Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer

.

genombrott >>> Studier bekraftat

Bota cancer för mindre än 500 kronor
per månad (?), utan biverkningar. Idag!

Men det får du själv komma underfund
med – för sjukvården tiger som muren.

Sammanfattning

Dr Rath Research Institute

Dr Raths forskningsinstitut i Kalifornien har utvecklat strategier för att hämma utvecklingen av cancer och dess spridning genom att rikta gemensamma mekanismer som används av alla typer av cancerceller som minskar stabiliteten och integriteten av bindväv.

Förstärkning av kollagen och bindväv kan uppnås naturligt genom de synergistiska effekterna av valda näringsämnen, såsom lysin, prolin, askorbinsyra (C-vitamin) och grönt te extrakt (NM).

Den här blandningen av mikronäringsämnen har visat en potent anticancer aktivitet in vivo och in vitro i några dussin cancer cellinjer. Dess anticancer effekter omfattar hämning av metastaser, tumörtillväxt, matrix metalloproteinas (MMP) sekretion, invasion, angiogenes och celltillväxt samt induktion av apoptos (celldöd). Dvs. förhindrar både tillväxt och spridning av cancer.

 • Micronutrient synergy – a new tool in effective controlof metastasis and other key mechanisms of cancer … PDF
Klicka på bilden för att förstora den

Vad som är viktig att säga är att dessa näringsämnen inte bara stoppar metastasspridningen utan också har flera andra viktiga aktiviteter mot själva cancertumören. Detta innebär att dessa näringsämnen kan döda själva tumören också, som är mycket viktigt för att få bra resultat mot cancer.

Dr Raths forskningsinstitut erbjuder nu rätt kombination av dessa vitala näringsämnen samlade i rätt doser i kapselform – där en normaldos är sex kapslar per dag. En burk med 180 kapslar (som räcker en hel månad) kan beställas för under 500 kronor.

 • EU… Dr. Rath Healthy Cell Growth Synergy Formula … klicka här
 • USA … klicka här (Amazon. Notera att det går att beställa från Amazon till Sverige)

Om du är nöjd med att endast ett par procent av dagens cancerpatienter genom skolmedicinens försorg överlever sin cancer någon längre tid – då behöver du inte läsa artikeln eller kommentarerna nedan.


ζ

Genombrott för cellforskningen

i kampen mot cancer

Cancer är den mest fruktade sjukdomen på grund av dess nedbrytande effekt på vår kropp. Efter hjärt- och kärlsjukdomar är cancer den näst vanligaste dödsorsaken även i Europa. I åldrarna mellan 35 och 65 år är cancer till och med den vanligaste dödsorsaken. Man räknar med att varannan man och var tredje kvinna utvecklar någon form av cancer under sin livstid.

Einstein-vansinne-insanity
klicka för att förstora bilden

Trots att miljardbelopp satsas på cancerforskningen använder man inom skolmedicinen än idag samma behandlingsmetoder som för 30 år sedan: kemoterapi och strålbehandling. Båda dessa metoder skadar i lika stor utsträckning de friska cellerna som cancercellerna.

Även om patienterna skulle överleva dessa aggressiva terapier fortsätter kampen för att bli frisk, eftersom den försvagade kroppen ofta utvecklar nya sjukdomar eller tumörer.

De konventionella metoderna för cancerbehandling förhindrar dock inte spridningen av cancer – cellerna i kroppen (metastaseringen), d.v.s. de kan inte hindra sjukdomens dödliga förlopp. Det är därför inte så konstigt att cancern nu har antagit rent epidemiska former.

Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien i USA har visat i sin forskning att vissa näringsämnen kan stoppa cancercellernas spridning genom bindväven och därmed stoppa metastaseringen – vilket stoppar cancern!

ζ

Vad är cancer?

frågetecken-funderar-pCancerceller bildas i kroppen i och med att cellernas arvsmassa skadas. Dessa avvikande celler bildas under hela vårt liv, men hämmas i regel av kroppens försvarssystem. I vissa fall förstörs emellertid inte de avvikande cellerna. De förökar sig med rasande fart och bildar tumörer. En tumör som befinner sig på ett visst ställe i kroppen är sällan livshotande. Däremot blir cancern nästan alltid livshotande när den sprider sig (metastaserar).

Cirka 90 procent av alla cancersjukdomar med dödlig utgång beror på metastasering – d.v.s. att cancercellerna tränger in i andra organ och vävnader. För att underlätta metastaseringen avsöndrar cancercellerna enzymer som bryter ner den omgivande bindväven och på så sätt gör det möjligt för cancercellerna att ta sig in i de andra kroppsorganen.

ζ

Spridning av cancerceller

Cellerna i vår kropp omges av kollagen och bindväv. För att friska celler skall kunna växa och föröka sig måste de riva de extracellulära barriärerna som omger dem. Denna process är av största betydelse för allt liv. Därför producerar och avsöndrar cellerna olika enzymer, för att bryta ner de omgivande bindvävsmolekylerna – framför allt kollagen och elastin. För att nedbrytningen av väven inte skall fortgå helt okontrollerat är det viktigt att dessa enzymer, de s.k. kollagenaserna, regleras av olika naturliga inhibitorer.

Cancern gör att bindväven faller sönder totalt. Cancercellerna producerar ett överflöd av kollagennedbrytande enzymer. På så sätt kan dessa celler tränga in och spridas i andra organ.

Cirka 90 procent av alla cancersjukdomar med dödlig utgång beror på metastasering – d.v.s. att cancercellerna sprider sig i andra organ och vävnader.

Cancerns metastaseringζ

Nyckelmolekyler för hälsan

C-vitamin, Lysin och Prolin

Cellulär hälsa (medicin) betraktar C-vitamin och aminosyran L-lysin som de mest viktiga naturliga substanser. Deras brist hos människan kan leda till dysfunktion (rubbning av normal funktion). Det finns två grundläggande orsaker varför nästan alla personer lider av brister av dessa cellfaktorer: Den mänskliga kroppen kan inte producera dem och våra moderna kostvanor kan inte tillföra dem i tillräckliga mängder. Resultatet är att bara marginella mängder av dessa substanser är påträffade i kroppen.

Nästan alla sjukdomar frodas på en brist av C-vitamin och lysin att spridas genom kroppen. Brist på dessa substanser leder till försvagat bindväv och sjukdomar som cancer, infektioner, inflammationer och avancerad åderförkalkning kan lättare ta sig igenom bindväven och sprida sig i kroppen. De här sjukdomarna använder sig av samma mekanismer som hos friska människor för normala funktioner t ex vita blodkroppar eller äggcellen. De använder sig av kollagena-upplösande enzymer (”biologiska saxar”) för att bryta ner kollagen vävnad.

För att röra sig genom bindväven måste varje cell kunna temporärt lösa upp den omgivande vävnaden – kollagena och elastiska fibrer – så de kan komma genom. För detta mål använder cellerna enzymer som temporärt kan lösa upp och försvaga bindvävsfibrerna, som omger dem. För att äggcellen, under kvinnlig fortplantning eller under den kvinnliga månadscykeln ska kunna lämna äggstocken och vandra till livmodern använder den kollagena-upplösande enzymer, bara några sekunder, just tillräckligt för att frigöra ett ägg till livmodern.

vit blodkropp polisVita blodceller, kroppens polisceller har en arbetsuppgift att attackera mikroorganismer. T ex. vid lunginflammation – bakterier i lungvävnaden – måste vita blodceller som cirkulerar i blodströmmen vandra från insidan av blodkärlen till utsidan och slutligen till bakterierna i lungvävnaden. För att klara av det använder de kollagena-upplösande enzymer (”biologiska saxar”).

Vita blodceller har förmågan att producera dem just för några få sekunder så länge som de behöver för att komma igenom blodkärlsväggen och sedan stoppar de. Vita blodceller är också kallade leukocyter och de har förmågan att producera kollagena-upplösande enzymer under normala förhållanden och om de blir maligna, om något går snett i mjukkärnan i dessa celler producerar de dessa ”biologiska saxar” okontrollerat och de slutar inte och det är vad vi kallar leukemi.

Alla former av cancer sprider sig med hjälp av bindvävsupplösande enzymer, t ex. cancerceller i levern använder samma naturliga ”biologiska saxar” för att vandra från normal vävnad in till ett litet kapillär i blodkärlen från utsidan till insidan. Varför är cancer så aggressiv? Varför har kroppen inte utvecklat något försvar mot den här sjukdomen? Cancercellerna lurar vår kropp genom att använda dessa ”biologiska saxar” som vår kropp använder under hälsosamma förhållanden, så den blir vilsen. Den kan inte utveckla några försvarsmekanismer eftersom den tror att det kanske är normalt.

Den kollagen upplösande mekanismen spelar en speciellt viktig roll vid infektionssjukdomar. Utan upplösning av den omgivande bindväven, verktygen som orsakar sjukdomar (virus, bakterier) kan de inte invadera kroppen och sprida sjukdomar. Olikt alla andra celler, vilka innehåller både metabolisk mjukvara (i cellkärnan) och hårdvara (produktionssystem för protein och andra metaboliska molekyler), ett virus innehåller bara mjukvara (genetisk information). Om den önskar reproducera sig måste den föröka sig hos en värdcell och använde värdcellens hårdvara. I händelse av ett influensa virus, kan värdcellen vara en cell i slemmembranen i näsan, svalg eller lungorna.

Så fort som viruset har invaderat värdcellen, inkorporerar den dess genetiska information från cellkärnan i värdcellen. Det här tillåter viruset att omvandla metaboliska funktioner av värdcellen för dess avsikter och sprida infektionen genom: Förökning av viruset.

sax-m
Enzymer fungerar som biologiska ”saxar”

Det metaboliska produktionssystemet i en värdcell mottar en order att fördubbla viruspartiklar. Efter produktionsförökningscykeln, virus partiklar frigörs av värdcellen till omgivande område där de nygjorda virusen kan invadera celler. Massproduktion av kollagen-upplösande enzymer.

Viruset ger också order till värdcellen att producera kollagen-upplösande enzymer. Värdcellen utsöndrar dessa enzymer, vilka börjar upplösa den omgivande bindväven. Infektionen kan lätt spridas till andra delar av kroppen. Desto mer ett virus är kapabel att använda värdcellens metabolism för dessa två syften, desto snabbare sprids en virusinfektion och desto sjukare kommer patienten att känna sig.

Under tillväxten av aterosklerotiska plack, även i avancerade faser av aterosklerosis (åderförkalkning), spelar processen av kollagen-upplösning en viktig roll. Initialsteget av utveckling av ateroskleros är brist på vitaminer (C-vitamin) i artärväggen, likt sjömännens skörbjuggsjukdom.

Som ett resultat av den här vitaminbristen, försvagas artärerna i hjärtat, vilket sätter igång reparationsprocesser för att stabilisera väggen av dessa blodkärl. Initialt mobiliserar kroppen fettpartiklar (lipoproteiner, framförallt Lp(a) (lipoprotein(a)) och andra reparationsmolekyler från blodet för att avsätta dem i det svagaste området i artärväggen. När dessa repareringsåtgärder blir otillräckliga kommer den försvagade artärväggen ytterligare att bli stabiliserad genom en okontrollerad celltillväxt som bygger artärväggen.

Dessa glatta muskelceller vandrar från det yttersta cellagret i artären till området som innehåller aterosklerotiska fettutfällningar. Dessa muskelceller måste röra sig genom en mycket stark och tät mellanlager av kollagena fibrer och bindväv – basalmembranen.

För att kunna göra det producerar glatta muskelceller kollagen-upplösande enzymer som kan lösa upp kollagenet och låter de passera genom basalmembranet och röra sig in i riktning mot det ateromatösa placket till innersta kärlvägshinnan (tunica intima). Okontrollerad tillväxt av glatta muskelceller bidrar till aterosklerosis och tilltäppning av artären.

Åderförkalkning
Tilltäppt artär

.
ζ

C-vitamin Lysin Prolin

Optimal produktion av kollagena molekyler är en nödvändig förutsättning för kontroll av dessa ovannämnda aggressiva sjukdomar. För optimal produktion av kollagena celler krävs tre viktiga näringsämnen: C-vitamin, Lysin och Prolin.

 • C-vitamin stimulerar produktionen av bindväven och är nödvändig för dess optimala struktur. Brister av C-vitamin ( RDI, 75 mg/dag, är inte tillräckligt) och leder till försvagning av vävnaden och eventuellt till skörbjugg (helt avsaknad av C-vitamin). Å andra sidan optimalt intag av C-vitamin tillförsäkrar optimal produktion av kollagen och elastinfibermolekyler och bidrar till stark bindvävnad i kroppen.
  .
  C-vitamin-prod-hos-djur.
  Livsmedelsverket
  rekommenderar 75 mg/dag för vuxna medan en optimal dos är minst 5000 mg/dag (fördelat på tre gånger per dag). Livsmedelsverkets rekommendation verkar vara anpassad till att förebygga skörbjugg och INTE att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer – och inte heller andra infektioner som ger upphov till kroniska sjukdomar.
  .
  Vad sysslar Livsmedelsverket med?.
  .
 • Lysin hindrar förstörandet av bindväven genom att blockera kollagen-upplösande enzymer vid deras fäste på vävnaden och hindrar deras effekt. På samma gång är aminosyran lysin en komponent av kollagen och den används för att tillverka kollagen i kroppen.
  .
 • Prolin, vilken är en annan viktig aminosyra komponent i kollagen. Vår kropp kan tillverka den, men bara i begränsade mängder. Hos människor med långvariga och aggressiva sjukdomar åtföljda av enzymatisk nedbrytning av kollagenvävnad kan kroppens kapacitet att producera prolin bli försvagad.  Detta leder ofta till en brist av den här viktiga aminosyran.

Det är just kombinationen av C-vitamin och Lysin
som har lett till ett genombrott för behandling av
många cancersjukdomar.

hämmarMatthias Rath har visat i labbstudier att kombinationen av C-vitamin, lysin, prolin och extrakt från grönt te (EGCG) kan hämma cancerspridningen med 100 %. Eftersom kombinationen av dessa näringsämnen har en synergistisk effekt, så räcker det med mindre doser för att åstadkomma komplett effekt.
.

Rath Institute

Dr Rath Research Institute … http://www.drrathresearch.org/
Dr Rath Foundation … http://www4.dr-rath-foundation.org/
.

Cancerns spridning kan stoppas på naturlig väg

Cancerforskarteamet på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien i USA har i detalj undersökt hur kroppen på naturlig väg förhindrar att cancercellerna tränger in genom kollagenet och bindväven. Deras forskare har utvecklat en enastående försöksanordning, där man först undersökt cancercellernas nedbrytningsmekanism som förstör kollagenmatrixen. Sedan har denna försöksanordning använts för att identifiera de natursubstanser som, förutom C-vitamin, lysin och prolin, kan stoppa spridningen av cancercellerna. För detta ändamål använde deras forskare speciella kärl, och innehållet i kärlen skildes åt i mitten genom ett kollagenmembran. Detta membran motsvarade bindväven i kroppen.

I den övre delen av kärlen odlade man cancerceller som kunde bryta ner kollagenmembranet och vandra vidare ner i den undre delen av kärlet. Hälften av kärlen fylldes med en näringslösning med essentiella ämnen som kan blockera cancercellerna.

Den andra hälften av kärlen innehöll en näringslösning utan dessa essentiella ämnen. Experimentets resultat var förbluffande. En speciell kombination av näringsämnen hindrade cancercellerna från att tränga in i kollagenmatrixen! Den mest effektiva kombinationen innehöll C-vitamin, aminosyrorna lysin och prolin samt en viss del grönt te (polyfenol).

Kombinationen av näringsämnenKombinationen av C-vitamin, aminosyrorna lysin och prolin samt polyfenol förhindrade spridningen av olika cancerformer helt och hållet, inklusive tjocktarms-, lung-, hud- och bröstcancer ↓ Kobinationen av näringsämnen 2Cancercellernas metastasering stoppad

Näringsämnenas funktion

Undersökningar visade att kombinationen av C-vitamin, lysin, prolin och polyfenol hämmar de kollagennedbrytande enzymerna, som hjälper cancercellerna att spridas i kroppsvävnaderna. Forskare på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien bevisade också att blockaden av cancerspridningen direkt följs av en blockad av de kollagennedbrytande enzymerna med hjälp av de testade essentiella ämnena.

Med andra ord, cancerspridningens process som identifierats av Dr. Rath är det avgörande genombrottet för att bekämpa cancer! Om vi inte känner till betydelsen av cellspridningens process kan vi inte heller besegra den dödliga cancern.

PolyfenolFrån vänster till höger: Skenet som kommer från de olika kärlen visar cancercellernas enzymaktivitet, som banar väg genom bindväven. Med ökad polyfenolkoncentration – i kombination med de andra essentiella ämnena – avtar ljusskenet. Detta är det vetenskapliga beviset för att den valda kombinationen av essentiella ämnen stegvis blockerar cancercellernas enzymaktivitet.

