Platsbrist på SU – då dog en 84-årig kvinna

platsbrist-inom

ζ

Dags för folket att ta befälet

Dags att fighten. Om folket lyckas koppla grepp på diabetes, då följer de flesta sjukdomar med på köpet, inklusive hjärt- och kärlsjukdomar.

måla-in-sig-i-ett-hörn

Ansvariga har målat in sig i ett hörn och endast en kraftig opinion kombinerat med konstruktivt arbete kan framtvinga den förändring som är absolut nödvändig om vi ska kunna rädda vården och folkhälsan. Nu har vi en unik chans att göra detta under organiserade former. Bli medlem du också!

Visste du t.ex. att sju av tio personer som drabbas av hjärtinfarkt har typ 2-diabetes eller prediabetes?

Visste du att det finns mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige?

Visste du att varje dag drabbas i snitt 164 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke, varje dag året runt. Tillsammans med rökning är diabetes utan konkurrens den största riskfaktorn för hjärtsjukdom.

gungbräda-obalans

OM vi lyckas bli runt 100.00 medlemmar i en diabetesorganisation som är öppen för alternativa metoder som vi vet fungerar, som Socialstyrelsen funnit uppfyller kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Då skulle folket och vetenskapen väga tyngre än ekonomiska särintressen som lever gott på ohälsa. Då skulle det våras för folkhälsan.

Idag råder en ruggig obalans då de lyckats med att infiltrera våra myndigheter och de styr utbildning, information och forskning (läs mer…).

ζ

Metro 2013-09-11

sahlgrenska

.
Platsbrist på SU – då dog en 84-årig kvinna

SU. Sahlgrenska hade platsbrist och kunde inte placera den 84-årige kvinnan på en vårdplats med hjärtövervakning. Några timmar senare var hon död.

En 84-årig kvinna dog sedan Sahlgrenska inte kunnat erbjuda någon ledig vårdplats med möjlighet till – hjärtövervakning. Inspektionen för vård och omsorg anser nu att händelsen är allvarlig. Sahlgrenska universitetssjukhuset har anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

I anmälan skriver man att den 84 år gamla kvinnan hade sökt akut hjälp på Sahlgrenska på grund av bröstsmärtor. Kvinnan lades in på en lungmedicinsk avdelning och då bröstsmärtoma tilltog undersökte jourhavande läkare om det fanns möjlighet att placera kvinnan på en vårdplats med möjlighet till hjärtövervakning. Men det fanns det inte.

Några timmar senare avled kvinnan till följd av en akut hjärtinfarkt.

I Sahlgrenskas lex Maria anmälan menar man att händelsen berodde på platsbrist och ett högt inflöde av patienter. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett händelsen och konstaterar nu bland annat att det är allvarligt att ett stort sjukhus som Sahlgrenska vid den aktuella tidpunkten inte kunnat erbjuda patienten en vårdplats med hjärtövervakning.

IVO menar också att den utredning som Sahlgrenska gjort är otillräcklig då man inte redovisat om man över huvud taget undersökt möjligheten att flytta kvinnan till ett annat sjukhus. Metro har sökt Sahlgrenskas chefsläkare Mats Tullberg utan resultat.

ζ

Ett axplock av incidenter som numera måste betraktas som ”normalt” inom en vård som inte längre klarar sitt jobb. Klicka på bilderna nedan för att förstora dem.

GT-lex-1bGT-lex-2b.
Ett par incidenter – bland tusentals:

  • Emilia dog efter att ha nekats vård – nu anmäls Sahlgrenska … Metro

  • Linda fick operera bort båda brösten i cancer – ”Läkarna tog mig inte på allvar. … GT

  • Hennes fot förlamades efter sprutan i rumpan. ”Man måste vara frisk för att orka vara sjuk i det här landet” … Expressen

ζ

SEK

Kommentar

Vad vi nu ser exempel på är en vård i sönderfall. Vården av idag styrs av läkemedelsindustrin och de är i första hand intresserade av att tjäna pengar och man börjar undra om de överhuvudtaget är intresserade av att stärka folkhälsan. Då skulle ju marknaden minska.

De spenderar glatt ett par miljarder skattekronor på svininfluensa- och HPV-vaccin. Experimentvacciner som visar sig värdelösa när det gäller att skydda, men som ger fruktansvärda biverkningar (men som omedelbart ger klirr i kassakistan). Självklart har de friskrivit sig från allt ansvar.

Men pengar till fler sängar med möjlighet att övervaka hjärtsjuka, vår vanligaste dödsorsak, saknas dock på ett av våra större sjukhus. Ett exempel på mismanagement som drabbar folket hårt, både hälsomässigt (med t.ex. narkolepsi och onödiga dödsfall) och ekonomiskt.

LegobefälDetta inlägg är främst riktat till ansvariga politiker som måste förstå och inse att sjukvården lider av ett mycket allvarligt strukturproblem. De måste ta befälet och se till att myndigheter och sjukvården verkar i medborgarnas och samhällets tjänst. De måste se till av vården sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och de måste se till att vården följer lagen. Så är inte fallet idag.

Enhetschefer, läkare och sköterskor på respektive enheter sitter själva fast i sina strukturer och kan inte lösa övergripande problem, de är själva offer och många inom vården går redan på knäna. Vi har att se fram emot en ökad utslagning och ökade sjukskrivningar bland vårdens medarbetare, när de inte orkar längre. Om inget görs.

Är mer pengar lösningen? Svaret är ett rungande NEJ.

