Den känsliga frågan om cancer

.

strikt-ketogen-kost

Etablerade forskare och sjukvården negligerar alla studier
och all vetenskap som stör läkemedelsindustrins monopol.

Medborgarna betalar ett skyhögt pris för denna ignorans.

OBS. Tillfälle mars månad ut, se PS längre ner
.
ζ
.

Vi välkomnar professor Göran Sjöberg som gästkrönikör på Kostdemokrati
.

Professor Göran Sjöberg
Professor Göran Sjöberg

.
Göran Sjöberg, en kort presentation:

Efter Bergsingenjörsexamen på KTH, doktorerade jag 1980 på Chalmers Tekniska Högskola inom Materialvetenskap. Jag har arbetat med forskning och utveckling på ABB och senare på Volvo Aero – nuvarande GKN Aerospace fram till 2013. 2004 blev jag utnämnd till Docent på Chalmers och 2005 till Adjungerad Professor och under 2015 är jag nu Gästprofessor.

Efter en allvarlig hjärtinfarkt 1999 tackade nej till en by-passoperation, all hjärtmedicin och ändrade jag istället kosten till en betydligt sundare än tidigare – ut med allt godis och margarin – men det var först 2009 då min hustru drabbades av allvarlig diabetes som vi båda gick över till väldigt strikt LCHF och med dramatiska hälsoförbättringar.

Jag har sedan 2009 ägnat mycket tid åt att studera kostens inverkan på hälsan, molekylär cellbiologi, medicinsk fysiologi och inte minst vetenskapsteori för att sätta mig in i och om möjligt kunna förstå hur det medicinska etablissemanget har kunnat bli så korrupt och hamna så långt från all naturvetenskap.

ζ

Skribent på doktor Annika Dahlqvists blogg

Professor Göran Sjöberg har sedan flera år varit en uppskattad skribent på doktor Annika Dahlqvists blogg och hans senaste inlägg om cancer har blivit mycket uppmärksammat, då han på ett analytiskt sätt sätter fingret på en för etablissemanget öm punkt.

Inlägget tillsammans med cirka tvåhundra kommentarer representerar en samlad kunskap, som uppenbarligen saknas inom den forskningsindustri som utvecklats kring cancer. Att resultatet trots miljardsatsningar på cancerforskning utebli kan helt enkelt bero på att den etablerade forskningen är på fel spår (som de ogärna lämnar så länge det är extremt lönsamt).

 • Läs gärna kommentarerna på doktor Annika Dahlqvists blogg … klicka här

Ny kunskap stör cancerindustrin, som vill gå vidare i gamla lönsamma hjulspår, trots att dödligheten i cancer inte nämnvärt minskat på 20 år (enligt en rapport från Socialstyrelsen 2013).

Under samma tid har cancer utvecklas epidemiskt och idag får var tredje svensk cancer och snart varannan. Således lysande affärer för cancerindustrin (forskning- och läkemedelsindustrin), som inte verkar vilja rucka på ett lukrativt affärsupplägg. Tvärtom bekämpar de allt som hotar industrin. Ju fler som får cancer, desto mer lönsamt för den industri som lever på ohälsa.

Gissa vem som står för notan,
både mänskligt och skattemässigt?

ζ

Den känsliga frågan om cancer

Krönika av professor Göran Sjöberg: Den känsliga frågan om cancer

nr1_2015Jag prenumererar på en intressant tidskrift som heter 2000-Talets Vetenskap. Den handlar ofta om alternativa behandlingar av våra vanliga sjukdomar och med tanke på att jag idag nästan helt förlorat min tidigare naiva syn på skolmedicinen som någon slags vetenskap blir alternativa behandlingar mer intressanta.

Men bland dessa intressanta alternativbehandlingar finns trots allt många som jag själv har väldigt svårt att tro på och som jag därför fortfarande uppfattar som rent kvacksalveri, tills motsatsen kan bevisas. Man måste heller inte tro på all alternativmedicin som råkar vara emot den moderna skolmedicinen för att man själv just förlorat tilltron till den senare.

Det gäller som vanligt att läsa på och bilda sig egna uppfattningar eller som Annika ständigt är inne på genom att prova på och se om man kanske mår bättre av någon ofarlig behandling, t.ex. LCHF, även om den kanske inte har bevisats ha någon effekt i ett aktuellt sjukdomsfall – den kan ju ha det trots allt.

Hela vår sjukvård genomsyras för övrigt enligt min uppfattning av ett väldigt avancerat kvacksalveri och på många olika plan. Detta kvacksalveri finns förvisso även inom alternativmedicinen, men förklädnaden är här inte lika avancerad.

Den verkligt intressanta delen av det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap (1/2015) var för mig en artikel som verkligen slog hål på min tidigare tilltro till den officiella synen att cancer orsakas av mutationer i cellkärnorna och mutationer, som då förvandlar normala celler till just cancerceller.

ζ

Cancer as a Metabolic Disease

.
Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet

Thomas SeyfriedsArtikeln är skriven av Bengt Larsson och handlar om Professor Thomas Seyfrieds forskning, vid Boston universitetet, och hans bok ”Cancer as a Metabolic Disease” där Seyfried summerar argumenten mot den ’rådande ordningen’ inom cancerforskningen.

