äldre redan idag, och som kommer att rycka undan framtiden för barn och barnbarn. Det är en politisk fråga.

Nummer ett är att skaffa sig kunskap och att ta hand om sig själv och sina närmaste. Sedan gäller det att organisera sig och rädda framtiden. Ensam är inte stark i detta sammanhang.

En bra början är ett medlemskap i DiOS, för om vi lyckas besegra diabetes så följer de flesta sjukdomar med på köpet och då räddar vi vården och folkhälsan, och jobben och välfärden. Läs mer…

ζ

BALLON-DANGER

Hot mot vem?

Om medborgarna kan hålla sig friska med kosttillskott så minskar marknaden för lönsamma läkemedel, varför detta måste bekämpas. med hjälp av lättmanipulerade myndigheter och ministrar, som har bringats uppfattningen att de verkar för en god sak.

LÄKEMEDEL. När det gäller läkemedel så tystas biverkningar ner eller nämns inte alls, medan de positiva effekterna blåses upp och där även forskningsfusk florerar. Detta sväljer våra politiker och myndigheter bara föra att det kommer från BIG PHARMA.

KOSTTILLSKOTT. Det blir uppenbart att även om man äter riktig mat så behövs tillskott för optimal hälsa, då dagens mat är utarmad på näringsämnen (bara mätt mot femtio år sedan). Kosttillskott hotar ohälsan som BIG PHARMA lever på och måste således bekämpas med alla till buds stående medel, där man även styr politiker, myndigheter och lagstiftning. Hur detta har gått till finns utförligt beskrivet på ett lättfattligt och överskådligt i en av årtiondets viktigaste böcker:

 • Forskningsfusket_Ralf_SundbergForskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin, som alla borde läsa.

.
Olika måttstockar och olika tillämpningar av lag

När det gäller kosttillskott letar man med ljus och lykta efter negativa effekter (som sedan blåses upp i media), medan det inte alls talas om de enorma positiva effekterna på folkhälsan. Här råden en olikhet i medias rapportering som är avgrundsdjup.

Normalt sett accepteras biverkningar av läkemedel för att nyttan påstås vara större, vilket i många fall är falskt. Nyttan med svininfluensavaccinet var i princip noll, medan biverkningarna var katastrofala. Ett annat exempel är att närmare 400.000 svenska kvinnor ordineras statiner som enbart ger stora och allvarliga biverkningar, och även när det gäller män överväger biverkningarna tungt. Det hindrar dock inte att det är det mest sålda läkemedlet, som 850.000 svenskar knaprar i sig varje dag, på läkares ordination.

luppAtt det finns studier som påvisar en en fördubblad risk att utveckla bröstcancer får man svälja, då det är ett LÄKEMEDEL (klicka här…). Om ett kosttillskott hade haft samma effekt då hade det blivit en brandkårsutryckning. Läkemedel är något finns som lyder under andra lagar eller inga lagar alls, medan tillskott och alternativmedicin ständigt är under luppen. Här råder ingen likhet inför lagen. Detta har läkemedelsindustrin bestämt.

Man skär sönder mage och tarmar baserat på Swedish Obesity Study (SOS-studein) som inte ens handlar om Gastric Bypass (således en lögn) och där 1,4 % absolut risk blåsts upp till 30 % relativ risk. Dvs. humbug från början till slut, som ligger till grund för att skära sönder magen och tarmarna på i snitt en svensk i timmen, dygnet runt, året runt. En tremiljardersindustri.

Vad håller vi på med? Hur har sjukvården lyckats få finansiering och tillstånd till att skära sönder människor på lösa grunder?

Läs mer:

 • Livsfarlig marknadsföring? KO stämmer hälsokostföretag! … klicka här.

En planerad och samordnad attack är nu igång mot det som håller oss friska, mot det som hotar läkemedelsindustrins oinskränkta makt och monopol på både ohälsa och hälsa. Denna industri har blivit ”en stat i staten” som lägger beslag på mer än 10 % av  Sveriges BNP – utan att leverera motsvarande resultat (det mäts inte ens).

De vill inte bota (= förlora kunder), utan de vill lindra symptom (= behålla sina kunder). De vill också utöka sitt kundunderlag genom att erbjuda friska vaccinering och förebyggande läkemedelsbehandling (som t.ex. kolesterolsänkande medicin), som gör att de snabbare blir patienter. Läkemedelsindustrin ska vara till för medborgarna bästa och serva dem på ett kostnadseffektivt sätt och inte som idag, där medborgarnas okunskap och auktoritetstilltro utnyttjas på ett skrupelfritt sätt, där människor ve och väl väger lätt.

ζ

Sjukvården – den sista Sovjetstaten

 • Sjukvården – den sista Sovjetstaten … klicka här.
 • Artikelserie om sjukvårdens organisation och funktion (sett från insidan) – den sista Sovjetstaten …. introduktion ….  klicka här

 1. Läkarnas roll i Sovjetstaten – sjukvården …. klicka här
 2. Forskarnas roll i Sovjetstaten – sjukvården … klicka här
 3. Läkemedelsindustrin i Sovjetstaten – sjukvården … klicka här
 4. Patienten i Sovjetstaten – sjukvården … klicka här
 5. Byråkratin och politiken i Sovjetstaten – sjukvården … klicka här

ζ

Ensam är inte stark

– men tillsammans kan vi flytta på ”berg”

DiOS-logga

För 150 kronor per år och hushåll skulle vi kunna rädda vården. Teckna medlemskap för 2014 här …  (en billig och effektiv pensionsförsäkring).

DiOS har kostbehandling på sin meny och att förebygga diabetes.

ALLA hushåll borde bli medlemmar då det angår alla att rädda vården och välfärden. Ett sjukt folk kan inte försvara välfärden, vilket drabbar ALLA.
.

broschyrbild-kostbehandling-av-diabetesklicka på snabbguiden ovan (PDF)

.
Optimal hälsa kräver kosttillskott

Tyvärr är dagens mat utarmad på näringsämnen, varför vi behöver kosttillskott för att upprätthålla en optimal hälsa. Detta vill nu vår förtroendevalde minister att Livsmedelsverket ska få laglig makt att kunna reglera – över våra huvud.

NEJ TACK!

Ministern menar att folket ska skyddas mot sin egen okunnighet, varför vår valfrihet måste begränsas. Vi menar istället att kunskapen ska utvecklas och valfriheten öka.

Vårt förtroende för folket är högt, medan det är lågt för ”auktoriteter” och politiker som av brist på insikter och kunskap springer ohälsans ärenden. Narkolepsiepidemin är ett exempel på hur fel detta leder (läs mer…).

Vi står för Kostdemokrati och inte ”kostdiktatur”.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Slutsats: Om man inte vill bli grundlurad och bestulna på både hälsa och pengar, så gäller det att vara på sin vakt och att själv ta befälet över sitt liv.

Goverment-help-