S o S (Sund o Slank) för företag

.

kom i form redan till sommaren

.
ζ
.

sjukfrånvaron fortsätter öka

Regeringens åtgärdsprogram

graph-up-bw
Sjuknärvaro
graph-up-bw
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökar idag snabbtDAGENS Medicin
”Regeringen har tappat kontrollen över sjukskrivningarna” .. DN

Sjukfrånvaron har ökat med 60 procent sedan 2010.
Ökningen fortsätter visar siffror från Försäkrings-
kassan, rapporterar SR Ekot … SvDEkot

Antalet pågående sjukfall i psykiatriska diagnoser
ökade med 48 % mellan 2012-2014 och utgör nu
40 % av samtliga sjukfall (FK) … VG-region

.

Nu finns en kostnadseffektiv lösning – en viktig pusselbit
för att vända trenden – på medarbetarnas villkor.

Wow-SoS

.
Optimera din hälsa och vikt

– redan till sommaren?

Team Kostdemokrati har tidigare tagit fram ett alternativ till Gastric Bypassoperationer (viktoperationer) som i första hand vänder sig till vården och även som ett alternativ till de privatpersoner som överväger att privat betala för en Gastric Bypassoperation. Vi benämner detta förstärkta program ”SoS-Plus” – det självklara alternativet till viktoperation. På köpet fås breda och djupa kunskaper om kost och hälsa som man behöver för att hålla sin vikt och för att även fortsättningsvis vårda sin hälsa och prestationsförmåga på bästa sätt.

Vi har nu renodlat, förenklat och komprimerat vårt tidigare program för att bättre passa organisationer, företag och privatpersoner med måttlig övervikt (20-30-40 kg) – utan att ge avkall på kvalitet eller resultat. Det nya ”lättare” programmet kallar vi ”SoS” som löper på halva tiden till halva kostnaden (jämfört med tidigare) – ett program som passar ALLA som vill öka sin livskvalitet.

S o S (Sund o Slank)

– ett kombinerat hälso- och kompetensutvecklingsprogram

Detta nya trimmade koncept kallar vi rätt och slätt för ”S o S (Sund o Slank)” – som liksom tidigare fokuserar på hälsa och prestationsförmåga (viktkontroll fås på köpet) – där resultatet räknas.

SoS-livboj-Sund o Slank

Vi har halverat både tiden och kostnaden – ett koncept som passar alla med hälsoproblem, de med lättare övervikt eller de som är prediabetiker eller diabetiker (som totalt mer än en miljon svenskar är).

Fokus ligger på hälsa och på att få kunskaper, insikter och erfarenheter – en spännande upplevelseresa mot att optimera sin livskvalitet. På köpet blir våra elever ”diplomerade kost- och hälsorådgivare” med kunskaper som är förankrade i egna erfarenheter. ”Examensprovet” är att lyckas med sig själv.

S o S (Sund o Slank) riktar sig mot:

 • medarbetareOrganisationer som vill reducera sjukfrånvaro och sjuknärvaro – med hänsyn tagen till respektive medarbetares individuella förutsättningar och önskemål.
  .
 • Organisationer som förstår värdet av att vårda sin viktigaste resurs – sina medarbetare – utifrån deras förutsättningar. Medarbetarna ska själva kunna ta ansvar och påverka sin hälsa och vikt (vilket kräver kunskap) – vi kallar det ”egenkontroll”.
  .
 • diabetes testOrganisationer som vill hjälpa sina medarbetare att förebygga prediabetes och diabetes – som redan har drabbat mer än en miljon svenskar (en folksjukdom som i sin tur orsakar allvarliga kroniska sjukdomar). Förutom mer än en halv miljon prediabetiker finns det mellan 100.000 – 150.000 svenskar med utvecklad diabetes utan att de vet om det – och då är risken för skador på hjärta, kärl och ögon som allra störst.
  .
  – 150 000 personer kan ha typ 2-diabetes – utan att veta om det … Aftonbladet
  ..
 • Företag som vill optimera kvalitet och produktivitet – vilket kräver friska medarbetare.
  .
 • Företag med skiftarbete som vill hjälpa sina medarbetare med att förebygga de ohälsoproblem som skiftarbete kan ge upphov till – och som samtidigt vill förebygga de kvalitets- och produktivitetsproblem som ett kraftigt varierande blodsocker kan ge upphov till (trötthet och bristande uppmärksamhet).
  .
  – Skiftarbete hot mot folkhälsan … läs mer
  .
 • Organisationer och företag som vill stärka ”team-andan” och som vill öka kunskapen runt angelägna hälsofrågor.
  .
 • Målgruppen är de som inte själva lyckas ta kontroll över sin hälsa och vikt – som behöver mer kunskaper, insikter och hjälp med att lägga om sin livsstil mot ett sundare och slankare liv – utan att behöva försaka livets goda.
  .
 • Målgruppen är främst de med ohälsoproblem och en måttlig övervikt (vikt max 150 kg) – som vill satsa på att optimera sin hälsa och samtidigt kontrollera sin vikt på ett naturligt och hälsosamt sätt.
  .
 • Målgruppen är de som snabbt vill nå resultat – utan svält och med träning på egna villkor (våra ”provelever” nöjde sig med vardagsmotion).
  .
 • Målgruppen är de som vill lära sig att träna på ett hormonellt intelligent sätt så att man bygger upp kroppen och inte sliter ner den. Allt ifrån vardagsmotion till elitidrott. Det är viktigt att röra på sig av hälsoskäl och det blir lättare och roligare om man först tar sig an ohälsa och övervikt.
  .
 • Målgruppen är de som vill satsa på ett kompetensutvecklingsprogram där vi varvar teori med praktik och där man anpassar programmet mot respektive elevs förutsättningar – med professionellt stöd. Vi menar också att personliga möten och tillgång till support under hela kurstiden är viktigt för att lyckas.
  .
  ”Examensprovet” är att lyckas med sig själv och på köpet blir man ”diplomerad kost- och hälsorådgivare” – med både breda och djupa kunskaper förankrade i egna erfarenheter.
  .
 • Målgruppen är de som är intresserade av teknologibaserad modern medicin och som är i behov av en holistisk hälsoanalys – och som vill ha hjälp med att rätta till de brister och obalanser som upptäcks (se nedan).
  .
 • Målgruppen är de som vill testa vad de tål och inte tål i matväg – viktig information när man ska utöka menyn efter det man förbrukar sitt överviktsfett. Intag av fel mat kan orsaka magproblem och läckande tarm som i sin tur ger upphov till andra ohälsoproblem.
  .
 • Målgruppen är de som är trötta på bluffprodukter som t.ex. Coffee Slender och XL-S MEDICAL (som även säljs på apotek) som säger att deras kunder går ner tre gånger så mycket i vikt jämfört med lågkaloridiet.
  .
  Ett märkligt påstående då lågkaloridieter (Nutrilett, Modifast, Allévo …) i själva verket är ”gödningsdieter” som gör att man går UPP i vikt i slutänden (så kallad Jojo-bantning – som skadar hälsan).
  .
  Går man upp i vikt tre gånger så mycket med XL-S MEDICAL?
  .
 • Målgruppen är de som själva försökt med LCHF – men som inte på egen hand lyckats med att kontrollera sin vikt eller få kontroll över sina ohälsoproblem. Också för de som vill lära sig mer – för att t.ex. kunna ta hand om sin familj på bästa sätt. Det är viktigt med egen kunskap baserad på sann vetenskaplig fakta då våra myndigheter till stor del ger ut felaktiga råd som strider mot vetenskap – rekommendationer som orsakar diabetes, fetma, kroniska inflammationer och annan ohälsa.
  .
 • Målgruppen är de som förstått att de kostråd som Livsmedelsverket, vården och bantningsklubbar (Viktväktarna, Itrim, Xtravaganza, …) ger ut i själva verket skapar ohälsa och ÖKAR övervikten efter den initiala viktnedgången (som en svält med fettsnål lågkalorikost ger).
  .
  Livsmedelsverkets kostråd har trefaldigat diabetes och fördubblat fetma på bara 20 år. Läs mer om hur lågkaloribantning och fettsnål kost (lightprodukter) påverkar din kropp och ÖKAR din vikt … klicka här

ζ

Hälsoanalys

En omfattande hälsoanalys av hela kroppen och hjärnan
– med hjälp av teknologibaserad medicinsk utrustning.
.

