C-vitamin och Omega-3 har många likheter

.

C-vitamin och fiskolja

ζ

C-vitamin och Omega-3 har många likheter

C-vitamin och omega 3 (fettsyror i lax, makrill, sill, tonfisk) har faktiskt mycket gemensamt. De båda är essentiella dvs. de måste tillföras genom kost eller kosttillskott.

NOC-vitamin verkar kärlvidgande i kampen mot hjärtsjukdom. Denna fantastiska hjärtmedicin frisätter nämligen kväveoxid i kärlväggarna. En rad nya studier har visat att kväveoxid styr avslappning och sammandragning i de blodkärl som upprätthåller eller stryper blodtillförseln till hjärta och hjärna. Dessutom hämmar kväveoxid ansamlingen av glatta muskelceller på kärlväggarna som är en viktig faktor till utveckling av ateroskleros (åderförkalkning).

Nya studier visar att fiskolja, precis som C-vitamin, påverkar hela kärlfunktionen genom att hålla blodkärlen avslappnande och öppna, så att blodet lättare kan flöda fram. Omega 3-fettsyrorna utlöser på samma sätt som vitaminet på något sätt frisättningen av kväveoxid, den kemikalier som säger till kärlväggarna att slappna av.

Hjärnan betraktar C-vitamin som en förutsättning för optimal funktion

Hjärna_i_blått-mDet är tydligt att hjärnan betraktar C-vitamin som en förutsättning för optimal funktion, säger experterna. C-vitaminet är så viktigt för hjärnans funktion att halterna av vitaminet i hjärnan är nästan femton gånger högre än utanför hjärnan.

C-vitamin är inte bara en antioxidant. Den underlättar också överföringen av meddelanden i hjärnan. Den kan direkt påverka elektriska impulser, framställningen (hjärnan behöver C-vitamin för att tillverka signalsubstanserna acetylkolin, dopamin och noradrenalin) och frisättningen av signalsubstanser och deras färd genom synapserna.

C-vitamin är en huvudfaktor när det gäller hjärnans internkommunikation, både beträffande kvaliteten och kvantiteten hos de meddelanden som sänds. Det är förklaringen till att åtskilliga studier visar att högre nivåer av C-vitamin i blodet bidrar till bättre mentala funktioner i alla åldrar och skyddar mot åldersrelaterad degeneration av hjärnan, inklusive Alzheimer och stroke.

ζ

Omega-3

HeartNya studier har visat att den här ovanliga fettypen är så viktig för cellerna att de inte kan fungera utan den. Anledningen är att fiskolja, i kombination med andra fetter i cellernas membran, bokstavligen styr cellens beteende. Fiskfettsyran EPA, bildar hormonliknande ämnen, s.k. eikosanoider, som har gynnsamma effekter på flera kroppsfunktioner, som hjärta, blodkärl, leder och hud.

Fiskoljan fungerar inflammationshämmande i cellerna, den håller cellmembranen mjuka och anpassningsbara, den ökar antioxidantförsvaret och påverkar passagen av elektrokemiska meddelanden genom hjärtat.

Vi behöver fiskolja för att kunna bygga upp starka hjärnor som kan arbeta i toppform ett helt liv. Omega-3-fettet förändrar hjärncellernas struktur och möjligheten för meddelanden att ta sig fram i hjärnan. Membranen i hjärnans celler består i huvudsak av två lager fettmolekyler (fosfolipider) och membranets flexibilitet beror på fettets konsistens.

hjärna-energiDen helt ledande modellen för cellmembraners funktion kallas fluid mosaic theory (den flytande mosaik-teorin). Den innebär att olika proteiner i cellmembranet (receptorer, jonkanaler m.m) måste lätt kunna flyta omkring för att fungera. Ofta måste de olika delarna av en receptor flyta ihop för att receptorn skall kunna fungera. Ju mer fleromättade fettsyror (DHA, EPA) som finns i membranet desto bättre fungerar detta. Detta gäller i högsta grad i hjärncellerna och i näthinnans celler. Det finns nu starka indikationer för att för låg halt av vissa fleromättade fettsyror ger försämrad membranfunktion.

Cellmembranen måste vara mjuka och i konstant rörelse
för att kunna utföra de mirakel som hjärnans
internkommunikation faktiskt är,

säger Joseph R. Hibbeln, forskande psykiatriker vid National Institutes of Health i Bethesda i Maryland. Det gäller särskilt i hjärncellernas synapser – de kopplingspunkter där nervcellernas meddelanden överförs från cell till cell. Det lilla mellanrummet mellan två synapser, som meddelandet måste hoppa över för att komma vidare, är själva källan till hjärnans oerhörda potential.

DHAJu fler sådana kopplingar cellerna har och ju smidigare kommunikationen flyter mellan dem, desto bättre fungerar hjärnan. Omega-3 fett, till exempel fiskolja och särskilt den del av oljan som kallas DHA, är det material som synapsernas kopplingar byggs upp av. Det går inte att skapa fler synapser, dendriter eller receptorer och därmed öka hjärnans kapacitet utan ett rejält lager DHA.

DHA är också viktigt för näthinnan och för att bibehålla det skarpa seendet – samt för en god funktion hos spermier.

ζ

Gemensam funktion (C-vitamin & Omega-3)

 • blodkropparSänker högt blodtryck
 • Hämmar klumpbildningen i blodet.
 • Håller blodets viskositet i bra form för att det ska flyta bra.
  .
 • Minskar sammandragning av blodkärl.
 • Ökar blodflödet till hjärta och hjärna.ögat-gula-fläcken
 • Är viktiga för hjärnan och ögat.
  .
 • Minskar mängden fibrinogen (klumpbildande faktor).
 • Ökar mängden fibrinolys (klumpupplösande faktor).
 • Antioxidanteffekt som eliminerar fria radikaler ur kroppens olika vävnader.
  .
 • hjärtattack5e-28000Sänker LDL-kolesterolet.
 • Sänker triglycerider.
 • Ökar det goda HDL-kolesterolet.
  .
 • Minskar risken för dödligt hjärtflimmer (oregelbunden hjärtrytm).
 • Minskar risken för hjärtinfarkt och stroke.
 • Antiinflammatorisk effekt i kroppen och i hjärnan.
  .
 • Förstärker insulinets effekt.
 • Motverkar cancer..
 • Stimulerar kommunikationen mellan cellerna i hjärnan.demens5
  .
 • Förebygger försämringar av hjärnans kognitiva funktioner som minne, inlärningsförmåga, koncentration och uppmärksamhet.
 • Kan skydda från demens eller Alzheimers sjukdom.