ζ

Forskning för kontroll av metastaseringen genom näringsämnen

Undersökningarna som man genomfört på Matthias Rath´s forskningsinstitut i Kalifornien har bevisat att följande essentiella ämnen på ett effektivt sätt förhindrar spridningen av olika cancerformer.

Epigallocatechin-gallat (EGCG) är en viktig polyfenolförening som finns i grönt te. Polyfenolet i det gröna teet har biokemiska egenskaper som hämmar uppkomst, och därmed även spridning, av cancer. På fackspråk säger man att dessa viktiga egenskaper är antimutagena och antiproliferativa. Dessutom har polyfenol starka antioxidanta egenskaper som neutraliserar fria radikaler och förhindrar cellskador.

 • Demeule, M., Brossard, M., et al. (2000) ”Matrix metalloproteinase inhibition bygreen tea catechins.” Biochim Biophys Acta. 1478(1): 51-60.
 • Zhang, G., Muria, Y., et al. (2000) ”Induction of apoptosis and cell cycle arrest incancer cells by in vivo metabolites of teas.” Nutr Cancer. 38(2): 265-273.

 C-vitamin har i sin fettlösliga form (ascorbylpalmitat) visat sig vara ett effektivt medel för skydd av de friska cellerna samt försvar och bortrensning av sjuka celler (t.ex. cancerceller).

 • Liu, J.W., Nagao, N., et al. (2000) ”Anti-metastatic effect of an autooxidationresistant and lipophilic ascorbic acid derivative through inhibition of tumor invasion.” Anticancer Res. 20(1A): 113-118.
 • Niedzwiecki, A., Rath, M., et al. (2001) ”Cytotoxic effect of lipophilic substitution at 2-, 6-, and 2, 6- positions in ascorbic acid and expression of matrix metalloproteinases in HepG2 cells, melanoma cells, and normal human dermal fibroblast.” J Am Coll Nutr. 20(5): 575
 • Ross, D., Mendiratta, S., et al. (1999) ”Ascorbate 6-palmitate protects human erythrocytes from oxidative damage.” Free Radic Biol Med. 26(1-2): 81-89.

Lysin och prolin är naturliga aminosyror och fungerar som byggstenar för kollagen- och elastinfibrer. Dessutom förhindrar lysin nedbrytningen av kollagen, vilket gör att det blockerar kollagenasernas verkan. Därför spelar detta essentiella ämne en viktig roll när det gäller att förhindra nedbrytningen av bindväven. Trots att näringsämnena C-vitamin och lysin är livsviktiga produceras de inte i kroppen. Följaktligen är det mycket viktigt att dagligen tillföra kroppen dessa nödvändiga näringsämnen för att man skall hålla sig frisk.

 • Rath, M., Pauling, L. (1992) ”Plasmin-induced proteolysis and the role of apoprotein(a), lysine and synthetic lysine analogs.” Journal of Orthomolecular Med. 7: 81-82.
 • Kikuchi, Y., Kizawa, I., et al. (1986) ”The inhibitory effect of tranexamic acid on human ovarian carcinoma cell grown in vitro and in vivo.” Gynecol Oncol

Selen är en viktig del av kroppens antioxidanta försvarssystem och skyddar dessutom cellerna mot toxiner. När det gäller cancerbekämpning undertrycker selen tumörernas tillväxt och spridning av tumörer på ett tidigt stadium.

 • Mikael Björnstedt forskar kring de tillväxthämmande och preventiva egenskaperna av selen, det vill säga de cellulära mekanismerna bakom selenets cytotoxiska och cancerpreventiva effekter. Något ett flertal studier i bland annat Kina och USA pekat på. Han har visat att selenföreningar är selektivt toxiska för maligna celler vid koncentrationer som däremot inte påverkar normala celler.
 • Gopalakrishna, R., Gundimeda, U. (2001) ”Protein kinase C as a molecular target for cancer prevention by selencompounds.” Nutr Cancer. 40(1): 55-63.

N-Acetylcystein (NAC) är en stark antioxidant och viktig för produktionen av glutathion, som är ytterligare en effektiv antioxidant. NAC hjälper till att skydda bindväven från att brytas ner okontrollerat.

 • Galis, Z.S., Asanuma, K., et al. (1998) ”N-acetyl-cysteine decreases the matrixdegradingcapacity of macrophage-derived foam cells: New target for antioxidant therapy?” Circulation. 97(24): 2445-2453.

 Aminosyran arginin behövs i högre grad när man är stressad, skadad eller sjuk. Denna aminosyra stärker immunförsvaret och hämmar tumörernas celltillväxt. Den högsta koncentrationen av arginin finns i bindväven.

 • Milner, J.A., Stepanovich, L.V. (1979) ”Inhibitory effect of dietary arginine on growth of Ehrlich ascites tumor cells in mice.” J Nutr. 109(3): 489-494.

Koppar är nödvändigt för ett flertal kroppsfunktioner, men speciellt för att bindväven skall ha en optimal struktur och stabilitet samt för att försvara kroppen mot fria radikaler.

 • David, C.D., Johnson, W.T. (2001) ”Dietary copper and dimethylhydrazine affect protein kinase C isozyme protein and mRNA expression and the formation of aberrant crypts in colon of rats.” Biofactors. 15(1): 11-26.

ζ

Grupper av näringsämnen som tillsammans har testats kunna bromsa cancer

Micronutrientζ 

Slutkommentar

Matthias Rath´s institut i Kalifornien har hittat vissa näringsämnen i deras forskning som har stor betydelse för många sjukdomar och har synergistiska effekter dvs. de samverkar och förstärker varandra i framförallt hjärtkärlsjukdomar, inflammatoriska tillstånd och cancer genom deras kollagen förstärkande effekter. Det verkar som att ett starkt bindväv (kollagen) i kroppens celler är avgörande för att motverka dessa hälsoproblem. När det gäller cancer är det också viktigt att förhindra nerbrytningen av kollagenet, vilket lysin har visat sig bidra med.

Dessa cellvitala ämnen är C-vitamin, lysin, prolin och EGCG (polyflavonoider från grönt te). Denna kombination av näringsämnen och i rätt dos är kanske det optimala naturen kan bidra till att förebygga och bota många sjukdomar idag.

dollar-pile-1Problemet är att dessa ämnen är ortomolekylära dvs. de är inte främmande för kroppen och det går inte att ta patent på dem. Sålunda läkemedelsindustrin är inte intresserad av dessa ämnen som är ett genombrott för att hålla människor fria från hjärtkärlsjukdomar, cancer och andra sjukdomar i framtiden.

stopp-hand-förbudVad vi också måste förstå är att läkemedelsindustrin kommer att göra allt för att förhindra att det här genombrottet kommer att accepteras och komma till allmänhetens kännedom.

Självklart finns det andra viktiga cellvitala ämnen som selen, E-vitamin, B-vitaminer, D-vitamin och krom etc. som Matthias Raths institut rekommenderar tillsammans med de fyra stora som nämnts ovanför för att förbättra cellernas bioenergi.

Dr. Aleksandra Niedzwiecki, forskar bl.a.
på cancer på Dr. Rath forskningsinstitut
i Kalifornien, säger så här:

”Både vårt eget arbete och andra forskare visar att många naturliga kostfaktorer, inklusive mikronäringsämnen kan undertrycka utvecklingen av cancer genom att samtidigt agera på många steg av sin utveckling. Dessa inkluderar C-vitamin, aminosyran lysin, extrakt från grönt te kallas Epigallocatechin Gallate (EGCG), och många andra ämnen som kan framkalla naturlig eliminering av onormala celler och undertrycka utsöndringen av enzymer att underlätta invasionen av cancerceller i kroppen. Många näringsämnen, som D-vitamin har specifika receptorer på cellulär DNA och visar starka anti-cancer effekter. C-vitamin och många andra antioxidanter skyddar oss från externa gifter och intracellulära metabola skador – inklusive skador på DNA, källan till mutationer”.

ζ

Näringsbrist och fel fetter (brist på Omega 3)

Omega-3-hjärta-eMin uppfattning är att många hälsoproblem idag b la. cancer och hjärt-kärlsjukdomar beror på näringsbrister och felaktigt fett (obalans mellan Omega 3 och Omega 6 – dvs. för lite Omega 3 och för mycket Omega 6). Många människor får inte i sig rätt doser och optimalt med näring genom kosten (framförallt fytokemikalier (antioxidanter i frukt och grönsaker), C-vitamin, E-vitamin, selen och vissa andra viktiga mineraler).

Dels på grund av dåliga kunskaper om vad de ska äta och dels att de har svårt att hinna med att äta en kost med hög näringstäthet, god näringsbalans och lätt för kroppen att smälta eller tillgodogöra sig. Eller snarare en måltid, utan att kokas, med mycket grönsaker som innehåller rikligt med antioxidanter, vitaminer, mineraler och spårämnen. Många äter också i större omfattning än förut näringsfattig snabbmat. Vad som också bidrar till att människor är mikrobiologiskt undernärda i det moderna samhället är att man odlar på näringsfattiga jordar. Vitamin och mineralhalten i jordarna har försämrats de senaste decennierna.

Stress, infektioner, föroreningar och toxiner (bilavgaser, rökning, alkohol, läkemedel, amalgam, bekämpningsmedel, tillsatsämnen i maten) minskar C-vitamin och andra näringsämnen drastiskt i våra kroppar. Toxiner har också cancerframkallande effekter och tyvärr så ökar dessa ständigt i vår omgivning. Då förstår ni att stress, föroreningar, toxiner, inflammatoriska tillstånd och infektioner är mycket vanligt i vårt samhälle.

Utropstecken-färgerDärför behöver vi extra C-vitamin, Omega 3 fettsyror och kosttillskott med andra viktiga cellvitala ämnen mer än någonsin tidigare för att förebygga och vidmakthålla hälsan.

Vad som också är viktigt att förstå är att flera av dessa cellvitala ämnen såsom C-vitamin, lysin och prolin är svårt att få i sig i tillräckliga doser genom kosten och därför måste tillsättas genom kosttillskott.

Euro BillionAvslutningsvis vill jag säga att de senaste decennierna har flera miljarder euro gått till cancerforskning, för att man slutligen skall lyckas besegra denna sjukdom. Men fortfarande ökar antalet människor som insjuknar och dör i cancer kontinuerligt.

Det är inte bara antalet dödsoffer som är högt, utan även kostnaderna för behandlingen har skjutit i höjden. I Europa uppskattar man att de totala kostnaderna för cancerbehandling överstiger 200 miljarder euro per år. Kostnaderna för behandling av cancerpatienter är som högst under de första sex månaderna efter diagnosen har ställts. Sex månader innan patienten dör, då sjukdomen vanligtvis blossar upp på nytt, börjar den andra kostnadsintensiva fasen av cancerbehandlingen.

 • År 2013: Cancer kostar européer 1100 miljarder kronor … Läkartidningen (sedan dess har kostnaderna exploderat)

Genom att använda naturliga substanser vid behandling av cancer slipper man inte bara de starka biverkningarna, utan det skulle också minska de enorma kostnaderna för följdsjukdomar inom cancerbehandlingen. Behandlingsresultatet skulle även bli väsentligt bättre.

Albert Einstein 1879-1955

Problem kan inte lösas med samma tankesätt som skapade dem.
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi
skapat med det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

ζ

Dr Raths kosttillskott

Dr Rath Research Institute
Dr Rath Research Institute

Dr Raths forskningsinstitut i Santa Clara i USA har tagit fram kosttillskott som ligger till grund för deras forskning på olika näringsämnen. Jag rekommenderar dessa kosttillskott om man har cancer eller hjärt-kärlsjukdom eller i förebyggande syfte för att få bästa effekt.

Näringssynergism är det centrala i deras forskning på cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Många ämnen samverkar för att åstadkomma bästa effekt. Deras kosttillskott är inte vinstdrivande. Vinsten går tillbaka till Dr Raths icke vinstdrivande stiftelse.

Många kosttillskott på marknaden har för låga doser, för få ämnen och inte rätt näringsämnen för att åstadkomma bra effekt mot till exempel cancer, inflammationer, stroke och hjärt-kärlsjukdomar.

.
”Askorbin”

Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/guests/category/askorbin/

ζ

VIDEOS

ζ

APPENDIX

Här kan man köpa kosttillskott som baseras på deras forskning

Kosttillskott anpassat för att förbättra skyddet mot cancer

 • EU… Dr. Rath Healthy Cell Growth Synergy Formula … klicka här
 • USA … klicka här (Amazon. Notera att det går att beställa från Amazon till Sverige)

Not: En burk med 180 kapslar kostar 400 – 500 kronor och räcker en månad om man intar 6 kapslar per dag.

Kosttillskott anpassat för att förbättra skyddet mot hjärt-kärlsjukdom

 • EU … Dr. Rath Cardio – Healthy Arteries … klicka här
 • USA … klicka här (Amazon. Notera att det går att beställa från Amazon till Sverige)

 ζ


Referenser

Victory Over Cancer (bok som kan laddas ner) …  http://www.victory-over-cancer.org/

Scientific Facts That Make This Breakthrough Irreversible     http://www.victory-over-cancer.org/wp-content/uploads/2016/02/UK_Cancer_Book1_Chapter03_1015.pdf  (vetenskapliga bevis)

The Proof  – Successes with cellular nutrients confirm vitamin research findings  http://www.victory-over-cancer.org/wp-content/uploads/2016/02/The_Proof_UK_1015.pdf … (patienter vittnar om tillfrisknande)

Official Video Messages for World Cancer Day 2016http://www4.dr-rath-foundation.org/Newsletter/articles/our-official-video-messages-for-world-cancer-day-2016.html

Chemo Facts – Facts on Drugs Used in Chemotherapy ...  http://www.chemo-facts.com/ (bevis för att traditionell cancerbehandling inom skolmedicin SKAPAR cancer).

Micronutrient Synergy: The Most Effective Approach to Health!http://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/20140306_health_information_Micronutrient-Synergy-Effective-Approach_edition7.html (näringssynergism – samspelet mellan olika näringsämnen).

PubMed: Intake of fatty acids and antioxidants and pancreatic cancer in a large population-based case-control study in the San Francisco Bay Area…. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104522 (Omega 3, C-vitamin och E-vitamin minskade cancerrisken betydligt (50 %) för bukspottskörtelcancer)

Scientific Focus on Anti-Cancer-Effects of Vitamin Chttp://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-59-Anti-Cancer-Effects-of-Vitamin-C.html

Clinical Nutrients in Cancer Therapy: A Scientific Review and Perspectivehttp://www.rath.co.uk/pdf-files/cancer_review_screen.pdf

The Foundation of Cellular Healthhttp://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/cellularhealthresearch.htm#cancer

Cellular Health Series:Cancerhttp://www4.dr-rath-foundation.org/pdf-files/cancer_book.pdf

Cancer http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189&Itemid=525

Dr. Matthias Rath Cellular Solutionhttp://www.cancertutor.com/rath/

Cancer is not just pure ‘bad luck’ http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/cancer_is_not_just_bad_luck.html

Scientific Focus on Anti-Cancer-Effects of Vitamin Chttp://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-59-Anti-Cancer-Effects-of-Vitamin-C.html

Selen kan bli framtidens cytostatikumhttp://ki.se/forskning/selen-kan-bli-framtidens-cytostatikum

Scientific Focus On Anti-Cancer Effects Of Vitamin Chttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=8:scientific-focus-on-anti-cancer-effects-of-vitamin-c&Itemid=777

Cancer. Comparative Effects of EGCG, Green Tea, and a Nutrient Mixture on the Patterns of MMP-2 and MMP-9 Expression in Cancer Cell Lines …    http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=116&Itemid=707

Cancer. Epigallocatechin-3-gallate Inhibits Tax-dependent Activation of Nuclear Factor Kappa B and of Matrix Metalloproteinase 9 in Human T-cell Lymphotropic Virus-1 Positive Leukemia Cells …  http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=112&Itemid=707

Cancer. A novel nutrient mixture inhibits chondrosarcoma invasion and metastasis parametershttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=106&Itemid=707

Cancer. Lipoprotein(A) And Vitamin C Impair Development Of Breast Cancer Tumors In Lp(A)+; Gulo-/- Micehttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=707

Cancer. Effect of a nutrient mixture on the localization of extracellular matrix proteins in HeLa human cervical cancer xenografts in female nude mice …  http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=103&Itemid=707

Cancer. In Vivo Antitumor Effect of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, and Green Tea Extract on Human Colon Cancer Cell HCT 116 Xenografts in Nude Mice: Evaluation of Tumor Growth and Immunohistochemistry …  http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=105&Itemid=707

Cancer. In Vivo and In Vitro Antitumor Effect of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, Arginine and Green Tea Extract on Human Fibrosarcoma Cells HT-1080http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=108&Itemid=707

Cancer. Inhibition of growth and expression of inflammation mediators in human leukemic cell line u-937 by a nutrient mixturehttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=113&Itemid=707

Cancer. Modulation of u-PA, MMPs and their inhibitors by a novel nutrient mixture in human lung cancer and mesothelioma cell lineshttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=111&Itemid=707

Cancer. Failure Of Mmp-9 Dimer Induction By Pma In Normal Human Cell Lineshttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=115&Itemid=707

Cancer. Nutraceuticals In Cancer Prevention(Chapter 11)http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=114&Itemid=707

Cancer. A Nutrient Mixture Modulates Ovarian ES-2 Cancer Progression By Inhibiting Xenograft Tumor Growth And Cellular Mmp Secretion, Migration And Invasionhttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=707

Cancer. Modulation Of Upa, Mmps And Their Inhibitors By A Novel Nutrient Mixture In Human Colorectal, Pancreatic And Hepatic Carcinoma Cell Lineshttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=107&Itemid=707

Cancer. Downregulation of urokinase plasminogen activator and matrix metalloproteinases and upregulation of their inhibitors by a novel nutrient mixture in human prostate cancer cell lines PC-3 and DU-145http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=100&Itemid=707

Cancer. Anticancer Effects of a Micronutrient Mixture on Melanoma: Modulation of Metastasis and Other Critical Parametershttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=110&Itemid=707

Cancer. Inhibitory Effects of a Nutrient Mixture on Human Testicular Cancer Cell Line NT 2/DT Matrigel Invasion and MMP Activityhttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=101&Itemid=707

Cancer. Lipoprotein(A) And Vitamin C Impair Development Of Breast Cancer Tumors In Lp(A)+; Gulo-/- Mice …  http://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_content&view=category&id=102&Itemid=707

Information on the Natural Control of Skin Cancerhttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1:information-on-the-natural-control-of-skin-cancer&Itemid=777

Assuming cancer is required., the following results were foundhttp://www.drrathresearch.org/index.php?q=cancer&option=com_finder&view=search&Itemid=777

Drug-Induced Nutrient Depletion: One Of The Pharma Cartel’s Biggest Secretshttp://www4.dr-rath-foundation.org/Newsletter/articles/Drug-induced-nutrient-depletion-one-of-the-pharma-cartels-biggest-secrets.html

The launch of our new Cellular Health Education coursehttp://www4.dr-rath-foundation.org/Newsletter/articles/the-launch-of-our-new-cellular-education-course.html

Popular High Blood Pressure Medicine Impairs Collagen Production In The Vascular Cellshttp://www.drrathresearch.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=76:high-blood-pressure-medicine-impairs-collagen-production&Itemid=777Fakta, information och debatt

KOSTDEMOKRATI.se förmedlar fakta och information. Webbplatsen har en stödjande funktion och ersätter INTE medicinska råd patienter fått från hälso- och sjukvården.