ES-Complex-graf

ES-COMPLEX

Hälsoanalys med hjälp av teknologibaserade utrustning – medicinskt godkänd utrustning med hög noggrannhet (medicinsk ”guldstandard”) som ger ”hard facts” om hälsostatus både FÖRE och EFTER. Det som mäts och som presenteras på ett pedagogiskt sätt är cellaktivitet i olika organ, kroppssammansättning, det kardiovaskulära systemet, metabola syndromet, LDL kolesterol, glukoskänslighet,  insulinresistens, det autonoma nervsystemet, lymfsystem, magsäck/tarmar, lever, genitalia, för män även prostata, skelett/muskler. Vidare avvikelser från det optimala vad gäller hormoner, signalsubstanser och mineraler, kroppens pH-värde och ev. inflammationer. Vi får även värden för kroppens totala homeostas (jämvikt) vilken är av betydelse då den visar kroppens kapacitet till självläkning. Våra elever kommer att se hela sin kropps alla funktioner via grafik på skärmar. Det är även möjligt att se olika typer av mikroorganismer i kroppen som kan ligga till grund för ohälsa.

Det är lättare att normalisera sin vikt om man åtgärdar underliggande hälsoproblem som kan motarbeta en viktnormalisering. Många är t.ex. prediabetiker eller diabetiker utan att veta om det – med farligt höga insulinnivåer och ett högt blodsocker – som ger organskador och som förhindrar viktnedgång. En utveckling som kan vändas – även för de som redan har fått sin diabetesdiagnos.

Se nedan en blodsockerkurva FÖRE med den kost vården rekommenderar tillsammans med insulininjektioner och EFTER med lågkolhydratkost och inga läkemedel – och på köpet en viktnedgång på 40 kg. Ett lågt och stabilt blodsocker ger förutsättningar för att kunna hålla sig både frisk och normalviktig. Observera att detta gäller de allra flesta prediabetiker och diabetiker – mer än en miljon svenskar (och drygt 100.000 svenskar är diabetiker utan att veta om det). Att gå ner i vikt med höga nivåer av insulin och ett högt blodsocker är nästintill omöjligt.

klicka på bilden nedan för att förstora den ↓.

Diabeteskurva_svt.
Socialstyrelsen_ramFÖRST visas hur blodsockret svänger kraftigt  för en diabetiker typ 2 som följer vårdens behandlingskoncept (högkolhydratkost och insulin) och EFTER att ha gått över till lågkolhydratkost (och inget insulin) – som är den enda kost som Socialstyrelsen funnit vara i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och fetma.

Efter att ha börjat med lågkolhydratkost behövde patienten inte längre injicera insulin och behövde inte heller någon annan diabetesmedicin – och vikten normaliserades (minus 40 kg). Risken för följdsjukdomar minskade väsentligt.

 • Socialstyrelsen godkänner lågkolhydratkost …Kostdoktorn
Ann Fernholm
Ann Fernholm, medicinjournalist

Nedan direktlänkar till ”LCHF – Diabetes – Vetenskapens värld SVT2” som sändes 2011 och på fem år har praktiskt taget INGENTING hänt inom vården. Trots att lösningen på ett av vårdens allra största problem – diabetes och fetma – presenterades i inslaget för fem år sedan (sover vårdens ansvariga – eller mörkar de medvetet?). Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm var minst sagt överraskad över resultatet – som var osannolikt bra.

Hur kunde detta resultat vara möjligt – utan att det används inom sjukvården? Svaret är att det skulle skada läkemedelsindustrins vinstintresse om diabetiker blev friska och läkemedelsbefriade bara genom att byta kost.

Se själv filmerna:

Observera att detta fungerar för praktiskt taget ALLA diabetiker – men
politiker, myndigheter och vårdens ledare väljer att blunda inför fakta.

ζ

Annika-Dahlqvist_porträttDr Annika Dahlqvist

Doktor Dahlqvist berättar sin fantastiska hälsoresa som inledes med att hon bytte ut skräpmat mot naturlig mat och om hennes kamp för att hennes patienter skulle få den bästa vård – en fight som kostade henne jobbet och som höll på att kosta henne sin läkarlegitimation (trots att hon hade rätt) …. klicka här  (VIDEO 39:28 min – publicerad 2012).

tystnad-rund-skyltDet faktum att politiker, tjänstemän och läkare riskerar att råka illa ut om de tar bladet ur mun gör att de allra flesta tiger tyst och bara gör vad andra gör. Ohälsoindustrins lobbyister finns lite överallt och ser till att ingen säger för mycket – de har t.o.m. en egen förening vid namn ”VoF”.

Dietistförbundet ser till att landets kostchefer och dietister håller sig inom givna ramar – som fastställs av organisationer som kontrolleras av industrin. Cirkeln är sluten och vi blir grundlurade på skattepengar och på vår hälsa.

Därför måste vi själva ta befälet över vår egen och våra barns livskvalitet – vilket kräver kunskaper.

 • Läs även om Karlshamnsstudienklicka här (ett fantastisk resultat – som man lyckats förtiga).

ζ

S o S (Sund o Slank)

Våra ”provelever” hade innan provat ”allt” (även LCHF) – men gick ändå upp i vikt.
De hade vid kursstart cirka 35 kg övervikt vardera – plus diverse ohälsoproblem.

diagram-resultatVåra ”provelever” genomgick programmet ”S o S” och resultatet är enastående – både vad gäller vikt. midjemått och hälsa. Blodtryck normaliserades, den kardiovaskulära hälsan förbättrades (risken för hjärtattack och stroke minskade) och den självläkande förmågan stärktes. En av eleverna var ytterst nära att utveckla diabetes typ 2 – en utveckling som nu är reverserad.

S o S är ett kostnadseffektivt kompetensutvecklingsprogram med en ”kick-start” och som avslutas med en stabiliseringsfas. Kostnaden för programmet som totalt löper under 18 månader ligger i samma härad som den totala lönekostnaden för EN månad för en medarbetare. En mycket lönsam investering.

ζ

Lönekostnad

EXEMPEL 1. En medarbetare (50 år) med månadslön på 25.000 kronor kostar företaget 417.556 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 39.767 kr. Med upprepad sjukfrånvaro kan det bli en betydligt större kostnad.

EXEMPEL 2. En medarbetare (50 år) med månadslön på 30.000 kronor kostar företaget 501.067 kronor per år. Med sex veckors semester blir det 10,5 jobbmånader och således en månadslönekostnad på 47.720 kr. Även här sparas mycket om medarbetarnas hälsa förbättras – för bägge parter.

ζ

En lönsam investering – med kort payoff tid

betaldS o S-programmet  kostar 49.400 kronor per anställd (exkl. moms) och med tanke på att hälsoeffekter kommer snabbt för de som satsar helhjärtat – så är sannolikt investeringen i många fall redan återbetald innan programmet avslutas efter 18 månader (att byta livsstil tar normalt 12 – 18 månader).

Organisationen får på köpet kunniga medarbetare – som kan inspirera kollegor att också ta tag i sina hälso- och viktproblem (att det fungerar syns ju). Om man inga hälsoproblem har, så kanske man vill förebygga framtida ohälsa eller bara optimera sin prestationsförmåga på ett naturligt och hälsosamt sätt – utan att behöva ge avkall på livets goda.

Team-bygga

Om du bor och arbetar i eller i närheten av Göteborg – tala med din arbetsgivare och tala om att detta är något som du behöver och som du vill satsa helhjärtat på – och att det kan inspirera andra att ta tag i sina ohälsoproblem när de ser resultatet. Företaget får goda exempel och viktiga kunskaper hos sina medarbetare. En investering till ett mycket bra pris – ungefär en månadskostnad – som snabbt betalar sig.

Bilda gärna ett team (6 – 8 personer) inom organisationen som sporrar och hjälper varandra – sedan sprider sig friskhet och prestationsförmåga som ringar på vattnet.

Kunskaper som även kommer familjen, nära och kära till livs.

Viktoperationer är en dålig affär även för samhället på grund av stora vårdkostnader, ökad risk för alkoholism och för förtidspension – för att nämna något. Framförallt innebär en viktoperation att man underminerar hälsan och försämrar sin livskvalitet – helt i onödan.

ζ

Vad skiljer ”SoS från ”SoS-Plus”?

Klicka på programmet för att förstora det och för att kunna klicka på länkarna (eller klicka här)

SoS-innehall-bild2Vårt behov av näring är essentiellt (livsviktigt)

Vi äter runt ett ton mat per år och för att kunna tillgodogöra oss näringen så måste vi spjälka maten och då är det viktigt att saltsyran i magsäcken fungerar på ett optimalt sätt (annars råkar vi ut för näringsbrist som underminerar hälsan). Magsyran är också ett försvar mot oönskade bakterier, virus och annat som kan följa med maten,

I vårt större paketet ”SoS-Plus” ingår Heidelberg-testet i programmet – medan en enklare test görs i ”SoS”.

Heidelbergtest – magsyretest

Har du matsmältningsproblem, intoleranser mot mat, sura uppstötningar? Går du på syranedsättande läkemedel och är diagnostiserad med för mycket magsyra? Sliter du med diarré, förstoppning eller gasbildning?

