Vårdgarantin och kömiljarden – Uppsala sämst i klassen

vårdgarantin

ζ

köfri-sjukvård

.
Uppsala sämst på att uppfylla vårdgarantin

Uppsala, Dalarna och Sörmland är sämst på att uppfylla vårdgarantin och blir också helt utan pengar från den statliga kömiljarden. Bäst i klassen är Gotland som har landets kortaste vårdköer.

– Vi har svårt med vårdgarantin eftersom efterfrågetrycket är så väldigt stort på Akademiska sjukhuset, säger Tord Jansson, produktionsplanerare i Uppsala läns landsting. Men det gäller inte barnsjukhuset där intensivvårdssjuksköterskorna Pernilla Karlsson och Ann Ljungberg jobbar.

Den 13 juni 2013 redovisade SKL – Sveriges kommuner och landsting – den senaste sammanställningen av de svenska vårdköerna som de såg ut den sista april. Skillnaderna är få jämfört med mars, men om man exempelvis jämför med 2010 så har situationen sakta, men säkert blivit bättre.

“Både vårdgarantin och kömiljarden
gör att man ser över sin organisation
och lär av varandra”

Köerna till planerade besök och behandlingar har minskat på nästan alla områden även om det fortfarande finns problem med främst ryggoperationer, plastikoperationer, neurokirurgi och inom ögonsjukvården.

– Både vårdgarantin och kömiljarden gör att man ser över sin organisation och lär av varandra. När det går bra som på Gotland och i Halland, Kalmar och Östergötland har man koll på läget och planerar väl. När det går sämre beror det ofta på problem med organisationen, ekonomin eller personalbrist, säger Harald Grönqvist, på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Stockholm som historiskt haft väldigt långa köer har nu förbättrat situationen, men har ändå ingen topposition. Andra landsting som har det fortsatt svårt att uppfylla målen är Jämtland, Dalarna och Sörmland, men framför allt Uppsala.

Uppsala är det enda landsting som inte fått några pengar alls från kömiljarden på nästan två år. Man är alltså sämst i klassen med att uppfylla den lagstadgade vårdgarantin (se fakta t h).

– Det är tråkigt att ligga sist i tabellen, men framför allt får ju patienterna vänta för länge, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Men vi har svårare förutsättningar än andra att klara vårdgarantin eftersom vi har en så stor huvudproducent som Akademiska sjukhuset som dessutom är så inriktat på akut vård. Vi har också många patienter från andra landsting som kommer hit, och en bra tillgänglighet i primärvården som gör att det blir många remisser till sjukhuset, säger Anna-Karin Klomp.

Tord Jansson är produktionsplanerare i Uppsala och han menar att kömiljarden är bra eftersom den gör att man fokusera på just köerna. Men den har också brister då den inte omfattar återbesöken.

– Vi har problem särskilt inom ortopedin och ögonsjukvården. Kortsiktigt måste vi få upp lönerna så att vi har tillräckligt med personal som kan göra jobbet. På längre sikt måste vi bli bättre på planering och schemaläggning, säger han.

Åsa Hedqvist, ansvarig för vårdgarantifrågor på Gotland, menar att nyckeln till framgång är att ha en jämn produktion och att alla inblandade drar åt samma håll.

– Vi försöker att inte köpa vård från andra håll utan satsar på utbildning så att vi har den kompetens som behövs här på ön, säger hon.

ζ

vårdgarantin

Så fungerar vårdgarantin

 • Vårdgarantin lovar att ett första besök hos en specialist ska ske inom 90 dagar.
 • Behandlingen ska starta inom ytterligare högst 90 dagar efter beslut om vad man ska göra.
 • För att få del av bonusmiljarden måste man dessutom klara att minst 70 procent av patienterna får besöket eller behandlingen inom 60 dagar. Landsting som klarar det har en pott på 350 miljoner kronor att dela på. Landsting som klarar 80 procent inom 60 dagar har ytterligare 150 miljoner att dela på.

ζ

Måluppfyllelse för specialistbesök inom 60 dagar i procent (mätperiod april 2013). Sämst först:

 1. Uppsala 60 &
 2. Värmland 64 %
 3. Dalarna 66 %
 4. Västernorrland 67 %
 5. Jämtland 70 %
 6. Sörmland 74 %
 7. Västra Götaland 78 %
 8. Örebro 78 %
 9. Norrbotten 79 %
 10. Västerbotten 80 %
 11. Västmanland 80 %
 12. Skåne 80 %
 13. Kronoberg 81 %
 14. Blekinge 81 %
 15. Gävleborg 81 %
 16. Halland 83 %
 17. Östergötland 85 %
 18. Stockholm 88 %
 19. Jönköping 89 %
 20. Kalmar 90 %
 21. Gotland 91 %

Riket, snitt 80 %

ζ

Måluppfyllelse för operation och annan behandling inom 60 dagar (mätperiod april 2013). Sämst först:

 1. Uppsala 58 %
 2. Sörmland 59 %
 3. Örebro 62 %
 4. Jämtland 62 %
 5. Dalarna 68 %
 6. Värmland 69 %
 7. Gävleborg 70 %
 8. Kronoberg 71%
 9. Västernorrland 71 %
 10. Västerbotten 72 %
 11. Västmanland 73 %
 12. Västra Götaland 73 %
 13. Stockholm 77 %
 14. Östergötland 78 %
 15. Jönköping 79 %
 16. Blekinge 80 %
 17. Norrbotten 80 %
 18. Skåne 80 %
 19. Kalmar 82 %
 20. Halland 84 %
 21. Gotland 91 %

Riket, snitt 74 %

Källa: SvD

ζ

Göran_Hägglund_funderarSocialminister Göran Hägglund (KD) lovar utökad vårdgaranti

Vårdgarantin ska utökas och även skärpas, lovar socialminister Göran Hägglund (KD). Om några år vill han att alla provtagningar och återbesök ska ingå i garantin.

