Bicom bioresonansterapi

.

markus-bicom

.
ζ
.

Vi hälsar Markus Johansson välkommen som gästkrönikör. Han kommer att berätta om Bicom bioresonansterapi – en revolutionerande och kostnadseffektiv analys och behandlingsmetod som är medicinskt godkänd inom EU. Bicoms utrustning har medicinsk produktklass 2A och är godkänd av Läkemedelsverket. En utrustning som används med framgång av läkare utomlands – men den används inte inom svensk offentligt finansierad vård, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att många patienter skulle kunna bli friska utan läkemedel och biverkningar.

Team Kostdemokrati

saker-o-tryggNot: Att Bicom är klassad medicinskt tekniskt betyder att den är säker att använda – att utrustningen gör test och behandling på ett säkert sätt för patienten. Det gäller även för små barn så varför det finns ett förbud i Sverige mot att testa och behandla barn under 8 år mot t.ex. astma och allergier kan bara förklaras med att myndigheterna tycker att små barn ska ha begränsade möjligheter att kunna upptäcka matintolerans eller allergier utanför skolmedicinens monopol (även när föräldrar själva betalar) – trots att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in.

Men i Tyskland är mer än hälften av alla Bicomterapeuter legitimerade läkare och självfallet får de behandla även barn – medan barnen i Sverige är hänvisade till att leva med sin problem när den offentliga sjukvården misslyckas- varvid barnen erbjuds att dämpa symtomen med diverse lukrativa läkemedel (med dess biverkningar). Så här kan vi självfallet inte ha det.


Bicom bioresonansterapi

Komplementärmedicinen som används av läkare
.

markus-johansson

Hej,

Mitt namn är Markus Johansson. För cirka 6 år sedan fick jag behandling av en mycket duktig Bicomterapeut i Halmstad. Jag hade inga jättejobbiga problem, men jag ville gärna bli av med dem. Återkommande småförkylningar, men aldrig riktigt sjuk och ett ständigt harklande varje morgon för att få upp slem ur halsen och luftvägarna. Vid den tidpunkten arbetade jag som idrottslärare.

vardcentralJag hade givetvis gjort en mängd tester på vårdcentralen; pricktest, födoämnesallergier och astmaundersökning. Detta utan resultat och utan några ”verktyg” vad jag själv kunde göra.

Bicom

Vid första kontakten med Bicom bioresonansterapi så mätte terapeuten upp ämne för ämne för att se vad min kropp reagerade på eller stressades av. Notera att jag inte nämner att jag har en allergi, utan vad min kropp stressas eller reagerar på.

Det visades att jag reagerade negativt på mjölkproteinet som finns i alla mjölkprodukter från kossan. Till följd av detta fick jag en ökad candidaöverväxt och en sämre tarmflora och därmed ett minskat immunförsvar. Det var mjölken som låg bakom allt slem som jag frenetiskt harklade upp varje morgon!

Jag tror att jag behandlades 10–15 gånger och under det året jag fick behandling var jag aldrig sjuk och när vi var färdiga med behandlingarna var mina problem borta!

ζ

Om …

mage_figur_puOm jag upplevde att jag hade små problem och var jättenöjd med resultatet, hur känner då andra patienter som har blivit av med betydligt värre problem? Det tog jag reda på när jag själv bestämde mig för att bli Bicomterapeut. Då fick jag nöjda patienter som enbart efter sitt andra besök kände en förbättring av deras magproblem. Jag utbildar idag även nya Bicomterapeuter.

IBS. De flesta som kom till mig hade mage/tarmproblem och de hade oftast fått diagnosen IBS (Irritabel Bowel Syndrome).av sjukvården, då de testats negativt på gluten och laktos. IBS är en diagnos som patienter får med diverse magproblem och där vården inte hittar grundorsaken till problemen.

Ungefär 15 – 20 % av Sveriges befolkning lider av IBS som yttrar sig som stressmage, ballongmage eller som så kallad bröd- eller mjölkmage. IBS är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att vården inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20 – 65 år och bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Oftast var det så att de som kom till mig hade en kraftig överkänslighet på vete, mjölkprotein, soja eller ägg. De började ändra sin kost och inom kort försvann de akuta symtomen som svullen mage, magsmärtor, diarré eller förstoppning. Även näringsupptag och immunförsvar försämras vid magproblem varför man oftast blir friskare när grundproblemen åtgärdas (färre förkylningar, bättre försvar mot influensa, mindre trötthet och även ett bättre försvar mot mer allvarliga sjukdomar).