Heidelberg testDe flesta matsmältningsproblem startar i magsäcken. Matintoleranser uppstår oftast för att maten inte bryts ner tillräckligt i magsäcken. Om maten inte bryts ner tillräckligt så måste magsäcken pressa ihop sig hårdare för att tömma sig och då kan det komma magsyra uppöver vilket känns som halsbränna, sura uppstötningar. Går du på syranedsättande så är det stor sannolikhet att du är felmedicinerad och att du dämpar symptom på bekostnad av matsmältningen. Heidelbergtestet är den bästa medicinska undersökningsmetoden för att mäta:

 • Fastande magsyrenivå
 • Över- eller underproduktion av magsyra
 • Om magsäcken tömmer sig på riktig tidpunkt
 • Speciella problem med slemproduktion, pylorisfunktion, etc.
 • Vad man måste lösa för att få magsäcken och matsmältningen till att fungera

ansvar-bwVärt att notera är att vid en Gastric Bypassoperation så förlorar patienterna 80 – 90 % av sin magsäck och också det mesta av sin saltsyra – vilket är en av anledningarna att ALLA patienter som genomgått en Gastric Bypass drabbas av en kronisk brist på näringsämnen (då de inte kan bryta ner maten på rätt sätt). Detta leder ju till att hälsan successivt undermineras så att till slut sjukdom och lidande uppstår.

Hur kunde vården missa detta? Eller bryr de sig inte? Eller vågar de inte utmana en tremiljardersindustri i Sverige – som lever på att invärtes stympa överviktiga patienter?

ζ

Föreläsning

Se en föreläsning som beskriver ”S o S och vad en Gastric Bypassoperation (GBP) egentligen innebär.

Resultatet från våra provelever som presenteras under föreläsningen gäller både ”SoS och ”SoS-Plus”.

Klicka på bilden nedan (eller klicka här)

VIDEO 2015-09-30

Obs. Om filmen inte startar med webbläsaren ”Firefox”
– prova då med att byta till webbläsaren ” Internet Explorer”

Direktlänk till enbart filmen … YouTube

ζ

Facebook

Facebook-SoSFrågor om ”SoS” och ”SoS-Plus” kan ställas på Facebook i den slutna gruppen ”Gastric” (medlemskap kostar inget). Det nya renodlade konceptet ”SoS” passar ALLA som vill optimera sin hälsa och prestationsförmåga – och för de som vill lära sig mer eller bara förebygga ohälsa. Men visst har de med prediabetes och diabetes eller de med övervikt extra stor nytta av den hjälp och de kunskaper och insikter de får.

Genom att ta fighten mot diabetes och fetma så tar man indirekt också fighten mot det metabola syndromet, mot cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

Trycket på sjukvården skulle minska markant om fler lärde sig förebygga dessa sjukdomar – istället för som idag ”odla” och ”göda” dem. I Facebookgruppen ”Gastric” tas även andra frågor upp som berör kost, hälsa eller demokrati.

 • IntresseanmälanBli medlem i Facebookgruppen ”Gastric” … klicka här

Det går även att ställa frågor via mail – se bild till höger (klicka på) →

.

Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

ζ

Snabbguider

(klicka på guiderna för att ladda hem en pdf)

…..


Nedan en fördjupning om Gastric Bypass och dess konsekvenser
– med viktig information om man funderar på Gastric Bypass.


APPENDIX

Viktoperation – snabbguide och artiklar

Läs mer om viktoperationer och om ett självklart alternativ (klicka på bilderna nedan):

......

ζ

Hur kan detta tillåtas?

– och t.o.m. finansieras med skattemedel?

GBP väger 42 kg

Aftonbladet / Nyheter 2015-12-21

När Anne Moijé. 42,  vägde 130 kilo och inget hjälpte mot fetman förminskades hennes magsäck i en gastric bypass. Sedan dess är hennes liv en katastrof. Nu väger hon 42 kilo.

– Jag kan inte behålla någon mat, jag kräks upp allt.
Jag är rädd att jag snart dör av näringsbrist, säger hon.

Citat:

Smärtorna i buken kom inom en månad efter operationen. Ett halvår senare började Anne kräkas då och då när hon åt. Hon drabbades av flera magsår och tarmvred. – På den tiden hade jag fortfarande hungerkänslor. Hon började åka in och ut på Ersta sjukhus för sina tilltagande problem. Sedan dess har hon genomgått datortomografi ett 20-tal gånger samt ett 20-tal operationer, som titthålskirurgi i buken och olika kirurgiska ingrepp för att åtgärda misstänkta fel. Men inget har hjälpt  Läkarna hittar inga förklaringar. I journalerna beskriver de Anne som ett  ”komplicerat fall”.

Anne Moijé drabbades av en svår infektion efter en operation som tog månader att läka ut.

Förra sommaren fick hon en venport inopererad för att få näringslösning rakt in i blodet eftersom hon var undernärd. När hon inte blev bättre beslutade läkarna att återkoppla tarmarna och därpå göra en gastric sleeve (en annan metod för fetmaoperation) eftersom Anne var rädd för att annars åter drabbas av svår fetma. Det skedde i februari i år. Sedan dess mår hon sämre än någonsin.

– Då började jag kräkas hela tiden och fick hemska kramper när jag åt.

Då slutade jag äta helt. Magsmärtorna är numera kroniska. Anne drabbas även av konvulsiva bukkramper om hon äter eller får näring direkt in i tarmen. Hon har åkt in akut till sjukhuset ett 30-tal gånger för smärtorna, undernäring och vätskebrist.

Ligger som ett kolli. I höstas försökte Anne ta sitt liv.

–  Jag kände att jag inte ville leva längre. Jag känner mig varken som mamma, väninna eller fru, jag bara ligger som ett kolli och tillför ingenting, säger Anne som har en 12-årig dotter med sin make.

Anne säger att hon vill leva, men att ”en människa inte orkar hur mycket som helst”.

Läs hela artikeln … Aftonbladet

KOMMENTAR: Ett onödigt slöseri med livskvalitet och med skattepengar. Så länge sjukvården har råd med att på detta vis förstöra folks liv så har de för mycket pengar.

ζ

Ett axplock fler tidningsartiklar

GBP-stympningTyvärr mer regel än undantag att man får allvarliga biverkningar efter en GBP – förr eller senare. Och att man mår illa när man äter är ju inte konstigt – snarare helt normalt med tanke på vad man gjort med mage och tarmar … Oskuret är bäst!

 • Vill varna andra efter magsäcksoperationEXPRESSEN
  .
 • Anette ångrar sin fetmaoperation ”Missbruket sitter i huvudet, men de opererar magen” … VLT
  .
 • Nära att dö av viktoperation. Tvingades ta bort fem organ – läkare varnad … Aftonbladet
  .
 • Viktoperationen blev hennes död Aftonbladet
  .
 • Annica kan dö av läkarmiss. Skulle opereras för fetma – pulsådern punkterades … Aftonbladet
  .
 • Tynar bort efter fettoperationen. Naela väger 40 kg – riskerar att dö efter läkarnas misstag … Aftonbladet
  .
 • Fetmaoperation en farlig genväg. Martin Lidberg: Läkare lurar patienter till riskabla operationer – i onödan … Aftonbladet
  .
 • Operationen ska vara en sista utvägAftonbladet
  .
 • Fetmaoperationer ökar risken för alkoholmissbruk Aftonbladet
  .
 • Högsta domstolenHD-dom en ”Chock för bygg-Sverige”. Byt ut ”byggfusk” mot ”vårdfusk”  och vi får en ”Chock för vård-Sverige”GP

Domen riskerar att leda till stor osäkerhet inom branschen. Inte minst eftersom det slås fast att man hade en utredningsskyldighet trots att metoden var ”etablerad”.

Även Gastric Bypass är ”etablerad” – en metod som också baseras på fusk (Swedish Obesity Study) och det saknas utredningar om resultatet (man opererar i blindo). Men människor kanske är mindre värda än hus? Kanske är det också så att vården har mandat att bryta lag utan konsekvenser?

blind-folded-2
Opererar i blindo

Nästan varje timma – dygnet runt – året runt – så viktopereras en patient i Sverige. När kommer HD att ställa ansvariga till svars för konsekvenserna – de opererar ju i blindo och de bryter mot Patientsäkerhetslagen?

När kommer de drabbade att ersättas? Just nu blåser det kalla vindar runt den kirurg som med falsk evidens opererat in konstgjorda luftstrupar på tre personer – med katastrofalt resultat – med ett mänskligt lidande av otäcka mått.

ζ

Trendbrott på G inom vården?

lagboken-smalBehöver tjänstemän inom myndigheter och vården i framtiden
följa lagen som alla andra och stå tills svars för sina handlingar?
Detta skulle i så fall vara ett viktigt trendbrott.