Varje krönikör ansvarar själva för innehållet i sitt inlägg, som kan upplevas som provocerande av de som har en annan uppfattning. Vi menar dock att avvikande meningar driver utvecklingen framåt, varför vi har valt att ha högt i tak. Vi är dock noga med att vara förankrade i verkligheten och vi är måna om att våra besökare inte vilseleds. Vi redovisar öppet de studier, den vetenskap och de erfarenheter som ligger till grund för olika slutsatser och sedan är det upp till respektive besökare att fatta en egen ståndpunkt – vi kallar det ”egenkontroll”.FOTNOT

Om du uppskattar Team Kostdemokrati’s arbete och tycker att det är viktigt för dig och dina barn.

55 svar på ”Genombrott för cellforskningen i kampen mot cancer”

 1. LIVSSTIL

  Det räcker inte med att äta en bra naturlig kost för att få i sig tillräckligt med de ämnen som effektivt bromsar cancer och man måste också få rätt mix som samverkar för att uppnå optimal effekt. Därför behöver man också tillskott enligt Rath’s forskning och de har gjort det lätt för oss genom att sammanföra dessa essentiella och cancerbromsande ämnen i en kapsel där rekommendationen är sex kapslar per dag om man drabbats av cancer eller annan sjukdom – till en kostnad på 400 – 500 kronor per månad. Man kan också förebygga cancer och då räcker det sannolikt med färre kapslar per dag vilket blir ännu billigare.

  För att uppnå optimal effekt måste man också ändra sin livsstil där kosten har stor betydelse. Observera att cancer älskar socker och gynnas av högt insulinpåslag som blir effekten om vi äter den extrema högkolhydratkost som Livsmedelsverket rekommenderar (tallriksmodellen) med 50 – 60 E% kolhydrater. De två större signifikanta riskfaktorer för t.ex. prostatacancer är just högt insulin (och brist på D-vitamin som Livsmedelsverket vill begränsa tillgången till).

  Vad sysslar Livsmedelsverkets tjänstemän med? Vill de att vi ska bli sjuka?

  Observera att kolhydrater bryts ner till socker redan i munnen. Varken diabetiker eller cancersjuka bör äta socker/kolhydrater då det förvärrar sjukdomsbilden. Men det struntar vården i och på sjukhus serveras diabetiker och cancerpatienter tallriksmodellen (hur tänker de då?).

  – Socker och stärkelse göder cancer – på sjukhusDr Nisse Simonsson

  Man bör äta en ketogen kost i form av LCHF (NJUTMETODEN) eller en paleolitisk kost (men då vara restriktiv med frukt som innehåller en del socker).

  – NJUTMETODEN … Snabbguide

  Vidare bör man komplettera kosten med extra C-vitamin, D-vitamin och Omega 3.

  C-vitamin finns i livsmedelsaffärer (askorbinsyra i kryddhyllan), i hälsokostaffärer och på webben. Observera att C-vitamin bör intas under tre tillfällen per dag för optimal verkan, förslagsvis 2 gram morgon, middag och kväll (totalt 6 gram per dag).

  Om man har känslig mage kan ”C-vitamin Syraneutral” från Holistic vara ett alternativ … Holistic

  – – –

  D-VITAMIN

  När det gäller D-vitamin så rekommenderar vi Holistic Benstark (2 kapslar per dag) och då får man också ett viktigt tillskott av vitamin K2 (som behövs för att D-vitamin ska fungera optimalt). Finns i de flesta hälsokostaffärer och på nätet.

  – BenstarkHolistic

  – Snabbguide (Benstark)PDF (ett tillskott som också ger starkare skelett)

  – – –

  OMEGA 3

  När det gäller Omega 3 rekommenderar vi ”BrudyRetina 1,5g” som bildar en egen kvalitetsklass och som även innehåller viktiga mineraler, vitaminer och antioxidanter. Tre kapslar per dag är rekommendationen medan kanske en kapsel kan räcka för att förebygga om man är frisk.

  BrudyRetina säljs på apotek i Spanien och via webbshop i Sverige (fraktfritt inom Sverige).

  – BrudyRetina 1,5g Nilalfs webbshop

  ”BrudyRetina 1,5g” skyddar speciellt mot förändringar i gula fläcken (det skarpa seendet) och BrudyLab har på kort tid erövrat 15 % av världsmarknaden för ögontillskott. Ett tillskott för kroppens alla celler.

 2. Kommentar på Facebook

  MYCKET PEDAGOGISKT SKRIVET OCH TROVÄRDIGT

  ”Nästan alla sjukdomar frodas på en brist av C-vitamin och lysin att spridas genom kroppen. Brist på dessa substanser leder till försvagat bindväv och sjukdomar som cancer, infektioner, inflammationer och avancerad åderförkalkning kan lättare ta sig igenom bindväven och sprida sig i kroppen. De här sjukdomarna använder sig av samma mekanismer som hos friska människor för normala funktioner t ex vita blodkroppar eller äggcellen. De använder sig av kollagena-upplösande enzymer (”biologiska saxar”) för att bryta ner kollagen vävnad”.

  KAN VARA VÄRT ATT PÅPEKA ATT ÄVEN BORRELIABAKTERIEN ÄLSKAR BINDVÄV. Ringen på huden som avslöjar Erythema migrans uppkommer då spiroket-formen av bakterien borrar sig fram genom bindväven och där skapar en inflammation. Den inflammationen leder till att bindväv bryts ned och blir till föda för spiroketen.

  VI KAN HÄR OCKSÅ ANA MER OM SAMBANDEN MELLAN CANCER OCH BAKTERIELLA INFEKTIONER. En reflexion som jag tidigare skrivit om, är att prostatacancer orsakas/kan orsakas av bakterier.

  JAG GRÄVER OCH JAG HITTAR: Detta har jag misstänkt en tid. En svensk avhandling har tystats ner. Bakterier och eller virus orsakar prostatacancer, som jag är behandlad för! Detta betyder att Kolloidalt Silver kan bota prostatacancer. Jag har hittat många referenser på att så är fallet.”

  Orsakar en bakterie prostatacancer?

  [2012-10-18] En vanlig hudbakterie som finns i prostatakörteln skulle kunna orsaka en kronisk inflammation som senare kan ge upphov till cancer, skriver Johanna Bergh Drott i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 26 oktober.

  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år diagnostiseras omkring 10.000 nya fall av prostatacancer och cirka 2.500 män dör av sjukdomen. Sambandet mellan tobak och lungcancer är numera välkänt, men också bakterier och virus spelar en viktig roll för olika cancersjukdomars uppkomst. Den kunskapen används idag för att exempelvis vaccinera unga kvinnor mot cancerframkallande papillomvirus. Tanken att också prostatacancer skulle kunna orsakas av en bakterie- eller virusinfektion baseras på flera studier som har visat att kronisk inflammation är mycket vanligt i prostata och att den skulle kunna bidra till cancerutvecklingen.

  I avhandlingen studeras förekomsten av mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) i prostatavävnad för att se om de är vanligare i prostata hos män som senare fått diagnosen prostatacancer än hos andra män. Både virus och bakterier hittades i prostata. Den vanligaste bakterien var Propionibacterium acnes, som bland annat är kopplad till hudsjukdomen akne. Bland dem som senare diagnostiserades med prostatacancer var denna bakterie något vanligare än hos en kontrollgrupp.

  – Det är ett mycket intressant fynd. Den här bakterien har inte ansetts vara sjukdomsframkallande i prostata men i andra delar av kroppen vet man att den kan ge kraftig inflammation, speciellt efter operation, säger Johanna Bergh Drott.

  För att närmare undersöka om bakterien kan ge inflammation i prostata gjordes experimentstudier. Injektion av Propionibacterium acnes i prostata hos råttor ledde mycket riktigt till kronisk prostatainflammation. Djuren verkade dock så småningom kunna läka ut infektionen utan tecken på permanent skada, men medan prostata var inflammerad hittades förändringar i vävnaden som liknar dem som man ser vid förstadier till cancer.

  – Resultaten visar att bakterien kan ge en kronisk prostatainflammation hos råttor, men för att det ska uppstå cancer behövs troligtvis ytterligare faktorer, kommenterar Johanna Bergh Drott.

  Johanna Bergh Drott är doktorand i virologi vid Institutionen för klinisk mikrobiologi.

  Fredagen den 26 oktober 2012 försvarade Johanna Bergh Drott, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Mikroorganismers betydelse för cancerutveckling i prostata (engelsk titel: The role of microorganisms in prostate cancer development).

  Disputationen ägde rum kl. 09.00 i Sal E04, by. 6E. NUS. Fakultetsopponent var professor em. Torkel Wadström, Lunds universitet. Läs hela eller delar av avhandlingen:

  – The role of microorganisms in prostate cancer development
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-59987

 3. OM JAG FICK CANCER …

  Om jag fick cancer skulle jag försöka ta ett brett sortiment av näringsämnen som har visat sig ha effekt mot cancer. C-vitamin, L-Lysin, L- Prolin och extrakt från grönt te. Även L-arginine, Quercetin, Selen, koppar, D3, B1, B2, B3, B6, B12, Biotin etc. Ytterligare viktiga antioxidanter såsom alfa-liponsyra, glutation och Q-10.

  Jag skulle också öka intaget av vissa grönsaker såsom, grönkål, broccoli, spenat, brysselkål, blomkål, alfalfagroddar, morötter, avocado och tomatpuré. Ta extra tillskott av Omega 3. Jag skulle också eliminera alla former av socker som göder cancerceller. Minskat sockerintag föbättrar också C-vitamin att komma in i cellerna.

  Jag skulle dricka fyra fem koppar grönt te varje dag.

  Sammantaget kan man säga att dessa åtgärder stärker immunförsvaret och kollagenet i kroppen. Ett ökat antioxidantskydd och ett starkare försvar mot cancer.

  Dr. Aleksandra Niedzwiecki, forskar b la. på cancer på Dr. Rath forskningsinstitut i Kalifornien, säger så här:

  ”Både vårt eget arbete och andra forskare visar att många naturliga kostfaktorer, inklusive mikronäringsämnen kan undertrycka utvecklingen av cancer genom att samtidigt agera på många steg av sin utveckling. Dessa inkluderar C-vitamin, aminosyran lysin, extrakt från grönt te kallas Epigallocatechin Gallate (EGCG), och många andra ämnen som kan framkalla naturlig eliminering av onormala celler och undertrycka utsöndringen av enzymer att underlätta invasionen av cancerceller i kroppen.

  Många näringsämnen, som D-vitamin har specifika receptorer på cellulär DNA och visar starka anti-cancer effekter. C-vitamin och många andra antioxidanter skyddar oss från externa gifter och intracellulära metabola skador – inklusive skador på DNA, källan till mutationer”.

  Dr Raths forskningsinstitut i USA har också tagit fram kosttillskott som ligger till grund för deras forskning på olika näringsämnen. Jag rekommenderar att man köper dessa kosttillskott om man har cancer eller hjärt-kärlsjukdom eller i förebyggande syfte. Närings synergism är det centrala i deras forskning på cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Många ämnen samverkar för att åstadkomma bästa effekt.

  Klicka på bilden nedan för att förstora den.

  Här kan man köpa kosttillskott som baseras på deras forskning … http://shop.drrath.com/

  Det här kosttillskottet är anpassat efter att förbättra det naturliga skyddet mot cancer …
  http://shop.drrath.com/products/dr-rath-healthy-cell-growth-synergy-formula

  Fördjupning: Forskning på olika näringsämnen … http://www.rath.co.uk/pdf-files/cancer_review_screen.pdf

 4. Överlista din cancer

  Jag läser just nu en bok skriven av Tanya Harter Pierce som heter ”Överlista din cancer – Alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar”. Jag hade sett boken tidigare i flera sammanhang men inte köpt den då jag redan läst andra böcker, hundratals artiklar och sett föreläsningar om hur man botar cancer på ett naturligt och effektivt sätt utan biverkningar. Jag köpte dock nyligen boken på rekommendation och hade inga stora förväntningar – men WOW vilken bok.

  Vill du ha en procents chans att överleva din cancer eller 80 %? Om du nöjer dig med 1 % behöver du inte läsa boken.

  Boken är på 483 sidor vilket kan verka avskräckande – men enbart del 1 på 39 sidor (”att förstå sig på cancer”) är värt bokköpet. Jag har nu hoppat till del 3 (”viktiga frågor om att tillfriskna från cancer”) då innehållet lät intressant och det är det – även här långt över förväntan. Därtill en mycket bra översättning.

  När man läser om skolmedicin och om hur de behandlar t.ex. bröstcancer och prostatacancerpatienter blir man både förfärad och arg (även om man är luttrad). Även kapitlet om behandling med Östrogen är mycket läsvärt. Mycket visste jag innan – men nu vet jag mer. Boken ger en översikt och vidgar kunskaper och insikter på ett pedagogiskt sätt. Författaren förklarar grunderna och sammanhangen på ett lättfattligt sätt så att man själv kan ta ställning. Boken levererar kunskaper och insikter baserat på fakta och vetenskap.

  Del 2 (”alternativa icke-toxiska behandlingar”) sparar jag till sist. Jag har bara läst en tredjedel av boken, men kan likväl varmt rekommendera den då den är en ögonöppnare. Även forskare, professorer, läkare, sköterskor och dietister borde läsa boken då de uppenbart är ute och cyklar på patienternas och skattebetalarnas bekostnad. Här gäller det att själv läsa på om man inte vill bli grundlurad.

  Skolmedicinens auktoriteter är ute och cyklar i sin karriärjakt.

  Det är upprörande att den skattefinansierade sjukvården tillåts hålla på – på detta vis. Om någon utanför vårdens skyddade sektor hade gjort på detta sättet hade de blir inburade och dagen efter hade vi sett KRIGSRUBRIKER i media. Hur detta går till i dagens skolmedicin beskrivs utförligt i boken och man undrar om läkarna förstår vad de gör – eller lyder de bara order?

  Vården saknar idag fungerande management
  och då kan det bevisligen bli hur galet som helst och hur dyrt som helst. Detta medan vår unga hälso- och sjukvårdsminister författar ”Mumbo Jumbo” i tidningar och nu kanske han planerar en trevlig tripp till Australien (?) för att utbyta erfarenheter (dagens GP). Suck!

  Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) pratar alltid om att han ska skapa en jämlik vård – vilket verkar innebära att alla ska ha lika usel och lika dyr vård. Men vad annat kan man förvänta sig då GlaxoSmithKline (GSK) har nästlat sig in i regeringen och nu utgör Gabriel Wikströms ”högra hand”. Läs mer …NEWSVOICE

  Sannolikt därför har nu narkotikaklassade ”läkemedel” (ADHD-mediciner) blivit gratis för barn och ungdomar. Detta medan skolbarn serveras en högkolhydratkost som ger ett högt blodsocker som gör dem hyperaktiva (förutom att de blir diabetiker och feta). En kost som även saboterar utbildningen (läs mer … klicka här).

