National Health Federation (NHF)

20:36, 27 juli 2017 in NHF by Guests

ζ

Team Kostdemokrati hälsar ny krönikör välkommen. En av Sveriges viktigaste hälsofrihetsorganisationer som nu också erbjuder en mycket bra medlemstidning ”Hälsofrihet” – med kunskaper och insikter som du inte vill vara utan (och som du inte finner i mainstream media).

National Health Federation – Sweden

National Health Federation (NHF) är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. NHF vill skydda den enskildes rätt att ha tillgång till naturlig, ekologisk mat, tillgång till hälsokost, naturmedel, örter samt ha tillgång till naturlig och biverkningsfri vård och terapier.

Organisationen är unik eftersom den  inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation, utan även den enda godkända organisationen med inriktning på hälsofrihet som tillåts att både närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommittérna – som drivs av Codex Alimentarius – Kommissionen, det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder.

I Codex Alimentarius skrivs helt enkelt de lagar som ska gälla för livsmedel, kryddor och kosttillskott. NHF är således med och påverkar i beslutsfattande processer! Trots att det som beslutas inom Codex Alimentarius i allra högsta grad påverkar våra möjligheter att hålla oss friska så skrivs det inget om detta i mainstream media.

NFH Sweden är den svenska grenen av National Health Federation och har som målsättning att gentemot politiker, både i Sverige och inom EU, verka för rätten till naturlig mat och hälsa.

NHF Sweden har även som mål att låta olika myndigheter, politiker och organisationer samt universitet stå till svars för sina projekt och beslut.

NHF Sweden har under förra hösten kämpat hårt för antroposofin och homeopatin kämpar för att regeringen följer lagstiftningen angående detta och har i samband med det producerat ett öppet brev i form av en video som finns på hemsidan (se nedan).

NHF Sweden skrev ett remissyttrande angående Läkemedelsverkets förslag om att chockhöja avgifterna för ansökan om registrering av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel. NHF har inte bara kunnat avslöja att Läkemedelsverket har räknat fel i de underlag som de har sänt in, utan deras begäran om ökade avgifter är dessutom inte är förankrade, med hänsyn till den senaste årsredovisningen.

 • REMISSYTTRANDEpdf

Här är lite om vad vi har gjort t.o.m. år 2016

År 2017

 • NHF Sweden företrädde NHF i Codex i Indien i februari (det
  står om det i senaste numret av tidningen Hälsofrihet)
  .
 • I våras hade NHF Sweden ett stort seminarium i Göteborg (det står
  om det i senaste numret av tidningen Hälsofrihet)
  .
 • Nu kämpar NHF Sweden med Italien mot tvångsvaccinering och har tillsammans med 2000-Talets Vetenskap projektet Freedom Europe och vi planerar för en vaccinhearing i höst.
 • En enkel fråga – vem ska bestämma över dina barn? Du eller Läkemedelsindustrin? … www.freedomeurope.net

.
ζ

NHF Sweden tar fighten mot tvångsvaccinering
och för din HälsoFrihet

Svenskt öppet brev till det italienska parlamentet angående
deras okonstitutionella vaccinbeslut

ζ

Vem är Sara Boo – ordförande för NHF Sweden?

En tidningsartikel i Nya Tider där ordförande intervjuas.

Mitt i örtagården. Sara Boo förespråkar naturens egna läkemedel och lever för att förmedla kunskap om dessa.

Sara Boo är ordförande för NHF Sweden, den svenska grenen av den ideella amerikanska hälsofrihetsorgansationen National Health Federation, vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. När läkare och förespråkare för alternativ medicin hånas och förlöjligas av organisationer som VoF, då är Sara Boo där och skriver ettriga och initierade debattartiklar till deras försvar.

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna bestämma över sin hälsa, att ha tillgång till naturlig mat, kosttillskott, hälsokostpreparat, örter och naturmedel och alternativa terapier, berättar Sara.

NHF Sweden har också gjort sig känd för att skriva om det som undanhålls allmänheten inom medicin och alternativmedicin samt de juridiska aspekterna inom dessa områden.

NHF Sweden skriver om hur begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett i grunden olagligt begrepp även om begreppet används i vår lagstiftning. Alternativmedicinen är utsatt för en häxprocess utan dess like.

Alternativmedicinare jagas och hängs ut i media där man förvränger sanningen, smutskastar och skandaliserar dem. Om den alternativa sidan skriver artiklar så är det vanligt att de bojkottas av svenska medier, säger Sara.

Via NHF Sweden har Sara bland annat skickat ett filmat öppet uttalande till svenska riksdagsledamöter. Dessa ska nämligen fatta beslut om antroposofiska homeopatiska medels framtid. Hon passar även på att informera om hur tillgången till naturliga läkemedel successivt har minskat samt om den förestående förslaget om chockhöjning av läkemedelsregistreringar.

Är syftet att till varje pris strypa allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar? Bryr sig inte ansvariga förtroendevalda politiker om att detta innebär att folkhälsan och vården kommer att krascha? Allt tyder på att de etablerade politikerna, myndigheter och vården är kapade av kommersiella särintressen och så kan vi inte ha det.