Johan Thyberg, legitimerad läkare och tidigare professor vid Karolinska Institutet (KI)

NewsVoice publicerar två öppna brev av Johan Thyberg som är legitimerad läkare och tidigare professor vid Karolinska Institutet (KI). Thyberg larmar för vad han kallar ”en av de största skandalerna genom tiderna i svensk sjukvård”. Det handlar om patienter som fick sina luftstrupar ersatta av implantat. De skadades eller dog. Thyberg kräver att de anhöriga får kompensation och han säger att ingreppen var olagliga. Han kräver även att ansvariga ställs inför rätta.

 • Patienter skadades eller dog på Karolinska – Ställ de ansvariga inför rätta kräver fd KI-professor …. NEWSVOICE

Citat: Hon är som sagt nu inne på sitt fjärde år på intensivvårdsavdelning och kostnaderna för hennes vård kommer om de inte redan har gjort det att snart passera 100 miljoner kronors-vallen. Och som redan tidigare påpekats – har Stockholms läns landsting genom sitt bolag Care tjänat storkovan.

Det är inte utan att man skäms för att
vara svensk och före detta stockholmare.

EU-domstolOm inte detta leder till att högst ansvariga – inkluderande KI´s rektor Anders Hamsten, universitetsdirektör Per Bengtsson, sjukhusdirektör Melvin Samson med flera – ställs till ansvar och att patienterna (den enda överlevande) och deras anhöriga får ersättning för de skador som de åsamkats genom olagliga ingrepp på Karolinska Universitetssjukhuset, bör en anmälan göras till EU-domstolen för mänskliga rättigheter eller liknande organ.”

ζ

Gastric Bypass är en parallell

– med många, många, fler drabbade

GBP_opMen de som stympas invärtes genom en Gastric Bypassoperationer då? Nu pratar vi om 50.000 patienter bara i Sverige som opererats utan vetenskaplig grund värd namnet och utan en fungerande uppföljning eller fungerande eftervård. Man har heller inte beaktat studier och larmrapporter som kommit från bland annat USA och antalet med drabbade fylls på med i snitt 22 nya opererade varje dag i Sverige – året runt.

Vården utför t.o.m. detta brutala ingrep i form
av ”kliniska experiment” på 12-åringar !!!

Dessa ungdomar är invärtes stympade för resten av livet och kan knappt äta utan att må illa och de drabbas en en kronisk brist på vitaminer och mineraler som successivt kommer att urholka deras hälsa. Inte konstigt att 20 % drabbats av depression efter bara två år. Har vi blivit tokiga?

 • Studien som vilar på lösan sand – som ofta refereras till för att legitimera GBP… klicka här

fängelse-bwOm någon annan än VÅRDEN gjort detta – hade de blivit inburade. Således lyder vården under egna lagar och frågan är hur länge till ska vi acceptera detta? Det gäller ju liv och död för medborgarna och slöseri med enorma summor skattepengar! Kanske kan reaktionerna på skandalen och fusket med konstgjorda luftstrupar bli en väckarklocka – som gör att man även evaluerar Gastric Bypass på ett oberoende och professionellt sätt utifrån oförfalskad och ovinklad vetenskap och beprövad erfarenhet som det idag finns gott om. Efter en opartisk utvärdering skulle sannolikt GBP som viktminskningsmetod omedelbart stoppas och inte som idag ”testas” på barn.

:

klinisk studieNot: Svensk ”studie”. Claude Marcus leder idag en svensk studie där 90 barn och ungdomar i åldrarna 13 till 18 år studeras. Alla 90 har opererats med metod som kallas gastric bypass. Där kopplar man om tarmen och går förbi magsäcken. Den operationsmetoden är slutgiltig. Den som opereras kan inte ”få tillbaka” sin magsäck. De 90 ungdomarna ska följas i 5 år och jämförs med ungdomar med samma viktproblem som inte opereras men får annan behandling mot sin övervikt. – Skälet att vi använder den här operationsmetoden är att vi testat den andra som forskas på i den amerikanska studien, berättar Claude Marcus. Vi tvingades avbryta den studien eftersom resultaten inte blev tillräckligt bra.

I Göteborg har en liknade ”klinisk studie” startats med barn och ungdomar 12 – 18 år. Tänk om alternativmedicin hade hittat på något så tokigt – att invändigt stympa 12-åriga barn  – då hade nog insatsstyrkan kallats in och det hade blivit KRIGSRUBRIKER i media. Nu har hundratals barn och ungdomar drabbats om knappt en rad i traditionell media. Suck!

 • Fetmakirurgi på barn kontroversiellt … SVT

blind-manEtt onödigt ingrepp då man med professionell hjälp kan äta sig ner i vikt på naturlig mat utan några biverkningar alls – och det blir enormt mycket billigare. Men skolmedicin saknar dessa kunskaper och erfarenheter – varför de fortsätter med det de kan och det är att operera i blindo – på patienternas bekostnad. Hur länge till tänker förtroendevalda landstingspolitiker finansiera detta vansinne med medborgarnas pengar och varför röstar vi på politiker och partier som inte är mogna sitt jobb?

ζ

Finns det någon gräns för vansinne?

 • Töm magen på mat – nu ska fler få nya fetmaoperationen … Aftonbladet
 • Frystorkade bajspiller testas för fetmabehandling … Kostdoktorn

dollar-Enda hållbara förklaringen till att vården endast rekommenderar och forskar på det som innebär läkemedel eller operation, är att svensk sjukvård styrs av kommersiella särintressen som inte vill förlora kunder (”patienter”) – då färre patienter innebär lägre vinst. Patienters och samhällets bästa verkar komma långt ner på prioriteringslistan.

Det är inte bara viktopererade patienter som far illa av hur vården styrs:

 • Studie: Hälften av alla patienter drabbade av läkemedelsrelaterad sjuklighet!klicka här
  .
 • ”Tusentals patienter dör varje år av vårdskador”DN
  .
  Uttrycket som  har röstats fram som värsta vårdfloskeln av tidningen Dagens Medicins läsare:

 ”Patientsäkerheten är inte hotad”

 • läkarrock-h

  Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US – Killing 225,000 People Every Year Dr Mercola
  .

 • Total Deaths in the united states Since January 1, 2000click here … Big Pharma’s chemical warfare on humanity dwarfs the number of victims killed by all world wars and acts of terrorism combined… While drug companies profit billions, people are dying by the millions. Fritt översatt: Big Pharmas kemisk krigföring på mänskligheten överstiger vida antalet offer som dödats av alla världskrig och terrordåd tillsammans … Medan läkemedelsföretagen vinst räknas i miljarder, dör människor i miljoner.

Gastric Bypass patienter är en grupp som råkar speciellt illa ut inom vården och ingreppet kan inte återställas – patienterna får leva med en stympad magsäck och stympade tarmar resten av livet – vilket underminerar hälsan och livskvaliteten resten av livet. Frågan är om det finns någon överviktig läkare som själv genomgått en Gastric Bypassoperation – som då skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter? Då kanske kollegor skulle lyssna.

GBP - GISSA VARFÖRAtt utsätta överviktiga patienter för detta övergrepp är inte acceptabelt – vilket sporrade oss att ta fram ett väl fungerande alternativ redan 2008 – som vi presenterade för ansvariga. Ett koncept som vi vidareutvecklat och testat och kompletterat med teknologibaserad medicin – för bästa resultat.

Men varför bryr sig ingen i ansvarig ställning?

Gastric Bypass fungerar ju inte!

Vad är så svårt att förstå?

ζ

Death by Medicine

Doktor Nisse Simonson: Jag skulle på något sätt vilja försäkra mig om att den här artikeln via kontakter och kontakters hjälp kommer till några som kan läsa, som förstår vad dom läser och har verktyg att agera. Det är i sanning helt skrämmande siffror.

Peter Götzsche skrev i sin bok, att efter hjärtsjukdom och cancer är mediciner den tredje vanligaste dödsorsaken. Här verkar det som om hela det medicinska systemet tar död på flera än vad cancer och hjärtsjukdomar gör!!!

 • Death by Medicine … PDF

ζ

Vad kan man förvänta sig om viktoperationen ”lyckas”?

En sammanställning av statistik ger följande bild (som borde stämma till eftertanke INNAN en GBP):

GBP-biverkningar-USA

Sverige

Siffror som även bekräftats i Sverige, där en studie nyligen visade att 20 % av barn och ungdomar redan efter två år hade drabbats av depression. Inte konstigt då de knappt kan äta utan att må illa.

 • En av fem unga mår fortfarande dåligt efter fetmakirurgi … DAGENS Medicin

Det finns heller inga riktiga riktlinjer och eftervården brister, vilket även fått läkare att reagera.

