National Health Federation (NHF)

ζ

Team Kostdemokrati hälsar ny krönikör välkommen. En av Sveriges viktigaste hälsofrihetsorganisationer som nu också erbjuder en mycket bra medlemstidning ”Hälsofrihet” – med kunskaper och insikter som du inte vill vara utan (och som du inte finner i mainstream media).

National Health Federation – Sweden

National Health Federation (NHF) är en internationell och ideell organisation vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. NHF vill skydda den enskildes rätt att ha tillgång till naturlig, ekologisk mat, tillgång till hälsokost, naturmedel, örter samt ha tillgång till naturlig och biverkningsfri vård och terapier.

Organisationen är unik eftersom den  inte bara är världens äldsta hälso- och frihetsorganisation, utan även den enda godkända organisationen med inriktning på hälsofrihet som tillåts att både närvara och tala vid möten i Codex Alimentarius-kommittérna – som drivs av Codex Alimentarius – Kommissionen, det högsta internationella organet för livsmedelsstandarder.

I Codex Alimentarius skrivs helt enkelt de lagar som ska gälla för livsmedel, kryddor och kosttillskott. NHF är således med och påverkar i beslutsfattande processer! Trots att det som beslutas inom Codex Alimentarius i allra högsta grad påverkar våra möjligheter att hålla oss friska så skrivs det inget om detta i mainstream media.

NFH Sweden är den svenska grenen av National Health Federation och har som målsättning att gentemot politiker, både i Sverige och inom EU, verka för rätten till naturlig mat och hälsa.

NHF Sweden har även som mål att låta olika myndigheter, politiker och organisationer samt universitet stå till svars för sina projekt och beslut.

NHF Sweden har under förra hösten kämpat hårt för antroposofin och homeopatin kämpar för att regeringen följer lagstiftningen angående detta och har i samband med det producerat ett öppet brev i form av en video som finns på hemsidan (se nedan).

NHF Sweden skrev ett remissyttrande angående Läkemedelsverkets förslag om att chockhöja avgifterna för ansökan om registrering av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel. NHF har inte bara kunnat avslöja att Läkemedelsverket har räknat fel i de underlag som de har sänt in, utan deras begäran om ökade avgifter är dessutom inte är förankrade, med hänsyn till den senaste årsredovisningen.

 • REMISSYTTRANDEpdf

Här är lite om vad vi har gjort t.o.m. år 2016

År 2017

 • NHF Sweden företrädde NHF i Codex i Indien i februari (det
  står om det i senaste numret av tidningen Hälsofrihet)
  .
 • I våras hade NHF Sweden ett stort seminarium i Göteborg (det står
  om det i senaste numret av tidningen Hälsofrihet)
  .
 • Nu kämpar NHF Sweden med Italien mot tvångsvaccinering och har tillsammans med 2000-Talets Vetenskap projektet Freedom Europe och vi planerar för en vaccinhearing i höst.
 • En enkel fråga – vem ska bestämma över dina barn? Du eller Läkemedelsindustrin? … www.freedomeurope.net

.
ζ

NHF Sweden tar fighten mot tvångsvaccinering
och för din HälsoFrihet

Svenskt öppet brev till det italienska parlamentet angående
deras okonstitutionella vaccinbeslut

ζ

Vem är Sara Boo – ordförande för NHF Sweden?

En tidningsartikel i Nya Tider där ordförande intervjuas.

Mitt i örtagården. Sara Boo förespråkar naturens egna läkemedel och lever för att förmedla kunskap om dessa.

Sara Boo är ordförande för NHF Sweden, den svenska grenen av den ideella amerikanska hälsofrihetsorgansationen National Health Federation, vars syfte är att utbilda konsumenter i hälso- och frihetsfrågor. När läkare och förespråkare för alternativ medicin hånas och förlöjligas av organisationer som VoF, då är Sara Boo där och skriver ettriga och initierade debattartiklar till deras försvar.

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna bestämma över sin hälsa, att ha tillgång till naturlig mat, kosttillskott, hälsokostpreparat, örter och naturmedel och alternativa terapier, berättar Sara.

NHF Sweden har också gjort sig känd för att skriva om det som undanhålls allmänheten inom medicin och alternativmedicin samt de juridiska aspekterna inom dessa områden.

NHF Sweden skriver om hur begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett i grunden olagligt begrepp även om begreppet används i vår lagstiftning. Alternativmedicinen är utsatt för en häxprocess utan dess like.

