”Sjukhus stänger dörren för barn med fetma”

vårdens-metoder

ζ

door_closed_boy

.
DN DEBATT 13 september 2013

”Sjukhus stänger dörren för barn med fetma”

Diskriminering. Bara en bråkdel av alla barn med fetma får hjälp i vården – och flera sjukhus stänger dörren helt. Det tyder på allvarlig brist på empati med en utsatt ­patientgrupp som dessutom behöver få insatser i tidig ålder. Det är dags för en ordentlig satsning mot barnfetma i hela Sverige, skriver läkare och forskare.

fat-childSverige har en väl utbyggd högklassig barnsjukvård. Både barnsjuksköterskor och barnläkare finns tillgängliga i en hög utsträckning för sjuka barn överallt i landet. Det är en självklarhet att sjuka barn och framför allt de med allvarliga kroniska sjukdomar har tillgång till vård, stöd och behandling oavsett var i Sverige man bor. Men det finns ett undantag. Barn med fetma tas inte emot på flera sjukhus i Sverige.

Fetma är en allvarlig sjukdom som leder till ökad sjuklighet, sänkt livskvalitet och risk för för tidig död. Det har ifrågasatts om riskerna med övervikt och fetma har överdrivits för äldre individer. För barn och unga vuxna är dock tveklöst fetma ett allvarligt tillstånd. Det är således farligare att utveckla fetma när man är ung, sannolikt på grund av att de sjukdomar som leder till för tidig död vid fetma – cancer och hjärt-kärlsjukdomar – utvecklas under lång tid. Risken att man ska bli sjuk ökar därför ju längre tid man går med sin fetma. Och man behöver inte ha en uttalad fetma för att bli sjuk. Barn med måttlig övervikt har redan före puberteten påverkan på riskmarkörer för framtida sjuklighet.

Vi har också i en nyligen publicerad artikel visat att vart sjätte barn med fetma i Sverige har förhöjda sockervärden i blodet, något som är kopplat till ökad risk för framtida typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Denna typ av förhöjda sockervärden är betydligt vanligare bland svenska barn med fetma än i andra länder, vi har exempelvis tre gånger högre förekomst av förhöjt blodsocker bland barn med fetma i Sverige jämfört med Tyskland.

I det nationella kvalitetsregistret för behandling av barnfetma, BORIS, har vi följt utvecklingen under flera år.

Hela 29 procent (10 av 35) av svenska barnkliniker tar inte emot remisser för behandling av fetma. Till och med ett av Sveriges universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, stänger dörren helt för barn med fetma. I vissa landsting tar barnmottagningar emot barn med fetma men i tre landsting, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten, saknas i stort sett helt behandling av barnfetma. Men även i övriga delar av landet är situationen långt ifrån optimal.

Endast en bråkdel av alla barn med fetma erbjuds stöd av sjukvården. Barn med fetma kommer också generellt till behandling för sent. Behandlingen är betydligt mer framgångsrik om den inleds vid 6–9 års ålder jämfört med senare. Men genomsnittsåldern när barn kommer till behandling är fortfarande över 10 år i Sverige, vilket innebär att de som trots allt kommer till sjukvården alltför ofta gör det först då de redan hunnit utveckla en allvarlig, svårbehandlad fetma.

Många faktorer samverkar till att barn med fetma diskrimineras i den svenska sjukvården.

Läkare tycker ofta att fetma är en besvärlig sjukdom, där man har bristfällig kompetens. I en situation när man upplever att sjukvården har bristande resurser är det frestande att kräva mer pengar för att ta hand om ett nytt problem. Vi anser dock att det är ett djupt oansvarigt förhållningssätt att utestänga en patientgrupp från vården i stället för att fördela de resurser som står till buds på bästa sätt för alla patienter. Politiker och tjänstemän som styr sjukvården tar inte heller sitt ansvar. Vårdprogram upprättas i parti och minut men då de inte resurssätts är de inte värda så mycket.

En bidragande orsak till att så många aktörer blundar är att barnfetma är en klassfråga. Det är främst barn till familjer med låg utbildning och låg inkomst, inte sällan med utländsk bakgrund, som utvecklar fetma.

