”Ge godkänd modersmjölksersättning – annars omhändertar vi barnet!”

Myndighet-kräver

ζ

infant_formula GMO från första stund

.
Hotas att berövas sitt barn om hon inte GMO-matar sitt barn (!)

Maine-USAEn ung mamma i Maine hotas av myndigheten ”Department of Health and Human Services”, att barnet kan komma att tvångsomhändertas.

Hennes brott?

Eftersom hon inte kunde amma barnet gjorde hon en egen ersättning baserad på getmjölk och saft från selleri.

ζ

Mamma-barn-GMO

.
Den unga mamman gjorde ett stort misstag.

läkare_auktoritetHon berättade om ersättningen för sin barnläkare. Han anmälde henne till ”Department of Health och Human Services” (DHHS), vilket resulterade i hembesök, en övernattning på sjukhuset, ett direktiv för att köpa ”godkänd” kommersiell modersmjölksersättning (varav de flesta innehåller GMO och soja) och hot om att omhänderta barnet och placera honom i fosterhem.

Lokala media ställde sig frågande inför aktionen och ville intervjua ansvariga på DHHS, men de vägrade och hänvisade istället till regeringens internetinformation, som påstår att getmjölk inte är lämplig för småbarn.

En läkare som intervjuades påtalade att:

”Jag har haft många barn i min praktik som till exempel fått getmjölk och de växer och utvecklas fint”

 ζ

Kommentar

.

overformynderiI kraft av sin auktoritet som myndighet ska en ung kvinna tvingas att mata sitt barn med GMO.
Detta utspelas på riktigt år 2013 i en av världens största demokratier. Tänk så fel det kan bli
när skrupelfria marknadskrafter får fritt spelrum, vilket även gäller både kost- och läkemedelsindustrin.

.
Överförmynderi av grövsta art

Ett fruktansvärt överförmynderi, där statliga resurser och maktmedel används mot vanliga människor för att gynna kommersiella intressen! Detta sker inför öppen ridå i en demokrati som gör anspråk på att utgöra en rättsstat.

ζ

Ett bra val

tumme-upp-sv-höger

Valet av getmjölk som bas för en modersmjölksersättning är inte dåligt. Människan har större anpassning till getmjölk än till komjölk och getmjölk har använts till  till spädbarn i traditionella kulturer i många tusen år. Valet av saft från selleri tycks heller inte dåligt, rena hälsobomben, om man får tro NaturalNews.

ζ

Ett uruselt val

tumme-ner-sv-vänsterValet av soja (förmodligen oftast genmanipulerad) som bas för modersmjölksersättning är en katastrof för barnets hälsa. Med sitt innehåll av lektiner skadar sojan barnets tarm och innehållet av fytinsyra hindrar upptaget av mineraler och vitaminer. Dessutom innehåller soja oerhört mycket av fytoöstrogener, som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen och har därför kraftig påverkan på barnets framtida könsmognad.

.
ζ
.

Kan detta hända i Sverige?

Liknande saker har redan hänt och i stor omfattning!

svenska_flaggan

I skolan tvingas elever (mot föräldrars uttryckliga vilja) att äta margarin och dricka lättmjölk. Föräldrar som skickat Bregott med barnen har nekats detta av kommunernas kostchefer, trots att dessa bara har Livsmedelsverkets REKOMMENDATIONER att luta sig mot.. De har inte hotat med omhändertagande av barnen, men visst har de satt sig själva i föräldrarnas ställe? De har överprövat föräldrarnas beslut..

Samma överförmynderi i matfrågan träffar vi också på inom sjukvården och på äldreboenden.

Ska vi tåla det?

Många inom offentlig förvaltning, speciellt inom vården och omsorgen, tvingades att ta sprutan mot svininfluensan, av lojalitetsskäl. Tillfälligt anställda har berättat att de t.o.m. riskerade avsked om de inte tog sprutan. En tämligen värdelös spruta när det gällde att skydda mot svininfluensan, men med fruktansvärda neurologiska biverkningar som t.ex. narkolepsi. Att det fanns stor risk för neurologiska skador var bekant INNAN vaccinationskampanjen, men ansvariga tjänstemän valde att inte informera om detta. Sannolikt blev även ansvariga politiker förda bakom ljuset.