  Dagens DN. Har staten blir vår största knarkdistributör på barnens och skattebetalarnas bekostnad?

  – DN Debatt. ”Orimligt många behandlas med läkemedel för adhd” … DN

  Är ansvariga politiker dumma. lata eller spelar de bara med i detta ”monopolspel” (där läkemedelsindustrin upprättat spelreglerna) för att det gynnar deras politiska karriärer? Eller vad?

  Således måste vi själva läsa på och ta ansvar för oss själva och våra barn. Boken ”Överlista din cancer – Alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar” av Tanya Harter Pierce ger både kunskaper och insikter som vården saknar – på ett överskådligt och populärvetenskapligt sått så att man själv förstår. Därför blir man förbannad.

  Vad sysslar alla ”cancerforskare” med?

  År 2001 upptäckte Tanya att traditionell cancervård inte botade cancer och hon startade då en egen research som placerar tusentals ”cancerforskare” i skamvrån. Så man kan undra om den etablerade ”forskningen” enbart är en försörjningsinrättning ämnad att hålla skenet uppe (något att tänka på om man skänker pengar) – medan cancerindustrin håvar in storkovan.

  Läs själv boken som finns att köpa på nätet (och som sagt bara första delen gör boken köpvärd):

  Adlibris

  Bokus

  … Originalutgåvan >>>

  Om man läser boken så förstår man att det enda läkemedelsindustrin (skolmedicin med patenterade ”läkemedel”) har lyckats med är att tjäna kopiöst med pengar (och ju mer cancer – ju större intäkter). Därför är den typ av fristående forskning som sker på Dr Rath Research Institute absolut nödvändig om vi inte alla vill dö av cancer (eller av skolmedicinens brutala dödliga behandling av cancerpatienter).

  1. SVARA DOKTORN

   Alternativa metoder att bota cancer

   Här får jag åter påminna om att jag inte är läkare eller har någon formell utbildning inom medicin. Därför skall du inte enbart lita på mina uppgifter i nedanstående texter, utan bör se till att få mina uppgifter bekräftade via andra källor. Men eftersom du tagit dig hit, så har du självklart tillgång till Internet, och där kan man förstås hitta underlag till det mesta av vad jag skriver. Dock krävs visst omdöme och en kritisk inställning, eftersom Internet överflödas av desinformation och felaktiga uppgifter, som ibland kan vara svåra att genomskåda.

   Ett underlag för tankar om hur man skulle kunna bota cancer är, att cancerceller faktiskt har en avvikande metabolism jämfört med vanliga celler i kroppen. Den tyske läkaren och professorn Otto Heinrich Warburg (1883 – 1970) fick Nobelpriset i medicin 1931. Men redan 1924 visade han i sina studier att cancerceller har en avvikande metabolism, som tycks bero på en defekt hos deras mitokondrier (cellernas små ”kraftstationer”, där s.a.s. den mat vi ätit blir till energi). Vanliga celler förbränner glukos med syre, vilket är en effektiv metod.

   Cancercellernas mitokondrier använder däremot huvudsakligen fermentering (”jäsning”), vilket är ett primitivt och ineffektivt sätt att skapa energi. Därför behöver cancerceller minst 20 ggr mer glukos än andra celler. Detta utnyttjar man också vid s.k. ”PET-skanning” för cancerdiagnostik. Då injicerar man i patienten artificiell glukoslösning med en radioaktiv isotop en tid före skanningen. Eftersom cancercellerna formligen suger åt sig socker (glukos), så absorberar de också radioaktiviteten, och sedan kan man på ”PET-kamerans” bild se anhopningen av cancerceller (tumören) som en ljus fläck. Nyare forskning visar för övrigt också att snabbväxande cancerceller förbrukar stora mängder av aminosyran glycin, vilket ger möjligheter till ett annat angreppssätt – men där återstår mycket forskning än.

   Läs mer … SVARA DOKTORN

   – – –

   Recension av boken ”Överlista din cancer”
   klicka här

  2. ”BUSINESS AS USUAL”

   Nu har jag läst hela boken ”Överlista din cancer” (och den är kanonbra rakt igenom) och om alla vuxna svenskar läste boken så skulle vi INTE acceptera nuvarande ”cancervård” enligt skolmedicinens koncept med enbart operation, cellgifter och strålning (som ju fungerar uruselt). Ett skolmedicinskt koncept som lider att ett allvarligt feltänk – varför det är en återvändsgränd. Men så länge de tjänat kopiöst med pengar på vår cancer så kommer de inte att frivilligt ändra på sitt koncept och alla forskare och läkare hålls i strama tyglar (de som sticker ut riskerar sitt jobb).

   När man läser boken ”Överlista din cancer” av Tanya Harter Pierce (som ALLA vuxna borde läsa) så inser man att skolmedicin endast lyckas ”bota” ett par procent av metastaserande cancer (0,1 – 2 %) medan det finns naturmedicin som visat sig lyckas med runt 80 % (!) – och därtill utan biverkningar. Vad sysslar ”forskare”, myndigheter och vården med (förutom att tjäna pengar)???

   Även svenska myndigheter har konstaterat att dödligheten i cancer stått still i 20 år trots stora resurser inom skolmedicin, vilket främst beror på att den industri som har befälet över vården i första hand vill tjäna pengar på patenterbara mediciner. Ju mer cancer – ju större intäkter.

   – Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan (med skolmedicin)
   klicka här

   Om du läser artikeln ovan och boken (som är lättläst) så kommer du att bli förvånad, upplyst och arg. Boken innehåller flera olika behandlingsmetoder som botar runt 80 % av olika typer av cancer (även aggressiv sådan) och dessa medel och metoder har varit kända under decennier (!). Läkemedelsindustrins lobbyister har lyckats mörklägga detta för att kunna profitera på cancer (varför annars?). I boken beskrivs utförligt hur man fuskar med cancerstatistiken.

   Läs boken och döm själv utifrån fakta – och på köpet för du reda på VAD man har mörklagt för folket (det är då man blir arg på samma gång som boken inger stort hopp). Oj vad lurade vi blir på både livet och pengar. Boken finns att köpa på nätet:

   Adlibris
   Bokus

   Det handlar om BUSINESS och om du är nöjd med att endast ett par procent av patienterna överlever skolmedicinens brutala koncept med cellgifter och strålning (som t.o.m. orsakar cancer och som bryter ner immunförsvaret) – så behöver du inte läsa artikeln ovan och du behöver inte heller läsa boken ”Överlista din cancer”.

   – – –

   Forskningsfusket är ännu en ”hemlig” bok som man inte vill att du ska läsa eftersom du då blir svårare att lura (och snart kommer del två eftersom forskningsfusket fortsätter):

   – Forskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemdelsindustrinPia Hellertz2000-Talets Vetenskap

   Adlibris
   Bokus

   Nu kommer en spännande uppföljare som beskriver hur forskningsfusket fortsätter och t.o.m. eskalerar. Detta kommer att fortsätta tills folket har fått nog och ingriper. En bra början är att läsa på så att man slipper bli grundlurad på sin livskvalitet.

   Bok beskrivning

   Nya avslöjanden om nya forskningsfusk

   Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket utkom 2011. I dag, fem år senare, kan vi konstatera att Forskningsfusket bara fortsätter. Den senaste händelseutvecklingen på Karolinska Institutet har föranlett styrelsen att tillsätta en utredning för att gå till botten med den så kallade Macchiarini-affären. Utredningen görs mot bakgrund av andra ytterst besvärande omständigheter.

   Kan Karolinska Institutet till och med ha skyddat sin brottsmisstänkte stjärnkirurg, topprekryteringen som fram till alldeles nyligen sågs som en möjlig nobelpristagare? I ett hyperaktuellt nyskrivet kapitel ställer Ralf Sundberg den mest obekväma frågan: har Nobelpriset också ett pris?

   Forskningsfusket har en lång historia.

   Den moderna medicinens framväxt är kantad av svågerpolitik, korruption, mutor, politisk positionering och oheliga allianser. Forskning kostar pengar och den måste ge avkastning. I USA blir det särskilt tydligt, då de mest prestigefyllda universiteten ägs av privata, vinstdrivande stiftelser.

   Medicinsk forskning är Big Business.
   Redan på 1950-talet förstod läkemedelsindustrin att det var lönsamt att medikalisera samhället. Det var då som fett-, kolesterol- och blodtrycksmyterna fick spridning. Bättre att skrämma miljoner till att ta blodtryckssänkande medicin i förebyggande syfte, än att bara ge till de förhållandevis få som verkligen behövde.

   Myterna hålls vid liv än i dag. Och Forskningsfusket bara fortsätter. Ytterst få oberoende forskare orkar och vågar slå larm, menar Ralf Sundberg, som skrivit en spännande, fascinerande och i grunden mycket upprörande bok där snart sagt varje kapitel kan läsas som ett eget Uppdrag granskning.

   Den rykande färska boken ”Forskningsfusket bara fortsätter!” kan beställas här:

   Adlibris
   Bokus

  3. Så här säljer läkemedelsindustrin in ovetenskapliga preparat till läkare som gapar och sväljer.

   Laurie Powell som arbetat för pillerindustrin med varumärkesstrategier (medical brand strategy) berättar att hennes uppgift var att identifiera de läkemedel som hade störst potential att nå kommersiell framgång. Det handlar om preparat som kan användas för att behandla de mest vanliga åkommorna som normalt finns i populationen, men kruxet är att läkemedlen behöver inte ens fungera.

   Laurie Powell säger att de kan skapa vilket ”spinn” som helst genom att välja ut bara de forskningsdata som passar (cherry picking) för att lyckas med införsäljningen till läkarna. Det handlar om att lyfta fram ett värde av ett visst preparat trots att det saknas bevis för att preparatet fungerar eller är säkert.

   Powell avslöjar att reklamföretag samarbetar med läkemedelsbolag för att producera spökskrivna artiklar som lyfter fram ”cherry picked data” dvs särskilt utvalda forskningsdata som påvisar en skenbar nytta med ett preparat.

   Dessa spökskrivna artiklar förmedlas sedan till medicinska journaler där de publiceras, men dessa ”vetenskapliga artiklar” är falska, varnar Powell.

   Läs mer på newsvoice.se

   Källa … vaken.se

   – – –

   KOMMENTAR

   Är det på detta sätt man ”sålt in” cellgifter och strålning (?) – på samma gång som man blockerar alla naturliga metoder som konkurrerar med ”skolmedicin” där läkemedelsindustrin är världens mest lönsamma industri (på din, dina barns och dina föräldrars bekostnad).

   Läkemedelsbiverkningar är vår tredje största dödsorsak som bara i USA i snitt dödar 90 amerikaner i timman. Vår största dödsorsak är hjärt- och kärlsjukdomar tätt följt av cancer. Om nu läkemedelsindustrin blockerar en kostnadseffektiv cancerbehandling för snöd vinnings skull så blir slutsatsen att läkemedelsindustrins verksamhet sannolikt är VÅR STÖRSTA DÖDSORSAK (!) och de tar bra betalt för detta.

   Hög tid att vakna upp och ta befälet!

   Om inte ansvariga politiker gör sitt jobb så är det folkets ansvar att byta ut dem. Detta är en av våra större och viktigaste valfrågor inför valet 2018. Vem vill dö av cancer för att effektiva och ofarliga naturliga behandlingsmetoder blockeras och mörkas – för att läkemedelsindustrins vinster ska maximeras? Någon?

   Varje dag får i snitt ytterligare mer än 150 svenskar sin cancerprognos – vilket ger klirr i kassan hos industrin. Varje dag dör mer än 50 svenskar av sin cancer. Hur många i onödan?

 5. Vem är doktor Matthias Rath?

  Läkaren som konverterade från läkemedel till mikronäringsämnen.

  Information om Matthias Rath på Wikipedia är i stort negativt i mainstream media och mycket där stämmer inte med verkligheten om man tittar vad han har åstadkommit. Därför finns det en alternativ informationskanal på webben som heter Wiki-Rath (http://www.wiki-rath.org/index.html) och där motbevisa man fiktiva fakta gentemot honom och hans team.

  Wiki-Rath är inte heller hundra procent objektiv (finns väl ingen som kan vara det), men sidan håller sig betydligt närmare verkligheten än Wikipedia när det gäller kontroversiella frågor som påverkar läkemedelsindustrins intressen. På Wiki-rath har man möjlighet att granska vad som är närmare sanningen och själv fatta omdömen angående Matthias Rath och hans teams forskningsupptäckter.

  Matthias Rath har arbetat tillsammans med Linus Pauling som chef för hans forskningsinstitut under flera år i USA. Linus Pauling som erhöll nobelpriset i kemi 1954 och fredspriset 1962 har en gång sagt om Dr Rath:

  ”Dina upptäckter är så viktiga att de hotar hela industrier. En dag kommer t.o.m. krig att utkämpas för att förhindra att dina genombrott blir allmänt accepterade”.

  Då måste man fråga sig om en person som Linus Pauling som anses som en av de främsta forskare genom tiderna kan säga en sådan sak om Matthias Rath om han var en ”charlatan” som en del påstår att han är. Han har en gedigen bakgrund som forskare och har forskat över trettio år på C-vitamin och andra näringsämnen.

  Doktor Matthias Rath driver ett forskningsinstitut som genomför grundforskning och kliniska studier för att vetenskapligt dokumentera de hälsomässiga fördelar som finns med mikronäringsämnen vid behandling av en mängd olika sjukdomar (http://www.drrathresearch.org/).

  Att Matthias Rath i första hans skulle vara intresserade av business med vitaminer är inte speciellt realistiskt. Titta här på hans hemsida med vitaminer i stort sett alla vinsterna går till Dr Rath Foundation (http://www.drrathvitamins.com/).

  Man kan inte ta patent på vitaminer och de har låga vinstmarginaler jämfört med läkemedel. De som verkligen genererar stora vinster är läkemedelsindustrins ”business” med sjukdomar, det är om något verkligen lukrativt, men knappast vitaminer med inriktning mot naturlig hälsa för människor.

  Den dominerande uppfattningen idag
  i världen är att läkemedel är det enda som kan bota sjukdomar och det är det läkemedelsindustrin vill vidmakthålla för att kunna generera vinster i framtiden. Man måste komma ihåg att läkemedelsindustrin är ett av de största vinstdrivna företagen idag i världen och de kommer att göra allt för att stoppa det som kan konkurrera med dem och det spelar mindre roll om det gynnar hälsan för människor.

  Ta t.ex. Aidsprojektet i Sydafrika där han i stället för giftiga aidsmediciner använde ett vitaminprogram för att förbättra de sjukas hälsa. Någon eller några personer dog under projektet (förmodligen hade de kommit i ett ganska långt framskridit skede av sjukdomen) och han fick utstå mycket kritik och ansågs som kontroversiell. ”Hur kan han använda vitaminer istället för mediciner?” Det blev en förvriden bild av hela projektet och man såg inte helheten av projektet.

  – Här får man en bättre bild av resultatet som ingen i stort sett skrev omPDF

  Samma resultat att mikronäring har effekt på Hiv-smittade personer visar den här studien.

  – Effect of Micronutrient Supplementation on Disease Progression in Asymptomatic, Antiretroviral-Naive, HIV-Infected Adults in BotswanaA Randomized Clinical TrialJAMA

  – HIV/AIDS: Dr. Rath was RIGHT!klicka här

  Läkemedelsindustrin gör allt för att stoppa Matthias Rath`s framfart för naturlig hälsa eftersom han är ett stort hot mot deras profitverksamhet.

  Matthias Rath är inte till hundra procent klanderfri, då det inte finns någon människa som är det. Han uppfattas inom vissa led som kontroversiell, men han gör sin sak för att nå ut till folket med sin hälsoidé som ligger till grund för hans forskning. Han följer sin inre kompass.

  Matthias Rath är ingalunda ensam om att inrikta sig med näringsterapi mot en rad olika sjukdomar. Det finns många läkare i världen idag som håller på med det. Titta här t ex

  – Doctors and Healers using or promoting Diet, Herbs, Cleansing & Nutrientshttp://www.whale.to/a/doctors_nutr.html

  Vi bör titta på helheten när det gäller doktor Matthias Rath – och hans forskning håller ihop vid en grundlig granskning. Hans team har en bra grund för sin hälsoidé med näring som stöd och behandling för många sjukdomar. Som sagt han är inte hans team ensamma om att anse att många sjukdomar idag beror på näringsbrister. Tusentals patienter vittnar om att de blivit bättre eller ”friska” från hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes 2 och andra åkommor och det måste väl vara ett erkännande för hans hälsoidé. Här är flera exempel:

  – Pauling Therapy Handbook – Vol I
  http://www.practicingmedicinewithoutalicense.com

  – Linus Pauling’s Therapy® About the Cause and Linus Pauling’s Non-prescription ”Cure” for America’s #1 Killerhttp://www.paulingtherapy.com/

 6. 2000-Talets Vetenskap

  Medan tidningar och public service tiger som muren så skriver istället 2000-Talets Vetenskap om den forskning som skulle kunna revolutionera cancervården – om den kom till allmän kännedom.

