C-vitamin och Omega-3 har många likheter

20:48, 8 december 2015 in askorbin by Guests

.

C-vitamin och fiskolja

ζ

C-vitamin och Omega-3 har många likheter

C-vitamin och omega 3 (fettsyror i lax, makrill, sill, tonfisk) har faktiskt mycket gemensamt. De båda är essentiella dvs. de måste tillföras genom kost eller kosttillskott.

NOC-vitamin verkar kärlvidgande i kampen mot hjärtsjukdom. Denna fantastiska hjärtmedicin frisätter nämligen kväveoxid i kärlväggarna. En rad nya studier har visat att kväveoxid styr avslappning och sammandragning i de blodkärl som upprätthåller eller stryper blodtillförseln till hjärta och hjärna. Dessutom hämmar kväveoxid ansamlingen av glatta muskelceller på kärlväggarna som är en viktig faktor till utveckling av ateroskleros (åderförkalkning).

Nya studier visar att fiskolja, precis som C-vitamin, påverkar hela kärlfunktionen genom att hålla blodkärlen avslappnande och öppna, så att blodet lättare kan flöda fram. Omega 3-fettsyrorna utlöser på samma sätt som vitaminet på något sätt frisättningen av kväveoxid, den kemikalier som säger till kärlväggarna att slappna av.

Hjärnan betraktar C-vitamin som en förutsättning för optimal funktion

Hjärna_i_blått-mDet är tydligt att hjärnan betraktar C-vitamin som en förutsättning för optimal funktion, säger experterna. C-vitaminet är så viktigt för hjärnans funktion att halterna av vitaminet i hjärnan är nästan femton gånger högre än utanför hjärnan.

C-vitamin är inte bara en antioxidant. Den underlättar också överföringen av meddelanden i hjärnan. Den kan direkt påverka elektriska impulser, framställningen (hjärnan behöver C-vitamin för att tillverka signalsubstanserna acetylkolin, dopamin och noradrenalin) och frisättningen av signalsubstanser och deras färd genom synapserna.

C-vitamin är en huvudfaktor när det gäller hjärnans internkommunikation, både beträffande kvaliteten och kvantiteten hos de meddelanden som sänds. Det är förklaringen till att åtskilliga studier visar att högre nivåer av C-vitamin i blodet bidrar till bättre mentala funktioner i alla åldrar och skyddar mot åldersrelaterad degeneration av hjärnan, inklusive Alzheimer och stroke.

ζ

Omega-3

HeartNya studier har visat att den här ovanliga fettypen är så viktig för cellerna att de inte kan fungera utan den. Anledningen är att fiskolja, i kombination med andra fetter i cellernas membran, bokstavligen styr cellens beteende. Fiskfettsyran EPA, bildar hormonliknande ämnen, s.k. eikosanoider, som har gynnsamma effekter på flera kroppsfunktioner, som hjärta, blodkärl, leder och hud.

Fiskoljan fungerar inflammationshämmande i cellerna, den håller cellmembranen mjuka och anpassningsbara, den ökar antioxidantförsvaret och påverkar passagen av elektrokemiska meddelanden genom hjärtat.

Vi behöver fiskolja för att kunna bygga upp starka hjärnor som kan arbeta i toppform ett helt liv. Omega-3-fettet förändrar hjärncellernas struktur och möjligheten för meddelanden att ta sig fram i hjärnan. Membranen i hjärnans celler består i huvudsak av två lager fettmolekyler (fosfolipider) och membranets flexibilitet beror på fettets konsistens.

hjärna-energiDen helt ledande modellen för cellmembraners funktion kallas fluid mosaic theory (den flytande mosaik-teorin). Den innebär att olika proteiner i cellmembranet (receptorer, jonkanaler m.m) måste lätt kunna flyta omkring för att fungera. Ofta måste de olika delarna av en receptor flyta ihop för att receptorn skall kunna fungera. Ju mer fleromättade fettsyror (DHA, EPA) som finns i membranet desto bättre fungerar detta. Detta gäller i högsta grad i hjärncellerna och i näthinnans celler. Det finns nu starka indikationer för att för låg halt av vissa fleromättade fettsyror ger försämrad membranfunktion.