Klicka på löpsedeln och läs mer hur grundlurade vi blir, även av våra myndigheter.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer..

a

ζ

Appendix

Branschorganisationen Kost & Näring är en sammanslutning för Sveriges kostchefer och är en del av chefsorganisationen Ledarna. Yrkesgruppen ansvarar för måltiderna i offentliga verksamheter som förskolor, skolor, äldre- och sjukvård. De är vanligen kommunalt, regionalt och statligt anställda.

Som sponsras av livsmedelsindustrin!

Nya sponsorer är Danone, Proviva och Aviko. Övriga sponsorer är livsmedelsjättarna Procordia, Unilever Foodsolutions, Lantmännen Cerealia, Dafgård och Arla Foodservice.

ζ

”Godkänd”

becelhjärtaBecel-reklam som påstår att margarinet är bra för hjärtat är ”godkänd” av Livsmedelsverket trots att all vetenskap och beprövad erfarenhet säger någonting helt annat. De påtvingar våra skolbarn lättmjölk och lättmargarin baserat på en 35 år gammal ”hitte-på-siffra” som inte heller är vetenskapligt grundad.

Vilket trams, som vi sedan förväntas lyda.

Livsmedelsverkets ”hitte-på” har trefaldigat diabetes och fördubblat fetman sedan de hittade på sin nyckelhålsmärkningen 1989. Vad kostar det i mänskligt lidande och i ekonomiska termer för landet Sverige? En mycket dyrbar myndighetsutövning, medan våra ansvariga politiker duckar.

Förstår de inte att de sitter löst i nästa val?

Hög tid att ta befälet!

ζ

Vad hade hänt i ett sunt samhälle?

Läkaren hade fått en varning för att han uttalar sig om kost frågor som han bevisligen saknar kunskaper om och som inte heller ingår i hans utbildning. Han hade också fått en reprimand för att han agerar mot och hotar de medborgare han är satt att hjälpa och för att han upptar samhälleliga resurser med falska anklagelser. Han gör helt enkelt ett uruselt jobb som läkare, mot de patienter ska kunna anförtro sig till honom.

wheel of evilLäkaren är närmast en karikatyr på en av de ”ekrar på onskans hjul” som får affärshjulet att snurra allt snabbare (en träffande beskrivning av GMO, som hotar miljö, djur och mänsklighet).

Dessa LOBbare, industrins hantlangare, måste belysas och bemötas utan pardon, då de utgör ett gigantiskt hot mot oss och våra barns framtid.

De åstadkommer ett större lidande och större ekonomisk skada än vad traditionella terrorister ens skull våga drömma om. De har kapacitet att sänka hela nationer, som börjar med våra barn.

Ansvariga och beslutande tjänstemän inom ”Department of Health and Human Services” hade avkrävts en skriftlig förklaring om hur och varför man i sin myndighetsutövning kommit fram till att mamman skulle berövas sitt barn om hon inte matade sitt barn med högrisklivsmedel (skräpmat).

Inkompetenta tjänstemän omplaceras därefter eller sätts på skolbänken, så att liknande fatala felgrepp undviks i fortsättningen,

Det är också på sin plats med en offentlig ursäkt till den unga mamman, som har modet att stå upp mot en dumdristig läkare och myndighetspersoner som missbrukar sin ställning. En mamma som värnar sitt barns hälsa och välmående.

Annat annat är ovärdigt en demokrati som gör
anspråk på att vara en rättsstat, som säger
sig värna frihet och mänskliga rättigheter.

Demokrati är inget som är självklart, det är något folket måste försvara varje dag, annars tar ekonomiska särintressen över våra politiker, myndigheter och tillslut våra liv. Många av dessa intressen synes sakna ansvar, empati, heder och moral, och därför måste utveckling och resultat kontrolleras av folket.

ζ

Ett svar på ””Ge godkänd modersmjölksersättning – annars omhändertar vi barnet!””

  1. Jag har inga barn, men en av dom saker jag lärt mig genom åren är att när man ska vänja barnen vid vanlig mat så bör man ge getmjölk istället för komjölk om man har möjlighet då den är mycket snällare mot barnets mage.

    Och varför man skulle vilja ge sojabaserat mat till ett barn kan jag bara inte förstå,ofermenterade sojaprodukter skulle jag övht inte vilja äta.

Kommentera