Alternativmedicinare jagas och hängs ut i media där man förvränger sanningen, smutskastar och skandaliserar dem. Om den alternativa sidan skriver artiklar så är det vanligt att de bojkottas av svenska medier, säger Sara.

Via NHF Sweden har Sara bland annat skickat ett filmat öppet uttalande till svenska riksdagsledamöter. Dessa ska nämligen fatta beslut om antroposofiska homeopatiska medels framtid. Hon passar även på att informera om hur tillgången till naturliga läkemedel successivt har minskat samt om den förestående förslaget om chockhöjning av läkemedelsregistreringar.

Är syftet att till varje pris strypa allt som hotar läkemedelsindustrins monopol på våra liv och skattepengar? Bryr sig inte ansvariga förtroendevalda politiker om att detta innebär att folkhälsan och vården kommer att krascha? Allt tyder på att de etablerade politikerna, myndigheter och vården är kapade av kommersiella särintressen och så kan vi inte ha det.

Öppet brev: Varför bryter Regeringen mot lagstiftningen angående antroposofi

– Chockhöjning av läkemedelsregistreringar slår hårdast mot homeopatin. Om förslaget antas av riksdagen så kommer inga fler homeopatiska medel att registreras. Läkemedelsverket vill höja avgiften från 4 000 kronor till 90 000 kronor, berättar Sara.

Så där håller hon på. Engagemangen avlöser varandra. Men vem är hon då egentligen och hur hamnade hon där hon är i dag, i den alternativmedicinska hetluften?

En kort introduktion till personen Sara och hennes väg mot all denna kunskap: Sara Boo var fyra år när hon adopterades till Sverige och fick nya svenska föräldrar. Hon pratade då enbart tamil, ett av Indiens officiella språk, men som de flesta små barn tillgodogjorde hon sig snabbt det nya.

– Jag lärde mig svenska på ett halvår och blev sedermera även en god student, berättar hon. Sara läste samhällslinjen på gymnasiet och arbetade extra på Findus med att rensa ärtor. Hon har genomfört många resor, bland annat till sitt forna hemland Indien samt länder som Österrike, Tyskland och Italien.

– När jag var 16 år reste jag till Spanien. Där träffade jag en dam som berättade att jag skulle komma att hålla på med healing. Jag bara skrattade. För mig var healing likvärdigt med handpåläggning och några sådana övernaturliga krafter hade jag inte. När jag har tänkt tillbaka på händelsen så slår det mig att vi ju pratade på engelska med varandra och det engelska ordet healing betyder ju läka, och läka är precis det ord som sammanfattar vad jag har sysslat med de senaste 16 åren, säger Sara.

Under gymnasieåren lärde sig Sara meditation, yoga och tai-chi. Hon provade på att utöva zonterapi och testade denna på sina kollegor på Findus. Hon lyckades bota en kollegas migrän och en annans onda knä.
Sara läste sedan fyra år på Naturmedicinska fackskolan i Stockholm och lärde sig om homeopati, akupunktur, massage, zonterapi och kiropraktiska grepp samt basmedicin.

– Jag läste till läkarsekreterare efter homiatrikerutbildningen, men tackade nej till fast jobb på medicinkliniken för att starta upp min egen mottagning på heltid. Det har jag aldrig ångrat, säger hon.
På sin mottagning titulerar hon sig Diplomerad Homiatriker.

– Jag arbetar likt en allmänläkare gör, det vill säga tar emot människor med alla möjliga krämpor, allt ifrån ryggbesvär, magbesvär, sköldkörtelproblem, värksjukdomar till hudproblem och migrän. Det som är min styrka är att jag har kunnat kombinera alla dessa terapier och liksom angripit problemen från flera olika håll.

Jag har även arbetat med kosttillskott, näringsterapi och örter, så jag har kunnat kombinera manuella terapier med tillskott för att hjälpa kroppen inifrån, säger hon.

Sara hävdar att de kemiska läkemedlen ger biverkningar, alltid verkar som ett gift i kroppen och ofta leder till en negativ spiral på hälsostegen. Medan det å andra sidan med kosttillskott, örter och homeopatika tvärtom blir en positiv spiral, då patienten kan uppleva läkning på andra områden, på symtom de inte har sökt för.

– Det finns en stor skillnad mellan de läkemedel som baseras på den verksamma substansen, som i regel är en monokemisk substans, oftast är det syntetiskt framställt och förändrat så att det antar en form som aldrig någonsin tidigare har funnits och således är helt okänt för vår biologi.

Det finns en anledning till varför man inom läkemedelsindustrin så gärna framställer syntetiska monokemiska förändrade substanser, det beror på att man inte kan ta patent på naturliga substanser.