 ζ

C-vitamin och Omega-3 kompletterar varandra

– också genom att de har vissa funktioner som den andre inte har.

C-vitamin

C-goldC-vitamin stabiliserar och reparerar kärlväggarna som kanske är den viktigaste insatsen i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar. Då behövs större doser än 75 mg/dygn ( = Livsmedelsverkets rekommendation för vuxna), det behövs uppemot 3000 mg/dygn (3 gram per dygn) – fördelat på flera doser över dagen. Dvs. 40 gånger mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

C-vitamin förbättrar immunfunktionerna. Stimulerar bl. a. produktion av vita blodkroppar och antikroppar. C-vitamin har en aktiverande verkan på de vita blodkropparna.

C-vitamin är antiviral och antibakteriell. Kan bekämpa de flesta virus och bakterier i högre doser. Naturens antibiotikum.

C-vitamin skyddar oss mot olika toxiner av olika slag (läkemedel, föroreningar, bekämpningsmedel, tillsatser i maten, kemikalier, tungmetaller, alkohol, cigaretter etc). Toxiner och tungmetaller minskar C-vitamin i kroppens celler.

En av de viktigaste fördelarna med C-vitamin är att det krävs av kroppen för sårläkning. Småsår, brutna ben, blåmärken, återhämtning från kirurgiska sår och brännskador är läkt snabbt på grund av förekomsten av C-vitamin i kroppen. C-vitamin hjälper till snabb läkning.

C-vitamin spelar en viktig roll i vidmakthållande av benmassan tillsammans med calcium, magnesium, vitamin D3 och vitamin K2.

C-vitamin behövs för att vi ska kunna förbränna fett. C-vitamin är nödvändigt för att bilda L-karnitin, en aminosyra som leder fettet genom mitokondrierna – cellens kraftverk – och ombildar det till energi. C-vitamin är också en viktig kofaktor för en serie biologiska katalysatorer (enzymer) vilka är viktiga för en ökad metabolism av kolesterol, triglycerider och andra risk faktorer.

Omega 3 (fiskolja)

Omega3kapslarFiskolja (Omega-3) gör cellmembranen mer mjuka och flexibla.

Fiskolja ökar produktionen av de goda eikosanoiderna (hormonliknande fettsyror) i 3-serien (PGE3, PGI3, TXA3) som samtliga har en positiv inverkan på hälsan.

Fiskolja (framförallt fettsyran DHA) förbättrar humöret genom att stimulera produktionen av serotonin. 🙂

graviditet-oskVid 27 veckors ålder börjar fettsyror (DHA, EPA) i starkt ökad omfattning att byggas in i fostrets hjärna. Naturen har säkerställt att fostret får så mycket av de viktiga fleromättade fettsyrorna som möjligt. Livmoderkakan har nämligen en inbyggd mekanism som koncentrerar dessa från mammans blod. Fostrets blod kommer därför att innehålla dubbelt så mycket av fettsyrorna som mammans blod. Detta kan till och med leda till att mamman själv får viss brist.

Vid födelsen har man maximalt antal hjärnceller, 1 000 miljarder, men dessa är långt ifrån färdigutvecklade. Utvecklingen fortsätter genom att utskott från hjärncellerna växer ut och får kontakt med stort antal andra hjärnceller. Detta pågår ända fram till pubertetens slut.

Även den vuxna hjärnan har en ständig omsättning av fleromättade fettsyror.

ζ

Slutkommentar

C-vitamin och fiskolja (Omega-3) har fantastiska hälsosamma effekter i den mänskliga kroppen, men framförallt i hjärnan, i ögat och på hjärtats artärer och celler. Många människor i dagens Sverige får inte i sig tillräckligt med optimala doser C-vitamin och Omega-3-fettsyror från kosten och det kommer att påverka deras hälsa negativt.

Vi behöver dessa ämnen varje dag i optimala doser för att kunna vidmakthålla hälsan och förebygga hjärt-kärlsjukdomar, gula fläcken-förändringar och hjärnans nedgång. Att komplettera kosten med kosttillskott av C-vitamin och Omega-3 skulle innebära stora hälsofördelar för flertalet människor, eftersom många har svårt att få i sig tillräckligt genom kosten.

SANOFI-logoTeorier som florerar sedan en tid är att omega 3 är värdelöst och utan effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och kan öka risken för prostatacancer. Dessa teorier härstammar från två studier som har klara brister. Professor Lars Rydén ledde en studie som påstås visa att omega 3 är värdelöst för att skapa skydd för hjärt- och kärlsjukdomar finansierades av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi. Företaget har enligt deras hemsida inriktat sig på sju stora marknadsområden t.ex. att sälja medicin för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Sanofi hade därmed all anledning att finansiera studien.

Målgrupperna i studien var högriskpatienter som redan har utvecklat kardiovaskulär sjukdom och hjärtinsufficiens (hjärtsvikt). Försökspersonerna i studien fick hjärtskyddande mediciner vilket kan ha påverkat resultatet negativt för omega 3. Halten av omega 3 som försökspersonerna fick var för låg och de fick inga näringstillskott. Man bör alltid ta omega 3 tillsammans med ett brett spektra av antioxidanter, vitaminer, mineraler och vissa aminosyror för att få bästa effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och andra degenererande sjukdomar.

När det gäller de här högriskpatienterna så krävs det högre doser C-vitamin. Viktiga cellvitala ämnen är lysin, prolin och E-vitamin, C-vitamin, glutation, coenzym Q-10 och alfa-liponsyra tillsammans i optimala doser för att få effekt på dessa högriskpatienter. Även D-vitamin och ett komplex av B-vitaminer och selen.