  I nummer 1 2016 finns ett reportage på sex sidor om hur Matthias Rath vill förbättra folkhälsan i global skala – och det är relativt enkelt och det är billigt. Men då skulle ju läkemedelsindustrin tappa vinster och det är där ”skon klämmer”. Det tråkiga är att det är läkemedelsindustrin som styr forskningen, myndigheter och sjukvården. Politiker bara åker med och utan att ifrågasätta betalar de notan med skattemedel. Här väger medborgarnas hälsa uppenbarligen lätt som en fjäder och detta kommer att fortgå tills medborgarna vaknar eller tills vårdsystemet kraschar (och där är vi redan).

  I senaste numret (nr 3 2016)
  finns första delen av en intervju med Matthias Rath och hans team på hela sex sidor – och i nästa numer kommer del 2.

  2000-Talets Vetenskap talar när andra tiger
  och tidningen tar upp en mängd frågor som är intresse för medborgarna – på ett begripligt och populärvetenskapligt sätt. Magasinet ligger i framkant när det gäller vetenskap-, hälso- och demokratifrågor. Och de synar makten.

  Prenumeration sker helårsvis till en mycket låg kostnad och om man prenumererar idag så får man alla nummer som utkommit under 2016 plus kommande (även nummer 1/2016). En tidning som hör hemma i alla hushåll som bryr sig om sin framtid.

  – 2000-Talets Vetenskapklicka här

  – Prenumeration
  klicka här (230 kronor för ett helt år – 5 tidningar i brevlådan).

 7. Kemoterapi ger mer cancer

  Cancer är något som redan idag drabbar var tredje svensk, snart varannan svensk. Varje år dör mer än 25 000 svenskar av cancer. Således en fråga som berör alla medborgare.

  Är ”legitimerat kvacksalveri” finare än olegitimerat? Är det inte istället mycket allvarligare?

  Studier

  Nu börjar det komma mer forskning som verifierar att kemoterapi ofta ger upphov till nya former av cancer, många gånger hos kroppens stamceller. Gifterna kan i några få procent av fallen hjälpa kroppen bli av med den ursprungliga tumören, men patienten får alltså nya former av cancer av själva behandlingen.

  Kemoterapi-droger orsakar mer cancer än de förhindrar

  Ny forskning som finansieras av National Institutes of Health (NIH) har krossat den rådande myten om att cytostatika faktiskt bekämpa cancer. Tvärtom, forskare från Harvard University och University of Massachusetts, Amherst, (UMA) fann att dessa kliniska gifter, som ibland initialt effektivt hejdar tillväxten och spridningen av befintliga tumörceller, så småningom istället orsakar stora stamcellsskada som orsakar ännu mer cancer.

  Man dör alltså av själva ”boten”, något som allt fler tyvärr konstaterat. Så frågan är vad tusan sysslar vården med och varför ingriper inte ansvariga politiker och ansvariga tjänstemän? Är de inkompetenta eller köpta?

  Läs mer … Kemoterapi ger mer cancer

 8. Nästan för bra för att vara sant.

  EN VIKTIG RAPPORT ATT LADDA HEM OCH SPRIDA – BOTA CANCER MED 6 KAPSLAR PER DAG (500 KRONOR PER MÅNAD)

  Klicka på bilden nedan för att ladda hem och läsa rapporten

  – – –

  Nedanstående artikel belyser följande frågeställningar:

  Vad är cancer egentligen? Vad beror det på? Vilka är sjukdomars ursprung?

  Läs en fantastisk artikel här!

  Klicka på bilden nedan för att ladda hem och läsa artikeln

 9. Ett klipp på Facebook idag som visar vad näringsämnen kan göra i kombination med att man skippar socker och kolhydrater som göder cancer.

  – – –

  YEEESSSSS!!!!! ÄR SÅÅÅÅÅÅÅÅÅ HIMLA GLAAAAAD
  så tårarna rinner.

  Fick för en stund sedan telefonsamtal från södra Finland, en kvinna som ringde och berättade om att hon blivit HELT frisk från bröstcancer tack vare min hjälp och enbart med de naturliga medel jag rekommenderat och därmed också Ionosil och Lignisul MSM.

  Dessa samtal som man får nu som då, kan inte värderas i lön. Det är en enorm glädje att känna att man kunnat hjälpa någon från en så fruktansvärd diagnos att man blir som spagetti i benen och får tuppskinn över hela kroppen

  Varje gång jag får dessa besked så blir jag lika svag i benen som då jag tänkte krocka med en älg i 100 km:s hastighet och ishalt, då älgen var 1 meter från bilen och svängde och sprang tillbaka därifrån hon kom. (Jag har alltid varit för pigg på gaspedalen ? )

  Helt underbart!!!!

 10. Rapport från ”Truth about Cancer” – Konferens i Dallas, Texas.

  Precis hemkommen från tredagars konferens med ”The Truth about Cancer” kan jag rapportera om händelserika dagar, späckade med den absolut senaste kunskapen om cancer.

  Vad som verkligen berörde mig var när man berättade att bara sedan år 2015 har 65 holistiska cancerläkare, forskare av integrativa cancerbehandlingar samt hälsoterapeuter i USA mördats eller dött under oförklarliga omständigheter. Det är uppenbarligen farligt att utmana den farmaceutiska storfinansen genom att avslöja sanningen om cancer.

  Läs hela rapporten … NEWSVOICE

  – – –

  KOMMENTAR

  USA vill göra gällande att de är världens ledande demokrati och att de arbetar för fred i världen. Men när man synar dessa påståenden falnar glansen. De som utmanar läkemedelsindustrin lever farligt eller dör och det är främst USA som startar krig runtom i hela världen. Även det amerikanska folket har förlorat en stor del av sin frihet och självbestämmande sedan 11 september 2011 – ett attentat med många frågetecken. Ett folk som idag gräver sin egen grav med GMO, växtgifter, vacciner, skräpmat och fullproppade med droger (”läkemedel”) – som makteliten tjänar storkovan på.

  Om man läser huvudartikeln ovan så förstår man att en stor del av cancerns gåta redan är löst – men etablerade forskare och vårdens auktoriteter lyder blint läkemedelsindustrins oskrivna direktiv för att inte riskera sina karriärer. Ansvariga politiker, lekmän som gjort politisk karriär, de duckar för att de kan inte eller vågar inget annat.

  Detta kommer att accelerera tills folket har fått nog och röstar på kompetenta politiker – vilket kräver att man läser på en smula. Om folket inte vaknar så kommer vi snart alla att få cancer och en kölapp till en cancervård som misslyckas i 97 % av fallen.

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?
  klicka här

  Slutsatsen blir att vi inte kan lita på vården och inte heller på våra förtroendevalda politiker. Det krävs att tillräckligt många medborgare vaknar och röstar på kompetenta politiker. Nya kvastar sopar bäst – och det är en hel del som behöver städas. Tyvärr har inte något av dagens riksdagspartier visat sig uppgiften mogen.

 11. ALTERNATIVBEHANDLING AV CANCER FUNGERAR

  Klipp från Facebook idag

  Helgen som var hade vi middagsbesök av en klasskompis till Emrik o hans föräldrar. De är från Island o en bit in i middagen så frågar de hur det är med mig o hur min behandling går, hur funkar behandlingen jag köpte i Mexiko etc?

  Jag tycker oftast att det är lite jobbigt att berätta eftersom jag kan uppleva att folk lyssnar artigt, samtidigt som en stor dos skepsis lyser igenom. Men som av en händelse så visade det sig att middagsgästerna var insatta mer än någon annan jag berättat för tidigare. Eftersom de var så insatta så frågade jag om sjukvården på Island är mer öppen o integrativ mot naturläkemedel etc, nej blev svaret, det är tyvärr samma monopol, fördomar o trångsynthet som styr även där.

  Att de är insatta visade sig bero på att de hade en nära vän som fått bröstcancer som efter traditionell behandling spritt sig oCH bildad metastaser, så pass illa blev läget att läkarna till slut gav upp o gav henne två månader att leva. Historien får extra tyngd av det faktum att de även kände kvinnans läkare, så de har fått allt bekräftat från bägge sidor.

  I stället för att ge upp och ”gå och vänta på att dö” så kontaktade deras kvinnlige vän en man på Island som jobbade med ”grönt” mot sjukdomar. Det fanns ju en viss språkbarriär att övervinna vid middagen eftersom vi pratade svenska med varandra, de är riktigt bra på svenska så det var inga problem, men alla detaljer följde inte med vid översättningen. Deras vän hade alltså fått nått ospecificerat ”grönt” att äta i två månader, inget annat skulle ätas.

  Målet med behandlingen var bl.a. att göra kroppen mer basisk, vilket även är en del av syftet med den behandling som jag köpt i Mexiko. Till historien hör att det faktiskt utdelats Nobelpris för just den upptäckten, att cancer bara växer i sura, syrefattiga miljöer. Dr Otto H Warburg fick nobelpris för just den upptäckten redan 1931 och han konstaterade i sitt tacktal att vi inte längre kan säga att vi inte vet under vilka förutsättningar som cancer växer o sprids i vår kropp.

  Ytterligare en bedrövlig aspekt av detta är att både cellgifter och strålning försurar. Cellgifter är lika surt som batterisyra. Så om inte cellgifterna slår ut cancern, så har det garanterat banat vägen för metastaser och fortsatt spridning.

  Fundera över det här en stund och tänk efter för er själva hur ni tycker att det här låter. Hur gick det för deras vän? Jo efter två månader så var cancern borta, om jag inte missminner mig så hade hon till och med metastaser i levern som försvunnit. Nu två år senare så lever hon och mår bra, och hon har till och med blivit mamma. Oj vad glad jag blev då jag fick höra detta.

  Läser om sånt här hela tiden och även om jag förstår och är övertygad om att jag är på rätt väg, så är det ovärdeRligt att få höra en sån här historia direkt av någon som på nära håll följt ett tillfrisknande med hjälp av naturmedicin. Vilken enorm pepp! Min behandling som jag köpt i Mexiko, består alltså enbart av örter och rötter i form av kapslar och vätska. Mexiko är betydligt fattigare än USA så sjukvården där kan av ekonomiska skäl inte erbjuda allt det senaste när det gäller cancerbehandling, och det ska de vara tacksamma för. Chansen att överleva om du får cancer i Mexiko är nästan dubbelt så hög som om du tar del av de behandlingar som erbjuds i Sverige och i USA. Hur är det möjligt?

  Jag tror inte riktigt folk riktigt förstår att det faktiskt pågår ett krig mot just din hälsa. Förlorar du din hälsa, försök då få tillbaka din hälsa med hjälp av svensk sjukvård, så ska du får se hur lätt det är. Att du blir beroende av nått nytt inkomstbringande läkemedel är nog troligare. Tyvärr!

  Jag utgår ifrån, och vet, att svensk sjukvård är fylld av god vilja och bästa intentioner. Men tyvärr så är verktygslådan man har att jobba med starkt begränsad. Det är en lång historia men summa summarum är att forskning och praktik som utmanar läkemedelsmonopolet och dess vinster konstant bemöts med osaklig och förvillande ”kritik” och informationsspridning.

  Situationen är faktiskt helt absurd och det är absolut inte kravet på vetenskaplighet etc. som ligger naturmedicin till last, det finns studie efter studie som visar hur bra det funkar, nästan alltid utan negativa biverkningar och skador. Hoppas i alla fall verkligen att vi kan öppna upp mer i Sverige för ”alternativa” behandlingar, det borde vi göra om vi vill hävda att patientens behov ligger i fokus, i stället för att läkemedelsindustrins vinstintresse gör det.

  – Ett öppet sår som bara frihet kan botaklicka här

  Författare Stefan Whilde. Vi svenskar släpar omkring på ett gammalt arv som i sig är ett ärr som då och då går upp och blöder och blir infekterat. Och för varje gång som såret blir infekterat försö…

 12. Klipp från Facebook idag

  I mars 2013 fick jag min cancerdiagnos.

  Livmodercancer med spridning i buken. Fick cytostatika. Blev rejält dålig. Tarmen slogs ut helt, fick lunginflammation, vatten i lungsäcken, och som om det inte hade räckt, blodförgiftning i min port o cat. Låg inlagd i 4,5 månader på lasarettet. Fick mer cytostatika fast i lägre doser för att tåla det. Och så där rullade på. Fick min sista cellgiftsbehandling i December 2015 Den 43:e. ?

  I mars 2016 läste jag i en artikel att cancer göds av socker och att en forskare hade fått nobelpriser för det 1931. ?Det fick mig att helt lägga om min kost.

  I dag 10 månader senare, efter 4 röntgenundersökningar där tumörerna har krympt varje gång och markören CA125 visat låga värden kan jag inte annat än tro på att kosten har en otrolig betydelse.

  Det har inte varit svårt att lägga om kosten. Kanske för att jag inte tyckte jag hade något att förlora, bara vinna. Det var bara att sätta igång. Äter strikt LCHF. Glutenfritt. Äter gröna grönsaker, lite bär, ingen frukt. Inga mejeriprodukter utom smör, C-vitamin, D-vitamin, KS Magnesium, gurkmeja i form av ” Guldmjölk”

  Hur långt detta räcker vet inte jag men jag är helt på det klara med att detta hjälpt mig så här långt. I dag fick jag svar på CA125 igen. Hade gått ner ytterligare. Ok, jag vet att man inte helt kan lita på markören i alla lägen men det är en indikation på cancerns aktivitet som även onkologerna tittar på. Nu ser jag fram emot röntgen i slutet på Januari. Håll en tumme.

  – – –

  KOMMENTAR

  Vad sysslar vården med? De serverar cancerpatienter en extrem högkolhydratkost, de ger cancerpatienter sockerdropp (de göder på så sätt cancer). Detta är ju kvacksalveri med förödande konsekvenser.

  – Socker och stärkelse göder cancer – på sjukhusklicka här

 13. Det betyder att varannan dör inom ett år och endast mindre än två av tio lever efter fem år med konventionell behandling inom sjukvården med cellgifter, strålning och operation (döda och skära). Däremot vet vi inte hur många som skulle kunna räddas med alternativa skonsamma behandlingar då det råder ett informellt förbud att ens testa detta – trots att det finns ett gediget vetenskapligt stöd som bland annat presenteras i filmserien ”The Truth about cancer” och i boken ”Överlista din cancer”.  Men det kanske är för jobbigt för ansvariga politiker och tjänstemän att se tio filmer och läsa en hel bok?
  Eller så vågar de inte avvika från det informella ”protokoll” som idag styr svensk sjukvård – ett protokoll upprättat av läkemedelsindustrin som begränsar all form av konkurrens gentemot deras egna registrerade lukrativa ”läkemedel”.

  Just nu visas filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” runt om i landet – som tydligt visar hur systemet fungerar i Sverige – beskrivet så att även fru Svensson förstår. Se filmen så förstår du att du är grundlurad. En av vår tids viktigaste filmer – som får Macchiarini skandalen att likna en västanfläkt. Macchiarini drabbade en handfull patienter – medan vi här pratar om var tredje svensk (snart varannan som drabbas av cancer) och deras anhöriga.

  Om man bryter mot detta ”protokoll” så attackeras man och hamnar i ”kylan”. Doktor Erik Enby blev berövad sin läkarlegitimation utan sakliga skäl – och blev utsatt för en ”häxjakt” av vårdens företrädare, i media och i SR. Det betyder att vårdens auktoriteter, myndigheter och public service agerar som om de vore läkemedelsindustrins lakejer – när de istället borde värna medborgarna intresse. Ny kunskap stör (business) mer än vad folket anar.

  <<< klicka för att se intervjun

  – Läkaren som vägrade ge uppklicka här (en film man måste se för att tro att det är sant).

  Hur många liv och hur många skattemiljarder till ska vi offra på skolmedicinens ”altare” innan vi vaknar upp och förstår att det finns betydligt mer effektiva metoder att behandla cancer på (än kemoterapi och strålning)?

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?klicka här

  – Cellgifter och strålning minskar tumören, men stamcellerna består
  klicka här

  Cellgifter och strålning skadar även friska celler och slår ut immunförsvaret – varför cancer möter mindre motstånd i den andra ”anfallsvågen” som ofta blir dödlig. Det finns skäl att ifrågasätta vårdens behandlingskoncept.

  – Dödligheten i cancer på samma höga nivå som för 20 år sedan klicka här

  Cancerforskning och behandling går inte ut på att bota – utan på att tjäna pengar och det har de lyckats bra med. Därför kommer inte cancer att minska så länge läkemedelsindustrin tillåts styra forskning och vård.