Not: Överkänslighet för vete kan bero på fler orsaker än just gluten (ett protein). Det har visat sig att även vetestärkelse från det moderna vetet är en minst lika stor bov i dramat. Därför kan det vara kontraproduktivt att köpa glutenfritt bröd eller en glutenfri pizza full med vetestärkelse – om man är överkänslig mot just vetestärkelse. Det finns även andra ämnen i vetet som kan irritera tarmen. Att överkänslighet mot vetestärkelse är minst lika vanligt som mot gluten är inte allmänt känt och många har svårt att hålla isär begreppen. Om man har magproblem och misstänker en läckande tarm så kan det vara en god idé att testa vad man inte tål och sedan utesluta detta ur kosten så att tarmen får chans att läka.

Att ge patienten verktyg till att ta över makten och
att påverka sin egen hälsa är den bästa ”medicinen”.
Bättre än någon tablett eller något enskilt kosttillskott.

Det är många som arbetar med Bicom bioresonansterapi, både i Sverige och framför allt internationellt. Inom den offentligt finansierade vården i Sverige lyser dock Bicom bioresonansterapi med sin frånvaro – trots att många skulle kunna bli hjälpta med denna kostnadseffektiva behandlingsmetod – som därtill är utan biverkningar.

sverige-samst-i-klassenMen endast legitimerad sjukvården får i Sverige behandla barn under 8 år – enligt svensk författningssamling (vilket strider mot barnkonventionen). Detta är olyckligt med tanke på att resultatet blir bättre ju tidigare behandling sätts in. I Tyskland kan däremot små barn få denna hjälp – t.o.m. av legitimerade läkare inom den offentliga vården. En hälsofråga som bör lyftas till högsta beslutande nivå i Sverige.

Varför får inte svenska barn behandlas med effektiva och helt ofarliga behandlingsmetoder – när föräldrarna vill?

Varför är svenska föräldrar omyndigförklarade när det gäller deras egna barns hälsa och livskvalitet?

Barnkonventionen säger att ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”. Detta stämmer inte alls. I och med att barnets föräldrar ej fritt kan välja terapeutiskt alternativ i Sverige, är det en klar diskriminering jämfört med hur situationen är i övriga Europa. Varför har inte ett barn under 8 år samma rättigheter som ett barn som är 9 år?

”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Varför har man då en lag i Sverige som undanhåller barnet från att få den vård, som barnets föräldrar vill anlita?

Barnkonventionen understryker att varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras. Så mycket frihet, men inte frihet att välja önskad vård för sina barn. Här går läkemedelsindustrins monopol och
vinstintresse framför barnens bästa – vilket sker för att Socialstyrelsens regler och kontroll av sjukvården brister.

ansvar

Varför ska våra minsta barn förnekas den bästa vården? Vi bör avkräva våra förtroendevalda politiker ett rakt ärligt svar (och ingen ”rappakalja”)!

ζ

Bicom har funnits i mer än 35 år och är medicinskt godkänd inom EU.

Fakta:

 • Det finns cirka 14 000 Bicom utrustningar i 80 länder.
  .
 • lakare_auktoritet-etsDet används på cirka 600 statliga sjukhus.
  .
 • Utanför Tyskland är uppskattningsvis 50 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • I Tyskland är ca 60 % av Bicomterapeuterna läkare.
  .
 • Bicom är både en test- och behandlingsutrustning.
  .
 • I Sverige finns ett 70-tal privata Bicomkliniker.

ζ

Tyskland

tyskland

Vad är det som gör alternativbehandling i Tyskland så mycket mer accepterat – samt att så många läkare använder sig av det?

En tysk läkare utbildas på universitet i 5 år och har sedan 2,5 års praktik på sjukhus och får sedan sin titel som vi i Sverige kallar legitimerad läkare.

Sen kan man utbilda sig vidare inom en specialkompetens och tillägg till denna specialkompetens kan vara exempelvis kiropraktor, akupunktör, homeopat, naturmedicin med mera.

Varje specialkompetens eller tillägg är certifierade av den svenska motsvarigheten Socialstyrelsen. Varje utbildning är kontrollerad och legitimering ges efter utförda godkända prov. I vissa fall även uppvisande av behandlingsfall. Så en hel del tyska läkare har ”fler ben att stå på” och kan (och får) erbjuda komplementära behandlingar utöver vanlig skolmedicin.