När det gäller den senaste Omega-3 prostatacancerstudie, så innehåller den en del brister som redovisas av doktor Geo Espinosai … klicka här

.
”Askorbin”

Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/guests/category/askorbin/

ζ

APPENDIX

Vetenskapliga studier

Fiskolja (Omega-3)

 1. 10-years-researchhttp://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/supplements_stop_Alzheimers_disease.html (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 2. http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/omega-3_fatty_acid_supplements_reduce_inflammation.html (om länken inte fungerar … klicka här).
 3. http://www.lifeextension.com/Magazine/2012/9/Fish-Oils-Health-Benefits/Page-02
 4. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9657331&fulltextType=RA&fileId=S1368980015001020
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19601857.
 6. http://viability.se/forskning/forskning-pa-omega-3/
 7. http://www.alltomomega3.se/category/senaste-nytt/
 8. http://www.sydanystava.info/se/varfor-omega3.php
 9. http://www.prostate.net/2013/prostate-cancer/omega-3-prostate-cancer-study/
 10. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/9/report_omega/Page-01
 11. http://www.lifeextension.com//Magazine/2010/8/Omega-3-Fatty-Acids-Increase-Brain-Volume/Page-02
 12. http://www.lifeextension.com//Magazine/2008/7/Averting-Arrhythmias-with-Omega-3-Fatty-Acids/Page-01
 13. http://www.lifeextension.com//Magazine/2013/5/A-Better-Form-of-Vitamin-C/Page-01
 14. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/9/report_omega/Page-05
 15. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/12/Review-Reaffirms-Benefit-For-Omega-3-Fatty-Acids/Page-01
 16. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2011/7/Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Associated-With-Decreased-Cognitive-Decline/Page-01
 17. http://www.lifeextension.com//Magazine/2014/6/Maximizing-Omega-3-Health-Benefits/Page-02
 18. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2010/9/Mechanism-Found-For-Omega-3-Fatty-Acids-Insulin-Resistance-Inflammation/Page-01
 19. http://www.lifeextension.com/Newsletter/2004/5/Omega-3-fatty-acids-from-fish-or-fish-oil-supplements-reduce-mortality-from-all-causes/Page-01#exc
 20. http://www.lifeextension.com//Magazine/2011/10/Slash-Your-Risk-for-Premature-Death-with-Omega-3s/Page-01
 21. http://www.lifeextension.com//Featured-Articles/2013/8/Fish-and-Prostate-Cancer-Risk-Fact-or-Fiction/Page-01
 22. http://www.lifeextension.com//Magazine/2010/5/Optimize-Your-Omega-3-Status/Page-02
 23. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/10/Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Improves-Marker-Of-Aging/Page-01
 24. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2014/2/Meta-Analysis-Concludes-Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Lower-Markers-Of-Inflammation/Page-01
 25. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/12/EPA-And-DHA-Needed-For-Optimal-Nervous-System-Function/Page-01
 26. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/8/Review-Confirms-Omega-3-Benefits/Page-01
 27. http://www.lifeextension.com//Magazine/2005/7/cover_diet/Page-01
 28. http://www.lifeextension.com//Magazine/2013/10/Lethal-Risks-Posed-By-News-Media/Page-03
 29. http://www.lifeextension.com/Magazine/2003/12/report_omega/Page-01
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18257336
 31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584102
 32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25147070

 ζ

C-vitamin

 1. vitamin-C-under-mikroskop-texthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vitamin+c (sökning på pubmed gav över 54 000 träffar på C-vitamin, med både positiva och negativa resultat)
 2. An historical compendium of 20th-Century medical & scientific literature attesting to the efficacy of Ascorbate … http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/
 3. http://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-40-health-information-our-study-proves-that-heart-disease-is-linked-to-vitamin-c-deficiency.html  (om länken inte fungerar … klicka här).
 4. http://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-41-health-information-scurvy.html (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 5. http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/publications/pub18.htm (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792921    (http://www.zentrum-der-gesundheit.de/pdf/vitamin-c-herzkreislauf-staerken-140820.pdf)
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14594788?dopt=Abstract
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7790686
 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585762
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12875759
 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835284
 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247548
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175738
 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16925857
 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23897583
 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247548
 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12052992
 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11771678
 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18663161
 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19273781
 21. http://www.medfive.com/Vitamin_C.html
 22. http://www.naturalnews.com/list_features_vitamin_C.html
 23. http://www.naturalnews.com/vitamin_C.html
 24. http://www.naturalnews.com/037163_vitamin_C_blood_pressure_heart_attack_risk.html
 25. http://www.naturalnews.com/037266_vitamin_C_beta-carotene_Alzheimers.html
 26. http://www.naturalnews.com/034146_vitamin_C_heart_failure.html
 27. http://www.lifeextension.com//Magazine/2000/6/abs/Page-01
 28. http://www.naturalnews.com/024657_vitamin_C_bone_density.html
 29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25910559
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542797
 31. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/10/report_vitaminc/Page-01
 32. http://www.lifeextension.com//Magazine/2008/4/Newly-Discovered-Benefits-Of-Vitamin-C/Page-01
 33. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/CE/report_vitaminc/Page-01
 34. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2013/12/Higher-Vitamin-C-Levels-Intake-Linked-With-Lower-Risk-Of-Stroke/Page-01
 35. http://www.lifeextension.com//featured-articles/2000/5/Vitamin-C/page-01
 36. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/7/Researchers-Recommend-Increase-In-Vitamin-C-Dietary-Allowance/Page-01
 37. http://www.lifeextension.com/Newsletter/2006/9/Higher-plasma-vitamin-C-levels-associated-with-reduced-coronary-artery-disease-risk/Page-01
 38. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2008/1/High-Vitamin-C-Levels-Reduced-Risk-Of-Stroke/Page-01
 39. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2008/8/Higher-Plasma-Vitamin-C-Levels-Linked-With-Lower-Diabetes-Risk/Page-01
 40. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/7/Vitamin-C-And-E-Supplementation-Reduced-Five-Year-Mortality/Page-01
 41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25222229
 42. http://circres.ahajournals.org/content/92/1/88.full.pdf
 43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11022034
 44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24333161
 45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20817831
 46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794732
 47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18952164
 48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19091068
 49. http://www.research.med.lu.se/sv_projektdetaljer.php?Proj=582
 50. http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=1383