Cellmembranen måste vara mjuka och i konstant rörelse
för att kunna utföra de mirakel som hjärnans
internkommunikation faktiskt är,

säger Joseph R. Hibbeln, forskande psykiatriker vid National Institutes of Health i Bethesda i Maryland. Det gäller särskilt i hjärncellernas synapser – de kopplingspunkter där nervcellernas meddelanden överförs från cell till cell. Det lilla mellanrummet mellan två synapser, som meddelandet måste hoppa över för att komma vidare, är själva källan till hjärnans oerhörda potential.

DHAJu fler sådana kopplingar cellerna har och ju smidigare kommunikationen flyter mellan dem, desto bättre fungerar hjärnan. Omega-3 fett, till exempel fiskolja och särskilt den del av oljan som kallas DHA, är det material som synapsernas kopplingar byggs upp av. Det går inte att skapa fler synapser, dendriter eller receptorer och därmed öka hjärnans kapacitet utan ett rejält lager DHA.

DHA är också viktigt för näthinnan och för att bibehålla det skarpa seendet – samt för en god funktion hos spermier.

ζ

Gemensam funktion (C-vitamin & Omega-3)

 • blodkropparSänker högt blodtryck
 • Hämmar klumpbildningen i blodet.
 • Håller blodets viskositet i bra form för att det ska flyta bra.
  .
 • Minskar sammandragning av blodkärl.
 • Ökar blodflödet till hjärta och hjärna.ögat-gula-fläcken
 • Är viktiga för hjärnan och ögat.
  .
 • Minskar mängden fibrinogen (klumpbildande faktor).
 • Ökar mängden fibrinolys (klumpupplösande faktor).
 • Antioxidanteffekt som eliminerar fria radikaler ur kroppens olika vävnader.
  .
 • hjärtattack5e-28000Sänker LDL-kolesterolet.
 • Sänker triglycerider.
 • Ökar det goda HDL-kolesterolet.
  .
 • Minskar risken för dödligt hjärtflimmer (oregelbunden hjärtrytm).
 • Minskar risken för hjärtinfarkt och stroke.
 • Antiinflammatorisk effekt i kroppen och i hjärnan.
  .
 • Förstärker insulinets effekt.
 • Motverkar cancer..
 • Stimulerar kommunikationen mellan cellerna i hjärnan.demens5
  .
 • Förebygger försämringar av hjärnans kognitiva funktioner som minne, inlärningsförmåga, koncentration och uppmärksamhet.
 • Kan skydda från demens eller Alzheimers sjukdom.

 ζ

C-vitamin och Omega-3 kompletterar varandra

– också genom att de har vissa funktioner som den andre inte har.

C-vitamin

C-goldC-vitamin stabiliserar och reparerar kärlväggarna som kanske är den viktigaste insatsen i kampen mot hjärt-kärlsjukdomar. Då behövs större doser än 75 mg/dygn ( = Livsmedelsverkets rekommendation för vuxna), det behövs uppemot 3000 mg/dygn (3 gram per dygn) – fördelat på flera doser över dagen. Dvs. 40 gånger mer än vad Livsmedelsverket rekommenderar.

C-vitamin förbättrar immunfunktionerna. Stimulerar bl. a. produktion av vita blodkroppar och antikroppar. C-vitamin har en aktiverande verkan på de vita blodkropparna.

C-vitamin är antiviral och antibakteriell. Kan bekämpa de flesta virus och bakterier i högre doser. Naturens antibiotikum.

C-vitamin skyddar oss mot olika toxiner av olika slag (läkemedel, föroreningar, bekämpningsmedel, tillsatser i maten, kemikalier, tungmetaller, alkohol, cigaretter etc). Toxiner och tungmetaller minskar C-vitamin i kroppens celler.

En av de viktigaste fördelarna med C-vitamin är att det krävs av kroppen för sårläkning. Småsår, brutna ben, blåmärken, återhämtning från kirurgiska sår och brännskador är läkt snabbt på grund av förekomsten av C-vitamin i kroppen. C-vitamin hjälper till snabb läkning.

C-vitamin spelar en viktig roll i vidmakthållande av benmassan tillsammans med calcium, magnesium, vitamin D3 och vitamin K2.

