”Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer”

,

varje-timma-drabbas-en-kvinna

ζ
.

breast-cancer-1-av-8-Australien

Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och
var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid.

ζ

DN DEBATT

”Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer”

Trenden kan vändas. Antalet kvinnor som varje år drabbas av bröstcancer ökar. Ändå görs inget för att bromsa utvecklingen och vända den till en minskning. Stora resurser läggs på att bota sjukdomen, men samhället måste också satsa på att minska antalet som insjuknar, skriver läkare och representanter för patienter.

År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. I dag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.

Antalet bröstcancerfall har under de senaste åren ökat kraftigt trots att man kanske skulle kunna tro motsatsen med tanke på den globala uppmärksamhet som kampen mot sjukdomen genererat det senaste decenniet. Även om man tar hänsyn till att svenska kvinnor lever längre har insjuknandet i bröstcancer ökat med 25 procent de senaste tio åren. Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid. Hade bröstcancer varit en smittsam sjukdom hade vi med rätta talat om en epidemi.

Den största anledningen till att antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar är förändrade levnadsvanor. Kvinnor födda på 40-talet och senare föder barn vid högre ålder och använder i större utsträckning både p-piller och hormon­ersättningsmedel under klimakteriet.

BC-inget-förebyggandeUnder många år har stora resurser satsas på att minska dödligheten i bröstcancer. Forskare försöker förstå vilka förändringar i tumören som utlöser en spridning av sjukdomen i kroppen och vilka förändringar som går att påverka med nya mediciner. Läkemedelsindustrin spenderar stora resurser i jakten på medel som botar eller åtminstone lindrar sjukdomens symtom. Sammantaget riktas väldiga resurser mot projekt med målet att hitta ett botemedel för en sjukdom som redan finns i kroppen, men märkligt nog spenderas det nästan inga pengar på att försöka förebygga bröstcancer. Att få ­diagnosen bröstcancer är i sig ett livstrauma och att behandlas för bröstcancer innebär risk för biverkningar av behandlingen, så ­oavsett om dödligheten i bröstcancer är relativt låg finns det all anledning att förebygga sjukdomen.

Men något görs väl åt det kraftigt ökade insjuknandet i bröstcancer? Det finns väl en strategi för att minska antalet kvinnor som årligen blir sjuka? Tyvärr är det enkla svaret på dessa frågor är det i nuläget inte ägnas några resurser åt att minska insjuknandet i bröstcancer. Det finns inga förebyggande åtgärder planerade, och oss veterligen finns inga planer på hur man skall förhindra ökningen. Men i Sverige finns ett välfungerande mammografiscreeningprogram tänker säkert många. Det är korrekt, i Sverige finns ett effektivt program men mammografi­screening minskar inte på något vis antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer. Mammografiscreening kan enbart upptäcka tumörer tidigt i förloppet, så tidigt att cancern fortfarande kan vara botbar.
. BC-Hjärtinfarktζ

Bröstcancer är numera att betrakta som en folksjukdom.

Går det då att förebygga vanliga folksjukdomar? Som grafiken visar har det gått alldeles utmärkt att förebygga hjärtinfarkt. I figuren anges det årliga antalet kvinnor, under 80 år, som drabbas av bröstcancer och hjärtinfarkt, per 100 000 kvinnor. Antalet kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt har gått ner kraftigt de senaste åren vilket beror på att kvinnor i dag röker i mindre utsträckning, är fysiskt aktiva och kontrollerar och behandlar förhöjda blodfetter och blodtryck. Kurvan för bröstcancer går åt andra hållet, det har skett en konstant ökning under många år.

En anledning till skillnaden i kurvorna är att det är mycket lättare att identifiera personer som har en ökad risk för hjärtinfarkt, till exempel fysiskt inaktiva rökare som slarvar med sin blodtrycksmedicin, än att identifiera kvinnor med ökad risk för bröstcancer. Riskfaktorerna för bröstcancer har varit svårare att urskilja och värdera. Det är en blandning av genetiska faktorer, livsstilsfaktorer och något som kallas mammografisk täthet (”täta bröst”). Ju mer ”vitt” i ett mammogram, desto flera celler är det som kan omvandlas till cancer och desto högre risk för framtida bröstcancer.

I dag kan vi, genom att lägga ihop information om genetiska förändringar, livsstil och mammografisk täthet, med stor säkerhet identifiera kvinnors risk för bröstcancer. Flera svenska och internationella projekt pågår, och det kommer snart vara så att de kvinnor som vill kommer att kunna få reda på sin individuella risk. Exempelvis kommer kvinnor att kunna få reda på om de ingår i en ”lågriskgrupp” där kanske en kvinna av 50 insjuknar i bröstcancer eller om de ingår i en högriskgrupp som kan definieras som att en kvinna av tre insjuknar.

Det går att påverka risken att insjukna i bröstcancer, men det är betydligt svårare än att minska risken för hjärtinfarkt. Att föda sitt första barn tidigt i livet och skaffa många barn skyddar visserligen mot bröstcancer, men kan vara ett svårt ställningstagande när man har livet framför sig. Våra gener kan vi inte påverka och täta bröst är betydligt svårare att ändra på än till exempel rökvanor.

För kvinnor med hög risk att insjukna i bröstcancer bör man rekommendera livsstilsförändringar. Risken för bröstcancer minskar om man är fysiskt aktiv, ej är överviktig och inte dricker för mycket alkohol, men inflytandet på risken är ganska liten. För de kvinnor som har en riktigt hög risk kommer dessa åtgärder alltså inte att vara tillräckliga. Ett alternativ är att medicinskt påverka risken för bröstcancer, precis som sker när man i förbyggande syfte behandlar ett högt blodtryck eller höga blodfetter. Kvinnor som opererats för bröstcancer får i många fall antihormonell behandling för att minska risken för återfall. När antihormonell behandling ges till fullt friska kvinnor med ökad risk har den i flera studier visat sig minska risken för att drabbas av bröstcancer. Effekterna har varit dramatiska och insjuknandet har minskat med 40 till 60 procent.