I artikeln nämns de i mina ögon rent geniala experiment som William Schaeffers forskningsgrupp vid University of Vermont genomförde redan för 25 år sedan.

De suveräna experiment som Schaeffer genomförde var att med hjälp av modern mikrobiologisk cellteknik byta ut cellkärnorna i friska celler mot cellkärnor från cancerceller.

Enligt gängse cancerteori borde dessa tidigare friska celler då förvandlats till cancerceller eftersom cancer enligt den officiella teorin beror på att DNA:t i just själva cellkärnan har muterat och med mutationer som förvandlat normala celler till cancerogena celler.

Men vad Schaeffer fann och som stred mot dessa gängse teorier var att de celler där cellkärnorna bytts ut mot kärnor från cancerceller inte hade förvandlades till cancerceller vilket han visade genom att implanterade dem i 68 möss. Endast hos en mus växte då en tumör.

För att bekräfta dessa kontroversiella upptäckter genomförde Schaeffer även det omvända experimentet genom att byta ut cellkärnorna i cancerceller mot cellkärnor från friska celler som då i logikens namn borde upphöra att vara cancerogena, med andra ord friska celler.

När han sedan implanterade dessa celler hos möss visade det sig att 97 % av mössen utvecklade tumörer.

För mig är detta verkligen frågan om elegant forskning i sann naturvetenskaplig anda till skillnad mot de mesta jag kommit i kontakt med inom den medicinska forskningentystnad-rund-skylt.

Och det behöver knappast påpekas att etablissemanget här lagt på locket och skruvat till ordentligt eftersom själva fundamentet inom det etablerade cancerforskaretablissemanget nu slås i spillror genom dessa resultat.

Trots att Seyfrieds bok är osedvanligt dyr har jag nu ändå beställt den för att den verkar så oerhört intressant – det blir nog en mer djupgående krönika framöver kring detta tema när jag väl läst boken – den verkar vad jag förstår kräva en hel del av sin läsare.

 Doktor Patrick Kingsley
Doktor Patrick Kingsley

I detta nummer av 2000-Talets Vetenskap finns för övrigt mer intressant att läsa om cancer och kostens betydelse och där den engelske läkaren Patrick Kingsley intervjuas.

Om man ska tro Patrick Kingsley skulle alla cancerceller dö inom tre månader om den som drabbats av cancer verkligen skulle äta en strikt ketogen kost, men han tror tyvärr inte att så många klarar av att göra detta.

Jag frågar mig nu ändå om man idag inte kan skönja en svagt förändrad attityd inom medicinen om att cancer kanske gynnas av socker. Jag har nu flera bekanta som drabbats av prostatabesvär och nu uppmanats av sjukvården att minska ned på kolhydraterna och framför allt sockret.

Patrick Kingsley’s syn på hur svårt vi människor verkligen har att ’sköta oss’, trots att vi närmar oss döden i cancer, stämmer för övrigt med min egen ’talibanska’ syn på kosten.

Det är faktiskt ruskigt svårt att hålla sig borta från alla kolhydrater och annat godis.

Vi läser ständigt om hur folk har lyckats återfå sin hälsa men att ett enda felsteg får dem att trilla tillbaka i kolhydratsträsket och sedan har enorma svårigheter att ta sig ur träsket igen. Det är rent mänskligt att folk därför mer än gärna försöker förneka sina beroenden, att andra har beroenden har de inga problem att inse, utan det är med sina egna de har problem.

Då försöker man istället hitta ’logiska’ argument för att få slippa att gå på den ’smala stigen’ trots att de innerst inne vet att deras hälsa skulle må väldigt bra av att göra det. Vi ju alla på något sätt svaga «i anden» men även den är enligt min mening rent fysiologisk – hur skulle den kunna vara något annat?

.
Göran Sjöberg

Professor. Jag har sedan 2009 ägnat mycket tid åt att studera
kostens inverkan på hälsan, molekylär cellbiologi, medicinsk
fysiologi och inte minst vetenskapsteori för att sätta mig in
i och om möjligt kunna förstå hur det medicinska etablissemanget
har kunnat bli så korrupt och hamna så långt från all naturvetenskap.

PS. Erbjudande mars månad ut. Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap under hela 2015 till samma pris som under 2014 (endast 190 kronor), och få alla nummer under 2015. Teckna en prenumeration … klicka här
.

2000tv-nr1-2014-cirkel

Detta nummer ingår i prenumerationen för 2015.

ζ

8 svar på ”Den känsliga frågan om cancer”

 1. Svampinlägg

  Efter vad jag har förstått, är cancer mögel, vilket är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer).

  Jag har varit cancerpatient till dr Erik Enby 2001-2004 och arbetat i hans mottagning 2004-2008,
  så jag vågar påstå att jag har lärt mig en del om denna livshotande sjukdom, men framförallt sett patienter bli framgångsrikt behandlade efter hans koncept, genom hans mångåriga beprövade erfarenhet.