 14. LÄKARNA ÄR OKUNNIGA OM KOSTENS BETYDELSE

  Tyvärr verkar många läkare i stort sett okunniga om Otto Warburgs forskning på 1920-talet (han fick Nobelpriset i medicin 1931). Det första en cancerpatient bör göra är självklart att minimera intaget av socker. Men när jag själv opererats för cancer kunde man på avdelningen inte ens få naturell yoghurt eller fil – utan endast smaksatta och sockerstinna varianter – liksom förstås bullar och kakor till kaffet! Helt obegripligt! Och när jag frågade min kirurg varför jag inte fått några som helst kostråd – så var hans motfråga: ”Hur kan du någonsin tro att cancer har något med kosten att göra?” Men detta med Otto Warburgs forskning är kanske litet mer komplicerad än vad de flesta vet. Läs gärne mer om detta här:

  – Synpunkter på Otto Warburgs cancerforskning
  klicka här  1. «Nutrition is the first
   principle of medicine»

   Hippocrates (460 – 380 bC)

   Läkarna har utbildats såsom om de vore läkemedelsagenter och har således fjärmat sig från läkareden. Skolmedicin är dålig på att lindra eller bota kroniska sjukdomar med sina syntetiska droger – som har mycket allvarliga biverkningar (som idag utgör vår tredje största dödsorsak). Så frågan är om inte dagens sjukvård gör större skada än nytta – till en mycket stor kostnad.

   Bara i USA dör i snitt 90 amerikaner VARJE TIMMA dygnet runt året runt – på grund av läkemedelsbiverkningar. De som producerar dessa syntetiska droger tar bra betalt och tar inget ansvar för konsekvenserna (traditionella terrorister måste vara gröna av avund). Detta är möjligt eftersom de styr politiker, myndigheter och vårdens auktoriteter – som alla går i läkemedelsindustrins ledband. De som avviker straffas hårt genom att placeras i ”frysboxen” (de bli av med sina jobb. de får inga forskningsanslag, de blir berövade sina läkarlegitimationer och de blir utfrusna från skråets gemenskap). Detta får de allra flesta att hålla sig på mattan – tills hela försäljningspyramiden brakar. Detta skrev vi om redan 2012 – men ansvariga politiker reagerar inte utan de fortsätter med det de gör bäst (ingenting – mer än att prata).

   Fakta för dig som tvivlar (”för så tokigt och hemskt kan det väl ändå inte vara?”):

   – Industrin drar undan mattan för sig själva … klicka här

   – En förfärande brottslighet! … klicka här

   Föregående Alliansregering rullade tummarna och nuvarande (S+MP) gör på samma sätt. De bryr sig inte, de saknar kompetens eller så är de köpta. Det innebär att vi behöver ett nytt parti och ett sådant är på G.

   Detta nya parti planerar att presentera sitt program med början under april månad 2017 (de uppdaterar nu sitt program). Jag tror att de flesta väljare ligger närmare ”Omstart Sverige” än något annat parti – så ambitionen är att nå 51 % i riksdagsvalet 2018.

   ”OMSTART SVERIGE”

   Hälsopartiet som ställde upp i förra riksdagsvalet 2014 har bytt namn till ”Omstart Sverige” för att markera att de har ett helhetsprogram som täcker alla stora politiska frågor. När det gäller influensavacciner så tycker de som president Donald Trump – så klart.

   Varför behöver Sverige ett nytt parti?

   Det går nu snabbt utför inom alla viktiga områden i Sverige: skolan, arbetslösheten för ungdomar och invandrare, bostadsbristen åt unga, den grova brottsligheten, bristande försvarsförmåga, en polis med rekordlåg uppklarningsprocent, alla skandaler där tjänstemännen eller politikerna aldrig ställs till svars utan tvärt om belönas med fallskärmar samt en vård och omsorg som fungerar allt sämre. Småföretagarna (Sveriges jobbmotor) går på knäna av alla lagar, all onödig administration och alltför höga skatter.

   Omstart

   Det som krävs nu är en fördjupad demokrati med ökat personligt ansvar för politiker och tjänstemän vilket skapar mer genomtänkta beslut. Sverige behöver en uppdatering av regelverket (konstitutionen) och därefter en omstart.

 15. Kommentar på Facebook

  På 70-talet fick jag en inbjudan av Kinesiska staten att få ta del av den traditionella medicinen i Kina.Det var när Nixon åkt ut. Man tog emot mig med samma program som för Nixon. Det var innan läkarna i Kina hunnit bli korrupta. På frågan hur man botar cancer fick jag till svar; Vitlök och ingefära. Koka upp en hel vitlök 6-7 klyftor. Drick upp vattnet. Ät upp resten. Skala och kok stor bit ingefära, hacka + rödsocker … drickes.

  Rödsocker finns på ICA (går bra med honung åxå). Vad jag uppfattar tar sig en enkel angripare in i vävnaderna när kroppen är försvagad. Det börjar med svamp, virus och bakterier i den ordningen.

 16. Cancergåtan är löst

  – Cancergåtan är löst. Det säger en erkänd professor vid Boston College, professor i biologi Tom Seyfried. Han menar han har funnit en metod som kan hämma och få cancersvulster att vända.

  Med hjälp av en ketogen diet, bestående av ett högt intag av fett och ett lågt intag av kolhydrater, har han lyckats med att avlägsna cancertumörer på försöksdjur. Vi har varit i Boston och mött Seyfried.

  – Inslaget har svensk textning … TV HELSE

 17. Kerstins immunstärkande kost mot cancer!

  Vi får ständigt höra från sjukvård och läkare att det är gener som gör att vi får inflammatoriska/metabola sjukdomar som t.e.x. cancer, hjärt -kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Ungefär som att det är ett ofrånkomligt faktum! Är detta sant?

  Jag hävdar att det inte är sant alls. Istället handlar det om att aktivera och deaktivera gener genom vår livsstil och genom immunstärkande kost. Idag opererar kvinnor bort friska bröst för att läkarna har sagt att risken är stor att få bröstcancer pga ärvda gener. Ett skrämmande exempel är ju Angelina Jolie som opererade bort sina friska bröst av ren skräck för cancer.

  Om sjukvården inte varit så läkemedelsfixerade och snabba med kniven så hade den ägnat sig åt förebyggande faktorer som att stimulera åtgärder för ett starkt immunförsvar. Idag skär man bort cancertumörer på löpande band men har man då kommit åt orsaken till man får cancer? Inte alls, för ett skadat immunförsvar kan inte hindra cancerceller att uppstå på nytt. Vi har ständigt s.k. vilande cancerceller i kroppen som inte aktiveras därför att immunförsvaret hindrar det. När immunsystemet blir skadat av inflammatoriska tillstånd och infektioner i blodet så kan cancerceller få fritt spelrum igen även när man blivit opererad.

  Det är stora mängder sockerarter och alldeles för lite naturligt fett i vår föda som åstadkommer skador på vårt immunförsvar.

  Läs om hur Kerstin och hennes man reverserat både cancer och diabetes med hjälp av immunstärkande kost … klicka här

 18. NÄR KOMMER VÅRDEN FOKUSERA PÅ ATT BOTA SJUKDOMAR ISTÄLLET FÖR ATT LEKA LÄKEMEDELSAGENTER? DET KOMMER INTE ATT SKE SÅ LÄNGE VI RÖSTAR PÅ POLITIKER SOM INTE BRYR SIG.

  Ännu en gång presenteras vetenskap som bekräftar den fantastiska läkande förmåga som C-vitamin har. Canal Second Opinion skriver: Nu kommer ny forskning om C-vitaminets överlägsna effekt mot cancerceller.

  ”Vitamin C is up to ten times more effective at stopping
  cancer cell growth than pharmaceuticals such as 2-DG,
  according to scientists in Salford, UK.”

  När kan vi förvänta oss att cancerpatienter behandlas med intravenös C-vitamin i Sverige?

  – Vitamin C effective in targeting cancer stem cells
  Science Daily

  – – –

  KOMMENTAR

  Vi har tidigare publicerat artiklar om att studier visar strålning INTE dödar cancers stamceller (får bara tumören att minska temporärt) och att kemoterapi misslyckas i 97 % av fallen. Så man kan fråga sig vad vården sysslar med?

  – Cellgifter och strålning minskar tumörer, men stamcellerna bestårklicka här

  – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent?klicka här

  Canal Second Opinion
  ställer frågan ”När kan vi förvänta oss att cancerpatienter behandlas med intravenös C-vitamin i Sverige?”. Svaret är ALDRIG med nuvarande politiker. Det finns däremot ett nytt parti som snabbt skulle se till att vården även använder naturliga effektiva metoder – och partiet heter träffande nog ”OmstartSverige” (och innan sommaren presenterar de sitt program).

  – Webbplatshttp://omstartsverige.se

  – Facebookgruppklicka här

  Kanske kan OmstartSverige inspirera våra riksdagspartier att göra sitt jobb – istället för att bara flyta med likt ”badankor”. Medan ansvariga politiker gör ingenting så rasar nu vården samman som ett korthus.

 19. Hög D-vitaminstatus kopplat till ökad överlevnad vid koloncancer.

  Ny forskning kopplar nu hög vitaminstatus till längre överlevnad hos patienter med kolorektalcancer, det vill säga cancer i tjocktarm och ändtarm. Det visar en ny studie publicerad i tidskriften Journal of Gastroenterology and Hepatology.

  Läs mer … Kurera

 20. C-vitamin är effektivt vid cancer – varför det motarbetas av våra myndigheter (som kontrolleras av läkemedelsindustrin). Således är cancer business.

  – Intravenous Vitamin C Outlawed By FDA Despite Effectively Treating Cancer Tumors … klicka här

  Samma förbud gäller även i Sverige. C-vitamin fungerar även mot hjärtsjukdom och det fungerar mot polio om det sätts in tidigt – men det struntar vården i och våra politikerna hukar sig i sina bänkar och gör INGENTING. Där måste de bytas ut.

 21. Vem bestämmer över cancerpatienten?

  Hur kan det komma sig att en specifik form av cancerbehandling är förbjuden i Sverige, men utövas bl a på universitetssjukhus i Tyskland, USA och Norge? Svaret hittar vi i begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som tolkas av enskilda experter inom svensk sjukvård.

  I Sverige fanns under åren 2005-2006 en klinik, Arkadiakliniken, som behandlade cancer med hypertermi. Hypertermi är en behandling som går ut på att värma upp kroppen eller cancervävnad, dels för att skapa en reaktion som får kroppen själv att läka ut cancer och dels för att tumörer dör vid värmepåverkan. Det är ett sätt att skapa en artificiell feber och utövas i olika grad och på olika sätt. Det är en mycket gammal metod som t om med omtalades i antikens Grekland.

  Men denna metod gick inte i god jord hos enskilda myndighetspersoner i Sverige. Efter ett år av framgångsrika behandlingar på Arkadiakliniken i Upplands Väsby, förbjöds hypertermi i Sverige. HSAN begärde under våren 2006 att klinikens ägare Dr Henning Saupe omedelbart skulle upphöra med behandlingen, då den stred mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Han hotades med vitesbelopp och att få sin läkarlegitimation indragen om han inte följde ordern. Att det fanns publicerade studier i väl ansedda tidskrifter och att hypertermi är en vedertagen metod på många internationella sjukhus hjälpte inte. Representanter från Socialstyrelsen påpekade för Dr Saupe att det var de (Socialstyrelsen) och ingen annan som kunde avgöra om den vård som bedrevs på Arkadiakliniken rymdes inom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” eller inte.

  Henning Saupe valde att stänga ner kliniken i Upplands Väsby för att i stället öppna upp i Tyskland, där han sedan dess behandlat många cancerpatienter, en del av dem från Sverige. I Tyskland ses hypertermi som en självklar komplementärmedicinsk metod vid cancerbehandling och i Norge behandlas cancerpatienter på Haukeland universitetssjukhus i Bergen sedan 1994.

  Läs mer … Canal Second Opinion

  – – –

  KOMMENTAR

  Korkskallar (s.k. Post Turtles) på våra myndigheter anser sig ha tolkningsföreträdde (vilket strider mot lagen) och de stoppar effektiva metoder att behandla cancer på. Varför accepterar vi detta vansinne?

  Det finns nu äntligen ett parti som inte accepterar detta … OmstartSverige

 22. Sven Erik Nordin

  Avmystifiera cancer!

  Under många år har läkarvetenskapen (och läkemedelsbolagen) lyckats få oss att tro, att cancer är en alldeles speciell sjukdom, som står utanför nästan alla fysiska och biologiska lagar – och därför i det närmaste är obotlig. Läkarnas oerhörda auktoritet – liksom deras fantastiska skicklighet på andra medicinska områden – har fått de flesta av oss att tro på detta. Och alla som hävdat något annat har blivit avfärdade som okunniga dårar och fantaster.

  De som ändå trotsat läkarvetenskapen och framgångsrikt behandlat cancer med alternativa metoder har ofta blivit åtalade och fällda – för ”användande av icke godkända metoder” och förbjudna att fortsätta med sin verksamhet. Det här har lett till att människor fortfarande dör i cancer varje dag i onödan – samt att de stora läkemedelsbolagen varje år tjänar ett oändligt antal miljarder på traditionell cancerbehandling.

  Sanningen är faktiskt, hur otroligt det än låter, att cancer kan vara lättare att behandla än många andra sjukdomstillstånd, och att cancerceller är betydligt mer sårbara än vanliga, ”friska” celler – vilket kan sägas vara anledning till att även ganska enkla kostinterventioner kan bota cancer som av skolmedicinen bedömts som ”obotlig”.

  Det är också anledningen till att skolmedicinens brutala behandlingar (strålning och cellgifter) åtminstone kortsiktigt kan ge effekt. Dessa metoder skadar alla celler, men eftersom cancerceller är mindre robusta, så skadas de mer än friska celler.

  Den huvudsakliga anledningen till att man än inte kommit så mycket närmare en lösning på ”cancerns gåta” är möjligen just den mystifiering av cancer som uppstått – trots att gåtan till viss del löstes redan på 1920-talet, då Nobelpristagaren Otto Warburg (Nobelpriset i medicin 1931) visade att cancercellers metabolism är klart avvikande från övriga cellers.

  Cancerceller tycks genom en defekt i sina mitokondrier tvingas övergå från förbränning av glukos med syre till en anaerob process (jäsning av glukosen), som är betydligt mindre effektiv och därför kräver kanske 20 eller 30 ggr mer glukos (socker). Men detta tycks inte ens dagens onkologer låtsas om, utan de matar obekymrat sina cancerpatienter med den vanliga kolhydratspäckade sjukhusmaten – och kan t.o.m. uppmana patienterna att äta just sådan föda. Fullkomligt hårresande!

  Jag misstänker nu, att jag efter dessa rader riskerar att få en del ”hatmail”, som påstår att jag vill ta livet av folk genom att få dem att avstå från traditionell behandling av sin cancer… Jag vill därför tala om, att jag inte är läkare och inte med en läkares auktoritet kan ge några råd till cancerpatienter – och att var och en som läser detta får självklart själv ta ställning till den behandlingsmetod han/hon vill underkasta sig.

  Det jag hävdar är emellertid, att en ”avmystifiering” av begreppet cancer skulle kunna medföra en betydande öppning för vårt sätt att tänka runt denna sjukdom. Möjligen skulle man då också kunna börja bedriva förutsättningslös forskning om de enkla metoder som funnits sedan hundra år eller mer – men som numera betraktas som ”kvacksalveri” (t.ex. Laetrile, Essiac Tea, Hoxseys metod m.fl.).

  Själv kan jag genom egen och några bekantas erfarenhet bekräfta, att endast en ganska enkel ändring av kosten – tillsammans med några tillskott av vitaminer och mineraler – på ganska kort tid kan klara av även cancer som läkarna tvärsäkert betraktat som ”obotlig”… För oss som upplevt detta är det förstås en fullkomligt hisnande upplevelse – som tyvärr medför berättigad misstro mot läkarna, just när det gäller behandling av cancer. Det fyller oss också med stor frustration och förtvivlan vid tanken på alla cancerpatienter som dör, utan att ens få veta att det finns enkla alternativa behandlingar!

  Min egen ”cancerhistoria” – liksom korta beskrivningar av några av andra effektiva metoder har jag beskrivit här: http://www.svaradoktorn.se/426070622

 23. Motivera en cancersjuk att äta ketogen kost.

  Citat:

  Det finns inget annat som fungerar på cancer än att boosta immunförsvaret med immunstärkande mat. Så även på alla andra metabola sjukdomar. För cancer är en metabol sjukdom som i första hand skall förebyggas förstås. Det gör man bäst med ketogen LCHF-kost.

  Så här skriver Professor Thomas Seyfried om synen på cancer;

  Han är hjärtligt trött på det rådande synsättet inom onkologin.

  ”– Vi fortsätter att stråla och förgifta cancerpatienter med cytostatika bara för att genteorins löfte inte har infriats. Hoppet är fortfarande starkt om att individanpassade mediciner ska utvecklas från projektet kring cancergenomet. Men det kommer inte att hända, eftersom det är uppenbart att cancer är en metabol sjukdom, inte en genetisk sjukdom. Genmutationerna har liten eller ingen betydelse.

  Han berättar att hans forskningsklinik i Boston fått in hundratals nya cancerläkemedel att testa sedan genomprojektet startade. Inget av dem har gett några goda resultat.