ζ

Referenser

 1. http://www.primavi.se/familj_relationer … ewsID=1504
 2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859
 3. Carper Jean, Mirakelhjärnan, Bokförlaget Forum, Stockholm 2000.
 4. Hickey S & Hilary Roberts, Askorbate, the Science of Vitamin C, Copyright, 2004.
 5. Hickey S & Saul Andrew W, Vitamin C: The Real Story, Copyright, 2008.
 6. Levy E, Thomas, Stop AMERICA´S #1 KILLER, Copyright, 2006.
 7. Levy E, Thomas, Primal Panacea, Copyright, 2011.
 8. Rath M, Pauling L. Solution To the Puzzle of Human Cardiovascular Disease: Its Primary Cause Is Ascorbate Deficiency Leading to the Deposition of Lipoprotein(a) and Fibrinogen/Fibrin in the Vascular Wall. J Orthomolecular Med, Vol 6, 3&4th Quarters, 1991, p 125. Free full text download: http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p125.pdf
 9. Rath M, Pauling L. A Unified theory of Human Cardiovascular Disease Leading the Way To the Abolition of This Diseases As A Cause for Human Mortality. J Orthomolecular Med, Vol 7, First Quarter 1992, p 5. Free full text download: http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p005.pdf

ζ

Fotnot

Dr Rath Health Foundation (blockerad?)

Dr Rath Health Foundation

Censur?

En informativ och tillförlitlig källa är Dr Rath Health Foundation när det gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdom på naturligt sätt och när det gäller att finna välgjorda studier. Av någon anledning så går det inte att nå sidan från Europa (blockerad?) varför man måste gå via en amerikansk server för att komma in på sidan. Google på ”American Proxy” och välj en webbplats som t.ex. … https://www.american-proxy.org/

Skriv in ”http://www4.dr-rath-foundation.org” och tryck sedan på GO! – så kommer man till webbplatsen som bara verkar kunna nås från USA – se bild nedan.

AmericanProxy

10 svar på ”C-vitamin och Omega-3 har många likheter”

 1. TIPS

  C-vitamin är vattenlösligt och rekommendationen är att intaga ett gram C-vitamin (1000 mg) tre gånger per dag (morgon – middag – kväll). Askorbinsyra är C-vitamin och ett gram C-vitamin är ett kryddmått askorbinsyra – som finns på kryddhyllan i Livsmedelsaffären, som t.ex. Santa Marias askorbinsyra där en påse med 35 gram kostar runt 12 kronor.

  Undvik brustabletter med C-vitamin
  för de innehåller skadliga tillsatsämnen som t.ex. sötningsmedel. Tänk också på att t.ex. juice och askorbinsyra är syror och man bör inte mekaniskt borsta tänderna direkt efter (då kan emaljen skadas) – vänta minst 20 minuter (ett tips är att borsta tänderna FÖRE frukosten).

  ..

  Kombinera gärna med ett kryddmått Ionosil MSM tre gånger om dagen. Lägg ett kryddmått askorbinsyra och ett kryddmått MSM i ett halv glas vatten – rör om och svälj – tre gånger om dagen. C-vitamin förstärker effekten av MSM.

  Om man därtill dricker 20 ml Ionosil Kolloidalt Silver en gång per dag kan effekten bli stor:

  – Sjukdagarna minskade från 50 dagar per år till 5 dagar (!)PDF

  – Vågar jag fortsätta ta kolloidalt silver mot min reumatism? … klicka här

  – Användarberättelser … klicka här

  – Användarberättelser på Facebook … klicka här

  WOW – Just nu ett erbjudande nästan för bra för att vara santklicka här

  Erbjudandet innebär att Du får en tidning som är ett måste för varje engagerad och vetgirig medborgare som inte vill bli grundlurad på sin livskvalitet – 2000-Talets Vetenskap – och du blir medlem i TVÅ organisationer som aktivt arbetar för att Du och Din familj ska få åtnjuta hälsofrihet på riktigt – plus att Du får en burk MSM och en flaska kolloidalt silver på köpet (värt cirka 380 kronor). En perfekt julklapp – till dig själv och din familj eller till någon du bryr dig om.

  – KOLLOIDALT SILVER, MSM OCH EMS. Produkterna alla pratar om … klicka här.

  Kolloidalt silver är en produkt som ohälsoindustrin och dess lobbyister till varje pris vill ha bort från marknaden för att medborgare blir ju friska utan läkemedel och utan biverkningar – till en låg kostnad. Hur ska det då gå med läkemedelsindustrins tillväxt?

  – Kolloidalt silver innebär en revolution inom vården … SVT (men det har sopats under mattan).

  – – –

  OMEGA 3 AV VÄRLDSKLASS – NU I SVERIGEKLICKA HÄR

  OMEGA 3 AV VÄRLDSKLASS – NU I SVERIGE

  Vi jämförde Omega-3 produkterna från BrudyLab med Tv-stjärnorna VitaePro, MegaRed och med ögontillskottet Optivital. Det blev knockout i samtliga ronder och det visar sig att kvalitet faktiskt kan vara billigare – om man tittar på vad kapslarna innehåller. En perfekt julklapp – till dig själv eller till någon du bryr dig om. Speciellt för dig som vill förebygga gula fläcken förändringar – som vill skydda din syn. Rådet är att läsa på och själv bedöma vad som är bäst – se vår konsumentrapport.

  Att slänga pengar i sjön är en sak – men om man förlorar synen för att man satsar fel är en annan sak.

  Klicka på löpsedlarna för att läsa mer

  .. .. ..

  En kvinna (undersköterska 25+) som hade börjat med en kapsel ”Algatrium Plus” hörde av sig och berättade om en trevlig bieffekt. Tidigare bröts alltid hennes naglar av i jobbet – men nu hade de blivit både vackrare och starkare och gick inte längre sönder. Många uppskattar också att Algatrium Plus och BrudyRetina 1,5g är det enda DHA-tillskott med kliniskt visad anti-oxidativ effekt (”anti-aging”) så sannolikt påverkas också huden.

  Klicka på bilden ovan, läs mer och se intro filmen (tar någon minut innan filmen startar).

