Nödrop från vårdpersonal

nödrop

ζ

drunknar

förbund-4

.

Nödrop från vårdpersonal

GÖTEBORG: Situationen inom äldreomsorgen i Majorna-Linné är ohållbar, varnar fyra fackliga företrädare i ett gemensamt brev.

– Vårt uppdrag är omöjligt. Med nuvarande ekonomiska ramar går det inte att utföra ett professionellt arbete, säger Marie-Louise Reinhold vid Vision.

Tillsammans med företrädare för Kommunal, Vårdförbundet och Saco har hon därför skickat ett nödrop till stadsdelens politiker. Det är första gången de fyra facken går ihop så här.

– Arbetsbelastningen är för hög och alla yrkesgrupper känner av den ökade stressen. Bemanningen har inte anpassats till att de äldre som bor kvar hemma har allt större vårdbehov, säger Marie-Louise Reinhold.

Hon framhåller särskilt de tuffa kraven på enhetscheferna. Förutom att vara arbetsledare för omvårdnadspersonalen, har de ansvar för patientsäkerheten och ska se till att hundratals gamla får rätt vård och omsorg.

Biståndshandläggarna har också fått en besvärligare arbetssituation med anhöriga som ibland är både otrevliga och hotfulla om besluten inte går den väg de vill. Samtidigt har sjuksköterskornas arbetsbelastning ökat. Nattetid kan de ha ansvar för över hundra personer, varav en del är mycket sjuka eller döende.

– Vi har gjort tre anmälningar till Arbetsmiljöverket, men hittills har vi inte märkt någon förbättring. Tvärtom, säger Kicki Rigemar vid Kommunal.

Hon förklarar att många medlemmar känner sig frustrerade eftersom de inte kan ge de gamla den vård som de har rätt till.

– Känslan att man hela tiden är otillräcklig och egentligen borde springa fortare är oerhört slitsam. Alla kan göra det under ett kort tag, men så småningom orkar man inte, säger Kicki Rigemar.

Sektorschef för äldreomsorgen i Majorna-Linné är Morgan Davidsson. Han bekräftar att uppdraget har förändrats det senaste året.

– Vårdtyngden har ökat, både inom hemtjänsten och på våra särskilda boenden.

Enligt Morgan Davidsson finns mer pengar till äldreomsorg i det förslag till budget för 2014 som inom kort ska behandlas av SDN Majorna-Linné.

– Det finns en medvetenhet i hela kommunen att det behövs en omfördelning av resurserna, säger han.

Skrivelsen från fackförbunden har också fått biträdande kommunalrådet Ann Catrine Fogelgren (FP) att i en interpellation kräva besked från SDN Majorna-Linnés ordförande om situationen inom äldreomsorgen.

Källa: GP 2013-09-17

ζ

Kommentar

Brist på management i kombination med hög belastning gör att många av vårdens och omsorgens medarbetare hamnat i en omöjlig arbetssituation, som hela tiden förvärras. Det har nu fått deras fackförbund att reagera kraftfullt, tillsammans, genom att sända ut ett nödrop.

Detta är inget som lokala sjukhuschefer kan lösa eller som kan lösas med enbart mer pengar. Det är frågan om övergripande strukturproblem som involverar läkemedelsindustrin, forskning och myndigheter. Endast politiska krafter på hög nivå kan lösa detta problem.

Sjukdom måste förebyggas (och inte tvärtom) och vården måste använda kostnadseffektiva metoder (vilket inte sker idag när det gäller kroniska sjukdomar). Potentialen är enorm och tekniskt sett är den enkel att realisera. Kunskaper och erfarenheter om hur detta ska gå till finns redan, det som fattas är politisk insikt och handlingskraft.

Det är fullt möjligt att halvera sjukvårdskostnaderna OCH förbättra folkhälsan.  Om man vill.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

Kommentera