 • »Ta ansvar för fetmaopererade« … Läkartidningen
  Riktlinjer saknas och uppföljningen måste förbättras radikalt. Den bristfälliga uppföljningen av personer som genomgått gastrisk bypass-operation är djupt oroande, anser Ingrid Eckerman och medförfattare. Evidensbaserade riktlinjer saknas, och kvalitetsregistrets uppföljningstid är för kort. Sjukhusläkarna måste ta ett större ansvar för uppföljningen..
  .
 • Erfarenheter av Gastric Bypassoperationer … klicka här
  .
 • Fetmaoperationernas mörkade baksidor! … Dr Åsa Larsson
  .
 • Syge fedmeopererede vælter ind på hospitalerne … Danmark

Frågan är varför ansvariga sjukvårdspolitiker, myndighetstjänstemän och ledare inom vården inte verkar se och inte agerar på den störtflod av information och de larm som strömmar över oss om viktoperationer och dess följder? Det handlar ju om tusentals medborgare som får sina liv förstörda.

ζ

Sist men inte minst …

Seminarium ”Låt Maten Vara Din Medicin”

Se gärna seminariet ”Låt Maten Vara Din Medicin” Hanaholmen 2015 där
docent Ralf Sundberg berättar om ”missförstånd kring fetter och kolesterol”.
.

 • Är kolesterol en riskfaktor?SvD

Varför skrivs det så mycket konstigt om kolesterol? Förklaring är att det är en av världens mest lönsamma ”läkemedel” och bara i Sverige ordineras 850.000 patienter statiner för en miljard kronor per år och biverkningarna resulterar i merförsäljning av andra läkemedel mot biverkningarna.

Läkemedelsstudier visar att statiner kan uppskjuta döden med ynka 3 – 4 dagar till priset av stora biverkningar som sänker livskvaliteten.

Är det värt biverkningarna i form av trötthet, demens, infektioner, muskelvärk, muskelsvaghet, potensproblem, hjärtsvikt och diabetes bland alla andra biverkningar – för att eventuellt leva 3 – 4 dagar längre? Är det värt en miljard kronor om året plus kostnaden för läkemedel mot biverkningarna? Märkligt att slösa pengar på destruktiva läkemedel med tanke på att sjukvården har stora budgetunderskott.

Observera att kvinnor inte har några fördelar alls – de får bara biverkningarna.

Docent Ralf Sundberg om forskningsfusket ↓

.
Boken ”Forskningsfusket – så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

Forskningsfusket_Ralf_SundbergRecensioner:

Boken kan köpas här:

ζ

WOW – ännu en ögonöppnare!

Professor Karl E. Arfors om den vetenskapliga bakgrunden

(Föredrag från ”Låt Maten Vara Din Medicin” Hanaholmen 07.11.2015)

.

16 svar på ”S o S (Sund o Slank) för företag”

 1. Drygt en halv miljon svenskar har köpt sig en egen gräddfil (privat sjukförsäkring). Vi har således skapat en OJÄMLIK SJUKVÅRD – utan att någon reagerat och gjort något åt det.

  SJUKVÅRDEN KOSTAR DIG 90.000 KRONOR PER ÅR – FÖR VAD? – EN KÖLAPP?

  Sjukvården kostar i Sverige mer än 10 % av BNP eller mer än 400 miljarder kronor per år – vilket i snitt blir 90.000 kronor per arbetande svensk och år (180.000 kronor per hushåll och år där två arbetar). Cirka 20 % går till akutsjukvård och 80 % till behandling av kroniska sjukdomar.

  Prognosen är att kostnaderna kommer att öka med 2,7 gånger till år 2040 och frågan är om ditt hushåll har råd med en kostnad på en halv miljon kronor per år för sjukvården? För vad – en kölapp?

  – Vägskälet för att betala vårdnotan … DN

  Trots enorma resurser klarar vården inte sitt uppdrag – varför det redan bildats enorma köer (och medarbetarna närmast patienterna går redan på knäna). Därför har drygt en halv miljon svenskar köpt en privat sjukförsäkring som gör att de slipper köa. Vi har skapat en ojämlik vård i Sverige.

  Akutsjukvården i Sverige håller hög klass (men den är inte kostnadseffektiv).

  Behandling av kroniska sjukdomar i Sverige är extremt dyr och fungerar uruselt – vilket beror på att vården endast tillämpar ”skolmedicin” som kommersiella krafter infört under 1900-talet – på samma gång som de tryckt ut alla konkurrerande metoder som var både billigare och effektivare – utan biverkningar. Dessa kommersiella krafter har exklusiv tillgång till våra skattemedel – och våra myndigheter spelar med i detta monopol.

  Läkemedelsindustrin supportar inofficiellt lobbyister inom utbildning, forskning och inom vården – och det har t.o.m. bildat en förening under det vilseledande namnet ”VoF” med uppdrag att med alla till buds stående medel försvara läkemedelsindustrins monopol på våra kroppar, våra hjärnor och våra skattemedel (aldrig att de kritiserar den industri som supportar dem).

  Dessa lobbyister har bland annat fått våra egna myndighet att jaga och begränsa det som håller oss friska – vitaminer och mineraler (trots att det är ofarligt – även vid överdosering). Däremot utgör brist på vitaminer och mineraler en grogrund för sjukdom – så man kan säga att våra myndigheter jobbar för att hålla oss sjuka ( = många lönsamma läkemedelskonsumenter).

  Däremot är överdosering av läkemedel inte att leka med och det räcker med ett par askar vanliga värktabletter för att slå ut levern för gott (står med pyttesmå bokstäver på förpackningen). Då krävs transplantation – för utan lever kan man inte leva.

  Under mer än tre decennium har ingen dött av kosttillskott i USA eller i Sverige – men av vanliga värktabletter dör varje år fem till tio personer. Dessutom får varje år mellan 1500 och 2000 personer så svåra skador av paracetamol att de måste vårdas på sjukhus – bara i Sverige. Det blir i snitt 29 – 38 fall varje vecka som kräver akut sjukhusvård.


  Läkemedelsindustrin är världens mesta lönsamma industri – på din bekostnad.

  Att sjukvården snart kommer att krascha beror till stor den att sjukvården saknar fungerande management. ”Sjukhusdirektör” har blivit ett steg på karriären med en generös lön och en vidlyftig ”fallskärm” – och efter några år vecklar man ut sin fallskärm och nästa karriärist kan berika sig – utan att behöva lösa några grundläggande problem i sjukvården (det gäller bara att hålla sig flytande och flyta med – likt en badanka).

  – – –

  INTEGRATIV MEDICIN

  Det finns en uppsjö av väl fungerande läkande metoder (se bild nedan) – men inte i Sverige.

  Klicka på bilden för att förstora den

  I SoS-konceptet använder vi teknologibaserad medicin som används av läkare och på statlig sjukhus utomlands (men inte i Sverige) – vilket gör att vi kan upptäcka grundorsaker till kronisk ohälsa där svensk sjukvård enbart kunnat dämpa symptom (med t.ex. kortison).

  Svenskt sjukvård använder inte kost eller tillskott för att förebygga eller behandla ohälsa – vilket är högst anmärkningsvärt – då redan Hippokrates fyrahundra år före Kristus tillkännagav att näring var den den allra viktigaste ”medicinen” för att kurera sjukdom.

  «Nutrition is the first principle of medicine»
  Hippocrates (460 – 380 bC)

  – VIDEO: Varför behövs alternativmedicin?klicka här

  S o S (Sund o Slank) behövs för att svensk sjukvård saknar kompetens att behandla fetma på bästa sätt (och med viktoperationer förvärrar de patientens hälsostatus). De saknar också i stort de verktyg som krävs för att kunna finna och åtgärda grundorsaker till kronisk ohälsa. Vården fokuserar mest på att behandla symptom när det gäller kroniska sjukdomar – för något annat kan de inte och de får inte (det har läkemedelsindustrin bestämt).

  ETT EXEMPEL. Våra provelever normaliserade sina blodtryck genom att åtgärda grundorsakerna på ett naturligt sätt – medan vården ordinerar blodtryckssänkande droger. Kroppen höjer blodtrycket för att kompensera ett annan problem – för att alla organ inklusive hjärnan ska få tillräckligt med syre och näring. Om man då sänker blodtrycket med droger (utan att åtgärda grundorsaken) så har plötsligt kroppen två problem att hantera – själva grundproblemet och dålig blodförsörjning av t.ex. hjärnan. Men det ser ju bra ut om man mäter blodtrycket.

  Så frågan är vad vården sysslar med? Som kostar dig livskvalitet och 90.000 kronor om året. Hög tid att ansvariga sjukvårdspolitiker gör sitt jobb – annars kommer de inte att bli återvalda.

 2. ”GÅR DET ATT ÄTA SIG FRISK OCH LAGOM VIKTIG ?”

  Mitt svar på det är Ja – ifall Wi sorgfälligt undviker Livsmedelsverkets = Livsfarligt Verkets kostråd – som ju innefattar ca 60 % av socker och kolhydrater i kosten. Mindre än 20 % är mer än nog.