Läs mer … SvD

ζ

Kömiljarden 2012: Nio av tio får vård ”i tid”.

Samtliga landsting utom ett får i år ta del av Kömiljarden, som är ett stimulansbidrag som delas ut till de landsting som uppfyller vissa krav som satts för att patienterna ska få vård inom viss tid.

Läs mer:

ζ

Kommentarer

Dalarna_First_Region_Sweden….?

Region Dalarna

Dalarna skulle t.ex. lätt kunna förbättra sin situation, men sittande politiker vill inte förbättra vården. De vill istället köra vidare i gamla hjulspår, som vi vet fungerar dåligt.

Bland annat har de byggt upp en överviktsklinik byggt på traditionell behandling (”Skönvikt”), metoder som vi vet inte fungerar, som nu slussar patienterna vidare till viktoperation, som inte heller fungerar bra. Och när det gäller diabetesbehandling leds patienterna in i naturalförloppet, enligt traditionell behandlingsmetod. Skandal!

huvudet-i-sanden

Inget nytänkande här inte. Varför inte börja med att bejaka vetenskap, erfarenheter och att följa lagen? Att lyfta blicken för att se verkligheten som den är.

Men ansvariga politiker i Dalarna envisas med att göra som de alltid gjort, vilket leder till stora underskott och långa vårdköer. De verkar sakna nödvändig kompetens för sitt uppdrag. De nöjer sig med att administrera en kommande krasch.

pinocchio-spratteldockaPolitikerna, som med skattepengar betalar notan, de gör som vårdens auktoriteter säger åt dem att göra. Kost- och läkemedelsindustrin håller ytterst i tåtarna.

Innevånarna i Dalarna får betala trefalt; med höga skatter, långa köer och med en ineffektiv behandling av t.ex. diabetes och övervikt. Något för dalslänningar att reflektera över fram till september 2014.

Dalarnas-sjukvårdspartiDalarnas Sjukvårdsparti, som är i opposition, har fört fram flera förslag som skulle göra skillnad. Läs mer:

ζ

SEK-in-hands

.
Vårdgarantin och kömiljarden

Vårdgarantin och kömiljarden är inte perfekt och behöver uppdateras. Men det har inneburit ett stort steg framåt (om än inte tillräckligt). Det har inneburit att man tvingats börja MÄTA resultat, vilket i sig är ett stort genombrott inom vården, som ju är vana vid att operera i mörker och att inte behöva redovisa resultat.

Det är mycket som behöver MÄTAS inom vården för att kunna STYRA vården och för att kunna ge feedback till medarbetarna.  Där har de har en lång väg kvar.

ζ

dator-sjukhusIT och vården

Idag kan vårdens IT-systemen inte ens hålla ordning på journaler på ett rationellt sätt, ett stående problem sedan decennier, som ännu inte fått någon lösning. Mycket frustrerande och krävande för vårdens medarbetare och för patienter.

Läs t.ex. … Journalsystemet nere – igen

Vården lider att samma IT-sjuka som t.ex. polisen, dåligt fungerande system framtagna av externa ”IT-experter” som synes saknar nödvändig kompetens, kunskap, erfarenhet och helhetsbild, men som är duktiga på att sälja och fakturera.  Detta kan fortgå så länge det saknas en fungerande ledning.

Att trots stora dyrbara satsningar, inte ens ha fått till ett väl fungerande och samordnat journalsystem inom sjukvården, som även ger patienterna en inblick i sina egna journaler, är rena rama medeltiden och en dyrbar skandal.

Så länge som Livsmedelsverket fortsätter med att ge ut kostråd som ÖKAR förekomsten av diabetes, övervikt och andra sjukdomar och så länge vården inte löser sjukdomars grundproblem, så länge kommer marschen mot ett sammanbrott att fortgå, ända tills fackliga organisationer och medborgarna fått nog. Inga uppföljnings- eller belöningssystem i världen ändrar på det.

Men vem bryr sig?

Ingen i ansvarig ställning verkar idag vara engagerad, mogen, erfaren och kompetent nog att ta sig an de grundläggande problemen (trots att det är relativt enkelt att åtgärda).

SEK-flyger

Därför får vårdens medarbetare gå på knän ett tag till, patienterna ställa sig i allt längre köer och övriga medborgare betala ett allt högre pris i form av ohälsa och pengar.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Ett svar på ”Vårdgarantin och kömiljarden – Uppsala sämst i klassen”

 1. Det är ännu värre i Dalarna igen.
  Vid fullmäktige den 11 juni fick vi reda på att det nya datajournalsystemet inte kan räkna väntetidsstatistik på grund av ett programfel. Vilket system är det? Take Care of course, det system som havererade för andra gången på en vecka i Stockholm nu senast den 18 juni.
  Så våra politiker i Dalarna får vänta till framåt hösten för att (kanske) få en rättvisande väntetidsstatistik.

Kommentera