Patient dog efter ”lyckad” fetmaoperation

19:44, 3 november 2015 in Okategoriserad by Hälsa och sjukvård

.

Lyckad fetma-operation Patienten dog

FÖRORD

Valet är ditt

Du kan välja att betala hundratusen kronor (eller ställa dig i landstingets kö) för att under några timmar få din magsäck och tarmar sönderskurna – för att sedan få klara dig i stort sett på egen hand. Du riskerar att må illa varje gång du äter och du får på köpet en kronisk brist på vitaminer och mineraler som successivt underminerar din hälsa – med hög risk för bland annat hjärnskador (samma odds som att spela rysk roulette).

Att eftervård värd namnet saknas har nu fått läkare att slå larm.

  • Läkare: »Ta ansvar för fetmaopererade« Riktlinjer saknas och uppföljningen måste förbättras radikalt … Läkartidningen

SoS-livboj-Sund o Slank - valetALTERNATIVET. Du lär dig att optimera din hälsa och din vikt på naturligt vis – med fokus på din hälsa och prestationsförmåga – utifrån dina egna förutsättningar.

Vi kallar det «egenkontroll».

Att byta livsstil kräver kunskaper, erfarenhet och eget arbete – och ofta krävs stöd för att lyckas, varför du får professionell support upptill tre år. Ambitionsnivån utöver baskunskaper bestämmer du själv. Vi ger de bästa förutsättningar, men du måste själv ta ansvar för ditt liv. och det finns ingen enkel «quick fix» – vilket kan bli ett tufft uppvaknande för de som valt fetmaoperation (ett ingrepp som inte kan ångras efteråt). Dela gärna med dig av dina erfarenheter om du ångrar sin viktoperation – se nedan.

På köpet blir du «diplomerad hälso- och kostrådgivare» – med kunskap grundad i egna erfarenheter. Nyttiga insikter och kunskaper även för nära och kära – och för intresserade medarbetare.

Valet är ditt – ett självklart val tycker vi. Inte ens gratis framstår viktoperation som ett bra alternativ – om man granskar oberoende fakta och tar del av andras erfarenheter.

Team Kostdemokrati

PS.

TÄNK OM «alternativ medicin» hade hittat på att man kunde skära sönder magsäcken och tarmar för att åstadkomma en viktnedgång! Och tänk om de sedan också gjorde det på barn, ungdomar och vuxna – på 22 svenskar varje dag.

EXTRA-EXTRADå hade det blivit KRIGSRUBRIKER i samtliga tidningar, extra insatta nyhetssändningar i public service och polisen hade omedelbart stoppat detta brutala ingrepp (insatsstyrkan hade sannolikt kallats in). Men vården i Sverige har en egen moral och etik, de verkar lyda under egna regler och egna lagar och de viktopererar i snitt 8000 medborgare varje år – utan att ansvariga reagerar. De har t.o.m. opererat 12-åringar i kliniska försök (!?) – där var femte redan efter två år drabbats av depression (inte konstigt då många inte kan äta utan att må illa – dvs de riskerar att kräkas upp varje måltid eller få diarré).

Vad händer med dessa barn efter tjugo – trettio – fyrtio år med kronisk näringsbrist?

Är detta livskvalitet? Är det OK att offentligt finansierad sjukvård medvetet åstadkommer en kronisk näringsbrist – för resten av livet? Är det OK att mångfalt fler blir alkoholister eller begår självmord? Vi tycker inte att det är OK.

ζ

KUNSKAPER OCH ERFARENHETER SAMLAT I ETT UNIKT UTBILDNINGSPROGRAM.

SoS-livboj-Sund o Slank

Istället för att bara ”gnälla” har vi – Team Kostdemokrati – utvecklat och även testat ett slagkraftigt alternativ till fetmaoperation – i form av ett kompetensutvecklingsprogram som vi döpt till S o S – Sund och Slank. Självklart utan svält och utan hunger – och även utan krav på extra motion – fast det är bra att motionera av hälsoskäl – varför  ”eleverna” också lär sig hur man bäst tränar på ett intelligent och rationellt sätt.

  • Varför fettsnål lågkalorikost i själva verket är en ”gödningskost” … klicka här

Sedan viktopererar vården
– som inte heller fungerar.

ζ
.

Patient dog efter ”lyckad” fetmaoperation

Sahlgrenska Universitetssjukhus anmäler sig själv till IVO efter att en patient dog efter fetmaoperation.

GBP-operationSahlgrenska Universitetssjukhus gör en lex-Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg efter att en patient dött efter en fetmaoperation..

Eftersom patienten dog så gör vi en lex-Maria-anmälan. Exakt varför vet vi inte ännu, patienten ska obduceras och då kommer vi att få fakta på vad som var dödsorsaken, säger chefsläkare Björn Andersson. Alla operativa ingrepp innebär en risk, men det är väldigt sällan patienter dör, säger han.

Patienten som var överviktigt genomgick en så kallad Gastric Bypass-operation på Sahlgrenska.

SJÄLVA OPERATIONEN förlöpte komplikationsfritt, enligt operationsberättelsen. Men dagen efter operationen fick patienten tilltagande andnöd och snabb puls. Några timmar senare stannade patientens hjärta. Patienten fördes till operation, men trots kraftfulla återupplivningsförsök med hjärt- och lungräddning gick det inte att rädda patientens liv.

Finns det särskilda risker i samband med fetmaoperation?

Är en person kraftigt överviktig finns det alltid en risk för hjärtinfarkt eller propp i lungan. Det brukar man medicinera för och det är ytterst sällan det händer.