  – Hur många genterapeutiska mediciner ska vi behöva vi testa – femtusen, tiotusen? – innan vi inser att de inte fungerar?”

  Läs hela inlägget … klicka här

  Starving Cancer with Dr Thomas Seyfried (video 6:36) … YouTube

  Thomas Seyfried: Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions (video 54:40) .. YouTube

  1. TÄNK EFTER – FÖRE!

   Bra videos … MISSA INTE >>> Thomas Seyfried: Cancer: A Metabolic Disease With Metabolic Solutions … klicka här

   Frågan vad alla medborgare borde ställa sig är VAD TUSAN SYSSLAR VÅRDEN MED? De har ju ihjäl cancerpatienter istället för att bota dem!

   – Visste du att kemoterapi misslyckas till 97 procent? … klicka här

   OmstartSverige verkar vara det enda riksdagsparti som förstår att vården måste erbjuda patienterna det bästa inom integrativ medicin och inte låta skomedicin ha monopol på sjukdomar som de inte kan bota – som istället har ihjäl cancersjuka.

   – OmstartSverige – värt att vänta på … http://www.omstartsverige.se

   OmstartSverige tänker erbjuda flera etablerade väl fungerande metoder inom integrerad medicin – även skolmedicin som är bra vid akut sjukdom (dock sämre vid kronisk sjukdom).

   Om du inte vill kunna välja så finns det många partier att rösta på som värnar läkemedelsindustrins monopol på våra liv – som alla går i läkemedelsindustrins ledband.


 24. Sven-Erik Nordin

  Sven Erik Nordin skriver här om en hel del alternativmetoder att bota cancer. Han har själv botat sin cancer utan strålning och cellgifter. Läs även detta

  Sven Erik Nordin Citat: ”Livsmedelsverket varnar för enkla anticancermedel. Jag vill inte heller underlåta att nämna, att såväl Kolloidalt Silver som aprikoskärnor ingår i den ”diet” som gjort att jag blivit av med min cancer – utan vare sig kirurgi, strålning eller cellgifter. En enig läkarkår förklarade att detta skulle vara helt omöjligt.”

  På Livsmedelsverket säger man sig tillämpa ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, när man utformar sina råd om vad vi skall äta och dricka. Men deras kostråd de senaste decennierna kan verkligen inte sägas ha varit särskilt framgångsrika, eftersom övervikt, diabetes, cancer, Alzheimer och andra kroniska sjukdomar har ökat dramatiskt under denna tid. Detta kan förstås också ha andra orsaker i vår miljö och livsstil, men onekligen har just kosten en alldeles avgörande betydelse för vår hälsa.

  Möjligen kan Livsmedelsverkets misslyckande bero på, att man där formligen tycks dyrka ”vetenskap” – även om denna är förvanskad och resultat av uppenbart forskningsfusk – medan de i stället föraktar ”beprövad erfarenhet”, hur långvarig och väletablerad denna erfarenhet är. Tragiskt!

  På sin hemsida använder man stor möda för att försöka få oss att tro, att kolloidalt silver (ett supereffektivt medel mot alla skadliga mikrober – och helt ofarligt) är BÅDE overksamt och farligt – hur man nu kan få det att gå ihop logiskt.

  För en tid sedan gick Livsmedelsverket ut och varnade oss för att äta aprikoskärnor. Nu har man också nyligen förklarat, att krossade linfrön är livsfarliga att förtära och omedelbart bör tas bort från affärernas hyllor! Jag vet inte ens om man är medvetna om, att det i de båda senare fallen handlar om samma ”farliga” ämne – eftersom det i olika sammanhang ges olika namn (som Amygdalin, Vitamin B 17 eller Nitroliside).

  Jag vill inte uppmana någon att vräka i sig mängder av krossade linfrön, men nog bör man beakta, att denna produkt har funnits på affärernas hyllor i decennier och hela tiden konsumerats av tusentals människor. Många har använt krossade linfrön dagligen under åtskilliga år. Om Livsmedelsverkets uppgifter om farligheten skulle stämma, så borde man rimligtvis ha hört talas om några förgiftningsfall. Jag har aldrig läst eller hört om ett enda!

  Det är sant, att både aprikoskärnor och linfrön innehåller ett potentiellt farligt ämne – men det är också sant, att detta ämne här förekommer kemiskt bundet i en form som kroppen kan hantera utan risk. Det ämne vi här talar om användes redan i början av 1900-talet i ett botemedel mot cancer. Man gav det namnet ”Laetrile” – och det visade sig så effektivt att det började hota de stora läkemedelsbolagens astronomiska inkomster på traditionella behandlingar mot cancer. Med hjälp av förfalskade data, vilseledande information och korrumperade myndigheter lyckades man till sist få medlet förbjudet (vilket också hänt andra enkla botemedel mot cancer).

  Historien finns detaljerat återgiven, via rättegångsprotokoll och annat, för den som är intresserad. Men här följer några fakta om det aktuella ämnet, som alltså finns bl.a. i aprikoskärnor, bittermandel, slånbär, äppelfrön, linfrön och vissa sorters gräs. I modern tid har själva ämnet använts mot cancer sedan åtminstone 1840-talet, men i kinesisk medicin har det förekommit i mer än 3000 år (produktnamnet Laetrile tycks ha tillkommit på 1950-talet). Det handlar alltså inte om något ”nytt och konstigt”… Fast ”konstigt” kan man nog kalla detta märkliga ämne – särskilt i ljuset av modern forskning. Eller vad sägs om följande!

  Amygdalinmolekylen består av fyra komponenter: Två delar glukos, en del vätecyanid (”Blåsyra”) och en del benzaldehyd. Vätecyaniden är som bekant ett extremt farligt gift i sin fria form (en gas som förr kallades cyanväte och gav poeten Dan Andersson en för tidig död; han övernattade i ett hotellrum, där man använt cyanväte mot vägglöss och inte vädrat ut ordentligt) Även benzaldehyd är livsfarligt. Dock är båda dessa ämnen, när de är kemiskt bundna i amygdalin, helt ofarliga.

  Men nu kommer finessen som förklarar detta: Det finns ett enzym som heter beta-glukosidase, och det kan lösa upp den kemiska bindningen och frigöra både cyaniden och benzaldehyden. OCH – detta enzym finns nästan enbart i cancerceller! När amygdalinet kommer i kontakt med en cancercell, så frigörs alltså både cyanid och benzaldehyd, och dessa båda ämnen är tillsammans mer giftiga än summan av de båda ämnena var för sig. Man får en s.k. synergieffekt – och cancercellen dör!

  För säkerhets skull finns i kroppens övriga celler enzymet Rhodanese! Detta enzym bryter ner vätecyanid och benzaldehyd till två andra ämnen – thiocyanate och bensoesyra – som faktiskt båda är gynnsamma för friska celler! Så om cyanid och benzaldehyd frigörs i kroppen utanför cancercellerna, så är det ingen fara. De tas om hand och oskadliggörs av enzymet Rhodanese!

  Är inte detta amygdalin en fantastisk Guds skapelse, så säg!

  Men läkemedelsbolagen kan inte ta patent och tjäna pengar på några ”Guds skapelser” och vill inte heller ha konkurrens av några. Därför gör man allt man kan för att förhindra spridning av information och användning av sådana. I detta fall lyckades det – och Laetrile är alltså sedan många år förbjudet i USA. Man ville t.o.m. förbjuda försäljning av aprikoskärnor (!) – men där tycks man faktiskt ha misslyckats…

  De som ägnade sig åt cancerbehandling med Laetrile i USA förtalades, förföljdes, åtalades och dömdes (för användning av ”icke godkända läkemedel”) efter att ha botat tusentals cancerpatienter. Där kan man alltså inte längre få denna behandling. Men åtminstone någon av klinikerna flyttade till Mexiko, där man alltså fortfarande kan få aktuell behandling. Vid en utvärdering nyligen visade statistiken, att man med Laetrile kunde bota ca 85 % av alla cancerfall.

  MEN om patienten innan hade utsatts för strålning och/eller cytostatika, så var andelen botade endast 15 %! Det är dock svårt att få tillgång till vetenskapliga studier som bekräftar detta, varför uppgiften får betraktas som osäker.

  När nu Livsmedelsverket alltså varnar kraftfullt för kolloidalt silver, för krossade linfrön (och alltså tidigare för aprikoskärnor), så är det en intressant iakttagelse, att samtliga dessa ämnen har en kraftfull anticancereffekt!

  Man undrar förstås därför, om deras agerande beror på ren okunskap, eller om myndigheten har en hemlig agenda, som går ut på att till varje pris skydda de stora läkemedelsbolagens inkomster på traditionella ”cancermediciner” – på bekostnad av människors liv och hälsa. Jag tror förstås snarare på det förstnämnda, eftersom man i andra sammanhang (t.ex. betr. mättat fett och varning för naturliga fetter generellt) visat grundläggande kunskapsbrister. Och alternativ två vore förstås alltför gräsligt att ens tänka sig!

  Eftersom jag inte är läkare, och strängt taget kanske saknar befogenhet att ge råd i det här ämnet, så vill jag till sist bara uppmana läsaren att inte omedelbart ta mina ord för sanning – men att kolla mina uppgifter ovan, och söka information via andra källor (dock inte Livsmedelsverket)!

  Jag vill inte heller underlåta att nämna, att såväl kolloidalt silver som aprikoskärnor ingår i den ”diet” som gjort att jag blivit av med min cancer – utan vare sig kirurgi, strålning eller cellgifter. En enig läkarkår förklarade att detta skulle vara helt omöjligt.

  Hur som helst vore det förstås klädsamt för Livsmedelsverket, om man kunde redovisa åtminstone några fall, där människor drabbats av förgiftning eller skada av de produkter man så kraftfullt varnar för!

  Läs mer … http://www.svaradoktorn.se

  Läs ännu mer … http://www.kostdemokrati.se/svenerik/

 25. Skall jag verkligen behöva skämmas?

  För en tid sedan uppmanades jag av en läsare på Facebook att skämmas för den information jag gav bl.a. om kolloidalt silver. Han menade förstås att jag spred osaklig information – men kom inte med minsta lilla argument för att så skulle vara fallet.

  Det faktiska förhållandet för min del är följande: Jag drabbades för tre år sedan av cancer och genomgick en mindre, ytlig operation. Efter ett par veckor fick jag veta, att operationen inte varit tillräcklig. Det fanns cancerceller kvar i min kropp. Specialisterna på min form av cancer förklarade nu enhälligt att jag måste genomgå ett nytt och mycket omfattande kirurgiskt ingrepp, samt efterföljande behandling med strålning och/eller cellgifter. Efter denna behandling skulle jag bli tvungen att bära kompressionsstrumpor under minst ett halvår – möjligen resten av livet, och jag hade blivit allvarligt handikappad.

  Nu vägrade jag gå med på den planerade behandlingen. I stället lade jag om min kost till rejält – till kolhydratreducerad sådan – och jag började med intag av kosttillskott i form av ett antal vitaminer och mineraler – samt gurkmeja, bittra aprikoskärnor, ingefära och kolloidalt silver.

  Resultatet blev att jag efter en tid var cancerfri, och hela tiden har jag mått bra – förutom under första perioden efter den mindre operationen, då man gav mig en infektion, som gjorde att jag måste gå igenom tre antibiotikakurer i följd och därför hade matsmältningsproblem närmare ett år efteråt (hade då inte än insett att kolloidalt silver kan ersätta penicillin).

  Slutsats: En ny stor operation hade säkert kostat åtskilliga tusen kronor. Efterföljande behandling med cytostatika hade kostat tiotusentals kronor i månaden. De mediciner och den vård som krävts efteråt i övrigt, bland annat p.g.a. ett utslaget immunförsvar, samt kompressionsstrumpor mm hade gått på många tusen sammanlagt. Kostnaden för samhället har nu alltså inskränkt sig till några ultraljudsundersökningar och läkarbesök för efterkontroll.

  I stället för dyra mediciner har jag för egna pengar köpt alla vitaminer och mineraler och kolloidalt silver mm. Kostnad för samhället i den delen alltså noll kronor. Dessutom har jag delat med mig av mina erfarenheter och fått ytterligare några att bli cancerfria med min alternativa (och billiga) metod. Skall jag behöva skämmas för detta?

  Läs gärna om min metod här (du får skrolla ner till just rubriken ”Min metod”) … klicka här

  1. Svar på kommentar

   För en tid sedan fick jag en kommentar till mitt inlägg om Livsmedelsverkets kraftfulla varningar för kolloidalt silver, aprikoskärnor och linfrön (vilka samtliga som av en händelse är verksamma mot cancer):

   Har du några källor på det du påstår ovan? Rättegångsdokument eller liknande?

   Här följer mitt svar:

   För det första är jag glad över aktuell kommentar. Tack! Jag är mest van vid att mötas av en kompakt tystnad. Har desperat försökt få till stånd en dialog med läkare – men det verkar omöjligt… Och många av mina påståenden riskerar förstås att förstöra deras ”världsbild”, så jag kan förstå dem…

   Men när det gäller din fråga, så skulle jag förstås aldrig publicera de påståenden jag gör, om jag inte vore alldeles säker på min sak. Och att jag använder så få vetenskapliga referenser beror på, att jag upptäckt att ingen orkar ta del av dem. Det vanliga dilemmat alltså: Om man skriver enkelt och rakt på sak, så blir man inte tagen på allvar – och om man skriver mer ”vetenskapligt” med referenser till forskning, så orkar ingen läsa. En aning frustrerande!

   Jag vet inte hur bekväm du är med engelska språket. De flesta vetenskapliga studier är även på detta område på engelska (amerikanska). Jag rekommenderar att du t.ex. läser min sida ”Botemedel mot cancer”. Direktlänk här … http://www.svaradoktorn.se/426070622 … Använd de länkar som finns där!

   En beskrivning av hur man genom förfalskning av dokument lyckades få Laetrile att framstå som verkningslöst har du här: http://www.whale.to/cancer/california_medical_association.html

   Jag har lyssnat till en person som var direkt inblandad i detta – och han var så upprörd att han knappt kunde prata.

   Ett annat exempel, som inte berör just Laetrile, men ett annat effektivt cancerbotemedel, som på samma kriminella sätt smutskastades och slutligen förbjöds av FDA (Food and Drug Association – ungefär en kombination av vårt Livsmedelsverk och Läkemedelsverk). Det handlar om ”Essiac” en örtmedicin, som användes av den kanadensiska sjuksköterskan René Caisse, och som med den botade tusentals cancerpatienter. Hon förbjöds fortsätta med sin verksamhet – men kunde inte svika sina patienter, så hon fortsatte att ge gratis behandling i sitt eget hus fram till sin död.

   När hon avled kom kanadensiska hälsomyndighetens tjänstemän, tog sig in i hennes hus och lade beslag på alla hennes journaler – som samtliga brändes! Det skulle inte finnas kvar några bevis på att Essiac kunde bota cancer.

   Eftersom cancer är en miljardindustri, så lever man farligt, om, man utmanar den och hotar dess gigantiska inkomster! Här kan du lyssna på René Caisse´s egen berättelse – och några scener ur en minst sagt pinsam rättegång:

   https://www.youtube.com/watch?v=jojYLUwSjhI

   Tyvärr är ljudkvalitén inte särskilt bra, men den som har förmågan och uthålligheten att ta del av filmklippet i sin helhet kan nog få en bättre förståelse för varför cancer fortfarande inte får botas med alternativa metoder. Sannolikt kommer väl också detta material att förstöras, så att det inte längre går att se och höra Rene Caisse själv berätta om sin verksamhet.

   1. MÖRKA KRAFTER FÖRSÖKER TYSTA FOLKET

    En bra krönika av Sven-Erik som handlar om den censur som idag råder och som sprider explosionsartat som som en cancersvulst i samhällskroppen … klicka här

    Nu är det enkelt att ändra på dagens tafatta politik och i många stycken felaktiga politik genom att lägga sin röst på OmstartSverige – som kommer att stärka demokratin genom en ny grundlag OCH rädda vården (på riktigt). Partiet startade någon vecka innan riksdagsvalet 2014 under namnet ”Hälsopartiet” och partiet kan sjukvården på sina fem fingrar.

    Men vi har ju också problem med rättsväsendet, immigrationspolitiken, skolan, jordbruket, bostadsmarknaden, skattepolitiken, miljön, fattigpensionärer blir allt fler m.m.m.m. så partiet har utvecklat mycket bra lösningar även inom dessa områden och bytte då namn till OmstartSverige – som bättre beskriver vad partiet står för.

    Det duger inte längre med att lappa och laga det gamla – utan det krävs helt nya helhetslösningar om vi ska kunna lösa de systemfel som vi lider av idag och sedan en ”omstart”. Detta klarar inte dagens riksdagspartier av.

    OmstartSverige – så klart (vem annars?)http://www.omstartsverige.se

    OmstartSverige verkar också vara det enda parti som utmanar SD på deras enda fråga (för övrigt synes SD vara samma skrot och korn som övriga partier – dvs. mer av det vi vet inte fungerar).