En biologisk varelse behöver biologisk bot. Kroppsfrämmande kemiska ämnen, vilket läkarens läkemedel är, medför på sikt skador i vår biologi och våra biokemiska processer. De har en stark giftverkan i kroppen, annars hade ju läkemedel inte haft så gedigna biverkningslistor, avslutar Sara Boo intervjun med.

ζ

Ta fighten för din HälsoFrihet – du också

.
Tillsammans är vi starka och det är enkelt att teckna ett medlemskap och få en medlemstidning som du inte vill vara utan. Den information och de kunskaper du får hjälper dig att redan idag ta befälet över din och dina närmastes hälsa och NHF arbetar för din räkning med att på på kort och lång sikt för att säkerställa din HälsoFrihet.

Känner du att du vill göra en förändring i världen men inte riktigt vet hur? Då är organisationen NHF är något för dig. Medlemskap kostar endast 220 kr per år (inkl. tidningen HälsoFrihet) … klicka här

Var med och verka för att skapa en bättre framtid för oss och kommande generationer, för våra barn och barnbarn.

Ensam åt inte stark mot de kommersiella särintressen
som vill parasitera på vår okunskap och auktoritetstro.

5 svar på ”National Health Federation (NHF)”

 1. NY KRÖNIKÖR PÅ KOSTDEMOKRATI

  Vi välkomnar NHF-Sweden som är en gren av en av världens äldsta hälsofrihetsorganisationer. En organisation som tar fighten för vår räkning.

  National Health Federation Sweden (NHF Sweden) … klicka här

  VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

  Vad många inte tänker på är följande …

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan vi injicerar faktiskt sjukdomarna.

  Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras och vaccinsmittan hamnar rätt in i blodbanan (passerar rakt förbi våra naturliga skyddsbarriärer). Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

  Nu vill politiker lagstifta om tvångsvaccinering med påföljd att föräldrar berövas ansvaret för sina barn – ett ansvar som överlåts till vaccinationsindustrin som friskrivit sig från allt ansvar. Hur tänker politikerna då?

  Är politikerna inkompetenta eller köpta? Har de glömt narkolepsi (som bara var toppen på ett isberg)? Har de läst om alla biverkningar som drabbat de danska tjejerna som tagit HPV-vaccin (som fått vaccinationsgraden att droppa från 90 % till idag 25 %). Vet de att snart är vartannat nyfött barn autistiskt i USA?

  – Forskare: Hälften av alla barn kommer att vara Autistiska år 2025 … klicka här

  Vad hade hänt om en miljon svenskar drabbats av narkolepsi? Att det förelåg stor risk för neurologiska skador var känt INNAN vaccinationskampanjen drogs igång som fick mer än fem miljoner svenskar att injicera ett värdelöst experimentvaccin (men folket fick inget veta).

  – ”Varningarna fanns där före vaccineringen” … SCOOP

  De som fick narkolepsi och andra biverkningar var lurade!

  Ny vill EU:s politiker införa tvångsvaccinering – och det är även på gång i Sverige. Det innebär att särintressen får absolut access till ett helt folks blodbanor och de kan i princip göra vad de vill med folket. Man har funnit abortmedel i vaccin och man har hittat cancerframkallande medel. Tillsatsämnen i vaccin kan göra oss lite dummare och mer fogliga etc. Därtill har de själva ingen aning vad som händer i en kropp och hjärna som injiceras med en cocktail med vacciner.

  Det enda vi vet är att vi inget vet säkert. Försiktighetsprincipen är hivad överbord. NHF Sweden tar fighten och menar att det är föräldrarna som ska bestämma om deras barn ska vaccineras eller ej … http://www.thenhf.se

  OmstartSverige är ditt val i riksdagsvalet sept 2018 om du själv vill bestämma över ditt och dina barns hälsa … http://www.omstartsverige.se

 2. Vad vet du egentligen om vaccin? Då menar jag fakta och inte den propaganda vi har varit utsatta för sedan barnsben.

  OBS! VARJE AVSNITT VISAS ENDAST GRATIS UNDER 24 TIMMAR OCH DOKUMENTÄREN OM VACCIN STARTAR IDAG! MISSA INTE DENNA LIVSVIKTIGA DOKUMENTÄR.

  Det kom idag ett viktigt nyhetsbrev (se länk nedan) och det gäller att agera idag om du inte vill första delen i en otroligt viktig dokumentär där ett 60-tal ledande experter berättar om vad vaccin egentligen är och vad vaccin gör med våra kroppar! Detta tiger politiker, myndigheter och vården tyst och istället vill de att vi alla ska underordna oss vaccinationsindustrin som friskrivit sig från allt ansvar för konsekvenser (de nöjer sig med att ta bra betalt).