  En bensindriven bil fungerar perfekt ifall Wi tankar den med bensin. Ifall Wi får för Oss att spä ut bensinen med diesel – så går den sämre och sämre ju mera diesel som bensinen blandas ut med. Tankar Wi bensinaren med 100 % diesel – så går det överhuvudtaget ej att få igång den. Det finns inget hokus pokus i detta.

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på ”bensin” = proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett, smör, vispgrädde osv och ekologiskt fett av typ kokosolja och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Det finns inget hokus pokus i detta.

  Socker och kolhydrater är helt enkelt ”diesel” för en människas Kropp.
  Thats it.

 3. S o S (Sund o Slank) – för vården – ett alternativ till viktoperation.

  Nu finns en ett alternativ till Gastric Bypassoperation – ett alternativ som vi erbjuder vården inom Västra Götalandsregionen – där vi fokuserar på hälsan och där kunskaper och automatisk viktkontroll fås på köpet.

  Klicka på löpsedlarna nedan för att läsa mer.
  .
  .. .. ..
  .. .. .. ..

 4. KÖPER BORT KÖERNA TILL KIRURGIN/strong>

  60 miljoner kronor satsas för att få bort de rekordlånga köerna till ryggkirurgin.


  – Vi har länge haft ett problem med långa köer och oacceptabla väntetider inom ryggkirurgin och det har till och med gått åt fel håll. Köerna har ökat och tillgängligheten blivit sämre,
  säger regionrådet Martin Andreasson (M).

  Sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland har nu tagit fram en plan för utbyggnaden av ryggkirurgi i såväl egen regi som genom köpt vård fram till 2019. Där räknar man med att totalt satsa 90 miljoner kronor extra. Särskilt utökas satsningen under 2016 för att få bort köerna. Detta ska delvis ske genom köpt vård från privata aktörer.

  Martin Andreasson konstaterar att det är helt nödvändigt att göra en extrasatsning på ryggkirurgi genom upphandling.

  – Sedan är det min uppfattning att det finns mer att göra inom regionens egen verksamhet som kan bli mer effektiv än idag. Det får vi titta närmare på.

  Han framhåller att detta är satsningar på kort sikt för att lösa de akuta problemen de närmaste åren.

  Regionen har tidigare beslutat koncentrera sina egna operationer till tre sjukhus – Skaraborgs sjukhus, SU och NU-sjukvården, men att de ska upphöra vid Kungälvs sjukhus och SÄS i Borås. Över tid kommer ryggkirurgin på SU att koncentreras till Mölndal.

  – Vi har talat om att skapa ett centrum i Mölndal för ortopedi, bland annat för ryggkirurgi, men det är en fråga som man får se på längre sikt, säger Martin Andreasson.

  Regionen skall i år göra 970 operationer i egen regi men totalt behövs 1 800–2 000 operationer per år. Under 2015 gjordes 850 ingrepp och dessutom köpte regionen 425 ingrepp i upphandlade avtal.

  Totalt inom ortopedin finns 9 000 patienter i kö i väntan på ett första besök och av dessa har nära 3 000 väntat mer än tre månader. Kötiden för en ryggoperation ligger idag på mellan ett till två år. Beslutet om utökade satsningar förväntas starta 1 juni och under våren skall ett avtal tas fram.

  Källa. GP 26 februari 2016

  – – –

  KOMMENTAR

  Västra Götalandsregionen Gastric Bypass-opererar (viktopererar) varje år 800 – 1000 patienter, med katastrofalt resultat som ofta kräver omoperationer och stora sjukhusresurser i anspråk på grund av allvarliga biverkningar.

  Med vårt SoS-koncept skulle operationsresurser frigöras och VG-region skulle sparar minst 200 miljoner kronor per år OCH resultatet skulle väsentligen förbättras OCH patienterna skulle slippa ett onödigt lidande.

  Vad är problemet?

 5. SoS

  SoS-konceptet är främst ett utbildningskoncept som fokuserar på optimal hälsa och prestationsförmåga – med professionell support för att lyckas med sig själv. Vi använder teknologibaserad medicin och de senaste kunskaperna kombinerat med gammal hederlig biologi, fysiologi och hormonlära för att ett optimalt resultat. Viktkontroll är något man får på köpet.

  Vi är alla olika och en del behöver bara gå på en föreläsning eller läsa en en bok för att lyckas med att uppnå sina hälsomål – medan andra har det betydligt tuffare och behöver professionell support för att lyckas. I det senare fallet passar SoS-konceptet bra. Våra provelever var så kallade svåra fall där inte ens LCHF fungerade för dem och de hälsoproblem som fanns behövde också hanteras specifikt vilket är svårt utan rätt utrustning, erfarenheter och rätt kunskap.

  Nedan några goda exempel där LCHF har fungerat:

  – My har tappat över 90 kilo
  Lerums Tidning

  – – –

  VAD HÄNDER MED HUDEN?

  En fråga som ofta uppkommer är vad som händer med huden vid en kraftig viktnedgång. Här är det stor skillnad på viktoperation jämfört med när man äter sig ner i vikt. Efter en Gastric Bypassoperation sker oftast viktnedgången så snabbt att huden inte hinner anpassa sig och då behövs det plastikoperationer som kostar minst lika mycket som själva viktoperationen (och som är förenat med komplikationsrisker).

  Om man äter sig ner i vikt så brukar skinnet hinna anpassa sig såpass bra att man inte behöver plastikopera sig. Ett exempel som nyligen publicerades är Lindha Vikström som gick ner 70 kg på 18 månader – och hennes hud har anpassat sig mycket bra … läs mer

  – Kan huden hänga med 70 kilos viktminskning med LCHF?Kostdoktorn (med ytterligare 200 framgångshistorier).

  Men Livsmedelsverket och vården bryr sig inte. De fortsätter med att ge ut kostrekommendationer som gör oss sjuka och feta – för att sedan skära sönder magen och tarmarna. Varför finansierar vi detta kvacksalveri med skattemedel?

  – Ett skäl att inte lita på din dietistKostdoktorn

  – – –

  ETT SKRÄCKEXEMPEL PÅ HUR HUDEN PÅ MAGEN KAN SE UT EFTER EN VIKTOPERATION.

  She was Britain’s fattest teen… now she’s anorexic: Academically bright teenager’s gastric band op caused her new nightmare … Read more

  Översättning: Hon var Storbritanniens fetaste tonåring … nu är hon anorektisk. Den akademiskt briljanta tonåringens liv har genom en Gastric Bypassoperation förvandlats till en ny mardröm. Läs en Googleöversättning … klicka här.

  Citat: ”Jag vill att folk ska se hur jag ser ut. Jag vill att folk ska veta att magoperationer inte är svaret på fetma. Och om jag hade kunnat vrida klockan tillbaka och istället kunnat gå ner i vikt med en kombination av kost och sunda matvanor, så skulle jag absolut välja det istället för operation”.

  En fjärdedel av gravt överviktiga lider av en ätstörning (i hjärnan), som inte botas av en magoperation.
  Operation löser inte deras problem, som istället förvärras. Notera att 25 % får mycket värre problem!

  I programmet Skönhetsfällan Sverige (TV3) har vi sett att även patienter i Sverige har hudproblem efter en viktoperation och dessa plastikoperationer som ibland misslyckas, får i allmänhet patienterna själva stå för.

  Om vi lär våra barn att äta riktig mat redan i skolan, så behöver de inte bli överviktiga, de blir friskare och deras livskvalité ökar. De får lättare att tillgodogöra sig undervisningen och får färre sjukdagar som vuxna. En god investering för samhället.
  .
  .. Gratis utbildningsmaterial att ladda hem.
  .
  – Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshetklicka här

  Idag gör vi tvärtom mot vad vi borde göra! Vi skolar in våra barn på lightprodukter redan i förskolan! För att få rätsida på detta måste vi byta politiker som i sin tur styr upp myndigheter och sjukvården. Dagens politiker har ju under decennier visat att de saknar nödvändig kompetens (med få undantag) för att styra denna utveckling.

  Ett intressant alternativ är Hälsopartietklicka här

 6. VETENSKAP – VARFÖR KAN MYNDIGHETER OCH VÅRDEN STRUNTA I VETENSKAPEN?

  Study: Low-carb diet beats low-fat for weight loss and heart health … Los Angeles Times (mars 26, 2016)

  Ännu en studie som visar de vi redan vet – men som våra myndigheter som Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och vården ivrigt förnekar trots att de har NOLL stöd inom vetenskapen. Så kan man göra när ansvariga politiker abdikerat från sin ansvar och bara okritiskt finansierar ”kvacksalveri” som orsakar ett oändligt lidande och enorma samhällskostnader.

  Kostdoktorn har samlat ihop ett axplock av vetenskapliga artiklar som bara dem är överväldigande bevis för att våra myndigheter och vården bedriver en form av kvacksalveri som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat fetma.

