Allt fler unga söker till BUP

Överbeläggningar. ”Söktrycket på BUP har slagit i taket”, säger Goran
Delic som är verksamhetschef för BUP vid Östra Sjukhuset.
Beläggningen är 107 procent på deras akutmottagning.

.
Unga med anorexi och adhd ökar

Göteborg: Aldrig tidigare har så många barn och unga sökt hjälp hos BUP. Akutmottagningen är mer än fullbelagd och nu tvingas personalen prioritera hårdare.

Totalt 2 781 personer vände sig till barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg och södra Bohuslän i fjol. Det är drygt 700 fler än för två år sedan.

 – Söktrycket har slagit i taket, det är ganska anmärkningsvärt. Man är inte lika rädd för att komma till oss på BUP längre, det tycker vi är jätte­bra, även om det så klart får konsekvenser, säger Goran Delic, verksamhetschef för BUP i Göteborg.

Vad har ni för möjligheter att ta emot alla som behöver hjälp?

– Vi tittar just nu på hur vi kan lösa det. Som det ser ut i dag har vi kapacitetsbrist på vissa ställen. På vår akutmottagning på Drottning Silvias barnsjukhus är beläggningen 107 procent. Än så länge har vi inte behövt neka någon vård, men vi kommer att behöva bli hårdare i våra prioriteringar, säger han.

På BUP Hisingen, en av fem öppenvårdsmottagningar, har personalen tagit emot fler besök än tidigare i takt med den ökade tillströmningen. Samma sak på BUP i södra Bohuslän.

– Behandlarna gör ett mycket hårt arbete för att hålla vård­garantin, men det är svårt att få ekvationen att gå ihop med ett så högt och ökande söktryck, säger Birgitta Harrysson, enhetschef för BUP Södra Bohuslän.

Och detta trots att 2012 borde ha blivit det lugnaste året på länge. Sedan ganska exakt ett år tillbaka är det nämligen i första hand vårdcentralerna som ansvarar för behandlingen av ungas psykiska ohälsa. Till BUP skulle bara patienterna med svårare problem skickas. Men så blev det inte.

– Nej, inte än i alla fall. Förmod­ligen för att vårdcentralerna inte laddat upp med den kompetens som krävs, säger Goran Delic.

I stället har alltså antalet remisser till BUP ökat. Unga med adhd och tjejer med anorexia nervosa är de två patientgrupper som växt allra mest.
.

Elisabet Wentz, docent vid Göteborgs universitet, tror att den ökningen bottnar i att vuxenvärlden blivit mer medveten.

– Föräldrar och skolpersonal är bättre på att känna igen symptom och reagera när unga äter för lite, till exempel. Det har också gjort att dödligheten i anorexia nervosa har minskat. Och när det gäller adhd är kunskapen också större. Folk är mer öppna om det, säger hon.

Mår ungdomarna sämre i dag?

Mellan 10 och 15 procent av alla ungdomar har psykiatriska problem. Varken adhd eller anorexi har ökat i sig, men benägenheten att söka vård är större.

Goran Delic tror att den trenden kommer att hålla i sig:

– Ja, jag tror att antalet patienter fortsätter att öka i år. År 2015 beräknar Göteborgs stad dessutom att det kommer finnas 5 000 fler barn i skolålder jämfört med i dag. Då kommer det att ställas ännu högre krav på BUP, säger han.

Kerstin Brunnström (S) är ordförande i Sahlgrenska universitetssjukhusets styrelse. Hon berättar att resursfördelningen i 2013 års budget inte är klar ännu.

– Men det jag kan säga är att barn och unga är en prioriterad fråga. Att stötta hela vårdkedjan är det viktigaste i det här läget. Om vårdcentralerna är tillräckligt rustade kommer det att hjälpa BUP också, säger hon.

Någon plan för 2015 finns inte ännu.

Överbeläggningar. ”Söktrycket på BUP har slagit i taket”, säger Goran Delic som är verksamhetschef för BUP vid Östra Sjukhuset. Beläggningen är 107 procent på deras akutmottagning.

klicka för att förstora

Källa: TT och GP

Kommentar

Resultat av Livsmedelsverkets kostråd, en ineffektiv sjukvård och dåligt fungerande behandlingsmetoder ger sig nu tillkänna. Detta är bara början på en utveckling som kommer att accelerera tills man angriper grundproblemen (där SLV´s kostråd har en förödande effekt).

Utvecklingen är alarmerande bland ungdomen med 10 – 15 % med psykiska problem, med ADHD och med ätstörningar. Dessa ungdomar får svårt att försvara och utveckla Sverige på en global arbetsmarknad, med mördande konkurrens.

Det innebär att vårt framtida välstånd är utsatt för ett mycket realistiskt hot som även kommer att drabba pensionärer hårt (vem ska jobba ihop till pensioner?).