  – – –

  SNABBGUIDE OCH VETENSKAP

  Om ett Omega-3-tillskott som bildar en egen kvalitetsklass och om ögontillskott som på kort tid erövrat 15 % av världsmarknaden – för att det fungerar. De satsar på forskning och kvalitet framför dyr Tv-reklam och kändisar.

  (klicka på bilderna nedan för att förstora och läsa mer)

  ..

  – – –

  ”Algatrium Plus” och ”BrudyRetina 1,5g” säljs i Sverige av Nilalf AB

  – fraktfritt inom Sverige (klicka på bilden nedan)

  ..

  1. Nytt hopp vid gula fläcken-sjukan (makuladegeneration)

   Mycket vanlig ögonsjukdom

   Gula fläcken (macula lutea) är det centrala området i näthinnan som svarar för det skarpa seendet. Det har fått sitt namn efter den gula färg som orsakas av de två gula antioxidanterna lutein och zeaxantin.

   Åldersberoende förändringar i gula fläcken (”gula fläcken-sjukan”; makuladegeneration) är den vanligaste orsaken till stark synnedsättning och blindhet hos medelålders och framför allt äldre människor. Man har beräknat att närmare 500.000 svenskar lider av sjukdomen.

   Hos en majoritet av äldre människor ses dessutom förstadier.

   Läs mer … Medical Link

   Citat:

   Ålder. Risken att drabbas ökar med åldern. I Framingham Eye Study anges förekomsten (prevalensen) till 1,6% i åldersgruppen 52-64 år, 11% i 65-74 år och 27,9% i 75-85 år. Det kan också nämnas att man hos personer i åldern 75-80 år ser små slaggansamlingar (drusen) i gula fläcken hos nästan alla (P. Algvere, personlig information).

   Brist på omega-3-fettsyror. Stavarna och tapparna i näthinnan och särskilt i gula fläcken är mycket rika på omega-3-fettsyran DHA. Upp till 80 % av dessa cellers så kallade lameller består av just DHA. I lamellernas fosfolipider utgörs båda fettsyrasvanserna av DHA.

   I USA har en grupp ögonforskare gjort flera studier på gula fläcken-sjukan. Studierna kallas AREDS (Age-related eye disease-studier). I en AREDS-rapport från april 2003 deltog 4.513 personer i åldern 60-80 år under 6 år. De hade vid starten god eller ganska god synskärpa. Den 1/4-del av deltagarna som vid starten hade det högsta intaget av långa omega-3-fettsyror hade 40% lägre risk att utveckla gula fläcken-sjukan jämfört med den 1/4-del med det lägsta intaget. De med högsta blodkoncentrationen av DHA vid studiens start hade 47% lägre risk jämfört med dem med den lägsta koncentrationen. Detta är inget bevis för att ett högt intag av omega-3-fettsyror skyddar mot utveckling av sjukdomen men det kan mycket väl vara så.

   Fem epidemiologiska studier de senaste åren har visat på betydelsen av fiskkonsumtion och högt intag av omega-3-fettsyror för att motverka åldersförändringar i den gula fläcken (SanGiovanni et al 2005).

   En studie med 3.654 deltagare visade att personer som ätit fisk mer än en gång i veckan hade en 50 %-ig lägre risk att utveckla sjukdomen jämfört med dem som åt fisk mindre än en gång per månad (Smith et al 2000). I nedanstående diagram ser man hur högt intag av fisk eller omega-3-fettsyror minskar risken för gula fläcken-sjukan. För den som vill ha en mycket omfattande och aktuell review-artikel om omega-3-fettsyrornas betydelse för näthinnan hänvisas till referens SanGiovanni et al 2005.

   Diagram. Effekt av fisk och omega-3-fettsyror på makuladegeneration.

   Brist på vissa antioxidanter

   Det finns ökat stöd för att fria radikaler bildade genom ljusets inverkan kan vara en viktig faktor vid uppkomst av gula fläcken-sjukan. Det är särskilt de blåa och ultravioletta delarna av ljuset som kan göra detta. Stavarna och tapparna innehåller mycket rikligt av omega-3-fettsyran DHA som har 6 omättnader. Denna fettsyra är nödvändig för att ljuset skall kunna omvandlas till synimpulser.

   Fleromättade fettsyror är dock mycket känsliga för fria radikaler. Ju fler omättnader i fettsyrorna, desto större är risken att dessa skadas av de fria radikalerna. Det finns nu ökat vetenskapligt stöd för att ett bra antioxidantförsvar kan skydda gula fläcken och näthinnan från skador och på så sätt troligen bromsa upp utvecklingen av gula fläcken-sjukan.

   – – –

   KOMMENTAR

   Om man jämför mängden DHA (viktigt för hjärnan och för ögonen) i ”Algatrium Plus” och ”BrudyRetina 1,5g” med ”MegaRed” (som gör reklam i TV och som säljs på apotek i Sverige) så måste man intaga 12,7 kapslar MegaRed för att få i sig samma mängd DHA som finns i EN kapsel ”Algatrium Plus” eller ”BrudyRetina 1,5g”.

   ”Matchprotokoll”

   En enda kapsel Algatrium Plus (350 mg DHA) ger nästan lika mycket DHA som två kapslar MegaRed per dag under en hel vecka (385 mg DHA)! Mer exakt så ger en enda kapsel Algatrium Plus innehåller lika mycket DHA som 12,7 kapslar MegaRed (vem vill svälja 13 kapslar per dag?).

   – Omega-3 kostar 6,4 gånger så mycket om man väljer MegaRed (jämfört med Algatrium Plus).
   – DHA kostar 18 gånger så mycket om man väljer MegaRed (jämfört med Algatrium Plus).
   – Båda är extra lätta att svälja och ger sällan eller aldrig en eftersmak.

   Om man istället för att räkna kostnad per kapsel tittar på vad som finns i kapseln så finner man att kvalitet är billigt i jämförelse. Sedan är det en sak att kasta pengar i sjön jämfört med att förlora sin syn för att man satsat på ett sämre preparat som inte lyckats kompensera en brist på det DHA, de vitaminer, mineraler och antioxidanter som ögat behöver för att fungera optimalt.

