Vatten och växters hemliga liv

14:45, 28 juni 2016 in Pia Hellertz by Guests

.

En sommarhälsning

Egentligen vet vi väldigt lite om livet

.
ζ
.

Kära familj, släkt, vänner, bekanta och alla andra läsare

Penna-bläckJag har under min sjukdomsperiod läst ännu en uppbygglig och optimistisk bok som jag vill förmedla kunskap om. Tyvärr är den svenska upplagan slut sen länge så jag kan inte rekommendera den. När jag skickade ut artikeln om ”Växternas hemliga liv” för några dagar sedan, var det ett par personer som skrev tillbaka att man hade boken i sin bokhylla, men ännu inte läst den – men nu blev inspirerad. Sånt gör mig glad! Kanske gäller samma sak med ”Det levande vattnet”.

När jag var sjuk läste jag en hel del mycket intressanta böcker, men jag orkade inte skriva och berätta om dem. Nu ligger de på kö och väntar att bli uppmärksammande…

Varmaste sommarhälsningar

Pia
som nu är till 95% återställd

ζ


Det levande vattnet

– En bok om österrikaren Victor Schauberger och en ny teknik för att rädda vår livsmiljö – av Olof Alexandersson (1981)

Pia Hellertz – juni 2016

vattendropparNär jag första gången, för över 30 år sedan, läste Olof Alexanderssons bok Det levande vattnet var jag i en fas i livet när jag förtvivlades över allt vi gjorde med vår Moder Jord – över förgiftningen av land och vatten, över den hänsynslösa rovdriften av skog och mark.

Jag hade visserligen kommit i kontakt med den danske vishetsläraren och intuitionsbegåvningen Martinus och hans kosmologi hösten 1978. Han beskriver förenklat hur vi människor med våra primitiva ageranden i princip driver oss själva till avgrundens rand, men att vi genom lidandeserfarenheter och kampen för överlevnaden i liv efter liv efter liv till slut blir allt klokare och kunnigare och alltmer medkännande och empatiska, vilket kommer att leda till att vi kommer att förändra vår livsstil och vårt förhållningssätt till varandra och till naturen och planeten Jorden.

Men hur skulle detta gå till? undrade jag.

The secret life of plants

click to read Customer Reviews

Mina två ”räddande” böcker blev dels Det levande vattnet, om österrikaren och naturgeniet Viktor Schauberger och dels Växternas hemliga liv av Peter Tompkins och Christopher Bird.

Efter den läsningen insåg jag att kunskapen om att rena och rädda både naturen med dess växter och vatten, samt djuren och mänskligheten, finns och att den kommer att börja användas när tiden och mänskligheten är mogen.

I artikeln ”Det levande vattnet” fokuserar jag på vattnet och de rön som österrikaren Viktor Schauberger kommit fram till i sina livslånga studier av vattnet och naturen.

I artikeln ”Växternas hemliga liv” beskrivs att växter är levande, upplevande väsen. Det kan låta som en självklarhet att växter är levande, men det handlar om en djupare insikt. Växter verka reagera på stimuli, de verkar förstå tankar och intentioner, de verkar kunna urskilja ljud som det mänskliga örat inte hör, de verkar uppskatta respektive ta avstånd från olika typer av musik, de verkar kunna bli rädda.


Artiklar och bokrecensioner:

  • reading-booksDet levande vattnetPDF
  • Växternas hemliga livPDF

Chockerande artiklar som jag nyss läst – som fick mig att genast köpa en kanna med filter som renar mitt dricksvatten:

  • Vatten – Inte så rent som du tror!PDF

Bland annat förorenas vattnet av läkemedel som vi luras
att äta alldeles för mycket av och som vi blir sjuka av:

  • Dödliga mediciner och organiserad brottslighetDödliga mediciner och organiserad brottslighet PDF
    – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården

”Det är förföriskt enkelt att övertyga friska människor om att de ska
ta läkemedel som de inte behöver för en sjukdom som de inte har”

Boken kan köpas i bokhandeln eller på nätet:

ζ

Pia Hellertz

Fil. doktor, socionom, styrelseledamot ... Humanism & kunskap
Bloggarkiv ... www.kostdemokrati.se/guests/category/pia-hellerz/
Hemsida ....www.piahellertz.com/
Boktips och recensioner ...www.piahellertz.com/Bocker.htm

.
TIPS.
Om texten är så liten att den är jobbig att läsa, så kan man förstora text med ”Ctrl+” (control & +), förminska med ”Ctrl-” (control & -) och återställ med ”Ctrl0” (control & 0). Tryck först ner tangenten ”Ctrl” och håll den nere innan du trycker på plus, minus eller noll. Fungerar på de flesta sidor.