I den svenska sjukvården är det den som skriker högst som får mest och de stora patientföreningarna har makt i Sjukvårds-Sverige. Men när en sjukdom som fetma drabbar barn i resurssvaga familjer som inte har någon patientförening i ryggen, så saknas den opinionsbildning som sätter press på vårdens beslutsfattare.

SEK-sedlar-i-luften

Samtidigt kostar fetma redan i dag 25–35 miljarder kronor per år i Sverige, så det finns även ekonomiska skäl att sätta in behandling när den är som mest effektiv, det vill säga tidigt i barndomen.

På flera håll i landet görs bra satsningar från landstingens sida med ökade riktade satsningar på barnfetma. Södertälje barnklinik har sedan tio år tillbaka visat att man inom en befintlig ekonomisk ram kan bygga upp en stor välfunge­rande verksamhet. Det finns också eldsjälar på många håll som verkligen kämpar för att barn med fetma ska få hjälp, men det är orimligt att vården av just barnfetma ska stå och falla med enskilda vårdgivares engagemang. Samtidigt visar de goda exempel som trots allt finns att det faktiskt går att göra något åt problemet. Att det då inte sker i hela landet är därför ett uttryck för en allvarlig brist på empati med en utsatt patientgrupp och en bristfällig styrning av vården.

Det finns således all anledning att satsa på behandling av barnfetma i hela Sverige. Nu.

Medlemmar av BORIS styrgrupp:

 • Claude Marcus, Stockholm, leg läk, professor, registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för barnfetmabehandling, BORIS
 • Jovanna Dahlgren, Göteborg, leg läk, docent
 • Pernilla Danielsson, Stockholm, barnsjuksköterska, med dr
 • Anders Ekbom, Stockholm, leg läk, professor
 • Carl-Eric Flodmark, Malmö, leg läk, docent
 • Eva Gronowitz, Göteborg, barnsjuksköterska, med dr
 • Sven Klaesson, Södertälje, leg läk, med dr, verksamhetschef
 • Jan Kowalski, Jönköping, biostatistiker
 • John Ryberg, Örebro, leg läk
 • Viktoria Svensson, Stockholm, dietist

ζ

Kommentar

Våra myndigheter och vården är fantastiska.

 • Först rekommenderar Livsmedelsverket en högkolhydratkost som gör barnen sjuka och feta. De förser vården med en aldrig sinande ström av patienter. De underminerar också skolundervisningen med sina kostråd. Läs mer …  Dagens kostråd orsakar diabetes, och … leder till arbetslöshet.
  .
 • Därefter rekommenderar vården en svältmetod – ”spring mer och ät mindre” – vilket är en grov art av barnmisshandel som utförs av dem som barnet litar som mest på. En metod som gör att att barnen både ökar ännu mer i vikt och skuldbeläggs. Läs här hur svält fungerar här…
  .
 • Avslutningsvis utför vården en Gastric Bypassoperation som inte heller fungerar, som orsakar ett ofantligt stort mänskligt lidande och som ÖKAR vårdkostnaderna efter viktoperationen. Läs mer … Stor studie: ”Gastric Bypass ÖKAR vårdkostnaderna”

Socialstyrelsen_ramLågkolhydratkost som Socialstyrelsen efter två års utredning fann vara enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för behandling av diabetes och övervikt används däremot inte. Den går inte att tjäna pengar på.

Vården använder istället metoder som saknar vetenskapligt stöd och de producerar negativa resultat, men ingen ingriper trots att de även bryter lag. De är en egen stat i staten som omsätter mer än 10 procent av vår BNP och de gör som de vill, eftersom kontroll och styrning saknas – NOLL KOLL

Nu vill vården ha mer pengar och mer resurser för det vi vet inte fungerar (enligt artikeln ovan). Vården är fantastisk.

ζ

Gastric Bypass av barn – i forskningssyfte

Tre av artikelförfattarna är involverade i en forskningsstudie som leds av Claude Marcus (övriga är Carl-Erik Flodmark och Eva Gronowitz), som går ut på att skära sönder magsäcken och tarmarna på 90 överviktiga barn och ungdomar, för att forska på.