  – Vetenskapen, maten och hälsan … Kostdoktorn

  – – –

  GASTRIC BYPASS – SKER OCKSÅ UTAN VETENSKAPLIG GRUND

  Först kostråd som gör oss feta och sedan amputerar vården magen och tarmarna (friska organ) i en Gastric Bypassoperationen med fruktansvärda biverkningar – och även här saknas vetenskapligt stöd. Hur tusan kan detta tillåtas fortgå – som drabbar i snitt 22 svenskar varje dygn.

  Vi reagerar med att all rätt när 30 oskyldiga människor dör i terroristattacker – medan vi blundar för att vården skär sönder magen och tarmarna på överviktiga barn från 12 års ålder (i ”kliniska studier”).

  I USA dör enligt officiella källor 225.000 människor varje år på grund av läkemedelsbiverkningar och det blir 25 amerikaner varje timma – dygnet runt året runt. Terroristerna måste vara gröna av avund.

  – Doctors Are The Third Leading Cause of Death in the US, Killing 225,000 People Every Year
  click here

  Det finns annan statistik som visar att de dödsfall som sjukvården orsakar är är tre gånger så mycket – dvs. i snitt 75 amerikaner dödas varje timma av ”läkemedel” (kanske skulle kallas ”dödsmedel”) … klicka här

  Har media gått in i någon form av törnrosasömn när det gäller vacciner, läkemedel och viktoperationer? Medan de står på tå och levererar KRIGSRUBRIKER när sker något terrordåd. Det känns som om vi är rädda för fel saker. Uppenbart är att media är fjärrstyrt – precis som drönare.

  Ungefär en av fyra medborgare i Sverige har förstått att Livsmedelsverket högkolhydratkost underminerar hälsan och orsakar diabetes och fetma. Om någon som äter lågkolhydratkost får hjärtproblem så blir det omedelbart rubriker – vilket indikerat att det är mycket ovanligt med hjärtproblem om man äter LCHF.

  Men att i snitt 25 svenskar som ätit enligt Livsmedelsverkets kostråd DÖR av hjärtsjukdom varje dag – det ger inga rubriker. Media måste tycka att folket är lättlurade och lättmanipulerade – och på den punkten har de rätt.

  I den hälsoanalysen som ingår i SoS-konceptet undersöker vi noggrant risken för hjärt- och kärlsjukdom (”hard facts”) och ger rekommendationer på hur man kan minimera dessa risker – framförallt med rätt kost.

 7. Tuff kritik mot hjälpen för fetmaopererade.

  Varje år fetmaopereras tusentals svenskar. Men brister i eftervården riskerar att orsaka följdsjukdomar, menar ledande experter. – Nu lägger vården stora resurser på operationer, men tar inte hand om den investering det innebär.

  Läs mer … SVT NYHETER (2016-03-29)

  – – –

  ”Missbruket av mat försvinner inte trots operationen”

  Anette Dybdahl kände sig lämnad i sticket efter sin fetmaoperation. – Efter operationen bad jag om att få gå i terapi, men fick höra att det inte var aktuellt eftersom det finns fler kirurger än terapeuter.

  Fetmaoperation har blivit vårdens främsta verktyg för att behandla patienter med svår fetma. De senaste åren har fler än 50.000 opererats, men tillgången till specialiserad eftervård och uppföljning skiljer sig kraftigt åt mellan olika landsting och kliniker, från ett år till fem år.

  Läs mer … SVT NYHETER (2016-03-29)

  – – –

  LÄKARE SLÅR LARM

  »Ta ansvar för fetmaopererade« Riktlinjer saknas och uppföljningen måste förbättras radikalt

  Den bristfälliga uppföljningen av personer som genomgått gastrisk bypass-operation är djupt oroande, anser Ingrid Eckerman och medförfattare. Evidensbaserade riktlinjer saknas, och kvalitetsregistrets uppföljningstid är för kort. Sjukhusläkarna måste ta ett större ansvar för uppföljningen.

  Läs mer … Läkartidningen (2015-09-25)

  Vem vem bryr sig?

  – – –

  SVERIGE. 80 BARN har opererats för övervikt … GP

  En av fem unga mår psykiskt dåligt efter fetmakirurgi – efter bara två år. Läs mer .. Dagens Medicin

  Ilskan, förtvivlan, sorgen, idiotin!
  Har de inte läst barnkonventionen???
  Jag skäms idag över svensk sjukvård!

  Hur fasen får man använda barn för att göra studier på dem????
  Jag får ont i själen och tårarna bara rinner!!!

  Låt barnen vara!!!

  Läs mer … Jag vill hjälpa och stötta föräldrarna till barn som är listade för överviktsoperation – NU!

  – – –

  SOCKERBEROENDE SITTER I HJÄRNAN – MEN MAN OPERERAR MAGEN
  – SYNNERLIGEN OBEGÅVAT.

  Anette ångrar sin fetmaoperation ”Missbruket sitter i huvudet, men de opererar magen”

  Gastric bypass-opererade Anette Dybdahl skulle inte välja att göra om sin fetmaoperation. ”Nej, jag hade vänt mig upp och ner för att få svar på andra sätt. Att ta bort en del av kroppen ska vara det sista alternativet”, säger hon.

  Men vem bryr sig? Åtminstone inte ansvariga politiker eller ansvariga tjänstemän inom vården.

  – Nära att dö av viktoperation. Tvingades ta bort fem organ – läkare varnad

  Anders Lind, 31, opererades för att minska i vikt. Men operationen gick snett. För att rädda hans liv opererades magsäck, tolvfingertarm, gallblåsa, mjälte och bukspottkörtel bort.

  Nu har en av läkarna varnats. Läs mer … Aftonbladet

  Frågan är berättigad: Vad sysslar vården med?

  Om alternativmedicin gjort på detta viset hade insatsstyrkan sprängt dörren till operationsrummet, det hade blivit KRIGSRUBRIKER i media om galna alternativmedicinare som skär sönder magen och tarmarna (t.o.m. på barn). Ett livsfarligt ingrepp som ger livslånga problem och de ansvariga hade blivit inburade för lång tid.

  Men det gäller förstås inte ”vården” som lyder under egna lagar som de själva dikterar – och allt finansieras med skattemedel (vården kostar i snitt 90.000 kronor per arbetande svensk och år).

  – – –

  EFTERVÅRD – MEN HUR SKA DET GÅ TILL NÄR MAGEN OCH TARMAR ÄR AMPUTERADE?

  Man efterlyser eftervård. Men vad ska man göra om man mår dåligt, för att man knappt kan äta utan att må illa och för att man drabbats av kronisk näringsbrist för att magen är sönderskuren? Läkarna står handfallna.

  – Fetmaoperationernas mörkade baksidor!Distriktsläkare

  Men vem bryr sig?

  Nedan förväntade biverkningar om operationen ”lyckas”:

 8. SOCKERBEROENDE FINNS I ALLRA HÖGSTA GRAD

  Ett mycket bra inlägg i TV4 om socker förutom att fett skulle vara beroendeframkallande såsom socker – vilket är trams. Men förutom den fadäsen så är det ett riktigt bra inslag – med tanke på att auktoriteterna inom svensk sjukvård hävdar att det inte finns något som heter ”sockerberoende” – vilket också är trams.

  Doktor Stefan Branth: ”Sockret går direkt upp till belöningscentrum”
  TV4 klipp måndag 4/4 kl 11:21 längd 13:11

  Socker är som kokain, socker gör oss till slavar, ja sällan har ett födoämne varit utsatt för så hård kritik som sockret under 2010-talet. I Storbritannien inför man nu en sockerskatt på läsk och frågan är hur farligt sockret egentligen är – och finns det något som heter sockerberoende?

  Klicka på bilden nedan för att se klippet – mängden socker kommer att förvåna många.

  LIVSMEDELSVERKET LURAR OSS – IN I OHÄLSOTRÄSKET

  Livsmedelsverket tycker att vi ska äta 360 gram socker per dag (vid en kaloriförbrukning på 2400 kcal per dygn). Undra varför vi ska äta oss sjuka och feta? Är de dumma eller korrumperade?

  Varför finansierar vi en ”terrorcell” med skattemedel?

  Nedan något som är okänt bland Livsmedelsverkets ”experter” trots att det är baskunskap som även en femteklassare hade klarat efter en lektion – och t.o.m. förstått det. Lär dig nedan och du vet mer än dessa ”experter”.

  Självklart beaktar vi sockerberoende i SoS-konceptet – det vore ju vansinne att inte göra det.

  Sockerberoende är något som Bitten Jonsson informerat om under decennier – men vården verkar varken se eller höra mer än den information som kommer från läkemedelsindustrin. Varför accepterar vi detta inskränkta monopol?

