Psykisk ohälsa fortsätter öka

.
ζ
.

.
Psykisk ohälsa fortsätter öka

Psykisk ohälsa har blivit den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Nästan fyra av tio sjukskrivna har den diagnosen och det är framför allt bland kvinnor mitt i livet som den psykiska ohälsan ökat kraftigt.

Försäkringskassan ska nu snabbutreda orsakerna samtidigt som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) öppnar för en satsning på företagshälsovården.

Läs mer … SvD

ζ

Ångestdämpande läkemedel på verkar våra ekosystem

  • Fiskar drogas av läkemedel.  Ångestdämpande läkemedel som läcker ut i vattendrag gör fiskar orädda och glupska. Läs mer…
  • Världens vattendrag innehåller rester från mängder av läkemedel. I en ny uppmärksammad studie har svenska forskare visat att läkemedel som sköljs ut i våra hav och sjöar kan få oväntade effekter på ekosystemen och leda till förändringar av djurs beteenden. Läs mer…

ζ

Livsmedelsverket sänker näringslivet

SLV nöjer sig inte med att förse sjukvården med diabetiker och överviktiga patienter och med att sänka våra skolbarn, de påverkar också utvecklingen av psykisk sjukdom hos den arbetsföra befolkningen. De slår blint mot hela befolkningen.

Nedan ett utdrag om hur psykisk ohälsa påverkas av kosten, ur boken ”… källan till moderna sjukdomar : så påverkas du av maten

.
Överkänslighet mot spannmål och psykiska sjukdomar.

Många psykiska sjukdomar bottnar i överkänslighet mot spannmål. Till och med mellan Glutenfri kost och schizofreni finns det uppenbara kopplingar.

I Läkartidningen 6/84 skrevs det om ett fall där schizofren psykosbild avklingade när patienten gavs glutenfri kost. Även om viss medvetenhet tydligen finns inom psykiatrin om detta, är den långtifrån så stor som man kan önska. Alla psykiskt sjuka på institutioner borde pröva en kost utan spannmål och mjölk.

Patienter som tvångsmedicineras och hålls inlåsta kan i själva verket kanske få en chans att bli friska med en spannmålsfri och mjölkfri diet.

Glutenintolerans ger ju dessutom ofta följdsjukdomar och ett minskat näringsupptag. Det finns också forskning som visarsamband mellan obehandlad Glutenintolerans och schizofreni. Det är därför extremt viktigt att tidigt diagnostiseras för eventuell Glutenintolerans.

Källa: British Medical Journal, v. 328(7437), s. 438-9, och EurekAlert and WebMD, Thursday, February 19, and ABC News, Friday, February 20, 2004.

Det finns en enorm mängd information som knyter depressiv sjukdom till Glutenintolerans.

År 1976 publicerade dr Richard MacKarness sin bok ”inte alls i sinnet”. Han visar gång på gång att födoämnesallergier, särskilt vid Glutenallergi eller intolerans, att beteendemässiga och psykiska symtom är vanliga.

Cooke & Holmes, skrev i sin bok ”Celiaki” utgiven av Churchill Livingstone, New York, 1984, där de upprepat nämner de gånger depressiv sjukdom är den vanligaste symtomet på Glutenintolerans.

ζ

“Depressiv sjukdom
är det vanligaste symtomet
på Glutenintolerans
.”

ζ

[Dagens glutenintoleranstester är otillförlitliga och betydligt fler än 1 % tål inte gluten]

De hänvisar också till en studie som visade att nydiagnostiserade Glutenallergiker återhämtat sig från sina depressioner mycket snabbare när deras Glutenfria kost kompletteras med t.ex. vitamin B6.

Naturligtvis är malabsorption av fettlösliga vitaminer ett legio vid Glutenintolerans, men all vitamin absorption är ett problem. Tarmens mikrovilli (tarmludd) är så skadad att de inte suger upp fett (och därmed fettlösliga vitaminer) speciellt bra, men brister på B6, B12 och folsyra åtföljer nästan alltid vid Glutenintolerans, alla dessa vitamin är involverade i neurotransmissionen (i hjärnan).

Eftersom fett kan ”tillverkas” av kroppen från andra livsmedel, behöver malabsorptionssamband med Glutenintolerans inte behöva peka på undervikt vid intag av kaloririk kost.

Dr Kozlowska, anger i sin artikel ”Utvärdering av mental status för barn med malabsorptionssyndrom efter långvarig behandling” publicerad i ”PSYCHIATRIA POLSKA” nr 25 den 2 Mars 1991, att man identifierat malabsorption hos 71 % av de barn man studerade i studien som uppvisade psykiska störningar.

I avhandlingen ”principer för anatomi och fysiologi” av Tortora & Anagnostakos, New York, 1990, gör författarna ett mycket tydligt uttalande:

”Vi kommer också att få lära att vissa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, depression, ångest och schizofreni innebär felaktigt fungerande signalsubstanser”

Naturligtvis, kommer opioider att konkurrera med endorfinreceptorerna i synapserna, alltså förändras neurotransmissionen i synapser, där opioider finns närvarande.