   Eftersom omega-3 i MegaRed förs ut i fosfolipidform har det minskad eftersmak. Krilloljan i MegaRed innehåller naturligt förekommande astaxanthin som förhindrar att omega-3-oljorna härsknar, astaxanthin är en viktig antioxidant. BrudyRetina innehåller istället Glutation som är ett av våra mest kraftfulla antioxidanter och BrudyRetina är det enda DHA-tillskott som uppvisat en antioxidativ effekt i kliniska studier.

   BrudyRetina är förstärkt med 2 mg Glutation per kapsel och och tre kapslar ger således 6 mg Glutation per dag.

   – The only DHA with clinically demonstrated antioxidant activityclick here

   – Algatrium och BrudyRetina som antioxidantklicka här

   Läs mer … VitaePro, MegaRed och Optivital MOT Algatrium Plus och BrudyRetina … klicka här

  2. DÄRFÖR ÄR ETT MEDLEMSKAP I NHF LIVSVIKTIGT

   Läkemedelsindustrin vill begränsa våra möjligheter att hålla oss friska genom att begränsa vitaminer och mineraler – via lagar som sedan våra myndigheter ska agera efter. NHF arbetar aktivt inom den organisation som utformare dessa nya direktiv – för att förhindra att läkemedelsindustrin för övertaget även av gäller tillskott.

   NHF jobbar framgångsrikt inom Codex för att höja det dagliga intaget av vitaminer och mineraler istället för att sänka dem som läkemedelsindustrilakejerna jobbar för. Vid senaste mötet i Tyskland lyckades man till och med höja vissa intagsnivåer, även om det är en bra bit kvar till optimala hälsonivåer…

   – Läs mer … NHF

   – Googleöversatt … klicka här

   Just nu får du kosttillskott för 380 kronor (och inte vilka tillskott som helst) om du tecknar ett medlemskap i NHF och SARA – som båda jobbar för din räkning medan du är upptagen med annat. Du får också tidningen 2000-Talets Vetenskap som bara den är värd kostnaden – flera gånger om.

   – Stöd hälsofriheten! Passa på – Bli dubbelmedlem och få Kolloidalt silver + MSMklicka här

   För din egen skull!

 2. ÄR HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR EN ONÖDIG SJUKDOM? DEN KAN JU ENKELT BÅDE FÖREBYGGAS OCH BEHANDLAS!

  Hjärt- och kärlsjukdomar är idag vår största dödsorsak och brist på C-vitamin bidrar till att vi utvecklar denna sjukdom. Detta kan enkelt förebyggas genom att vi t.ex. intar ett gram C-vitamin fördelat på tre gånger under dagen (morgon – middag – kväll) och vitaminet reparerar även de skador man redan fått på kärlväggar. Att inta tre gram (3000 mg) C-vitamin på en gång fungerar däremot sämre – då halten av C-vitamin redan efter några timmar har sjunkit markant. Se filmen nedan så blir Du motiverad.

  Vill du veta mer om vad som orsakar hjärtsjukdom?
  – klicka på löpsedeln nedan (delat av mer än 64.000 på Facebook).

  1. KOMPETENS ÄR EN BRISTVARA INOM SVENSKA SJUKVÅRD – VILKET STRAFFAR SIG

   Charlataner inom forskningsvärlden och inom de högre hierarkierna inom vården är antingen djupt okunniga eller så vill de medvetet hålla oss kvar i ohälsoträsket – till förmån för läkemedelsindustrins vinstintresse.

   Ett exempel på detta är Agneta Åkesson och Alicja Wolk – både verksamma på ”TOP FLOOR” på Karolinska Institutet (KI) – där titlar och inte kompetens verkar vara det som erfordras för en topptjänst.

   Karolinska Institutet är ett av Europas största medicinska universitet och det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Just nu bygger de ett nytt sjukhus ”Nya Karolinska” för drygt 61 miljarder kronor (bara för byggnaden) vilket är tio gånger dyrare än vad motsvarade sjukhus kostade i Tyskland (således noll koll och bristande kompetens även här). Folket står för notan.

   Paret Agneta Åkesson och Alicja Wolk har gått ut och varnat för att C-vitamintillskott ökar risken för njursten baserat på en ”skrutt-studie” som inte alls visar detta samband. Det kan lika gärna vara tillsatserna i brustabletter som är orsaken – eller tusen andra orsaker – eller slumpen.

   De baserar sitt ställningstagande på en populationsbaserad kohortstudie av 23 355 män från Mellansverige – via enkätdata. Slumpen gjorde att inget samband fanns bland kvinnor (kunde lika gärna blivit tvärtom).

   Om man inte förstår att man inte kan dra denna typ av slutsatser från denna typ av studie så är man antingen inkompetent eller så vilseleder man medvetet hela svenska folket – i kraft av sin auktoritet.

   – Studien … ”C-vitamin som kosttillskott ökar risken för njursten”Läkartidningen

   Det finns en uppsjö av välgjorda studier som visar motsatsen – men de bortser paret Agneta Åkesson och Alicja Wolk ifrån. De borde istället studera vad som händer vid BRIST på C-vitamin – men det råder ju ett informellt förbud mot att studera allt som har med kost och tillskott att göra – allt som gör oss friska på naturligt sätt. För då skulle ju behovet av läkemedel minska.

   Sjukvården har utvecklats till en gigantisk ”lekstuga” som styrs av ”lekmän” underordnade ekonomiska särintressen – en verksamhet som kostar 400 miljarder kronor per år (10 % av BNP) – vilket utslaget per arbetande svensk blir i snitt 90.000 per arbetande svensk och år! Men det räcker inte på långa vägar – varför vården håller på att krascha.

   Det finns många kloka och kunniga medarbetare inom vården – på alla nivåer – men deras karriär hänger löst om de avviker från de normer som etablerats. Fallet doktor Erik Enby beskriver vad man kan råka ut för om man vägrar att underordna sig normer man vet är fel och som skadar patienterna. Ett annat exempel är doktor Annika Dahlqvist som hade fräckheten att avråda sockersjuka från att äta socker – vilket gjorde att hon förlorade jobbet.

   – Farlig för vem?klicka här

   Varför motarbetar de allt som gör oss friska och varför är de inte intresserade av kostnadseffektiva behandlingsmetoder – utan biverkningar? Svaret är att särintressen styr svensk sjukvård.