Endast externa krafter kan lösa dessa strukturella problem som kräver en helhetslösning – som även involverar våra myndigheters agerande. Vi kan inte ha ett Livsmedelsverk som ökat diabetes tre gånger på bara 20 år och sedan en Socialstyrelse som mot bättre vetande häller bensin på brasan. Det är ju vansinne.

ζ

Livboj_kastad

.
Rädda vården

Dags att gå från ord till handling

För dig som vill RÄDDA VÅRDEN rekommenderas ett medlemskap i DiOS (Diabetesorganisationen i Sverige) som tar fighten mot diabetes på riktigt. Alla svenska hushåll borde vara medlemmar (inte bara den miljon svenskar som är diabetiker eller prediabetiker), då diabetes hotar hela samhället och gör att vården kraschar.

Genom att ta fighten mot diabetes så tar vi också fighten mot fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant.

E-medlem-150-krFör en tia i månaden (*) per hushåll skulle vi medborgare kunna rädda vården. De ansvariga sitter ju fast i sina kluster och är mer eller mindre handlingsförlamade.

Läs mer om hur Du blir medlem här…

MISSA INTE CHANSEN ATT BIDRA TILL ATT RÄDDA VÅRDEN FÖR EN TIA I MÅNADEN – DITT LIVS BÄSTA AFFÄR! – ENDAST EN MASSIV OPINION KAN FÅ MAKTHAVARE ATT AGERA.

(*) Just nu bjuder DiOS på tre månader under 2013 när man tecknar medlemskap för 2014, från 150 kronor per år.

ζ

En stat i staten – med egen ekonomi, lagar, moral och etik.

stat-i-statenSjukvården har utvecklats till en stat i staten som omsätter 350 miljarder kronor per år (hela 10 % av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP).

Kostnaderna för sjukvården som hittills fördubblats vart tionde år, är på väg att fördubblas redan efter åtta år. Den globala utbredningen av sjukdomar som Alzheimers sjukdom och cancer prognostiseras tredubblas, och diabetes fördubblas fram till år 2050.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sjukvårdens ekonomi att krascha om vi inte höjer kommunal/landstingsskatten med 13 kronor per hundralapp (!) – om inget görs. Läs mer….

Läs även … Sjukvården, den siste Sovjetstaten

Vi har fått en mäktig och inflytelserik ”gökunge i boet” som nu tar allt större resurser i anspråk. Sjukvården lider inte brist på pengar, utan brist på management och helhetstänkande. Endast ansvariga politiker kan initiera en arbetet mot en långsiktigt hållbar sjukvård, som levererar.

Som det fungerar idag kommer inte alla pengar i världen att räcka till och om dagens politiker inte tar befälet NU så kommer de att sitta löst nästa val. Inga väljare accepterar en ojämlik vård eller en äldreomsorg som inte fungerar.

ζ

Nu har medborgarna ett unikt tillfälle att ta befälet och rädda sjukvården.

needs-youMedborgare!

Teckna ett medlemskap och medverka i ett seriöst arbete som syftar till att rädda vården. Fyll i formuläret och betala in 150 kronor på bankgiro. Klart!

Om du är diabetiker så har du dubbel nytta då du får värdefull information och kan ställa frågor om diabetes på ett nyligen öppnat forum.

Ansök här…

Målet är 100.000 medlemmar (hushåll) av totalt sju miljoner hushåll (14 %), vilket är tillräckligt för att korrigera sjukvårdspolitiken och rädda vården. För en tia i månaden per hushåll.

Ansvariga tjänstemännen inom myndigheter och vården behöver hjälp att ta sig ur den hörna som de själva målat in sig i. Och ansvariga politiker behöver stöd av en massiv opinion för att förmå sig att ta tag i problemet med vården. Rent tekniskt är det relativt enkelt att rädda vården, hur detta ska gå till vet vi redan.

måla-in-sig-i-ett-hörnVården har målat in sig i ett hörn och
behöver hjälp av folket att ta sig därifrån

Alternativet är att passivt titta på medan vården ohämmat växer utan att leverera, och se hur dess ökade kostnader tränger undan andra behov som skola, vård, omsorg och pensioner. Något för Sveriges pensionärsföreningar att beakta.

Även ohälsoutvecklingen bör tas på på stort allvar, då ett sjukt folk inte klarar att försvara välfärden.

ζ

Senior Woman Stretching

Pensionsförsäkring

150 kronor om året, eller just nu en tia i månaden, är en enormt bra pensionsförsäkring. Det är värt betydligt mer om det innebär att det finns en fungerande vård och omsorg när man behöver hjälp. Också värdefullt om det finns pengar kvar till en hygglig pension.

DiOS-logga-kvDiOS (Diabetesorganisationen i Sverige) är demokratisk organisation som verkar i medlemmarnas och samhällets intressen.

En folkets organisation som behöver många, många, många fler medlemmar för att med kraft kunna utföra ett absolut nödvändigt arbete i medborgarnas tjänst – att rädda vården, folkhälsan och välfärden.

heart-stilDags att fighten. Om vi lyckas koppla grepp på diabetes, då följer de flesta sjukdomar med på köpet.

Visste du t.ex. att sju av tio personer som drabbas av hjärtinfarkt har typ 2-diabetes eller prediabetes? Tillsammans med rökning är diabetes utan konkurrens den största riskfaktorn för hjärtsjukdom. Läs mer … Journalisten  (läs ännu mer om hjärtsjukdom här…)

Svårare än så är det inte för medborgarna, om vi blir tillräckligt många, att starta upp ett absolut nödvändigt arbete, på folkets villkor.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

Kommentera