Läs mer:

 • Svårt för barn att få hjälp mot övervikt. Läs mer…
  • Studier av behandling av svår fetma hos tonåringar – vilken plats har kirurgisk behandling med laparoskopisk gastric bypass? Diarienummer: GLS-107741
 • Claude Marcus leder idag en svensk studie där 90 barn och ungdomar i åldrarna 13 till 18 år har opererats med en metod som kallas gastric bypass… ICA-Kuriren
 • Någon kirurg kom på den unika snilleblixten, att skära bort 80 – 90 % av magsäcken och … ICA-Kuriren
 • Sommarkurs för överviktiga barn en världsnyhet! Läs mer…

Hur kan etikprövningsnämnden godkänna att överviktiga och värnlösa barn och ungdomar behandlas om om de vore försöksråttor. De skär sönder magen och tarmarna för att se vad som händer på sikt, ett ingrepp som inte kan göras ogjort.

Svaret är att vårdens och dess auktoriteter gör som de vill. Våra förtroendevalda politiker verkar ha abdikerat från sitt ansvar och agerar mer som sponsorer av en verksamhet som lever sitt eget liv. De behöver inte följa sunt förnuft, vetenskap eller beprövad erfarenhet. De behöver inte följa lag och de behöver inte prestera något resultat. De kan t.o.m. nyttja barn som om de vore labbråttor.

På samma gång gick Claude Marcus ut och öppet kritiserade Nolaskogs kurs för övervikta barn, som går ut på att äta sig ner i vikt på god mat, utan hunger. Detta menade Claude Marcus var barnmisshandel. Har världen blivit tokig?

Hur länge till ska denna fars tillåtas fortgå? Det bestämmer folket!

ζ

Mulliga barn

MulligaBarnLand och rike runt far ”Mulliga Barn” och lär föräldrarna att lura sina barn att ”äta mindre och springa mer” – dvs. svält. En utstuderad och grym form av barnmisshandel, som självklart inte fungerar, som får barnen och föräldrarna att ta på sig skulden för sina misslyckanden. De stackars barnen och ungdomarna är slagna på förhand. Läs mer om ”Mulliga Barns” framfart  här…

Fler inlägg om barnfetma:

 • GBP – Färre opererar sig mot fetma. Läs mer…
 • Kejsarinnan är ju naken! Läs mer…
 • Fetma ger vården en tuff utmaning. Läs mer…
 • Sydsvenskan om fetma och viktoperationer. Läs mer…

De landsting som stänger dörren gör helt rätt, då de inte har något att erbjuda.

De övriga lägger bara ytterligare stenar på bördan.

ζ

Vad göra?

Endast en kunnig och stark folkopinion kan få stopp på detta vansinne. Denna grymma barnmisshandel, som föräldrar förmås att utföra i god tro. Folket måste läsa på, organisera sig och ta fighten för sina barn, mot de särintressen som idag styr och ställer.

Med rätt metod och support behöver inget barn vara överviktigt eller svälta. Det finns ett överflöd av kunskaper och erfarenheter om hur överviktiga barn kan normalisera sin vikt, utan biverkningar. Men vården vill inte lyssna på det örat och politikerna lyssnar på vårdens auktoriteter. Våra barn får betala ett högt pris för denna tafatthet från ansvarigas sida..

Politiker måste vakna upp och själva sätta sig in i vad som händer, och därefter ta befälet. Det blir helt fel om de enbart förlitar sig på vårdens auktoriteter.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

ζ

Uffe-Ravnskov-funderar

 ”Sanningen måste förvärvas av varje enskild människa.
Vill du veta något måste du själv se på alla premisserna,
själv lyssna på alla argumenten och sedan själv avgöra
vad som verkar mest logiskt. Det går lätt snett om du
ber auktoriteterna göra arbetet åt dig.”

 Uffe Ravnskov, med. dr., docent

2 svar på ””Sjukhus stänger dörren för barn med fetma””

 1. Skicklig egen marknadsföring – synd att det handlar om statshemligheter.

  Jag läste också hur ledande experter på barnfetma med professor Claude Marcus i spetsen marknadsförde sig själva i gårdagens Dagens Nyheter.

  Jag känner stark sympati för de överviktiga barnen och deras föräldrar. Men situationen kan bara bli värre om barnen läggs i dessa mörkermäns/kvinnors händer.