   Team Kostdemokrati har t.ex. utvecklat ett kostnadseffektivt alternativ till viktoperation – som i alla avseenden är överlägset viktoperation. Märkligt nog så är intresset lågt att spara på liv och onödigt lidande – och inte heller verkar det vara intressant att spara på kostnader. I vilken värld lever svensk sjukvård?

   – Ditt livsavgörande val … 17 december 2015 i Göteborg!

   Självklart kommer våra ”elever” också att lära sig hur man markant reducerar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar – och vi kommer också att mäta framstegen med medicinsk utrustning (”medicinsk guld standard”). Vikt är ju bara en bit i livskvalitetspusslet – om än en viktig sådan.

  2. Vad Dwight Lundell säger om inflammationer i artärerna är delvis sant – men saknar förklaring till varför inflammation uppkommer (grundorsaken).

   Dwight Lundell är en hjärtkirurg med 25 års erfarenhet och efter att ha utfört över 5.000 öppna hjärtoperationer och upptäckte att inflammation i kärlväggen var mycket vanligt hos de flesta patienterna och drog slutsatsen att det var den verkliga orsaken till hjärt-kärlsjukdomar.

   Det är inget överraskande, enligt mig (askorbin) och det skulle vara mycket märkligt om inflammationer inte förekom där alls. Det är mycket vanligt vid hjärt-kärlsjukdom där det har uppkommit en skada på blodkärlsväggen. Det är en konsekvens av skadan som uppkommit. Om inflammation skulle vara huvudorsaken till hjärt-kärlsjukdomar skulle alla artärer i kroppen angripas.

   Frågan blir då, varför inträffar skadan i 90 % av fallen i kransartärerna på hjärtat?

   Alla existerande hypoteser om uppkomsten av åderförkalkning har ett problem gemensamt – de trotsar människors logik. Teorin att hög kolesterolhalt, oxiderar LDL, inflammationer eller bakterier skadar blodkärlens väggar skulle leda till bildning av förhårdnader längs blodådrorna i sin helhet. Ofrånkomligt skulle perifera blodkärlssjukdomar bli det huvudsakliga tecknet på kardiovaskulär sjukdom. Detta är helt klart inte fallet.

   Rörmokarens gåta.

   Artärerna, venerna och kapillärerna i vår kropp är rörledningar som är nästan 10 000 mil [60 000 miles] långa. Men dessa rörledningar skadas i 90 % av fallen på ett specifikt ställe: kransartärerna (hjärtats artärer), med en längd av endast en miljard-del av blodkärlens totala totala längd. Om dålig vattenkvalitet – t.ex. högt kolesterol eller inflammation– skulle orsaka skada på dessa rörledningar så skulle de täppas till överallt, inte bara i en punkt. Helt klart kan inte cirkulerad kolesterol eller inflammation vara grundorsaken till kranskärlens sjukdomar.
   Lösningen till hjärt-kärlsjukdomarnas pussel måste därför ligga i förklaringen av kranskärlens avlagringar som den dominerande orsaken till kardiovaskulära sjukdomar.

   För att lösa detta pussel måste vi flytta vår uppmärksamhet bort från blodströmmen och dess beståndsdelar till den enda relevanta målsättningen: stabiliteten hos blodkärlens väggar.

   Denna nya utgångspunkt visar sambandet mellan hjärt-kärlsjukdomar och sjömännens sjukdom skörbjugg. I motsats till djuren så kan inte människokroppen framställa C-vitamin. Brist på C-vitamin resulterar i två distinkta fysiska förändringar i blodkärlens väggar: Försämrad stabilitet i blodkärlen beroende på minskad collagen syntes och förlust av endotelets (blodkärlets inre skikt) funktion som gränsvakt.

   Sjömännen från tidigare århundrade dog inom några få månader av blödningsrelaterad blodförlust orsakad av att kroppen inte kan tillverka C-vitamin, kombinerad med en vitaminfattig kost ombord. När indianerna gav dessa sjömän te från trädbark och annan vitaminrik näring stoppades blodförlusten och blodkärlens väggar läktes på naturligt sätt.

   I dag får alla lite C vitamin och öppen skörbjugg är sällsynt. Men nästan alla lider av kronisk C-vitaminbrist. Under årtionden utvecklas mikroskador i blodkärlens väggar, speciellt i områden med hög mekanisk stress som kranskärlens ådror.

   Precis som vid sjömännens sjukdom skörbjugg så förmår C-vitamin att naturligt reparera blodkärlens väggar vid hjärt-kärlsjukdom och det leder till stopp i skadeförloppet och även till en naturlig återgång av skadorna på blodkärlen.

   I kontrast till allmänna modellen för uppkomst av skador på blodkärlen, så kan sambandet mellan Skörbjugg / Hjärtsjukdomar ge svar på alla nyckelfrågor i klinisk kardiologi i dag.

   Varför får vi hjärtinfarkter och inte infarkter i näsa och öron? Svaret kan bli reducerat till två faktorer: Strukturell försvagning av blodkärlens väggar beroende på C-vitaminbrist kombinerad med mekanisk stress (tryckvariationerna) från det pulserande blodflödet i kransartärerna (artärer på hjärtat). Det är dessa unika punkter där den grundläggande strukturella försämringen visar sig först.

   Varför får vi arterioskleros men inte venoskleros? Kolesterol – och infektionsteorin skulle oundvikligt leda till att vener och kapillärer skulle täppas igen. Sambandet mellan skörbjugg och hjärt-kärlsjukdomar utgör det enda logiska svaret till dessa fenomen.

   Varför får inte djur hjärtattacker, men människor får det? Varför är björnar och andra djur som går i ide, med kolesterolnivåer om 600mg/dl, inte utdöda på grund av epidemisk hjärtattack? Svaret är: Djuren producerar deras eget vitamin C i mängder mellan 1 gram och 20 gram varje dag, jämfört med människans kroppsvikt. Dessa mängder av C-vitamin är uppenbart tillräckliga för att optimera stabiliteten av deras blodkärlsväggar utan något behov av blodtryckssänkande medel (Statiner).