Folket måste nu ställa krav på myndigheter och på vården att slutar med det som ökar ohälsan och istället fokuserar på att förebygga och behandla på bästa sätt.

Detta nödvändiga utvecklingsarbete måste initieras av folket och dess förtroendevalda politiker. Tjänstemännen sitter fast i sina strukturer och intar idag en försvarsposition, vilket bromsar och t.o.m. blockerar en utveckling av folkhälsan.

.
Team KOSTDEMOKRATI

2 svar på ”Allt fler unga söker till BUP”

 1. SVD 2012-01-12

  Ökning av sömnmedel till barn ska granskas

  Efter SvD:s granskning: Experter ska sätta riktlinjer

  SvD kartlägger: Pillerberget en klassfråga

  Adhd-diagnos bland flickor ökar

  BRÄNNPUNKT: ”Piller till unga – en genväg?”

  Perspektiv; ”Mediciner används som quick-fix”

  335 procent upp Ökning av sömnmedel till barn

  – – –

  KOMMENTAR

  Sjukvården arbetar främst efter modellen 1) Diagnos 2) Läkemedel eller operation.

  Detta är bra när det gäller akutsjukvården, men mindre bra när det gäller kroniska sjukdomar. Alla potenta läkemedel har potenta biverkningar. Det innebär att det känns bättre till en början, men gör värre med tiden, som i sin tur kräver nya läkemedel, osv…. . Utmärkt om man värnar läkemedelsindustrin, men en katastrof för medborgarna och samhället i stort.

  Detta gäller dagens behandling av diabetes, övervikt, IBD (UC, Crohns), IBS, psykiska sjukdomar, … . Det innebär att vi bygger upp ett berg av vårdbehov, som vi inte har kapacitet till att klara av.

  Riktig mat förebygger och botar kostrelaterade sjukdomar, vilket är lika med de flesta sjukdomar, läs mer…

  Problemet är att det inte går att tjäna stora pengar på riktig mat som helst bör produceras lokalt i mindre skala och på ett miljömässigt hållbart sätt. Produktionskostnaderna blir höga i förhållande till försäljningspris.

  Folket skulle dessutom bli mycket friskare vilket drabbar vård- och läkemedelsindustrin. Istället sänker vi nu hela nationen, där barnen är värnlösa offer; svikna av föräldrar, politiker, myndighetspersoner, läkare, sköterskor, m.fl. inom vuxenvärlden, som abdikerat och lämnat fältet fritt för kommersiella krafter.

  Istället för narkotika till ADHD-barn fungerar LCHF alldeles utmärkt, men detta mörkas.


  Mat i stället för adhd-medicin
  (publicerad 2012-02-08 i DN)

  Allt fler läkare vill nu använda en speciell diet som har visat sig minska symptomen hos vissa barn med adhd, skriver Dagens Medicin.

  I en studie som presenterades i fjol lottades barn med adhd, som inte fick medicin, i två grupper. För 60 procent av de barn som fick äta en speciell kost minskade symptomen markant efter fem veckor. Studien testade hypotesen att det finns en koppling mellan överkänslighet mot vissa födoämnen och adhd. //TT

  PS. Det fungerar också på vuxna. Studier i amerikanska och engelska fängelser (där cirka hälften har diagnosen ADHD) har visat fantastiska effekter. Men svenska interner erbjuds nu istället narkotiska läkemedel. VEM HAR BESTÄMT DET?

  Men det tar i snitt 12 år att implementera nya metoder inom vården (!) och dessutom saknar de denna kompetens. Så vi får ge oss till tåls till dess, eller … ?

  Kanske nästa generation barn och ungdomar får adekvat vård, kanske inte.

 2. Sömnmedel till barn ska granskas

  Den dramatiskt ökande användningen av sömnmedel hos barn ska nu granskas av Läkemedelsverket. Ett expertmöte planeras under året för att ta fram de första riktlinjerna för behandling av sömnsvårigheter hos unga i Sverige.

  Idag bör i princip inte ett enda barn under 18 års ålder äta sömnmedel. Inget av de många preparaten är godkända för barn. Det för unga allra vanligaste preparatet – melatonin-medlet Circadin – får egentligen enbart ges till människor över 55 år och äldre. Orsaken är att medlen inte är testade på barn. Det finns alltså uppenbara brister i kunskaperna om det mesta som lämpliga doseringar, eventuella biverkningar, beroendeproblem och långtidseffekter hos barn och unga.

  Läs mer … SvD

  – – –

  KOMMENTAR

  Våra barn och ungdomar ordineras således läkemedel som är otestade och beroendeframkallande. Ett effektivt sätt att sänka dessa ungdomar och därmed nationens framtid.

  Uppenbarligen saknas ledning och kontroll inom vården, som driver omkring likt ett redlöst skepp som följer penningströmmarna och de vindar som olika särintressen står för. Allt på våra barns bekostnad.

Kommentera