  Den slutsatsen kan jag dra av de råd som jag lyssnat på och läst och som notorisk utdelas av dietister och läkare som har till uppgift att ”hjälpa” överviktiga barn.

  Jag har lyssnat på ett stort antal föreläsningar. Jag har studerat de kostprogram som använts för överviktiga barn i hela Västra Götaland och sett underlaget till det (dvs hur fett, kolhydrater, protein och fett skall fördelas i en måltid). Jag ser inga utsikter till att detta skall hjälpa barnen att gå ner i vikt.

  Kort sagt enligt dessa företrädare handlar det om att ”äta mindre och springa mer”. Basera kosten på kolhydrater, utesluta animaliskt fett och äta 5-6 måltider per dag (har någon tänkt på när de skall hinna springa, i synnerhet som rekommendationen är att måltiden bör ta minst 20 min).

  Man låtsas att nutrition handlar om en exakt vetenskap som matematik eller fysik och visar kurvor på hur många kilon man gå ner i vikt under en viss tid om man t.ex. utesluter en smörgås om dagen eller springer en viss sträcka. Så excellerar man i flumord som är fullständigt meningslösa om man inte definierar dem.

  Näringsriktig mat? Bra fetter? Blandad kost?

  En sak som genomsyrar all offentlig kostrådgivning är att vi bibringas uppfattningen att allt vi äter blir till energi. Precis som om kosten inte hade till uppgift att förse kroppen med byggstenar för uppbyggnad och reparation för tillväxt för tillverkning av hormoner, enzymer, för nervsystemet etc. För detta duger inte tallriksmodellen.

  Ett återkommande tema är projekt. Tidigare projekt, pågående projekt och kommande projekt med fantasifulla namn. MEN ALDRIG NÅGONSIN HAR NÅGON REDOVISAT UTFALLET AV NÅGOT PROJEKT.

  Jag har frågat men inte fått något svar. Jag har skrivit till Professor Marcus och frågat efter hans success-rate. Jag fick svar men inte på den frågan.

  Åter till artikel i DN. Personerna som undertecknat artikeln sysslar ju med skattefinansierad verksamhet. Man gör reklam för sin verksamhet. Men borde inte vi som skattebetalare och föräldrar få veta vad det som man kallar ”vård” består av eller få del av resultatet av verksamheten och inte bara få höra hur högklassig barnsjukvården är i Sverige (förresten, vem är det som givit epitetet högklassig till barnsjukvården?).

  Artikeln innehåller bara flum och självberöm.

  I artikeln ger man exempel på där verksamheten fungerar och överviktiga barn får hjälp. Men konkret: Vad gör man? Hur gör man? Vad har man för resultat?

  – – –

  PS.

  Se kostförslag som används i hela Västra Götaland för överviktiga barn.

  Ladda hem … Kostförslag 6 – 10 år (Väsrta Götalandsregionen)

  Det är socker till frukost, lunch och middag och mellanmål, och strippat på animaliskt fett. Det ser man om man gör sig besvär att studera det noga.

  Barnen skall vara tacksamma för att sjukvården stänger dörren. I värre händer är det svårt att hamna.

  En annan intressant iakttagelse kan man göra om man studerar utbudet i barnklinikernas kafeterior.

 2. Fetma och övervikt bland barn ökar kraftigt i vissa delar av Stockholms stad – och sjunker samtidigt i andra delar. Siffror som DN har tagit fram visar att barnfetma mer och mer blir en klassfråga. Dessutom är skillnaderna stora mellan Stockholm och Västerbotten.

  Läs mer … DN

  – – –

  Kommentar

  50.000 svenska barn som lider av fetma får ingen hjälp alls eller blir missleda med mantrat ”spring mer och ät mindre” som ofta ger motsatt effekt. Så kan vi inte ha det!

  Att resursstarkare områden har mindre andel feta kan bero på att acceptansen för övervikt är lägre, varför de blivit duktigare på att svälta med diverse lightprodukter (för att inte stötas ut från sin grupp). De får då lägre viktsiffror, men svält under längre tid är inte mer hälsosamt än övervikt.

  För de flesta gäller att det är först när man drar ner på kolhydrater som man kan kontrollera sin vikt utan hunger och svält. Men det får man själv komma underfund med.

Kommentera