C-vitamin behövs för att vi ska kunna förbränna fett. C-vitamin är nödvändigt för att bilda L-karnitin, en aminosyra som leder fettet genom mitokondrierna – cellens kraftverk – och ombildar det till energi. C-vitamin är också en viktig kofaktor för en serie biologiska katalysatorer (enzymer) vilka är viktiga för en ökad metabolism av kolesterol, triglycerider och andra risk faktorer.

Omega 3 (fiskolja)

Omega3kapslarFiskolja (Omega-3) gör cellmembranen mer mjuka och flexibla.

Fiskolja ökar produktionen av de goda eikosanoiderna (hormonliknande fettsyror) i 3-serien (PGE3, PGI3, TXA3) som samtliga har en positiv inverkan på hälsan.

Fiskolja (framförallt fettsyran DHA) förbättrar humöret genom att stimulera produktionen av serotonin. 🙂

graviditet-oskVid 27 veckors ålder börjar fettsyror (DHA, EPA) i starkt ökad omfattning att byggas in i fostrets hjärna. Naturen har säkerställt att fostret får så mycket av de viktiga fleromättade fettsyrorna som möjligt. Livmoderkakan har nämligen en inbyggd mekanism som koncentrerar dessa från mammans blod. Fostrets blod kommer därför att innehålla dubbelt så mycket av fettsyrorna som mammans blod. Detta kan till och med leda till att mamman själv får viss brist.

Vid födelsen har man maximalt antal hjärnceller, 1 000 miljarder, men dessa är långt ifrån färdigutvecklade. Utvecklingen fortsätter genom att utskott från hjärncellerna växer ut och får kontakt med stort antal andra hjärnceller. Detta pågår ända fram till pubertetens slut.

Även den vuxna hjärnan har en ständig omsättning av fleromättade fettsyror.

ζ

Slutkommentar

C-vitamin och fiskolja (Omega-3) har fantastiska hälsosamma effekter i den mänskliga kroppen, men framförallt i hjärnan, i ögat och på hjärtats artärer och celler. Många människor i dagens Sverige får inte i sig tillräckligt med optimala doser C-vitamin och Omega-3-fettsyror från kosten och det kommer att påverka deras hälsa negativt.

Vi behöver dessa ämnen varje dag i optimala doser för att kunna vidmakthålla hälsan och förebygga hjärt-kärlsjukdomar, gula fläcken-förändringar och hjärnans nedgång. Att komplettera kosten med kosttillskott av C-vitamin och Omega-3 skulle innebära stora hälsofördelar för flertalet människor, eftersom många har svårt att få i sig tillräckligt genom kosten.

SANOFI-logoTeorier som florerar sedan en tid är att omega 3 är värdelöst och utan effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och kan öka risken för prostatacancer. Dessa teorier härstammar från två studier som har klara brister. Professor Lars Rydén ledde en studie som påstås visa att omega 3 är värdelöst för att skapa skydd för hjärt- och kärlsjukdomar finansierades av ett av världens största läkemedelsföretag, Sanofi. Företaget har enligt deras hemsida inriktat sig på sju stora marknadsområden t.ex. att sälja medicin för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Sanofi hade därmed all anledning att finansiera studien.

Målgrupperna i studien var högriskpatienter som redan har utvecklat kardiovaskulär sjukdom och hjärtinsufficiens (hjärtsvikt). Försökspersonerna i studien fick hjärtskyddande mediciner vilket kan ha påverkat resultatet negativt för omega 3. Halten av omega 3 som försökspersonerna fick var för låg och de fick inga näringstillskott. Man bör alltid ta omega 3 tillsammans med ett brett spektra av antioxidanter, vitaminer, mineraler och vissa aminosyror för att få bästa effekt mot hjärt-kärlsjukdomar och andra degenererande sjukdomar.

När det gäller de här högriskpatienterna så krävs det högre doser C-vitamin. Viktiga cellvitala ämnen är lysin, prolin och E-vitamin, C-vitamin, glutation, coenzym Q-10 och alfa-liponsyra tillsammans i optimala doser för att få effekt på dessa högriskpatienter. Även D-vitamin och ett komplex av B-vitaminer och selen.

