Bicom bioresonansterapi

.

markus-bicom

.
ζ
.

Vi hälsar Markus Johansson välkommen som gästkrönikör. Han kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi – en revolutionerande och kostnadseffektiv analys och behandlingsmetod som är medicinskt godkänd inom EU. Bicoms utrustning har medicinsk produktklass 2A och är godkänd av Läkemedelsverket. En utrustning som används med framgång av läkare utomlands – men den används inte inom svensk offentligt finansierad vård, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att många patienter skulle kunna bli friska utan läkemedel och biverkningar.

Team Kostdemokrati

saker-o-tryggNot: Att Bicom är klassad medicinskt tekniskt betyder att den är säker att använda – att utrustningen gör test och behandling på ett säkert sätt för patienten. Det gäller även för små barn så varför det finns ett förbud i Sverige mot att testa och behandla barn under 8 år mot t.ex. astma och allergier kan bara förklaras med att myndigheterna tycker att små barn ska ha begränsade möjligheter att kunna upptäcka matintolerans eller allergier utanför skolmedicinens monopol (även när föräldrar själva betalar) – trots att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in.

Men i Tyskland är mer än hälften av alla Bicomterapeuter legitimerade läkare och självfallet får de behandla även barn – medan barnen i Sverige är hänvisade till att leva med sin problem när den offentliga sjukvården misslyckas- varvid barnen erbjuds att dämpa symtomen med diverse lukrativa läkemedel (med dess biverkningar). Så här kan vi självfallet inte ha det.


Bicom bioresonansterapi

Komplementärmedicinen som används av läkare
.

markus-johansson

Hej,

Mitt namn är Markus Johansson. För cirka 6 år sedan fick jag behandling av en mycket duktig Bicomterapeut i Halmstad. Jag hade inga jättejobbiga problem, men jag ville gärna bli av med dem. Återkommande småförkylningar, men aldrig riktigt sjuk och ett ständigt harklande varje morgon för att få upp slem ur halsen och luftvägarna. Vid den tidpunkten arbetade jag som idrottslärare.

vardcentralJag hade givetvis gjort en mängd tester på vårdcentralen; pricktest, födoämnesallergier och astmaundersökning. Detta utan resultat och utan några ”verktyg” vad jag själv kunde göra.

Bicom

Vid första kontakten med Bicom bioresonansterapi så mätte terapeuten upp ämne för ämne för att se vad min kropp reagerade på eller stressades av. Notera att jag inte nämner att jag har en allergi, utan vad min kropp stressas eller reagerar på.

Det visades att jag reagerade negativt på mjölkproteinet som finns i alla mjölkprodukter från kossan. Till följd av detta fick jag en ökad candidaöverväxt och en sämre tarmflora och därmed ett minskat immunförsvar. Det var mjölken som låg bakom allt slem som jag frenetiskt harklade upp varje morgon!

Jag tror att jag behandlades 10–15 gånger och under det året jag fick behandling var jag aldrig sjuk och när vi var färdiga med behandlingarna var mina problem borta!

ζ

Om …

mage_figur_puOm jag upplevde att jag hade små problem och var jättenöjd med resultatet, hur känner då andra patienter som har blivit av med betydligt värre problem? Det tog jag reda på när jag själv bestämde mig för att bli Bicomterapeut. Då fick jag nöjda patienter som enbart efter sitt andra besök kände en förbättring av deras magproblem. Jag utbildar idag även nya Bicomterapeuter.

IBS. De flesta som kom till mig hade mage/tarmproblem och de hade oftast fått diagnosen IBS (Irritabel Bowel Syndrome).av sjukvården, då de testats negativt på gluten och laktos. IBS är en diagnos som patienter får med diverse magproblem och där vården inte hittar grundorsaken till problemen.

Ungefär 15 – 20 % av Sveriges befolkning lider av IBS som yttrar sig som stressmage, ballongmage eller som så kallad bröd- eller mjölkmage. IBS är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att vården inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20 – 65 år och bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Oftast var det så att de som kom till mig hade en kraftig överkänslighet på vete, mjölkprotein, soja eller ägg. De började ändra sin kost och inom kort försvann de akuta symtomen som svullen mage, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Även näringsupptag och immunförsvar försämras vid magproblem varför man oftast blir friskare när grundproblemen åtgärdas (färre förkylningar, bättre försvar mot influensa, mindre trötthet och även ett bättre försvar mot mer allvarliga sjukdomar).

