Gott Nytt År och God Fortsättning

ζ

Ett utdrag ur senaste numret av Näringsmedicinsk Tidskrift

REDAKTÖREN HAR ORDET

Gott Nytt År och God Fortsättning

Att ha sina kognitiva funktioner i alert tillstånd är viktigt för att må bra och ha ett rikt liv, Bland annat motion och träning spelar en betydande roll för en väl fungerande hjärna, Här finns mycket att påverka för en bättre livskvalitet, Din personliga livsstil kan vara avgörande för att hålla din hjärna i trim och vara frisk in på ålderns höst. Läs mer i våra intressanta artiklar i detta nummer.

Att bromsa jordens uppvärmning tar sig mer och mer besynnerliga uttryck. Ett är så kallad Geoengineering, en massa idéer, koncept, teorier och strategier om hur storskalig manipulation av jordens klimat kan styras, Oftast med syftet att undvika negativa effekter av klimatförändringar. En idé som förts fram är att spreja stratosfären med svavelpartiklar, för att efterlikna den kylande effekten från stora vulkanutbrott, Även att skapa konstgjorda moln är på tapeten, Dessa moln är tänkta att skapas genom att släppa ut luftburna sulfatpartiklar (sulfat aerosoler) en bra bit upp i luften med hjälp av luftballong, Vilka konsekvenser detta skulle få för klimatet eller skogs – och jordbruk är inte klarlagt.

Chemtrails har också diskuterats flitigt de senaste åren, Nu har vissa forskare och myndigheter mer eller mindre bekräftat att det existerar. Syftet med dem är att de skulle bilda ett homogent molntäcke och på så sätt hindra solens strålar att nå jorden och därigenom bromsa uppvärmningen,

Det amerikanska bolaget North American Weather Consultants Inc berättar vitt och brett om hur man utför uppdrag i ett 50-tal länder med vädermanipulering genom flygplan, Ett annat bolag är Weather Modification Inc, som kallar sin verksamhet för Cloud Seeding.

Chemtrails skulle bestå av små, små partiklar av tungmetaller, framför allt barium, strontium och silverjodid, men även arsenik förekommer, Dessa dalar långsamt ner mot vårt jordklot och lägger sig över allt vi odlar, äter och berör. Dessutom finns de kvar i luften vi andas i form av nanopartiklar. Motståndet mot vädermanipulering växer sig allt starkare då de är ett hot både mot vår miljö och vår hälsa.

Bättre är väl då att verkligen ta itu med de faktorer som påverkar den globala uppvärmningen, Alla dessa metoder är endast ett sätt att angripa symptomen, snarare än orsakerna till klimatförändringarna, Fokus flyttas från ansträngningarna att minska utsläppen till att tro att vi löser problemen och allt förblir som vanligt.

Det är dags att stoppa alla bisarra, galna idéer som laborerar med både miljön och människan. Luften vi andas är manipulerad, maten vi äter är full av kemikalier, vattnet vi dricker är kontaminerat – nu får det vara nog!

Näringsmedicinsk Tidskrift

Webb ... www.naringsmedicinsktidskrift.se/
Facebook ... www.facebook.com/naringsmedicinsktidskrift
Kostdemokrati ... arkiv

.