När det gäller den senaste Omega-3 prostatacancerstudie, så innehåller den en del brister som redovisas av doktor Geo Espinosai … klicka här

.
”Askorbin”

Bloggkatalog ... www.kostdemokrati.se/guests/category/askorbin/

ζ

APPENDIX

Vetenskapliga studier

Fiskolja (Omega-3)

 1. 10-years-researchhttp://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/supplements_stop_Alzheimers_disease.html (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 2. http://www4.dr-rath-foundation.org/NHC/omega-3_fatty_acid_supplements_reduce_inflammation.html (om länken inte fungerar … klicka här).
 3. http://www.lifeextension.com/Magazine/2012/9/Fish-Oils-Health-Benefits/Page-02
 4. http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9657331&fulltextType=RA&fileId=S1368980015001020
 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19601857.
 6. http://viability.se/forskning/forskning-pa-omega-3/
 7. http://www.alltomomega3.se/category/senaste-nytt/
 8. http://www.sydanystava.info/se/varfor-omega3.php
 9. http://www.prostate.net/2013/prostate-cancer/omega-3-prostate-cancer-study/
 10. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/9/report_omega/Page-01
 11. http://www.lifeextension.com//Magazine/2010/8/Omega-3-Fatty-Acids-Increase-Brain-Volume/Page-02
 12. http://www.lifeextension.com//Magazine/2008/7/Averting-Arrhythmias-with-Omega-3-Fatty-Acids/Page-01
 13. http://www.lifeextension.com//Magazine/2013/5/A-Better-Form-of-Vitamin-C/Page-01
 14. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/9/report_omega/Page-05
 15. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/12/Review-Reaffirms-Benefit-For-Omega-3-Fatty-Acids/Page-01
 16. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2011/7/Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Associated-With-Decreased-Cognitive-Decline/Page-01
 17. http://www.lifeextension.com//Magazine/2014/6/Maximizing-Omega-3-Health-Benefits/Page-02
 18. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2010/9/Mechanism-Found-For-Omega-3-Fatty-Acids-Insulin-Resistance-Inflammation/Page-01
 19. http://www.lifeextension.com/Newsletter/2004/5/Omega-3-fatty-acids-from-fish-or-fish-oil-supplements-reduce-mortality-from-all-causes/Page-01#exc
 20. http://www.lifeextension.com//Magazine/2011/10/Slash-Your-Risk-for-Premature-Death-with-Omega-3s/Page-01
 21. http://www.lifeextension.com//Featured-Articles/2013/8/Fish-and-Prostate-Cancer-Risk-Fact-or-Fiction/Page-01
 22. http://www.lifeextension.com//Magazine/2010/5/Optimize-Your-Omega-3-Status/Page-02
 23. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/10/Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Improves-Marker-Of-Aging/Page-01
 24. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2014/2/Meta-Analysis-Concludes-Omega-3-Fatty-Acid-Supplementation-Lower-Markers-Of-Inflammation/Page-01
 25. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/12/EPA-And-DHA-Needed-For-Optimal-Nervous-System-Function/Page-01
 26. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/8/Review-Confirms-Omega-3-Benefits/Page-01
 27. http://www.lifeextension.com//Magazine/2005/7/cover_diet/Page-01
 28. http://www.lifeextension.com//Magazine/2013/10/Lethal-Risks-Posed-By-News-Media/Page-03
 29. http://www.lifeextension.com/Magazine/2003/12/report_omega/Page-01
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18257336
 31. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584102
 32. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25147070