Not: Överkänslighet för vete kan bero på fler orsaker än just gluten (ett protein). Det har visat sig att även vetestärkelse från det moderna vetet är en minst lika stor bov i dramat. Därför kan det vara kontraproduktivt att köpa glutenfritt bröd eller en glutenfri pizza full med vetestärkelse – om man är överkänslig mot just vetestärkelse. Det finns även andra ämnen i vetet som kan irritera tarmen. Att överkänslighet mot vetestärkelse är minst lika vanligt som mot gluten är inte allmänt känt och många har svårt att hålla isär begreppen. Om man har magproblem och misstänker en läckande tarm så kan det vara en god idé att testa vad man inte tål och sedan utesluta detta ur kosten så att tarmen får chans att läka.

Att ge patienten verktyg till att ta över makten och
att påverka sin egen hälsa är den bästa ”medicinen”.
Bättre än någon tablett eller något enskilt kosttillskott.

Det är många som arbetar med Bicom bioresonansterapi, både i Sverige och framför allt internationellt. Inom den offentligt finansierade vården i Sverige lyser dock Bicom bioresonansterapi med sin frånvaro – trots att många skulle kunna bli hjälpta med denna kostnadseffektiva behandlingsmetod – som därtill är utan biverkningar.

sverige-samst-i-klassenMen endast legitimerad sjukvården får i Sverige behandla barn under 8 år – enligt svensk författningssamling (vilket strider mot barnkonventionen). Detta är olyckligt med tanke på att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in. I Tyskland kan däremot små barn få denna hjälp – t.o.m. av legitimerade läkare inom den offentliga vården. En hälsofråga som bör lyftas till högsta beslutande nivå i Sverige.

Varför får inte svenska barn behandlas med effektiva och helt ofarliga behandlingsmetoder – när föräldrarna vill?

Varför är svenska föräldrar omyndigförklarade när det gäller deras egna barns hälsa och livskvalitet?

Barnkonventionen säger att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”. Detta stämmer inte alls. I och med att barnets föräldrar ej fritt kan välja terapeutiskt alternativ i Sverige, är det en klar diskriminering jämfört med hur situationen är i övriga Europa. Varför har inte ett barn under 8 år samma rättigheter som ett barn som är 9 år?

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Varför har man då en lag i Sverige som undanhåller barnet från att få den vård, som barnets föräldrar vill anlita?

Barnkonventionen understryker att varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Så mycket frihet, men inte frihet att välja önskad vård för sina barn. Här går läkemedelsindustrins monopol och
vinstintresse framför barnens bästa – vilket sker för att Socialstyrelsens regler och kontroll av sjukvården brister.

ansvar

Varför ska våra minsta barn förnekas den bästa vården? Vi bör avkräva våra förtroendevalda politiker ett rakt ärligt svar (och ingen ”rappakalja”)!

ζ

Bicom har funnits i mer än 35 år och är medicinskt godkänd inom EU.

Fakta:

 • Det finns cirka 14 000 Bicom utrustningar i 80 länder.
  .
 • lakare_auktoritet-etsDet används på cirka 600 statliga sjukhus.
  .
 • Utanför Tyskland är uppskattningsvis 50 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • I Tyskland är ca 60 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • Bicom är både en test- och behandlingsutrustning.
  .
 • I Sverige finns ett 70-tal privata Bicomkliniker.

ζ

Tyskland

tyskland

Vad är det som gör alternativbehandling i Tyskland så mycket mer accepterat – samt att så många läkare använder sig av det?

En tysk läkare utbildas på universitet i 5 år och har sedan 2,5 års praktik på sjukhus och får sedan sin titel som vi i Sverige kallar legitimerad läkare.

Sen kan man utbilda sig vidare inom en specialkompetens och tillägg till denna specialkompetens kan vara exempelvis kiropraktor, akupunktör, homeopat, naturmedicin med mera.

Varje specialkompetens eller tillägg är certifierade av den svenska motsvarigheten Socialstyrelsen. Varje utbildning är kontrollerad och legitimering ges efter utförda godkända prov. I vissa fall även uppvisande av behandlingsfall. Så en hel del tyska läkare har ”fler ben att stå på” och kan (och får) erbjuda komplementära behandlingar utöver vanlig skolmedicin.