I Sveriges jobbar vi Bicomterapeuter mycket med personer med allergier, intoleranser och överkänslighet. Vad som betecknas som en allergi enligt svenska skolmedicinen förklaras nedan (informationen hämtad från 1177 och Wikipedia):pricktest

 • Allergi: Ett blodprov visar om det finns ett ökat antal så kallade allergiantikroppar i blodet. Även ett pricktest kan tas och det innebär att den allergiska reaktionen i huden testas.
  .
 • Intolerans: Ett exempel på intolerans är laktosintolerans vilket innebär att tunntarmen har en nedsatt förmåga att ta upp mjölksocker, laktos.
  .
  Glutenintolerans, så kallad celiaki, innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn (främst vete). Glutenintolerans är inte en allergi och ska därför inte förväxlas med veteallergi eller liknande.
  .
 • Överkänslighet: Är en icke-immunologisk reaktion. I detta fall behöver man utredas genom noggrann provokation av ämnet för se hur kroppen reagerar. Här utsätter man patienten för ämnet och ser vad som händer och därmed fastställer en överkänslighet.
  .
  Histamin-intolerans är en födoämnesöverkänslighet som uppstår när kroppen inte tolererar eller klarar att bryta ned föda på grund av dess innehåll av histamin. Studier från Österrike visar att cirka sex till åtta procent av alla vuxna är känsliga mot histamin, men siffrorna är förmodligen i underkant. För den som är känslig så är den bästa behandlingen att helt enkelt låta bli mat som innehåller histamin. Läs mer … Astma och Allergi Förbundet

ζ

Bicom

bicom-utrustningJag som terapeut lägger ingen större vikt i om det är en allergi, intolerans eller överkänslighet. Det jag tar hänsyn till är om patienten har en utredd gluten- eller laktosintolerans.

Jag mäter av de reaktioner som jag hittar på ett ämne/allergen och behandlar sedan dessa reaktioner!

Det viktiga som jag ser det med denna behandling är att kunna ge patienter verktygen så att de själva kan förbättra sin hälsa. Bonus är då de även väljer att behandla reaktionerna.

.
Markus Johansson

Blogginlägg ... klicka här
Klinik ... Allerga

Mer information om Bicom bioresonansterapi:


Video om Bicom bioresonansterapi (på engelska)

What is bioresonance?

Bioresonance Therapy Devices – Introduction and Benefits ↓

Bioresonance Therapy Devices – How it works ↓

Bioresonance therapy first session ↓

Bicom UK Bioresonance Therapy full movie ↓

Google översatt:

BICOM bioresonansterapi är en icke-invasiv, mild behandling vilket gör den lämplig för barn och spädbarn och även för andra känsliga patienter. Djur – från marsvin till hästar – kan också dra nytta av denna typ av behandling. Eftersom den använder naturlig biofysik i stället för biokemi – så kan ofta utövare minska på läkemedel (och slippa dess biverkningar).

Vårt mål är att hjälpa läkare och naturläkare att lindra symptom eller bota sjukdomar utan några skadliga biverkningar. För att ge dig möjlighet att finna och effektivt kunna behandla de ofta underliggande fysiska orsakerna till sjukdom – snarare än bara symptomen.


 • Fördjupning (34 st videos) om bioresonansterapi och dess
  läkande förmåga på djur och människor … YouTube

bioresonance_studyKlicka på bilden ovan eller här för att läsa mer.

Resultat av studie

82 %blev befriade från sina allergier (!) och samtidigt befriade från de biverkningar som allergimediciner ger. Men i Sverige får barnen leva med sina allergier och biverkningar tills de blir 9 år! Detta trots att det är lättare att bota allergier om behandling sätts in tidigt och med som sagt noll biverkningar.

Är det läkemedelsindustrin som bestämt detta för att det ger merförsäljning av allergimediciner? Vem annars skulle komma på tanken att hitta på något sådant?

ζ

En användarberättelse

”Äntligen känner jag mig frisk”

Efter tolv år av smärtor, trötthet och lönlösa läkarbesök provade Mikael Rörseth en ny metod – och blev botad … Aftonbladet

candidaζ

Film 1 december och föreläsning 5 december

Klicka på flyern nedan eller klicka här för att förstora ↓

erik-enby-1-dec-2016-bild-2