Tänk om det fanns ett botemedel för Alzheimers …

.

tänk-om-det-fanns

EXTRA!

Ett extra stort nummer om Alzheimer som redan är ett hot mot vår livskvalitet och vår välfärd. President Barack Obama säger sig ha insett faran och förklarat krig mot Alzheimer. När det gäller amerikanska myndigheters ”krig” mot diverse saker, t.ex. fetma, kan man förstås misstänka att framgångarna blir rätt begränsade…
De verkar mer kriga för GMO, kemiföretagen och läkemedelsindustrin.
Fortsätt läsa ”Tänk om det fanns ett botemedel för Alzheimers …”