I Sveriges jobbar vi Bicomterapeuter mycket med personer med allergier, intoleranser och överkänslighet. Vad som betecknas som en allergi enligt svenska skolmedicinen förklaras nedan (informationen hämtad från 1177 och Wikipedia):pricktest

 • Allergi: Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal så kallade allergiantikroppar i blodet. Även ett pricktest kan tas och det innebär att den allergiska reaktionen i huden testas.
  .
 • Intolerans: Ett exempel på intolerans är laktosintolerans vilket innebär att tunntarmen har en nedsatt förmåga att ta upp mjölksocker, laktos.
  .
  Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn (främst vete). Glutenintolerans är inte en allergi och ska därför inte förväxlas med veteallergi eller liknande.
  .
 • Överkänslighet: Är en icke-immunologisk reaktion. I detta fall behöver man utredas genom noggrann provokation av ämnet för se hur kroppen reagerar. Här utsätter man patienten för ämnet och ser vad som händer och därmed fastställer en överkänslighet.
  .
  Histamin-intolerans är en födoämnesöverkänslighet som uppstår när kroppen inte tolererar eller klarar att bryta ned föda på grund av dess innehåll av histamin. Studier från Österrike visar att cirka sex till åtta procent av alla vuxna är känsliga mot histamin, men siffrorna är förmodligen i underkant. För den som är känslig så är den bästa behandlingen att helt enkelt låta bli mat som innehåller histamin. Läs mer … Astma och Allergi Förbundet

ζ

Bicom

bicom-utrustningJag som terapeut lägger ingen större vikt i om det är en allergi, intolerans eller överkänslighet. Det jag tar hänsyn till är om patienten har en utredd gluten- eller laktosintolerans.

Jag mäter av de reaktioner som jag hittar på ett ämne/allergen och behandlar sedan dessa reaktioner!

Det viktiga som jag ser det med denna behandling är att kunna ge patienter verktygen så att de själva kan förbättra sin hälsa. Bonus är då de även väljer att behandla reaktionerna.

.
Markus Johansson

Blogginlägg ... klicka här
Klinik ... Allerga

Mer information om Bicom bioresonansterapi:


Video om Bicom bioresonansterapi (på engelska)

What is bioresonance?

Bioresonance Therapy Devices – Introduction and Benefits ↓

Bioresonance Therapy Devices – How it works ↓

Bioresonance therapy first session ↓

Bicom UK Bioresonance Therapy full movie ↓

Google översatt:

BICOM bioresonansterapi är en icke-invasiv, mild behandling vilket gör den lämplig för barn och spädbarn och även för andra känsliga patienter. Djur – från marsvin till hästar – kan också dra nytta av denna typ av behandling. Eftersom den använder naturlig biofysik i stället för biokemi – så kan ofta utövare minska på läkemedel (och slippa dess biverkningar).

Vårt mål är att hjälpa läkare och naturläkare att lindra symptom eller bota sjukdomar utan några skadliga biverkningar. För att ge dig möjlighet att finna och effektivt kunna behandla de ofta underliggande fysiska orsakerna till sjukdom – snarare än bara symptomen.


 • Fördjupning (34 st videos) om bioresonansterapi och dess
  läkande förmåga på djur och människor … YouTube

bioresonance_studyKlicka på bilden ovan eller här för att läsa mer.

Resultat av studie

82 %blev befriade från sina allergier (!) och samtidigt befriade från de biverkningar som allergimediciner ger. Men i Sverige får barnen leva med sina allergier och biverkningar tills de blir 9 år! Detta trots att det är lättare att bota allergier om behandling sätts in tidigt och med som sagt noll biverkningar.

Är det läkemedelsindustrin som bestämt detta för att det ger merförsäljning av allergimediciner? Vem annars skulle komma på tanken att hitta på något sådant?

ζ

En användarberättelse

”Äntligen känner jag mig frisk”

Efter tolv år av smärtor, trötthet och lönlösa läkarbesök provade Mikael Rörseth en ny metod – och blev botad … Aftonbladet

candidaζ

Film 1 december och föreläsning 5 december

Klicka på flyern nedan eller klicka här för att förstora ↓

erik-enby-1-dec-2016-bild-2

3 svar på ”Bicom bioresonansterapi”

 1. Klipp från Facebook 2016-11-15:

  VISSTE DU ATT …

  Allting är frekvenser (elektricitet<>magnetism). Hela din existens … all materia, allt liv, alla upplevelser – allt kan du tacka din existens i denna fysiska värld till frekvensen.