  Jag diagnostiserades i början av 2001 med ca-sjukdomen malignt melanom, en aggressiv cancer med spridning, och lever fortfarande i dag frisk som en nötkärna efter drygt 14 år tack vare dr Enbys infektions- och mögelhämmande behandling, trots en dålig prognos på Sahlgrenska. Jag tackade NEJ till strålbehandling och blev ”botad” av dr Enby i huvudsak genom vitamin- och mineralbehandling, akupunktur och singlett syrgasinhalering.

  På Enbys inrådan gick jag med på en mindre operation på SU, varvid en plommonstor tumör avlägsnades på halsen. Jag friskförklarades av Sahlgrenska år 2004 (OBS! ingen strålning eller cytostatika).

  Enligt dr Enby ska man inta mycket C-vitamin vid alla kroniska sjukdomar. Vitamin C är som bekant askorbinsyra, en antioxidant, som hämmar de flesta mögelsvampar (Läs mer på http://www.enby.se under Behandlingar. Här finns även Linus Pauling nämnd.) Askorbinsyra hämmar ju växt av mögel i hallonsylten, precis som pepparrot ökar hållbarheten i en rödbetsinläggning.

  När ska den etablerade medicinen vakna upp och inse att de har fel teori i botten?
  Erik Enby har ropat i ”öknen” i 30 år. Som han skriver i sin artikel i 2000-Talets Vetenskap Nr 1/2013 finns det anledning att involvera mykologer i cancerforskningen, vilket låter mycket klokt i mina öron. Erik Enby visar ju på en ny väg betr sporsäckssvampar och det finns väl all anledning att undersöka detta på Patologen?

  Kom till Malmö, Kockums Fritid, den 19 april på det vetenskapliga seminariet och lyssna på dr Enby när han berättar om hur man påvisar mikrober i sjuka vävnader!

  Med vänlig hälsning
  Siv Wernborg, Fil mag

  P.S. Jag intog C-vitamin i höga doser varje dag genom munnen!!

  Länkar:

  – Mer än en läkare – Erik Enby gav mig ett nytt liv … 2000-Talets Vetenskap

  – ERIK ENBY: ”Cancer är svamp” … Canal Second Opinion

 2. KOLLOIDALT SILVER

  Kolloidalt silver (och även MSM) har uppenbarligen god effekt på prostatabesvär och även prostatacancer. Allt enligt de berättelser som Facebookgruppen ”Kolloidalt Silver 2.0” tagit del av:

  NN skrev: Började med MSM för 2 månader sedan. All min seborré är borta. Prostatan likaså, nåja jag känner inte av den i samma omfattning längre, njurarna rensar fortfarande fantastiskt bra, mitt blodsocker är stabiliserat kring 5 – 8 är diab2 sedan 7 år tillbaka och mår som en prins.

  NN. Min tax som fick prostatainflammation fick en stor skål med silver som han med glädje drack upp varenda droppe..självklart blev han frisk.

  NN. En bekant som fått prostataförstoring (ej undersökt men det måste ha varit det eftersom han tvingades gå på toaletten och kissa en gång i halvtimmen) har kört med ks ett tag och han är redan mycket bättre. Det blir stadigt bättre och bättre. Sådant är kul att höra.

  NN. En bekant som haft skyhöga prostatavärden, nu helt plötsligt är de normala och läkarna fattar ingenting, vi tror ju att det är msm som gjort gott här.

  NN. Lite roligt att prostataproblem kom på frågan idag. Inte tänkt tanken förut. Men…. Har haft känningar av det i några år trots relativt låg ålder och har prostatabekymmer nära i släkten. När jag tänker tillbaka så har problemen avtagit och helt försvunnit sen jag började med KS. Lycka!

  NN. Jag har just nu en person som jag vet av som använt Ionosil mot prostatacancer (OBS! ingen som är under min behandling och som jag tagit betalt för) men personens cancervärden har förbättrats avsevärt sedan han började med lokalbehandling med Ionosil samt invärtes han har inte tagit emot några andra behandlingar säger han.

  NN. Har prostatacancer som ärftlig belastning inom släkten och började därför göra PSA-prover för 7-8 år sedan ( är 55 år ). Förra hösten hade värdet stigit markant två gånger i rad och vårdcentralens läkare tyckte att vävnadsprov ( biopsi ) var motiverat. Detta gjordes och förekomst av cancer konstaterades, om än i relativt liten omfattning. Sedan ett halvår har jag använt ks ( gjort av med totalt 3 liter ). Har genomlidit ytterligare 2 biopsier och vid den senaste hittades ingen cancer alls. PSA-värdet har vänt och är numera betydligt lägre.

  NN. Har precis samma erfarenhet med prostatacancer då det gäller en bekant. Prostatacancern har backat sakta men säkert av KS. Han har tagit olika kosttillskott men det var när han ökade på KS ordentligt som PSA värdet sjönk ordentligt.

  NN. Morsans gubbe hade också förhöjda PSA-värden tidigare i höstas. ”Gick och pissade som en hankatt om nätterna” enligt han själv. Jag beställde hem en 5-litersdunk och bad honom bälja i sig första dygnet , och därefter köra morgon kväll. Det tog två dygn så behövde han ej kissa längre, och på nästa läkarkontroll var värdena normala.