 9. – – –

  Arbetsgivare ska betala för långtidssjukskrivna

  Landets arbetsgivare ska vara med och betala kostnaderna för långtidssjukskrivna. Enligt ett förslag från regeringen ska arbetsgivarna stå för 25 procent av ersättningen efter 90 dagars sjukskrivning. Förslaget får störst effekt på arbetsgivare inom kommuner och landsting.

  Läs mer … DN

  – – –

  KOMMENTAR

  Hitintills har det räckt att ansvariga för friskvård inom kommuner och landsting har gett sken av att arbeta med diabetes, fetma och annan ohälsa genom olika projekt – medan resultatet har kommit i andra hand. Deras första prioritet synes har varit att följa de riktlinjer som myndigheter och vårdens auktoriteter har utfärdat (något annat har de inte haft utbildning för och något annat vågar de inte). Regeringens förslag gör att det nu blir än mer intressant att åstadkomma RESULTAT – vilket blir smärtsamt för de som inte förmår tänka om och för de som går i Livsmedelsverkets och läkemedelsindustrins ledband.

  OM man vill nå resultat kan man inte fortsätta med att rekommendera en extrem högkolhydratkost (tallriksmodellen) som lägger grunden till diabetes, fetma och en hel rad kroniska sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle också minska markant.

  Det är anmärkningsvärt att ansvariga tillåtit Livsmedelsverkets kostråd att trefaldiga diabetes och fördubbla övervikt och fetma på bara 20 år – utan att de reagerat och agerat. Är de fullständigt ointresserade av resultatet och det lidande och de kostnader det innebär? Det gör också att vården nu krackelerar på grund av överbelastning.

  OM man vill nå resultat så måste man också inse att det finns andra behandlingsmetoder än bara det som skolmedicin och traditionell företagshälsovård erbjuder. Detta har nu senast Schweiz förstått och inrikesministeriet i Schweiz har meddelat sin avsikt att höja fem alternativa behandlingar, inklusive homeopati, till samma nivå och status som den konventionella medicinen. Även Tyskland och Italien ligger i detta avseende långt före Sverige som riskerar att hamna på jumboplats inom EU – vilket vi inte har råd med.

  Hälso- och sjukvården kostar idag 10 % av BNP vilket utslaget på alla arbetande svenskar blir 90.000 kronor per år och svensk i arbete. Prognosen är att kostnaden kommer att ÖKA med 2,7 gånger fram till år 2040 – vilket blir nästan en halv miljon per hushåll där två arbetar. För vad? En kölapp? Något måste självfallet göras.

  SoS-konceptet fokuserar på hälsoresultat på både kort och lång sikt – och ligger således rätt i tiden. Potentialen är enorm för privata företag – men främst för landsting och kommuner som har den största sjukfrånvaron.

  Skolmedicin är bara en pusselbit i hälsopusslet och självklart borde vi nyttja ”best practice” i varje enskilt fall och inte lägga alla pengar på enbart skolmedicin som har begränsad effekt på kroniska sjukdomar och som är behäftad med biverkningar (skolmedicin passar bättre vid akuta sjukdomstillstånd):

  Exempel på funktionell medicin
  som tillämpas i de flesta länder – men inte i Sverige där skolmedicin har monopol på utbildning, forskning, behandling och på offentlig finansiering – våra skattepengar (i snitt kostar hälso- och sjukvården varje arbetande svensk 90.000 kronor per år och prognosen är en kvarts miljon kronor per år 2040 – om inget görs). Har du råd med det? Annars får du nöja dig med en kölapp – om inget görs.

  (klicka på bilden för att förstora den)

  1. Ledare SvD 7 april 2016

   Sämsta sortens styrning.

   Utdrag:

   Det var nog Folkhälsoinstitutet som en gång formulerade paradoxen Sverige; vi är både världens friskaste och sjukaste land. Vi är friskast, men har ändå störst antal sjukskrivna och långtidssjukskrivna.
   :
   Upplevd ohälsa är ett problem, alldeles oavsett hur dess orsaksgrunder må skilja sig från andra befolkningars. Och det är väldigt dyrt. Sedan 2010 har den svenska sjukfrånvaron ökat med nästan 70 procent. Utgifterna för sjukförsäkringen ökade med 11 miljarder under åren 2010–2014. Försäkringskassan räknar med att sjukskrivningskostnaderna fortsätter att öka från 32 miljarder kronor i dag till över 50 miljarder 2019. Till detta ska också läggas det ansenliga produktionsbortfall som blir resultatet av att människor inte går till sina jobb. Det är en kostlig huvudvärk som många regeringar har slitit med. Under Göran Perssons tid som statsminister sattes målet att halvera sjukskrivningarna. Men boten blev värre än soten; resultatet blev istället fler sjukpensionärer.
   :
   Det här är ett mycket dåligt förslag. 2005 infördes medfinansiering, men avskaffades två år senare. Resultatet blev nämligen inte att fler sjukskrivna återgick i arbetet, utan att det blev svårare för människor med sjukdomshistoria att få ett jobb. Inför risken att få en påtagligt ökad kostnad för sjukskrivningar blev arbetsgivarna mer försiktiga vid anställningar. Hand upp, den som tror att detta inte kommer att bli effekten återigen.
   :
   ”Jag vill undvika en politisk debatt med sjuka människor som slagträ”, sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i höstas (SvD 23/9-15). En god inställning. Men då bör man inte lägga förslag som både slår undan benen för de aktörer som tar sitt ansvar för att hålla människor friska, och samtidigt försvårar möjligheterna för människor med sjukdomshistorik eller funktionsnedsättning att komma i arbete.
   :
   Läs hela ledaren … SvD

   – – –

   Hur man styr ett land har de ingen aning om.

   KOMMENTAR

   Med lekmän vid rodret på skeppet Svea barkar det åt skogen. Det verkar som om regeringen inte förstår orsak och verkan. De bygger murar för de som har en sjukdomshistoria och de belastar företagen med kostnader som de inte kan påverka. Regerings politik verkar vara att kortsiktigt få in mer skattemedel och reducera egna kostnader – för att bland annat finansiera en huvudlös invandringspolitik.

   Men hur det påverkar näringsklimatet och arbetsmarknaden på sikt verkar de inte förstå eller så bryr de sig inte. Uppenbarligen har de uppnått sin inkompetensnivå och notan hamnar slutligen i knät på medborgarna. Suck!

   Kanske har de redan gett upp kampen och nu istället satsar på att lämna över sämsta tänkbara förutsättningar? För vanliga medborgare framstår det allt mer som om de etablerade politikerna lever i ett parallellt universum där vanligt sunt förnuft, ärlighet, öppen­het och kompetens inte längre finns. Resultatet av förd politik är en bisak om ens det. Politikerna har i allt ­högre grad kommit att bli ett eget släkte som huvud­sakligen arbetar med att positionera sig för fram­tida jobb och inkomster.

   Hög tid att byta politiker – där Hälsopartiet har utmärkt sig med en bra sakpolitik och en sund värdegrund som harmonierar med många medborgares … Hälsopartiet

 10. GASTRIC BYPASS-OPERERADE VISSTE INGET OM LCHF!

  Läs inlägget … klicka här

  – – –

  KOMMENTAR

  VÅRDENS LEDARE, LÄKARE OCH SKÖTERSKOR BRYTER MOT LAGEN SEDAN 16 JANUARI 2008 – OCH ANSVARIGA POLITIKER BRYR SIG INTE.

  Team Kostdemokrati nöjde sig inte med att kritisera vården utan utvecklade ett alternativ till vårdens viktminskningsmetoder – ett alternativ som testats med kanonresultat. Men vårdens ledare har meddelat att de inte är intresserade av något som utvecklats utanför vårdens monopol och de vill fortsätta med viktoperationer som vi vet inte fungerar. Skattebetalarna och patienterna står för deras lyxnota som resulterar i livslånga och svåra biverkningar.

  Nu har Team Kostdemokrati även tagit fram ett kostnadseffektivt alternativ för företag – som fokuserar på hälsa (viktkontroll fås på köpet).

  – S o S (Sund o Slank) för företagklicka här

  16 januari 2008 kungjorde Socialstyrelsen att lågkolhydratkost uppfyllde kraven på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och fetma – och således är sjukvården SKYLDIG att informerar och erbjuda patienterna detta alternativ enligt Patientsäkerhetslagen … klicka här

  Men det struntar vårdens ledande tjänstemän i och ansvariga politiker bryr sig inte
  – varför vi måste byta politiker. Tänker dagens etablerade politiker på mer än sin egen politiska karriär?

  Vem har gett vården rätt att bryta lag utan konsekvens? Detta är ju en blandning av organiserad brottslighet och kvacksalveri – på medborgarnas bekostnad. Hur kan ansvariga politiker finansiera denna verksamhet – med skattemedel.

  Hur tänker de då?

  samt dagens ansvariga sjukvårdspolitiker.

Kommentera