Öppet brev: Varför bryter Regeringen mot lagstiftningen angående antroposofi

– Chockhöjning av läkemedelsregistreringar slår hårdast mot homeopatin. Om förslaget antas av riksdagen så kommer inga fler homeopatiska medel att registreras. Läkemedelsverket vill höja avgiften från 4 000 kronor till 90 000 kronor, berättar Sara.

Så där håller hon på. Engagemangen avlöser varandra. Men vem är hon då egentligen och hur hamnade hon där hon är i dag, i den alternativmedicinska hetluften?

En kort introduktion till personen Sara och hennes väg mot all denna kunskap: Sara Boo var fyra år när hon adopterades till Sverige och fick nya svenska föräldrar. Hon pratade då enbart tamil, ett av Indiens officiella språk, men som de flesta små barn tillgodogjorde hon sig snabbt det nya.

– Jag lärde mig svenska på ett halvår och blev sedermera även en god student, berättar hon. Sara läste samhällslinjen på gymnasiet och arbetade extra på Findus med att rensa ärtor. Hon har genomfört många resor, bland annat till sitt forna hemland Indien samt länder som Österrike, Tyskland och Italien.

– När jag var 16 år reste jag till Spanien. Där träffade jag en dam som berättade att jag skulle komma att hålla på med healing. Jag bara skrattade. För mig var healing likvärdigt med handpåläggning och några sådana övernaturliga krafter hade jag inte. När jag har tänkt tillbaka på händelsen så slår det mig att vi ju pratade på engelska med varandra och det engelska ordet healing betyder ju läka, och läka är precis det ord som sammanfattar vad jag har sysslat med de senaste 16 åren, säger Sara.

Under gymnasieåren lärde sig Sara meditation, yoga och tai-chi. Hon provade på att utöva zonterapi och testade denna på sina kollegor på Findus. Hon lyckades bota en kollegas migrän och en annans onda knä.
Sara läste sedan fyra år på Naturmedicinska fackskolan i Stockholm och lärde sig om homeopati, akupunktur, massage, zonterapi och kiropraktiska grepp samt basmedicin.

– Jag läste till läkarsekreterare efter homiatrikerutbildningen, men tackade nej till fast jobb på medicinkliniken för att starta upp min egen mottagning på heltid. Det har jag aldrig ångrat, säger hon.
På sin mottagning titulerar hon sig Diplomerad Homiatriker.

– Jag arbetar likt en allmänläkare gör, det vill säga tar emot människor med alla möjliga krämpor, allt ifrån ryggbesvär, magbesvär, sköldkörtelproblem, värksjukdomar till hudproblem och migrän. Det som är min styrka är att jag har kunnat kombinera alla dessa terapier och liksom angripit problemen från flera olika håll.

Jag har även arbetat med kosttillskott, näringsterapi och örter, så jag har kunnat kombinera manuella terapier med tillskott för att hjälpa kroppen inifrån, säger hon.

Sara hävdar att de kemiska läkemedlen ger biverkningar, alltid verkar som ett gift i kroppen och ofta leder till en negativ spiral på hälsostegen. Medan det å andra sidan med kosttillskott, örter och homeopatika tvärtom blir en positiv spiral, då patienten kan uppleva läkning på andra områden, på symtom de inte har sökt för.

– Det finns en stor skillnad mellan de läkemedel som baseras på den verksamma substansen, som i regel är en monokemisk substans, oftast är det syntetiskt framställt och förändrat så att det antar en form som aldrig någonsin tidigare har funnits och således är helt okänt för vår biologi.

Det finns en anledning till varför man inom läkemedelsindustrin så gärna framställer syntetiska monokemiska förändrade substanser, det beror på att man inte kan ta patent på naturliga substanser.

En biologisk varelse behöver biologisk bot. Kroppsfrämmande kemiska ämnen, vilket läkarens läkemedel är, medför på sikt skador i vår biologi och våra biokemiska processer. De har en stark giftverkan i kroppen, annars hade ju läkemedel inte haft så gedigna biverkningslistor, avslutar Sara Boo intervjun med.

ζ

Ta fighten för din HälsoFrihet – du också

.
Tillsammans är vi starka och det är enkelt att teckna ett medlemskap och få en medlemstidning som du inte vill vara utan. Den information och de kunskaper du får hjälper dig att redan idag ta befälet över din och dina närmastes hälsa och NHF arbetar för din räkning med att på på kort och lång sikt för att säkerställa din HälsoFrihet.

Känner du att du vill göra en förändring i världen men inte riktigt vet hur? Då är organisationen NHF är något för dig. Medlemskap kostar endast 220 kr per år (inkl. tidningen HälsoFrihet) … klicka här

Var med och verka för att skapa en bättre framtid för oss och kommande generationer, för våra barn och barnbarn.

Ensam åt inte stark mot de kommersiella särintressen
som vill parasitera på vår okunskap och auktoritetstro.