  NN. Min gubbe fick beskedet Prostatacancer i maj -14.4 tumörer med en sammanlagd diameter på 1 cm. Skulle tillbaks till urologen om 3 mån, ingen behandling, så jag satte honom på strikt kostomläggning, inget socker, inga snabba kolhydrater, inget rött kött, basade med Bikarbonat, Björkaska, KS, Groddade Mungbönor, Aprikoskärnor, Pau D Arco, Chaga, värmda Tomater, Hajleverolja, D3-vitamin, C-vitamin, E-vitamin, Gurkmeja, Pinjenötter, Valnötter, blandning av kvarg o linfröolja.Gjorde allt för att basa o få i honom B 17 som dödar cancerceller. Ingen färdig mat. När han kom till urologen efter 3 mån hade PSA gått ner från 9.7 till 7.2. Nu efter ytterligare 3 mån har PSA gått ner till 6,2 ! Dricker oxå Granatäpplejuice. Han mår bra o är piggare nu än han varit på länge så han fortsätter med denna behandling o hoppas att PSA går ner ytterligare!

  NN. Har själv hjälpt en att bota grov prostatacancer på endast 2 månader med KS. Läkarna ville klippa kulorna o förgifta han med kemo (som dödar fler än vad de räddar).

  1. Kan man använda kolloidalt silver till mer än att rena vatten och bota cancer?

   Javisst, kolloidalt silver är ett universalmedel då det dödar ondsinta bakterier, virus och encelliga parasiter. Det hjälper självfallet inte alla mot allt, men förvånansvärt många mot olika typer av hälsoproblem, och utan kända biverkningar trots mer än tio miljoner användare under mer än trettio år (finns det några läkemedel utan biverkningar?)

   – Användarberättelser … PDF
   – Sjukdagarna minskade från 50 per år till 5 dagar … klicka här
   – Kan man bli blå av kolloidalt silver? Svar NEJ … PDF
   – Alla tjänar på ”silverplåstren” – Revolution i vården av brännskadade … SVT

   Ytterst märkligt att inte sjukvården använder sig av kolloidalt silver till mer än brännskadade barn. Orsaken är att det finns ett informellt förbud mot att använda sig av annat än ”läkemedel” och många sköterskor och läkare saknar kunskap om dess läkande förmåga. Det gör att många patienter går miste om en bot och utsätts för onödigt lidande.

   För brännskadade barn har silverplåster inneburit radikalt kortare vårdtid.

   Sedan läkarna började använda silverförbanden så har vårdtiden minskats från elva till två dygn. Samtidigt har antibiotika användningen kunnat sänkas med hela två tredjedelar för de svårast skadade patienterna.

   Kolloidalt silver sparar pengar.

   Förutom att minska barnens lidande har silverbehandlingen lett till att landstinget sparar drygt 40 tusen kronor per inlagd patient. Dessutom har ingen av patienterna drabbats av livshotande infektioner sedan metoden introducerades.

   Självklart så fungerar det även för andra patientgrupper också (se användarberättelserna ovan). Men det råder ett informellt förbud att använda kost, kosttillskott och kolloidalt silver ( = kosttillskott i USA), för då skulle ju patienterna bli friska utan läkemedel och dessutom skulle ju antal patienter bli färre. Det handlar mer om rå business än om en kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

 3. FOLKETS ”SNILLEN SPEKULERAR” RUNT ALLVARLIGA FRÅGOR

  PÅ BLOGGAR OCH PÅ FACEBOOK

  Nedan slutkommentarerna på doktor Annika Dahlqvists blogg.

  Även tidigare kommentarer är mycket läsvärda.

  – – –

  274
  Ingemar Ljungqvist says:
  4 april, 2015 at 15:37

  Till Alla,

  Debatten börjar ebba ut. Så är det med den nya tidens media: flyktiga – men otroligt inspirerande. Alltså ett jättetack Professor Göran. Precis som Schaeffer med sina eleganta experiment fick sina fortsatta anslag indragna – så hände samma sak med en annan professor : Jure Piskur i Lund.

  Jag föreslår dig Göran att ägna Jure Piskurs forskning en krönika. Och till alla andra som gjort detta till Sveriges finaste cancerdebatt: Ett jättetack.

  På sidan 20-21 i 2000-Talets Vetenskap finns artikeln om Jure Piskur: http://www.2000tv.se/tidning/slutsalda_tidningar/2000taletsvetenskap_nr4_2012.pdf … och för de som vill granska vetenskapen så finns referensen på slutet av sidan 21. De som redan förstått att mikrosvampar är en otäck medpassagerare kan läsa andra artiklar i det numret. Då kan man hämma deras tillväxt.

  Men man kan också se till att man är i Malmö den 19 april 2015. Där möts en hel del av Sveriges förnämsta experter på cancer och svamp.

  Jag säger som Simoncini Chiao.

  Ingemar Ljungqvist http://www.2000tv.se

  – – –

  275
  Ingemar Ljungqvist says:
  4 april, 2015 at 17:32

  @274. Efter det jag gjort min slutkommentar ovan, så ringde jag upp Jure Piskur i Lund, bland annat för att bjuda in honom till SARAs stora seminarium i Malmö den 19 april. Vi hade inte haft någon telefonkontakt på halvtannat år. Men i andra ändan på telefon svarade hans son Jure, jr att pappa är död. Han avled efter en mycket aggressiv cancer som släckte hans liv i maj 2014.