  OmstartSverige menar att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret och kommer aldrig att acceptera tvångsvaccinering (som dessutom är ett brott mot vår nuvarande grundlag). OmstartSverige menar också att medborgarnas rättigheter ska stärkas i grundlagen så vi i framtiden slipper att utsättas för M-tvångsmotioner av detta slag.

  Moderata riksdagsmän har lagt en motion om tvångsvaccinering i Sverige och i Italien med flera länder i Europa är tvångsvaccinering på väg att skrivas in i lagen. Lyckligtvis börjar folk vakna upp och de protesterar massivt mot detta vansinne som inte hör hemma i en demokrati.

  Ta nu chansen att sätta dig in i vad vaccinering innebär med stor risk att dina cirklar rubbas – ”att vacciner är nödvändiga och säkra” (det mesta pekar på att det är precis tvärtom).

  – – –

  VACCIN – VAD TÄNKER DU DÅ?

  Vad många inte tänker på är följande …

  Det man inte ska glömma bort är att den terminologi som brukar användas egentligen är felaktig. Vi vaccinerar inte MOT några sjukdomar, utan injicerar faktiskt sjukdomarna.

  Vi sprutar in olika mikroorganismer i våra barns kroppar, vilket betyder att vi faktiskt smittar dem och tvingar på dem en sjukdom, annars kan inte immunitet uppstå. Detta gäller dock inte HPV-vaccin som är det första GMO-vaccinet, vilket är framtaget med hjälp av genteknik och således inte består av någon naturlig partikel (vi sprutar alltså in GMO !!!).

  Eftersom man injicerar, så är vaccinering mer förenat med komplikationer, eftersom huden penetreras. Därtill injiceras smittämnen och en cocktail med olika adjuvans, tillsatsämnen samt restprodukter från tillverkningen men även andra ämnen som är neurotoxiska, till exempel aluminium. Av vaccineringen riskerar barnen att få olika infektioner, astma, allergi, olika immunologiska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, ADHD, inlärningssvårigheter och till och med autism med flera sjukdomstillstånd.

  NYHETSBREVET (obs. dessa dokumentärer visas endast gratis under 24 timmar med start idag) … klicka här

  VARNING! Det finns stor risk att du blir upprörd och arg över att bli så grundlurad av våra egna politiker, myndigheter, vården och systemmedia (inklusive Public Service). Hög tid för folket att städa i den politiska toppen i nästa val september 2018 – där OmstartSverige blir det självklara valet (vem annars?).

  – OmstartSverige … https://www.facebook.com/groups/410305089322992/

  – – –

  NYHETSBREV – FÖRDJUPNING

  Important Information: I know having The Truth About Vaccines is vital to you and your family. We vaccinate our kids, our elderly and ourselves. We worry about flu vaccinations and side effects… Register to get the science starting today, no hype, NO cost to you…

  ________________________________________

  Dear reader,

  Vaccines: Some say they’re life-savers. Some say they cause many problems. Some say they’re dangerous. When it comes to vaccines, there is a great deal of emotions intermixed with the facts. I believe information is key, which is why listening to the assembled experts here can move forward your ’Big Picture’ view of this topic.

  The Truth About Vaccines is a 7-episode documentary that just started yesterday. Register here and get special access to watch the whole series at no cost, as our guest. This is the best information out there from over 60 of the leading experts in the world.

  There’s no charge, no hype, no hysteria. Just the science. Click here to check it out … klicka här

  This event investigates all sides of this contentious debate and brings you the science, the history, and the untold story about important issues like vaccines and autism. Here’s what I know in a nutshell. (And you will learn a ton of information on the docuseries. Just click to register.)

  • Of course vaccines are not THE cause of autism.
  • Of course vaccines are A cause of autism.
  • We just have to read the science.

  In a recent PubMed article, depending on the genes we have, 8-fold higher risk, 42-fold higher risk… (see the article here https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24672722).

  My point is that like everything else in life, it’s not a simple yes or no cause and effect-it depends on many factors including your genes. And the science isn’t always easy to follow – so a docuseries like this is truly important to the world at large. Please register and share this link with those you love.

  All my best,

  Dr. Tom O’Bryan

  PS: Get the Docuseries. There’s no charge, no hype, no hysteria. Just the science. Click here to check it out … klicka här

Kommentera