Problemet är att dessa potenta preparat i vanliga doser har biverkningar. De vanligaste är ledstelhet och de allvarligaste hjärt-kärlsjukdomar och till och med gynekologisk cancer. De senare biverkningarna är visserligen ovanliga, men självfallet är det viktigt att endast kvinnor med en tydlig ökad risk för bröstcancer bör komma i fråga för behandling.

I dag saknar Sverige en strategi för att minska det ökande antalet bröstcancerfall trots att det finns möjligheter att påverka insjuknandet. Vi anser att det finns mycket som skulle kunna göras för att vända denna negativa trend: Starta ett pilotprojekt vars mål är att identifiera den optimala medicineringen, som ger den största riskreduktionen och den minsta biverkningsfrekvensen. Planera ett nationellt program, parallellt med mammografiscreeningprogrammet, vars mål är att förebygga insjuknandet i bröstcancer.

 • Per Hall, professor, Karolinska Institutet
 • Signe Borgquist, specialistläkare, docent, Skånes Onkologiska Klinik, Lund
 • Karin Leifland, chef mammografi, Unilabs Sverige
 • Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO

Källa … DN Debatt

ζ

Kommentar

Citat: ”Trenden kan vändas. Antalet kvinnor som varje år drabbas av bröstcancer ökar. Ändå görs inget för att bromsa utvecklingen och vända den till en minskning. Stora resurser läggs på att bota sjukdomen, men samhället måste också satsa på att minska antalet som insjuknar, skriver läkare och representanter för patienter.”

ζ

Äntligen…

Äntligen börjar även anställda inom sjukvården reagera på detta vansinne, att inte förebygga sjukdom. Istället för att förebygga så utfärdar vårt statliga Livsmedelsverk kostråd och sätter gränsvärden, som hela tiden fyller på med nya patienter.  De har på bara tjugo år med sina extrema kostråd lyckats öka antalet diabetiker med en kvarts miljon och fördubblat fetma.

Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens högkolhydratkostråd underhåller och göder göder även cancer. Livsmedelsverket har också satt rekommenderat intag av D-vitamin och C-vitamin till en tiondel av vad det borde vara, vilket ytterligare ökar risken för cancer och hjärtproblem.

Om detta inte är statsunderstödd terrorism, vad är det då?

rött-kort-flickaDetta är valfråga nummer 2 – att befria Livsmedelsverket från uppdraget att utfärda kostråd. De partier som inte klarar denna enkla och självklara åtgärd är inte heller kapabla att leda landet i andra frågor.

De får rött kort av sina väljare.

I tillägg skriver vården ut statiner som gör stor skada, som tenderar att fördubbla eller trefaldiga risken att få bröstcancer. Ett läkemedel som inte gör någon nytta för kvinnor och knappt heller för män. Men det gör stor skada.

Idag äter 850 000 svenskar statiner (kolesterolsänkande läkemedel) för en miljard kronor i Sverige, bara för att läkarna säger så. Nyttan är försumbar (och för kvinnor ingen alls), men biverkningarna är allvarliga och det ger upphov till ytterligare läkemedelsbehov för några miljarder kronor till. En lysande affärsidé – för läkemedelsindustrin. Inte konstigt att vården och folkhälsan kraschar. Läs mer…

En ny gren av statsunderstödd terrorism eller är det bara fråga om ren rå business? Utan hänsyn till hur det drabbar patienter och samhället i stort!

 • En undersökning visade att cancerfrekvensen ökade tredubbelt i en grupp kvinnor som ätit statin i 10 år. Statinriktlinjerna har bara tittat på kortare studier, och cancer är en långsiktig effekt.. Läs mer … Doktor Annika Dahlqvist
  .
 • Studie: Statiner dubblar risken för bröstcancer. Läs mer…
  .

Vården är en politisk fråga

Våra ansvariga förtroendevalda politiker duckar och gör inte sitt jobb, av rädsla, av okunnighet, de värnar sin egen position, de vill inte göra sig obekväm bland kollegor eller så bryr de sig bara inte. Dessa politiker röstar vi bort.

Utvecklingen av prostatacancer är av samma dimension (t.o.m. ett snäpp värre), så detta gäller även män.

Lego-ta-befälet-1Därför är valfråga nr 3 riktad till våra landstingspolitiker:

Ta befälet nu eller lämna över rodret till de som kan.

Dags för folket att ta befälet och ställa krav på våra sjukvårdspolitiker, som betalar notan med våra skattepengar.

Dags för mammor och pappor att också försvara sina barn mot sjukdomsframkallande kost i skolan.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer... 

 APPENDIX

 • Timma-varjeVarje timma dör en patient på grund av sviterna av diabetes …. NEWSMILL
 • Varje timma för en överviktig patient sin mage och tarmar sönderskuren … OSKURET ÄR BÄST!
 • Varje timma får en kvinna bröstcancer och mer än en man prostatacancer.
 • Varje timma får sju svenskar stroke eller hjärtinfarkt
 • Osv…

De flesta helt i onödan – för att våra ansvariga förtroendevalda politiker låter det hända, för att de låter sig styras av ekonomiska särintressen.

Frågan är nu om vi ska tillåta detta övergrepp på våra barn, våra äldre, våra medmänniskor?

Eller ska vi bry oss och stoppa detta vansinne?

ζ

Kommentera