  Men jag lovade sonen att på bästa sätt hedra sin fars minne genom att låta Jure Piskurs arbete där han slog fast sambandet mellan cancer och svamp så vetenskapligt elegant. Vi kan alla hedra en av Sveriges viktigaste pionjärer på cancerområdet. Andra stora namn är Ernst Bernhard Almquist, Björn Nordenström, Håkan Cederberg (som tillverkade grundsubstanser åt Stanislaw Burzynski), och Erik Enby.

  Tre av dessa var inbjudna och medverkade vid den Första Världskongressen om Cancer i Sydney 1994. Nu är det bara Erik Enby kvar i livet. Jure Piskurs minne hedrar vi allra bäst genom att föra ut hans rön till en intresserad publik. Länken fanns i förra inlägget. Vi har också en möjlighet att hedra Erik Enby genom att lyssna på hans föredrag i Malmö den 19 april. Anmälan via http://www.2000tv.se

  Ingemar Ljungqvist, som också var i Sydney då det begav sig för över 20 år sedan.

  – – –

  276

  Erik Enby says:
  5 april, 2015 at 14:44

  Det finns allvarligare sjukdomar än cancer. Sådant märks tydligt när det inte finns någon fungerande behandling. Rosfebern är ett exempel. Om man lyckades amputera en angripen kroppsdel innan de regionala lymfkörtlarna invaderats av streptokockinfektionen kunde patienten överleva. Annars var det bara att tänka på att avsluta livet.

  Halsinfektioner kunde också få synnerligen allvarliga konsekvenser. Om man kan stoppa infektionsväxt i vävnader och kroppsvätskor vid dessa tillstånd märks förbättring ganska snart och när penicillinet kom kunde patienten bli av med infektionerna på några dagar. Det tidigare helvetet med dessa infektioner talar man därför inte om längre. Om man alltså kan stoppa infektioner märks förbättring av den sjuke ganska snart annars går det mot försämring och eventuell död.

  Samma sak skulle förmodligen kunna hända även när det gäller cancerinfernot men också vid många andra former av kronicitet (långsamt pågående infektioner). Om den globala läkemedelsindustrin ville vara så vänlig att utveckla terapier mot den mikrobiologi av olika slag som vid olika former av kronisk sjukdom sölar ner våra kroppsvätskor och klumpar blodet med generellt försämrad cirkulation och tromboser som följd, samt irriterar och förstör våra vävnader och som även kan bilda klumpar (tumörer) i dessa.

  – – –

  277

  Kjell Holmsten says:
  5 april, 2015 at 16:12

  @ Erik Enby: Erik hej! Kul att få kommentera en gigant inom Svensk cancerforskning. Är Kolloidalt silver för enkelt mot allt detta du räknar upp?!

  – – –

  278
  Professor Göran says:
  5 april, 2015 at 16:28

  @ Erik Enby: Tack för din kommentar här!

  Den här tråden handlar i grunden om alternativa synsätt på cancer som du representerar men speciellt om Seyfried’s uppfattning att själva orsaken till cancer är att söka i att metabolismen/energiproduktionen/citronsyracykeln i mitokondrierna blivit allvarligt skadad, möjligen genom att mitokondriernas specifika DNA har skadats. Vad som speciellt upprör Seyfried är att det medicinska ‘etablissemanget’ ensidigt har bitit sig fast vid dogmen att cancer är en genetisk sjukdom.

  Det är alltså den havererade energiproduktionen i mitokondrierna som, enligt Seyfried om jag nu förstår honom rätt, gör att själva reproduktionen av DNA i cellkärnan sedan blir ‘instabil’ och att cellernas inbyggda reparationsmekanismer kompromenteras vid reproduktionen av DNA’t på grund av energibristen i cellen och att sedan mängder av mutationer därför kan överleva och och som just karaktäriserar ‘muterade’ cancerceller.

  Seyfried beskriver detta ingående i sin oerhört intressanta bok ‘Cancer as a Metabolic Disease’ (med över tusen (!) referenser) och som jag snart kommit halvvägs i min läsning av. I senare delen av Seyfries bok, som jag alltså ännu inte studerat i detalj, beskrivs bl.a. hur ett ketogent tillstånd kan ha en positiv inverkan på sjukdomen.

  I en intressant länk som LCHF-Bengt tidigare satte in # 260 beskrivs i en föreläsning hur C-vitamin (i Linus Paulings fotspår) kan förbättra situationen för cancerpatienter, och jag letade därför i Seyfried’s bok om han har tagit upp frågan om C-vitamin men hittade ingenting. Jag ställde därför en direkt fråga till Seyfried hur han såg på detta för några dagar sedan men det verkar inte som han har ‘nappat’ på den tråden.

  Själv blir jag som vanligt helt ställd inför den oerhörda fysiologiska komplexitet som skjuter upp som en nästan ogenomtränglig vägg framför mig när jag nu har börja ‘gräva’ i frågan om cancer.

  För mig talar i alla fall det mesta för alternativa behandlingar, och väldigt lite för den officiella genetiska orsaken, vilket förstås inte utesluter att man opererar bort stora cancersvulster när de väl dykt upp. Men som framhävs i föreläsningen om C-vitamin är det viktigaste att man tar bort den inflammatoriska orsaken till att cancern har kunnat växa till.