  Absolut allt är frekvens. Du kan inte ha en upplevelse på den här planeten utan att dra den genom frekvensen. Varje känsla, inklusive kärlek och hat ställs in på en viss frekvens. Hälsa har en frekvens. Sjukdomen har frekvens. Dina organ är alla inställda på en specifik frekvens som är hela din kropp som ger resonans vid sin egen frekvens. Du är en symfoni av frekvenser medan du projekterar (hologram) dig själv genom detta universum, och skapar din fysiska verklighet.

  Du är en mästare på din energi, och därmed kan du kontrollera allt du är, allt du gör, allt du upplever, och därmed har du möjlighet att kontrollera allt du är, allt du gör, allt du upplever.

  Från den dagen att du föds tills den dagen du dör, kommer ingenting någonsin ändra det faktum att du är både en frekvens sändare och mottagare i flödet med din inre och yttre miljö. //.

  – – – slut citat – – –

  KOMMENTAR

  Bicom arbetar med dessa frekvenser … med hög precision och utan biverkningar.

 2. CANCER

  TROR DU ATT …

  Tror du att forskare och vårdens auktoriteter försöker lösa cancerns gåta? Tror du att Sverige är är en rättsstat? Tror du att public service och tidningar är att lita på? Har du drabbats av cancer eller känner du någon som drabbats? Tror du att de som drabbas av cancer erbjuds den bästa vården? Då är du sannolikt grundlurad.

  – – –

  TORSDAG 1 DECEMBER KL 19.00 (PARTILLE/GÖTEBORG)

  Om du ser dokumentärfilmen ”LÄKAREN SOM VÄGRADE GE UPP” som nu visas i Partille 1 december (10 min från Göteborgs City med buss till Allum/Kulturum) så kommer du att se en smärtsam och omtumlande dokumentärfilm – och bli varse en mörk verklighet som bland annat drabbar alla cancerpatienter – en skuggornas värld i Sverige – som de flesta är omedvetna om.

  Målsättningen verkar vara att alla svenskar ska bli lukrativa cancerpatienter och att det finns naturlig hjälp utan biverkningar – och hopp för cancerpatienter – mörkas av dem vi litar på.

  Filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” gör sitt segertåg i Sverige. Nu visas den i Partille Kulturum (Gamla Kronvägen 56) torsdagen 1 december 2016 klockan 19.00 (kom gärna i god tid). Dokumentären visas endast en gång i Partille och filmen har hittills gått för utsålda hus runtom i Sverige.

  MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE! Platserna är numrerade så boka i god tid för bästa platser och för att inte riskera att bli utan biljett .. boka här

  Se gärna en intervju (16 min) med ”läkaren som vägrade ge upp” … Canal Second Opinion

  – – –

  MÅNDAG 5 DECEMBER KL 18.30 (GÖTEBORG/PARTILLE)

  Fyra dagar senare (måndag 5 december) föreläser doktor Erik Enby om sin revolutionerande forskning – som även den är omtumlande för alla som lider av kroniska sjukdom. Du kommer även att lyssna på Markus Johansson som kommer att berätta mer om Bicom – även det en revolutionerande medicinsk utrustning som används av många läkare utomlands (fast inte inom den svenska vården).

  Leif Lundberg från Team Kostdemokrati kommer att berätta mer om ett unikt hälsokoncept som innefattar doktor Erik Enbys metodik och Bicom plus lite till. Ett tillfälle för de som söker kunskap och support för att själva kunna ta befälet över sin och sin familjs hälsa. Vi kallar det ”egenkontroll”.

  Tyvärr så kan vi inte lita på myndigheter när det gäller diabetes, fetma, cancer, IBS, IBD och många andra kroniska sjukdomar. Ytterst få läkare är utbildade på mer än ”skolmedicin” och få riskerar sitt jobb (se filmen så förstår du varför). Den svenska vården är kapad och styrs av ekonomiska särintressen och är därför på väg att krascha – liksom folkhälsan.

  En föreläsning för dig som behöver kunskap och support för att maxa din hälsa. Om du är anställd – prata med din arbetsgivare om detta hälsokoncept (en mycket lönsam investering).