Källa: GP 27 oktober 2015

ζ

Tidigare inlägg

Klicka på löpsedlarna för att läsa mer

…..


Om fetmaoperationen ”lyckas” så väntar följande biverkningar

(statistik från USA)

– och vilken kategori patienterna tillhör vet de först efter operation

GBP-Bitten-bild


Kliniska försök på barn (!)

20 procent depressionNyligen presenterade vården ett uppföljningsresultat två år efter att man fetmaopererat 88 svenska barn och ungdomar (12 – 18 år) i kliniska försök – och det visade sig att 20 % led av depression, varav 13 % drabbats av allvarlig depression. Ett resultat som stämmer väl med siffrorna från USA. Detta redan efter bara två år.

Vad händer med dessa barn efter tjugo, trettio. fyrtio och femtio år – med kronisk näringsbrist? Hur ser deras livskvalitet ut då?

  • En av fem unga mår dåligt efter fetmaoperationDAGENS MEDICIN (2015-07-30)

ζ

Det självklara valet

SoS-livboj-Sund o Slank

Ovanstående är självfallet inte acceptabelt varför vi (Team Kostdemokrati) redan för mer än fem åt sedan tog fram ett alternativ till viktoperation – som vi sedan vidareutvecklat till ett kompetensutvecklingskoncept som vi kallar S o S – Sund o Slank. Våra elever får de kunskaper och erfarenheter som de behöver för att på bästa sätt kunna ta kontroll över sin hälsa och på köpet blir eleverna diplomerade hälso- och kostrådgivare. Vi fokuserar på hälso och livskvalitet – där vikt bara är en pusselbit som man lär sig kontrollera på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi kallar det egenkontroll.

SoS-YouTube_LLVi erbjuder nu vårt alternativ till landsting, organisationer, företag och privatpersoner – för de som vill optimera sin hälsa och kontrollera sin vikt på ett naturligt och hållbart sätt – på sina villkor (stort utrymme för individuell anpassning). Ett självklart val jämfört med viktoperation – och en lönsam investering för organisationer och företag.

Även normalviktiga skulle ha stor glädje av detta kompetensutvecklingsprogram – med fokus på kunskaper och erfarenheter om hur man på bästa sätt optimerar sin hälsa och prestationsförmåga.


Introduktionserbjudande


Intresseanmälan

IntresseanmälanVi vänder oss till intresserade ”elever” som vill komma tillrätta med sin övervikt (med högst 150 kg vikt) och som inte har något allvarlig sjukdom som hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. Man ska vara beredd att satsa helhjärtat på att förbättra sin livskvalitet – något som också brukar spilla över på övriga familjemedlemmar eller nära vänner. Vi kan ge de bästa förutsättningar – men jobbet att förändra sin livskvalitet måste varje elev själv ta ansvar för.

Det är en fördel om du bor i närheten av Göteborg med omnejd eftersom en del av utbildningen sker där och du måste har tillgång till internet. Vi startar med ett personligt möte där du kan ställa frågor och få mer information. Vi startar så snart vi har en grupp på 4 – 8 elever.

Kontakt / frågor

Prata med din arbetsgivare om du behöver hjälp – en lönsam investering för arbetsgivare.

Vi testade på två ”provelever” som provar allt innan (även LCHF) för att gå ner i vikt – men vikten gick ändå upp. De hade vardera en övervikt på cirka 35 kg och diverse ohälsoproblem började göra sig påminda – bland annat var en av proveleverna nära att utveckla diabetes typ 2. Det har gått utmärkt för bägge eleverna som nu är nära sin idealvikt, blodtryck har normaliserats och risken för utveckla diabetes har minimerats.

SoS-YouTube_LLProgrammet startade med en kickstart under våren (se bild nedan) – därefter en viktplatå under sommaren (som eleverna själva valde) – och nu rasar de sista kilona mot målvikten. Fokus ligger på att optimera hälsa och prestationsförmåga på naturligt sätt – medan automatisk viktkontroll följer med på köpet.

Mer information om resultat presenterades under föreläsningen ovan
(se ovan eller klicka här).

diagram-resultat


APPENDIX

Jag ångrar min viktoperation

”Jag ångrar min viktoperation”

Som motvikt till alla de ”solskenshistorier” som fetmaoperationsindustrin presenterar så skulle vi vilja publicera berättelser från de som ångrar sina viktoperationer – insikter och erfarenheter som kanske får fler att själva tänka till före en viktoperation.

Vi vill ge de mindre lyckligt lockade en röst och en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter – värdefull information för de som överväger en Gastric Bypassoperation.

Förslag på innehåll i en sådan berättelse:

  • Hur jag förlorade kontrollen över min vikt.
  • Hjälpen (eller bristen på hjälp) jag fick från vården.
  • Blev jag informerad om och erbjuden lågkolhydratkost som behandlingsmetod? – vilket alla diabetiker och överviktiga har rätt till sedan 16 januari 2008 enligt Patientsäkerhetslagen.
  • Blev jag fullt ut informerad om risker och biverkningar som följer efter en viktoperation?
  • Min första tid efter operationen och det stöd (eller brist på stöd) som jag fick.
  • Hur det gick sedan.
  • Något du speciellt vill säga till de som funderar på viktoperation?

Vi kommer att läsa alla berättelser och publicera ett urval. Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra smärre justeringar eller rättelser. Vi ser gärna att du undertecknar med namn och adressuppgifter – men berättelsen kan publiceras under vald signatur (anonymt) om du önskar det.

.
Team Kostdemokrati

ζ

S o S – alternativet som slår knockout på viktoperationer

Knockout