  Med andra ord gäller det att bli av med all förgiftning som vi utsätts för i vår moderna värld så långt som nu detta är möjligt. LCHF, i vilken all kolhydratrik och omega-6-stinn industrimat har tagits bort, måste därför i mina ögon fungera rent vetenskapligt som sant botande medicin eftersom det är själva orsaken som angrips. Det intressanta är också att många av våra sjukdomar och inte minst cancer har inflammatoriska orsaker.

  – – –

  279
  Erik Enby says:
  5 april, 2015 at 20:06

  @ Professor Göran: Hej Göran,

  Jag vill inte vara någon stöddig förståsigpåare men jag tycker gott att jag kan säga till dig att i stort sett all form av sjuklighet är ett mysterium. Om man forskar på ett mysterium – vilket biologi är – blir det så att man får ett forskningsresultat som inte helt säkert leder någonstans. Så glöm inte att denna tillvaro på alla plan är ett lika stort mysterium som nästa. Det vill säga att frågan ”varför” oftast inte går att nöjaktigt besvara men det går bra ”att” påstå att det kan vara så och så.

  Vi försöker alla att komma vidare i våra arbeten med denna tillvaro och första steget i ett sådant arbete är att skapa teorier -tro något – i våra försök att förklara den för oss själva. När det inte går att bevisa att teorierna är riktiga förkastas dessa och nya skapas. Allt måste dock börja med tro vare sig man vill förklara orsaken till en förkylning med att man var kall om fötterna förra veckan eller om man som Einstein trodde sig till relativitetsteorin.

  Jag vill inte gå vidare med detta resonemang här. Det blir för mycket på en blogg. Bara säga föjlande: Seyfrids uppfattning om hur cancersjukdomen uppstår är bara en obevisad teori. Du får säga vad du vill. Ingen kan säga vad som är den primära orsaken till en cancerväxt och att påstå – vilket inte du gjort – att infektionsväxt i den sjukes tumörer och kroppsvätskor är sekundär till mystiska DNA-störningar och mutationer i kroppens celler är bara hybris och fanstyg. Detta senare är vad de etablerade hävdar fastän ingen vet vad en mutation leder till. Vi lär dock veta att sådana ändå finns.

  Man skulle kunna tillämpa det genetiska resonemanget på alla tillstånd där kronicitet förekommer tillsammans med mikrobiologiska processer. Men det gör man inte.

  Ett sådant exempel är när man arbetar med urinvägsinfektioner. Urinvägsbesvären skulle liksom tumörväxt kunna – om det medicinska etablissemanget så önskade – kunna förklaras ha sin orsak i mystiska och oklara störningar i cellmaskineriet och de infektioner som vid dessa tillstånd förkommer i urin och urinvägar kunde alltså – på samma sätt som vid maligna sjukdomar – betraktas som sekundära till den ”djupast liggande orsaken till denna sjuklighet” dvs en störning i cellmaskineriet och då naturligtvis bara i de celler som bygger upp urinvägarna.

  Nu har man kommit på att man kan eliminera de mikrobiologiska processerna i urinvägarna och därigenom dämpa urinvägsbesvären. Samma terapiprincip skulle kunna tillämpas på all malign sjuklighet vilken alltid är associerad med massiv mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader.

  Titta på min film om infektionen i en bröstcancer så får du lite mer klart för dig hur det kan ligga till i de sjukas vävnader. Du hittar knappen på min hemsida … http://www.enby.se … Gå till abstrakt 6. Tryck på video på vital cancersubstans. Filmen visades på världskonferensen i gynekologi och obstetrik i Montreal 1994.

  Till sist. Mitt arbete har inte med något alternativt att göra. Det har att göra med framtagandet av ett nytt sjukdomsbegrepp som inte har med gängse uppfattningar inom medicinen att göra. Det jag beskrivit går – till skillnad från terapiframgångar som går att bortförklara – att demonstrera och är ej beskrivet i den medicinska litteraturen. Det finns alltså anledning att misstänka att det medicinska tänkandet kring sjuklighet av alla de slag inte är riktigt.

  Märk dessutom att alternativmedicin innebär behandling av sjukdomstillstånd med terapier som inte sanktioneras av skolmedicinen. Om dessa vilar på vetenskaplig grund är ointressant. Betänk att största delen av de behandlingar som administreras till patienterna inom vår sjukvård inte vilar på vetenskap utan endast på erfarenhet.

  – – –

  280
  Georg W says:
  5 april, 2015 at 20:15

  ”Betänk att största delen av de behandlingar som administreras till patienterna inom vår sjukvård inte vilar på vetenskap utan endast på erfarenhet.”

  Jag ville bara poängtera detta ifall någon missat det.

  – – –

  281
  Erik Enby says:
  5 april, 2015 at 20:16

  @ Kjell Holmsten: Hej Kjell,

  Jag vågar inte svara på detta. Bara säga att det ser ut som om Anders Sultans kunskaper om kolloidalt silver är helt i harmoni med det jag står för när det gäller de mikrobiologiska processer som är igång i vävnader och kroppsvätskor vid långdragen sjuklighet av olika slag.