Dr Zioudrou anger i ”Journal of Biological Chemistry” vol. 254, sidan 2446, den 10 april, 1979, under ”opioida peptider som kommer från matproteiner” tydligt att pepsin postsammanfattningar av vete kan bilda dessa opioider i tarmen.

Dr Husby skriver under ”Passagen berörs ej av antigener i blodet hos friska vuxna” i ”Scand. Journal of Immunology” 22, 1985, men visar samtidigt hur dessa opioider passerar genom tarmväggen och in i blodomloppet.

Paul H. Black skrev i ”Psykoneuroimmunologi: Brain och immunitet” i Scientific American Science & Medicine, vol. 2, på fråga 6, S. 16 nov-dec 1995, att man nu har påvisat hur opioider kan komma in i hjärnan via HPA-axeln, vilket förbigår blod-hjärnbarriären

Detta är två möjliga förklaringar till depression vid celiaki. Det finns många fler. Poängen är att sådana depressioner behöver behandlas med en Glutenfri kost, och vitamintillskott, om möjligt intravenöst, på grund av dålig absorption genom en skadad tarmslemhinna.

Man skriver i Biol Psychiatry 1985, nr 20: i rapport 245-256. Detta är en rapport som visar en variation i urinen av peptider vid psykotisk depression. Trots detta är det svårt att hävda att opiater inte kan vara inblandade i depression, då denna grupp rapporterar vad som verkar vara samma peptider i urinen hos deprimerade människor, fast då i större mängd än normalt.

Värt att tänka på att i en psykotisk depression ingår ofta hallucinationer, men författarna av rapporten tycks i själva verket vara av den uppfattningen att peptider är endogena, och att en peptidas insufficiens är roten till problemet.

Ett direkt citat från BTW : ”Onormala nivåer av aminosyror (peptider) i plasma har hittats hos barn med celiaki och var inblandade i humör och beteendestörningar.”

[Mycket mer finns att läsa i Micke Skribents bok som är på 414 sidor]

ζ

Bitten Jonsson, addictionspecialist (webbplats)

Bitten Johnsson, specialist på beroendesjukdomar, brukar säga att vi bör äta det hjärnan behöver, för om inte hjärnan mår bra så gör inte resten det heller. Bitten Jonsson behandlar bland annat sockerberoende med framgång, en sjukdom som enligt Livsmedelsverkets professorer inte finns (men sjukdomen finns i USA).

Bitten Jonsson har skrivit ett bok om sjukdomen, som inte finns i Sverige (enligt bland annat professor Stephan Rössner). Många är drabbade av sjukdomen som inte finns.

Se inledningen på en föreläsning om sjukdomen som inte finns:

Med sin extrema högkolhydratkost ser Livsmedelsverket till att antalet sockerberoende patienter ligger på topp och att antalet ökar. Pendlande och höga blodsockernivåer påverkar också utvecklingen av psykisk sjukdom. Livsmedelsverkets kostråd verkar på flera sätt mot ökad grad av psykisk ohälsa, den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

ζ

Skadade tarmar medför närings-, vitamin- och mineralbrist

Om vi äter mat som skadar tarmarna, eller skär bort dem för att gå ner i vikt (GBP), då orsakar vi en brist på näringsämnen, mineraler och vitaminer som hjärnan behöver. Då ökar risken att utveckla psykiska sjukdomar och även demenssjukdomar som Alzheimer.

Självfallet är det inte enbart kosten som orsakar psykisk sjukdom, men det är en parameter som har stor betydelse, som inte kan bortses ifrån (men det gör vården och dietister ändå). Inom vården är det läkemedel som gäller.

Avslutningsvis är det ingen överdrift att hävda att Livsmedelsverkets kostråd når och påverkar överallt.

Ett psykiskt sjukt folk förmår inte försvara sitt välstånd, varför pengar och jobb flyttar någon annanstans.

SLV sänker hela nationen, sakta men säkert, med hjälp av sin armé av kostchefer och dietister som inte kan eller vågar annat än att lyda order, hur tokigt och fel det än är.

Allt finansieras med skattemedel.

.
Team KOSTDEMOKRATI

Programförklaring ... läs mer...

Ett svar på ”Psykisk ohälsa fortsätter öka”

  1. Titta på denna länk https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php
    och förfäras av hur man behandlar den psykiska ohälsan. När det gäller blodtryck, kolesterol och hypotyreos tittar man på olika laboratorievärden, även om det inte är rätt, så tror man att det är så – men för psykiska diagnoser är det bara psykiatrikern som själv bestämmer om det är si eller så – och det kan få otroliga konsekvenser som vi ser.
    hälsar karl

Kommentera