    OmstartSverige förstår att fri invandring inte går att förena med den välfärd vi tar för givet och partiet har ett bra program för både kontrollerad immigration och för en fungerande integration i det svenska samhället. Detta är inget som löser sig av sig själv utan det krävs att politikerna tar befälet på ett rättvist, humant och kostnadseffektivt sätt. Vad gör dagens politiker? Gör de något rätt?

    1. Två cancerfall

     För en tid sedan fick en mycket känd kvinnlig profil besked om att hennes cancertumör i huvudet tycks vara borta. Fantastiskt! Hon har verkligen kämpat i flera år nu, så hon är i högsta grad förtjänt av detta sensationella resultat. Hon har plågats med skolmedicinens välkända metoder – kirurgiska ingrepp och cellgiftsbehandling, och eftersom hon varit fullständigt öppen med sin cancer i olika media, så har vi alla kunnat följa hennes kamp.

     Det har under resans gång verkligen varit omväxlande framsteg och bakslag – och det är lätt att förstå både hennes rent fysiska plågor och hennes ångest i perioderna däremellan. Nu kommer hon sannolikt att bli ett riktigt ”affischnamn” som används för att visa hur framgångsrik traditionell cancerbehandling är. Och Cancerfonden får säkert in några extra miljoner (som delvis används för att göra reklam för kanelbullar och annat som verkligen gynnar utvecklingen av cancer).

     – – –

     Mitt fall

     Jag känner till ett annat fall – och känner till detta i minsta detalj, eftersom det handlar om mig själv. För tre år sedan fick jag min cancerdiagnos. Efter en mindre operation fick jag beskedet att det fanns cancer kvar – både på operationsstället och i intilliggande lymfkärl.

     Läkarna förklarade enhälligt, att mina möjligheter att överleva mer än några månader utan att genomgå en mycket omfattande operation med efterföljande strålning och/eller cellgiftsbehandling var absolut obefintliga. Men eftersom jag hunnit läsa på, så vägrade jag. I stället ändrade jag min kost till mycket kolhydratsnål sådan, samt började med kosttillskott i form av mineraler och vitaminer och kolloidalt silver.

     Nu tvingas läkarna sedan en tid motvilligt konstatera, att mina lymfkörtlar återtagit normal storlek och att man inte heller på annat sätt kan se några tecken på cancer hos mig.

     Till skillnad mot det första exemplet har jag inte behövt genomgå några plågsamma cellgiftsbehandlingar, och jag har under hela ”resan” mått ganska bra fysiskt.

     De problem jag drabbats av består dels i att man vid operationen gav mig en rejäl infektion, varför jag blev tvungen att genomgå tre antibiotikakurer i följd (hade då än inte riktigt förstått att kolloidalt silver varit ett bättre alternativ). Detta gav mig ett års permanenta magproblem – som trots allt var uthärdliga. Det andra problemet var den ångest också jag upplevde, då aktuell kirurg vid två tillfällen ringde hem och påminde mig om att jag snart skulle dö – om jag inte accepterade hans föreslagna behandling…

     Jag har också – både via min hemsida och i personliga kontakter – varit öppen med min situation. Men jag är mycket medveten om, att några läkare aldrig kommer att referera till min historia som ett ”lyckat fall av alternativ cancerbehandling”.

     Inte ens det faktum att flera i min närhet botats från andra cancerformer på samma sätt tycks spela någon roll. Vad jag sysslat med är enligt läkarna per definition ”kvacksalveri” och bör bekämpas! Jag har t.o.m. av en läkare blivit beskylld för att ljuga – d.v.s. att jag aldrig skulle ha haft någon aggressiv cancer (han hade bara behövt besvära sig med att läsa min journal för att få veta hur det låg till med detta)…

 26. Epigenetik och cancer

  Detta är den tredje delen i serien ”Den viktiga epigenetiken”. I tidigare nummer har epigenetik och hjärtkärlsjukdom (1), och kolin – ett mångsidigt ämne med viktiga epigenetiska funktioner berörts (2). I dessa artiklar finns en hel del grundläggande begrepp och teori inom epigenetiken. Terminologin är för de flesta av oss svår och det vimlar av främmande termer. För att kunna förstå området är det viktigt att sätta sig in i dessa. Några grundläggande epi­genetiska mekanismer upprepas och fördjupas därför.

  Cancer – den näst vanligaste dödsorsaken i Västvärlden

  Cancer är en av de vanligaste döds­orsakerna och står för ett av åtta dödsfall i hela världen, i västvärlden långt flera (6, 9, 10, 11, 12) I Sverige upptäcks drygt 50 000 nya fall av cancer varje år.

  Hos män är prostatacancer den van­ligaste (cirka 28%), följt av lungcancer, urinblåsecancer och tjocktarmscancer. Hos kvinnor är bröstcancer den klart vanligaste typen (också cirka 28%), följt av tjocktarmscancer, livmoderkroppscancer och lungcancer.

  Man har beräknat att en 55-procentig ökning av cancerförekomst kommer att ske i världen till 2020.

  Läs mer … medicinskaccess.se

  Artikeln … Medicinsk Access

 27. PENGARS MAKT OCH ÖDETS IRONI

  Laetrile är ett anticancermedel (där den aktiva ingrediensen är Amygdalin eller vitamin B 17, som finns bl.a. i bittra aprikoskärnor). Medlet användes framgångsrikt under åtskilliga år i USA, och botade tusentals cancerpatienter. Men det blev förstås ett hot mot ”Big Pharma”, och cancerindustrin, och via korrupta forskare och personer på FDA (Food and Drug Administration) lyckades man till sist få Laetrile förbjudet.

  Följande är intressant:
  De invändningar som finns mot Laetrile – och ”bevis” om medlets oförmåga att påverka cancerceller – kommer nästan samtliga från en enda rapport. Den framställdes 1953 av ”The Cancer Comission of the California Medical Association”. Där fastslog man, att det “inte framkommit något tillfredsställande bevis för att någon giftig effekt på cancerceller förekommit”.

  Resultatet av rapporten var att det blev förbjudet att förskriva, försälja, transportera eller rekommendera Laetrile. Och förbudet kvarstår i USA. Men några kliniker flyttade till Mexiko, där behandling med Laetrile fortfarande går att få.

  Litet intressant kan det vara att veta, att rapporten författades av läkarna Dr E M McDonald och Dr Henry Garland. Dessa två herrars vetenskapliga bedömning kan nämligen kraftigt ifrågasättas, om man vet att det var de som skapade stora rubriker, när de gick ut och hävdade, att det inte fanns något som helst samband mellan cigarrettrökning och lungcancer.

  McDonald påstod att 24 cigarretter om dagen var ett fullkomligt harmlöst tidsfördriv. Han utformade t.o.m. denna slogan: ”A pack a day keeps lungcancer away” (”ett paket om dagen håller lungcancer borta – ”en travesti på ”An apple a day keeps the doctor away – på svenska ”Ett äpple om dagen håller doktorn från magen”).

  Att röka ett paket cigarretter om dagen skulle alltså skydda mot lungcancer. I dag låter detta förstås helt befängt, men i början av 1950-talet förekom ju fortfarande reklamfilmer, där läkare i vita rockar rekommenderade vissa cigarrettmärken. ”Åtta av tio läkare röker Camel” var en vanlig reklamslogan.

  I alla fall påstod nu McDonald och Garland 1953, att mikroskopisk undersökning av cancertumörer tagna från patienter som behandlats med Laetrile inte visade någon som helst fördelaktig påverkan av behandlingen.

  Tio år senare visade det sig, att en av de patologer som gjort undersökningarna faktiskt HADE rapporterat flera fall av tumördestruktion, vilka han efter undersökningen förklarat mycket väl kunde vara ett resultat av behandlingen med Laetrile. McDonald och Garland berättade med andra ord inte sanningen i sin rapport! De påstod också, att laboratorietekniker utan framgång hade försökt att frigöra cyanid ur Laetrile. Detta togs då som ett bevis på att Laetrile helt och hållet var ett bedrägeri.

  Men två månader tidigare hade AMA;s eget laboratorium rapporterat, att det hade lyckats med just detta – och det hade också andra fristående laboratorier gjort, t.ex. ”The California Food and Drug Lab” och det biokemiska laboratoriet hos ”The National Cancer Institute”. McDonald och Garland dolde alltså än en gång sanningen!

  En annan viktig aspekt av denna rapport är att patienterna i försöket hade fått extremt små doser av Laetrile – alldeles för låga för att egentligen kunna bevisa något – och långt under de doser som tillverkarna av Laetrile rekommenderade. I dag är det vanligt att man ger 2 eller 3 gram vid en enda injektion, och vanligen krävs tillsammans 30 eller 40 gram, innan en patient visar tecken på en väsentlig förbättring. Men i California-experimentet var den maximala sammanlagda dosen endast ca 2 gram – och detta efter 12 injektioner! Fem patienter fick endast två injektioner, och fem fick bara en!

  Allt var alltså designat för ett misslyckande – och ändå måste McDonald och Garland förfalska rapporten för att få till ett önskat negativt resultat!

  Förvånansvärt nog citeras just denna rapport av ”The American Cancer Society” fortfarande som ett bevis på att Laetrile inte fungerar.

  Det får väl sedan betraktas som något av ett ”ödets ironi”, att Dr McDonald några år senare innebrändes i en eldsvåda som han själv förorsakat vid sängrökning – och att hans kompanjon Dr Garland sedermera avled i lungcancer. Så här berättar ordagrant G Edward Griffin om detta:

  ”Now, as an interesting sidelight to all of this, Dr. McDonald died a few years later. He was incinerated in a fire started by his cigarette while he was asleep. Dr. Garland who had boasted that he was living proof that smoking was safe because he had been a chain smoker ever since he was a boy, he said, ”Here I am, perfectly healthy, that’s proof that you don’t have to worry about smoking.” He, of course died of lung cancer”.

  Läs gärna mer om detta här:

  Vad är cancer?Svara doktorn

 28. Cancer treatments actually cause cancer … (and how to beat type-2 diabetes)

  We’ve got lots of news on the health front today: Conventional cancer treatments have been found to actually cause cancer. Find that full story here:

  Traditional cancer treatments cause inflammation, promoting aggressive tumor growth, according to studyclick here

  Also today, a method for reversing type-2 diabetes has also been documented. See the full story here:

  Crash diet found to REVERSE Type 2 diabetes in three monthsclick here

  Also today, here’s a history lesson of how food and medicine got totally corrupted by dishonest government and toxic chemical companies. Find that full account here:

  From WWII to present day – How food and medicine got totally corrupted by Big Government, Big Ag and Big Pharmaclick here

 29. REDAN PÅ 1940-TALET KUNDE MAN BOTA CANCER – MEN DET SOPADES UNDER MATTAN FÖR ATT KUNNA TJÄNA PENGAR PÅ CANCER

  Klipp från Facebook:

  Anna Hagg Drougge delar här en video som berättar hur man redan 1934 botade 16 cancer patients med frekvenser. Detta förbjöd Rockefeller med the Flexner report tillsammans med kolloidalt silver o annat som han inte kunde tjäna pengar på utifrån sina egna skapade syntetiska piller. Samtidigt tog han över kontrollen av utbildningen av nya läkare så att han kunde styra deras sätt att få information och den konsensus som skulle råda inom yrket.

  Vill man kontrollera människor måste man kontrollera deras information och lärare och ta över kontrollen på detta. Det är därför så få läkare protesterar för de är indoktrinerade i sin syn på människan o sjukdomar. Allt är genetiskt o psykiskt o kosten har ingen betydelse. Att de gjorde reklam för tobak som nämndes igår är lite symptomatiskt för hur sjuk denna industri är. På facebooksidan Fight Sickness finns en post om det.

  Om hur man kan bekämpa cancer naturligt finns flera inlägg om (skriv det i sökrutan). Anna Hagg Drougge postar oxå en till video om Vegan diet för detta, så kolla fler inlägg.

  Vidare skrev en läkare nyss att det är kemoterapin som dödar. Det är ju inte så svårt att förstå eftersom man förgiftar hela kroppen så immunförsvaret blir förstört och alla organ Många har valt den naturliga vägen t ex Sven Erik Nordin som skrivit mycket om detta, med hjälp av LCHF? om jag inte minns fel? Cancerceller livnär sig på glukos så det är viktigt att hålla sitt BS stabilt.

  Samtidigt finns det substanser i växter som innehåller ämnen som cancern inte tål eftersom den i grunden oftast är ett virus. vill man bli av med sin cancer måste man utrota sina patogener. finns studier på detta. Ananas o morot finns det flera som botat sig på. Malört är ett exempel på naturligt kemo precis som B17 . Läs mer i länken nedan eller ställ frågor nedan.

  Med hjälp av frekvenser dödar man enbart cancerceller – finns oxå studier på det nu i modern tid o flera här i gruppen erbjuder o använder BIO – RESONANS. Bilal Kauser Kayani postade nån grej man kunde ha själv. Sök på ”hälsospridare” där kan man oxå bli åf för detta.

  Igår skrev jag ett kapitel om vad som händer med vatten. Påverkas det oxå av frekvenser? Vår hjärna innehåller 85 % vatten lite lattjo när man tänker att det bara är fett, med det ska visst vara så. Att den kan dels svälla så vi får ”dimma” av syrebristen beror på vätskan i cellerna . Dessa suger oxå åt sig vatten mha glukos i dem. Detta är alltså inte bra om vi inte är björnar idé utan vatten. Inte ens deras hjärnor är troligtvis på gränsen till döden. en 13 årig frisk flicka dog av detta på ett par timmar. Tänkt er att vattnet i hjärnan påverkas av strålningen o andra frekvenser från våra egna tankar o annat? Detta är alltså ett stort område som är eftersatt i forskningen o mkt vi kan göra själva. Som ni förstått gäller det att ordna balans i kroppen o knoppen o eftersom hjärnan består av 65 % fett oxå o alla flera vitaminer är lösliga i enbart fett så måste vi ha det. Lätt o lagom går därför i soptunnan tillsammans med aspartamet.

  Update: Malört är selektiv kemo som BARA drabbar cancerceller eftersom de inte tpl järn o srpränger sig själva inifrån . På liknande sä’tt ska B17 fungera men där är jag inte helt övertygad att amygalinet inte skadar friska celler o begränsar upptaget till syre så vi blir blåa. därav namnet blåsyra i cyandien. Äter dock själva krossade linfrön själv titt som tätt när mina besvär blir för svåra,. men det är verkligen under eget ansvar.

  PS. sök på CMV & SV40

  Nu rundar jag av här så får ni läsa mer nedan vid intresse. Sköt om er positiva frekvenser o använd gärna musiken 😉

  : http://bit.ly/2EKfSD7

  Video … https://www.facebook.com/Gaia/videos/1827121033985246/

  – – –

  KOMMENTARER

  Cancer (eng/swe)http://nikkicocaracha.blogspot.se/2018/01/cancer-engswe.html

  Update: Malört är selektiv kemo som BARA drabbar cancerceller eftersom de inte tpl järn o srpränger sig själva inifrån . På liknande sä’tt ska B17 fungera men där är jag inte helt övertygad att amygalinet inte skadar friska celler o begränsar upptaget till syre så vi blir blåa. därav namnet blåsyra i cyandien. Äter dock själva krossade linfrön själv titt som tätt när mina besvär blir för svåra,. men det är verkligen under eget ansvar.

  Berkeley Doctor Claims People Die From Chemotherapy, Not Cancerhttp://itrustnaturalcures.com/berkeley-doctor-says-people-die-chemotherapy-not-cancer/

  Läs gärna om Rife härhttp://www.svaradoktorn.se/426070622

  Och om den medicinska historien (bl.a. Flexner-rapporten) här
  http://www.svaradoktorn.se/425444535

 30. Little known natural treatments for cancer blow away widely held myths.

  (Natural News) A cancer diagnosis is truly one of the most terrifying things a human can ever face. It is understandable that at such a time a person might be drawn to the apparent security of relying on the recommendations of the “qualified” doctor or oncologist who suggests a regimen of chemotherapy and/or radiation as the best chance of beating this terrifying disease.

  Nonetheless, it is precisely when receiving such a diagnosis that a person most needs to remain calm and face the true facts, one of which is the fact that conventional cancer treatments do not represent the best course of action.

  Read more … click here

 31. Ett team forskare från Dr Rath Research Institute i Kalifornien har utvecklat ett cancervaccin som är effektivt för att minska tumörtillväxt. En Peptid-baserad vaccin som riktar sig mot specifika enzymer som kallas metalloproteinaser (MMP), som är nödvändiga för någon cancer att växa till tumörer, metastasera, och bilda blodkärl i tumörer (angiogenes). Dr Rath forskargrupp visade att testdjur som vaccinerades med peptider som innehåller specifika sekvenser från MMP-2 och MMP-9 hade en genomsnittlig minskning av tumörvolymer på cirka 76 % jämfört med ovaccinerade kontrollgrupper. Vissa vaccinerade djur utvecklade inte någon cancer alls.

  https://www.dr-rath-foundation.org/2018/10/patented-new-vaccine-candidates-with-the-potential-to-block-all-types-of-cancer-universally/

  Hälsningar askorbin

Kommentera