  – – –

  282

  Georg W says:
  5 april, 2015 at 20:27

  @ Erik Enby: Kunskapen som jag saknar är vad som händer med resterande bakterieflora om man äter kolloidalt silver. Min teori är att alla bakterier dör och människan står plötsligt utan bakteriellt skydd????

  Är det inte dags att få svar på den frågan nu? En människa som avlivar ALLA sina bakterier står på dödens tröskel! Åtminstone om man äter antibiotika. Vad är skillnaden?

  – – –

  283
  Professor Göran says:
  5 april, 2015 at 21:35

  @ Erik Enby:

  Erik,

  Jo – jag närmar mig förvisso det medicinska området ‘utifrån’. Om det nu är någon fördel med detta så kan det kanske vara att jag inte är ‘inskolad’ i de medicinska dogmerna och att det därför kanske är lättare för mig än för en ‘normal’ medicinare att förlora min ‘tro’ på dessa dogmer när jag nu börjat syna dem, en efter en, eftersom de inte sitter lika djupt ‘inprogrammerade’.

  Detta hindrar mig inte från att ‘tro’ på att det är möjligt att skaffa sig kunskap om vad det nu än vara månde. Med kunskap menar jag här en djupare förståelse av det aktuella fenomenet grundad på observationer av vår ‘verkliga verklighet’.

  När det gäller medicinen som ‘vetenskap’, med vilken jag tror att medicinen har väldigt lite gemensamt, kan man om man nu tror på naturvetenskapen börja med den fysikaliska och kemiska nivån och sedan ‘arbeta sig uppåt’ i systemnivåerna som inom de flesta områden inom naturvetenskapen. Vi tror då på termodynamiken och att denna har relevans även inom den organiska kemin och till och med i de mycket komplexa enzymatiska processerna som karaktäriserar allt cellulärt liv.

  Jag tror här att det jag nu läser i Alberts et al. ”Molecular Biology of THE CELL” har med just naturvetenskap att göra, inte minst för att man här hela tiden erkänner hur oerhört lite man känner till av processerna som pågår i cellerna.

  Det är när vi sedan rör oss ‘uppåt’ i systemet och lämnar den ensamma cellen som det mörknar allt mer för mig. Detta hindrar inte att jag fascinerades av den berömde franske 1800-talsfysiologen Claude Bernard när han berättar om sina försök att transformera den ‘medeltida medicinen’ i dess skolastiska, dogmatiska attityder och istället närma sig just fysiken och kemin. Om jag nu förstod Bernard rätt så är all fysiologi dessutom frågan om homeostas.

  Det är samma attityd, som hos Claude Bernard, jag nu läser in Seyfried’s rigorösa experimenterande, och med en klart ‘Poppersk’ agenda, men jag uppfattar det som att Seyfried själv är fullt medveten om att hans hypotes ”om hur cancersjukdomen uppstår är bara en obevisad teori.”

  Men som jag påpekade i mitt förra inlägg gör insikten om komplexiteten på alla nivåer, och speciellt de högre, det allt mörkare för mig. Det är också därför jag har så oerhört svårt för alla kategoriska påståenden från sjukvården. Snart känner jag mig, som Sokrates en gång uttryckte det, som den okunnigaste av alla men med mina frågor kan jag möjligen också irritera en medicinsk omgivning som dogmatiskt påstår sig ‘veta’. Eller som ‘min’ kardiolog uttryckte det för två år sedan: ”Du kan snacka omkull vem du vill men mig snackar du inte omkull!”. Å andra sidan påpekade han att han inte var intresserad av vad jag ‘höll på med’.

  Funderar man nu på sjukdom och medicin på den allra högsta samhälleliga nivån har både Ivan Illich och Susan Sontag givit mig en del insikter för att nu inte tala om Ludwig Fleck.

  Som jag brukar säga tror jag idag mer på alternativmedicinen än på skolmedicinen – men inte förbehållslöst.

  Just nu ‘tror’ jag på att det är de dagliga 1500 IU E-vitamin som nu hållit min kärlkramp stången de senaste två åren genom de experiment jag utför på mig själv. Detta är förstås bara en tro som jag bara inte kan bevisa – men bra mår jag 🙂

  – – –

  284
  Mayne Sundewall Hopkins says:
  5 april, 2015 at 21:42

  @ 282 Georg W:

  Varför inte ställa frågan till Anders Sultan?

  Som jag förstått det angriper KS inte de ‘goda’ bakterierna utan virus, svampar och bakterier som i n t e hör hemma i kroppen. Tänk på att våra jordar nuförtiden är utarmade på (bland annat) silver – som vi fick mycket mer av i kosten ..förr. Jag har själv tagit KS dagligen sedan över ett år – och har inte haft vare sig magsjuka eller minsta snuva sedan dess – tvärtom verkar mitt hälsotillstånd vara bättre än någonsin.

  – – –

  285
  Georg W says:
  5 april, 2015 at 22:00

  @ Mayne Sundewall Hopkins: Frågan är menad till Anders Sultan och alla andra som kan ge mig ett svar? Tack Mayne, det är vad jag vill höra. Men är det verkligen så då? Sparar KS snälla bakterier men dödar bara svampen?