   Varför är alla viktiga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (CVD) nära kopplade till brist på C-vitamin, inkluderande diabetes, höga blodfetter, homocysttein i urinen och andra? Den vanliga gemensamma nämnaren för dessa ämnesomsättningsrubbningar är att sörja för stabil kompensation för vitaminbristen i blodkärlens väggar. Detta är också skälet varför brist på C-vitamin ökar nivåerna av fibrinogen och thromboxane (blodkoagulerande ämnen) medan den minskar endothelial derived relaxing factor (NO) och prostacyclin (kärlvidgande ämnen).

   Låt oss gå till nyckelbeviset för sambandet skörbjugg / hjärtsjukdomar.
   Marsvinen, liksom människor, kan inte själva framställa C-vitamin. Matthias Rath och Linus Pauling har visat i sin forskning att när marsvin bara har fått den mängd C vitamin som motsvarar RDA för människor så har dom utvecklat atherosclerosis (åderförkalkning). Dessa vaskulära organskador är omöjliga att särskilja från människans förhårdnade avlagringar. Omvänt så har kontrolldjur som fått en tesked (5 gram) C-vitamin per dag visat rena artärer.

   Vad gör dina blodkärl systemet starkt och flexibelt:

   • Kom ihåg: hela blodkärlssystemet är baserat på bindväv (kollagen). Bindväv cementerar eller limmar kärlens celler tillsammans och ger styrka och elasticitet till blodkärlens väggar.

   • Kollagen, elastin och andra förstärkningskomponenter av den vaskulära bindväven säkerställer dess struktur, stabilitet och god funktion. Kollagen har samma funktion i bindväven som stålet stärker skyskrapor. Visste du att ett kollagen fiber är starkare än en järntråd av jämförbar bredd?

   Vad dina blodkärl behöver för att kunna fungera optimalt:

   • På grund av det enorma arbete och mekanisk stress att pumpa blod har hjärt-systemet mycket höga krav på särskilda bioenergiska näringsämnen. Dessa näringsämnen är nödvändiga för att stödja kollagen och bindvävsproduktion som krävs för optimal stabilitet i blodkärlsväggar och leverera biologisk energi för korrekt funktion av hjärtat.

   • De viktigaste bland dessa näringsämnen är C-vitamin och aminosyran lysin. Dessa näringsämnen är nödvändigt för produktion av kollagen (dvs. utan C-vitamin skörbjugg utvecklas!) och stöd för produktion av cellulär bioenergi.

   • Om näringsbehovet inte tillgodoses utvecklas hjärt-cellulär dysfunktion och vi står inför hjärt-hälsoproblem. Långsiktiga cellulära näringsbrister försvagar den vaskulära bindväven och som leder till utveckling av sprickor och skador i blodkärlen.

   • I ett försök att reparera sig pga. brister i särskilda bioenergiska näringsämnen, producerar kroppen själv extra kolesterol för att fylla i dessa sprickor i kranskärlen. Denna uppbyggnad av kolesterol i hjärtats artärer kallas åderförkalkning, en form av hjärtsjukdomar som utlöser hjärtinfarkt.

   Hur förståelse om skörbjugg hjälper oss att förstå den verkliga orsaken till hjärtsjukdomar

   Skörbjugg är en C-vitaminbrist sjukdom.

   Skörbjugg orsakas av en kronisk brist på C-vitamin, som manifesteras genom massiva avblödningar. Detta beror på att proteinet kollagen, som bygger blodkärlens väggar inte kan produceras utan C-vitamin. Som ett resultat förlorar blodkärl sin integritet och läcker. Skörbjugg inträffar hos människor, men det är okänt bland djur. Anledningen är att C-vitamin inte kan tillverkas i den mänskliga kroppen. Djur, till skillnad från människor kan syntetisera upp till 20 000 milligram C-vitamin dagligen (den mänskliga RDA är 60 mg!) och kan anpassa nivån av produktionen i enlighet med dess behov. Detta enkla näringsämne skyddar blodkärlen och kranskärlens väggar, vilket därmed garanterar deras styrka, elasticitet och integritet.

   Aterosklerotiska plack är resultatet av subklinisk skörbjugg.

   I industriländerna är idag skörbjugg sällsynt eftersom vi tar tillräckligt med C-vitamin för att förhindra det, men inte tillräckligt för att säkerställa kroppens optimala behov av detta näringsämne. Kronisk icke önskvärd nivå av detta vitamin har störst effekt på hjärt-systemet eftersom den destabiliserar kärlväggen. Det utlöser utvecklingen av små sprickor och skador i väggen som måste repareras. Kolesterol av lipoprotein molekyler som LDL och särskilt Lipoprotein (a), en mycket klibbig fettmolekyl utsöndras av levern för att laga den vaskulära skadan. Dessa fettmolekyler ackumuleras inuti kärlväggen. Om instabiliteten i den vaskulära väggen fortsätter under lång tid, utlöses fettinsättningar med många biverkningar, som leder till bildandet av plack och så småningom täpper till blodkärlen. Behovet av biologisk reparation av blodkärlsväggen som försvagats genom långsiktig C-vitaminbrist är den främsta orsaken till utvecklingen av kärlplack.

   Mekanismen som komplicerar vid åderförkalkning, när det gäller Lipoprotein(a) (Lp)(a) är att apo (a) har karaktären av ett klibbigt kardborrespänne som orsakar att den enkelt binder upp i blodkärlen. Apo(a)’s adhesiv (klibbig) gör att den lätt fångar upp LDL, VLDL, och andra infiltratörer i blodomloppet som kalcium, men även bakterier och andra cellformiga skräp som orsakar en inflammatorisk reaktion och tillströmningen av makrofager. Dessa celler försöka äta det skräp och blir förvandlade till ’foam” (skum) celler som orsakar en ännu större blockering. Höjd nivå av CRP (inflammationsmarkör) verkar tyda att denna process har initierats.

   Sålunda en inflammatorisk process kan bara inträffa om en skada uppstått på kärlväggen pga. en C-vitaminbrist och en försvagning av instabiliteten av väggen och att LP(a) har fäst till den för att reparera skadan. Flera studier har visat att C-vitamin kan sänka CRP och därmed bidragit till att läka skadan på kärlväggen.

Kommentera