  – – –

  MER INFO

  Mer info finns här … PDF

  Närmare detaljer om föreläsningen 5 december kl 18.00 – 22.00 kommer längre fram på Kostdemokrati.se. Biljetter till föreläsningen måndag 5 december köps kontant i entrén från kl 18.00 (Fräntorps Folkets Hus). Föreläsningen börjar kl. 18.30. Välkommen!

 3. En av vår tids viktigaste filmer – helt sann.

  NU BEHÖVS ETT NYTÄNKANDE INOM VÅRDEN – MEN INOM EN ÖVERSKÅDLIG FRAMTID FÅR DU SJÄLV TA ANSVAR.

  Ny spännande gästkrönikör på Kostdemokrati.se som berättar om en revolutionerande behandlingsmetod som används av många läkare utomlands med mycket bra resultat mot bland annat allergier och överkänslighet för olika typer av livsmedel (både test och behandling) – men inte av vården i Sverige.

  Cirka 15 procent av Sveriges befolkning lider av någon slags överkänslighet mot mat. Det kan till exempel vara allergi, celiaki, laktosintolerans eller någon annan överkänslighetsreaktion. Det finns ingen exakt siffra på hur stor del av Sveriges befolkning som har allergi, men det brukar uppskattas till drygt 30 procent, det vill säga närmare tre miljoner människor – som alla förnekas den bästa vården i Sverige. Nu har du chansen att själv ta befälet över ditt liv.

  Utrustningen är medicinskt godkänd inom EU, finns på 600 statliga sjukhus runt om i världen och i Tyskland är mer än hälften av användarna legitimerade läkare.

  Det finns cirka 14 000 utrustningar i 80 länder. Men i Sverige har KO belagt privata terapeuter med böter om de påstår att de kan lindra och bota allergier – även om det är sant (ett mönster från svenska myndigheter som känns igen).

  Vad sysslar KO med (?) – skyddar läkemedelsindustrins monopol i Sverige och mörkar information om komplementära metoder som skulle kunna rädda många medborgare från ett onödigt lidande!

  Läs och bedöm själv … http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/11/20/bicom-bioresonansterapi/

  – – –

  TA BEFÄLET ÖVER DIN HÄLSA – PÅ DINA VILLKOR

  Doktor Erik Enby fann viktiga pusselbitar i sin forskning och lyckades bota tiotusentals patienter med naturliga medel – även cancerpatienter som vården bara gav några månader kvar att leva.

  Se en grym och avslöjande dokumentärfilm som visar vad som händer läkare i Sverige om de utmanar läkemedelsindustrin inom cancerområdet (som industrin har monopol på) – som industrin dåligt behärskar, men som är lönsamt och tillväxten är ”god”.

  De som bor i Göteborg med omnejd har chansen att på torsdagskvällen 1 december se en film som kommer att tumla om många – om hur Sverige fungerar bakom de tjusiga kulisserna.

  Slutsatsen blir att svenska cancerpatienter förnekas den bästa vården och att man inte alls vill lösa cancers gåta. En mycket välgjord och avslöjande film som berör alla – inte minst de 60.000 svenskar som varje år får sin cancerdiagnos.

  Boka tidigt för bästa plats (numrerade platser). De två tidigare föreställningarna i Göteborg har varit varit fullsatta och mycket uppskattade. Efter filmen följer en frågestund där doktor Erik Enby kommer att vara närvarande.

  Boka här … https://event.webbiljett.se/partille/step/chooseSection.aspx?edId=505&eId=477

  – – –

  MÅNDAGEN 5 DECEMBER

  För de som behöver hjälp med att optimera sin hälsa följer på måndagskvällen 5 december en föreläsning där doktor Erik Enby närmare förklarar sin forskning och där Markus Johansson kommer att berätta om Bicom – bioresonansterapi.

  Leif Lundberg från Team Kostdemokrati kommer att presentera ett unikt hälsokoncept som innefattar ovan beskrivna hälsometoder kombinerat med personlig support och en utbildning där man lär sig hur man själv ska kunna ta befälet över sin hälsa – på sina villkor.

  Viktkontroll fås på köpet. Våra testelever tappade vardera drygt 20 kilo på bara 20 veckor – utan hunger och utan krav på extra motion (bara god mat).

  En mycket lönsam investering för företag som värderar kunniga, friska och alerta medarbetare – istället för trötta och sjuka. Prata med er arbetsgivare.

  Välkomna!

  Läs mer … http://www.kostdemokrati.se/guests/2016/11/20/bicom-bioresonansterapi/#comment-1239

Kommentera