 ζ

C-vitamin

 1. vitamin-C-under-mikroskop-texthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=vitamin+c (sökning på pubmed gav över 54 000 träffar på C-vitamin, med både positiva och negativa resultat)
 2. An historical compendium of 20th-Century medical & scientific literature attesting to the efficacy of Ascorbate … http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/
 3. http://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-40-health-information-our-study-proves-that-heart-disease-is-linked-to-vitamin-c-deficiency.html  (om länken inte fungerar … klicka här).
 4. http://www4.dr-rath-foundation.org/research_news/articles/issue-41-health-information-scurvy.html (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 5. http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/About_Dr_Matthias_Rath/publications/pub18.htm (om länken ovan inte fungerar … klicka här).
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24792921    (http://www.zentrum-der-gesundheit.de/pdf/vitamin-c-herzkreislauf-staerken-140820.pdf)
 7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14594788?dopt=Abstract
 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7790686
 9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15585762
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12875759
 11. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21835284
 12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247548
 13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18175738
 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16925857
 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23897583
 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11247548
 17. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12052992
 18. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11771678
 19. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18663161
 20. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19273781
 21. http://www.medfive.com/Vitamin_C.html
 22. http://www.naturalnews.com/list_features_vitamin_C.html
 23. http://www.naturalnews.com/vitamin_C.html
 24. http://www.naturalnews.com/037163_vitamin_C_blood_pressure_heart_attack_risk.html
 25. http://www.naturalnews.com/037266_vitamin_C_beta-carotene_Alzheimers.html
 26. http://www.naturalnews.com/034146_vitamin_C_heart_failure.html
 27. http://www.lifeextension.com//Magazine/2000/6/abs/Page-01
 28. http://www.naturalnews.com/024657_vitamin_C_bone_density.html
 29. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25910559
 30. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22542797
 31. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/10/report_vitaminc/Page-01
 32. http://www.lifeextension.com//Magazine/2008/4/Newly-Discovered-Benefits-Of-Vitamin-C/Page-01
 33. http://www.lifeextension.com//Magazine/2006/CE/report_vitaminc/Page-01
 34. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2013/12/Higher-Vitamin-C-Levels-Intake-Linked-With-Lower-Risk-Of-Stroke/Page-01
 35. http://www.lifeextension.com//featured-articles/2000/5/Vitamin-C/page-01
 36. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2012/7/Researchers-Recommend-Increase-In-Vitamin-C-Dietary-Allowance/Page-01
 37. http://www.lifeextension.com/Newsletter/2006/9/Higher-plasma-vitamin-C-levels-associated-with-reduced-coronary-artery-disease-risk/Page-01
 38. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2008/1/High-Vitamin-C-Levels-Reduced-Risk-Of-Stroke/Page-01
 39. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2008/8/Higher-Plasma-Vitamin-C-Levels-Linked-With-Lower-Diabetes-Risk/Page-01
 40. http://www.lifeextension.com//Newsletter/2009/7/Vitamin-C-And-E-Supplementation-Reduced-Five-Year-Mortality/Page-01
 41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25222229
 42. http://circres.ahajournals.org/content/92/1/88.full.pdf
 43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11022034
 44. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24333161
 45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20817831
 46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9794732
 47. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18952164
 48. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19091068
 49. http://www.research.med.lu.se/sv_projektdetaljer.php?Proj=582
 50. http://www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=1383

ζ

Referenser

 1. http://www.primavi.se/familj_relationer … ewsID=1504
 2. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859
 3. Carper Jean, Mirakelhjärnan, Bokförlaget Forum, Stockholm 2000.
 4. Hickey S & Hilary Roberts, Askorbate, the Science of Vitamin C, Copyright, 2004.
 5. Hickey S & Saul Andrew W, Vitamin C: The Real Story, Copyright, 2008.
 6. Levy E, Thomas, Stop AMERICA´S #1 KILLER, Copyright, 2006.
 7. Levy E, Thomas, Primal Panacea, Copyright, 2011.
 8. Rath M, Pauling L. Solution To the Puzzle of Human Cardiovascular Disease: Its Primary Cause Is Ascorbate Deficiency Leading to the Deposition of Lipoprotein(a) and Fibrinogen/Fibrin in the Vascular Wall. J Orthomolecular Med, Vol 6, 3&4th Quarters, 1991, p 125. Free full text download: http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p125.pdf
 9. Rath M, Pauling L. A Unified theory of Human Cardiovascular Disease Leading the Way To the Abolition of This Diseases As A Cause for Human Mortality. J Orthomolecular Med, Vol 7, First Quarter 1992, p 5. Free full text download: http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p005.pdf

ζ

Fotnot

Dr Rath Health Foundation (blockerad?)

Dr Rath Health Foundation

Censur?

En informativ och tillförlitlig källa är Dr Rath Health Foundation när det gäller att förebygga hjärt- och kärlsjukdom på naturligt sätt och när det gäller att finna välgjorda studier. Av någon anledning så går det inte att nå sidan från Europa (blockerad?) varför man måste gå via en amerikansk server för att komma in på sidan. Google på ”American Proxy” och välj en webbplats som t.ex. … https://www.american-proxy.org/

Skriv in ”http://www4.dr-rath-foundation.org” och tryck sedan på GO! – så kommer man till webbplatsen som bara verkar kunna nås från USA – se bild nedan.

AmericanProxy