  Håll med om att frågan är viktig? Jag äter numera med silverbestick och har fått perfekt munhygien av det, känns det som.

  PS. Ursäkta att jag stör herrarnas diskussion. Det var inte meningen 🙂

  – – –

  286

  Kjell Holmsten says:
  5 april, 2015 at 22:18

  @ Georg W: Nanosilver eller kolloidalt silver som vi kallar det för i Sverige har använts under lång tid för att rena vatten i vattentankar på båtar mm.

  Kolloidalt silver angriper bara patogena bakterier och således icke de för människan livsviktiga goda bakterierna. Bland annat Anders har tagit KS under flera år, själv har jag jobbat med KS under flera år. Här en text från gruppen på fb ”kolloidalt silver 2.0″.

  Kolloidalt silver innehåller 99,99 % rent silver partiklar suspenderade på obestämd tid i demineraliserat vatten som dödar bakterier och virus . Det kan appliceras topiskt och / eller absorberas in i blodströmmen sublingualt (under tungan), varigenom man undviker de negativa effekterna av traditionella antibiotika som dödar goda bakterier i nedre mag-tarmkanalen.

  En helt naturlig antibiotika alternativ i den renaste formen tillgängliga . Närvaron av kolloidalt silver nära ett virus , svampar , bakterier eller någon annan encelliga patogen inaktiverar dess syremetabolismenzym, dess kemiska lunga, så att säga. De kväver patogenerna som dör, och rensas ut ur kroppen av immun, lymfatiska och elimineringssystemet.

  Till skillnad från läkemedlet antibiotika som förstör nyttiga enzymer, kolloidalt silver lämnar dessa nyttiga enzymer intakt. Således kolloidalt silver är helt säker för människor, reptiler, växter och allt flera encelliga levande materia.

  Det är omöjligt för encelliga bakterier att mutera till silverresistenta former, såsom är fallet med konventionell antibiotika. Dessutom kan kolloidalt silver inte interagera eller störa andra läkemedel som intas samtidigt.

  Kolloidalt silver är verkligen en säker, naturlig botemedel mot många av mänsklighetens sjukdomar.
  Kolloidalt silver kan tas på obestämd tid på grund av att kroppen inte utveckla en tolerans mot det [1].

  Seasilver International , ett Kalifornien-baserade multilevel bolag, har hävdat att amerikanerna lider av ”silverbrist.” Även om silver inte är ett viktigt näringsämne , så har produktinformation på bolagets webbplats för flera år sedan förklarat: Den utarmning av mineraler i vår jord har gett oss brist på silver, en av våra mest essentiella, viktigaste spårämnen, vilket har orsaka en drastisk minskning av vårt immuna nervsystem i vårt samhälle under det senaste decenniet.

  Forskning har lärt oss att alla sjukdomar är tillåtet att visa sig på grund av ett försvagat immunförsvar. I över 20 års världsomspännande forskning om kolloidalt silver, många intervjuer med myndigheter, sjukvårdspersonal och deras patienter, ingen annan näring, ört eller läkemedel ( receptbelagda eller över disk ) är lika säkert och effektivt mot alla kända former av ovänliga virus, bakterier och svamp.

  Dessutom, medan det är allmänt känt att de flesta antibiotika dödar bara kanske 6 eller 7 olika sjukdomsorganismer, har rapporter visat att kolloidalt silver har använts framgångsrikt vid behandling av över 650 sjukdomar! Vidare stammar av sjukdomsorganismer inte utvecklas i närvaro av kolloidalt silver . Kolloidalt Silver största attribut är dess unika förmåga att fungera som en överlägsen andra immunförsvar i kroppen!

  Artikeln hämtad från: http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/PhonyAds/silverad.html

  – – –

  287
  Kjell Holmsten says:
  5 april, 2015 at 22:51

  @ Professor Göran: Hej Göran. Om du inte har läst Bruce Liptons bok ”Tro, dogmer och biologi” vill jag föreslå att du införskaffar denna utmärkta ögonöppnare, så var det för mig i alla fall. Rekommenderas till alla som vill lära sig att tänka på ett nytt ”sett”? Bland annat så här skriver han om det magiska membranet:

  ”När du ser hur de kemiska och fysiska strukturerna i cellens membran fungerar, kommer du förstå varför jag kallar det för det magiska membranet. När du sedan kopplar ihop insikterna om det magisk membranet med kvantfysikens spännande värld.”

  OCH

  ”Lösningen på livets verkliga hemlighet finns inte i den berömda dubbelspiralen; den ligger dold i de stilfulla, enkla biologiska mekanismerna hos det magiska membranet – mekanismer som kroppen använder för att översätta omgivningens signaler till beteende”.

  Visst är det ett biologiskt paradigm. För mig var detta något fantastiskt och jag tog det till mig direkt och har forskat vidare om detta ”informations inhämtande” cellmembran som styr allt i cellen vilket inte ens hjärnan klarar av! Läs boken, finns ofta på bokbörsen att köpa … http://www.bokborsen.se/page-start?issearch=1&sall=1&scat=0&maincat=1&extendedsearch=0&mediatype=0&sallstr=bruce+lipton&screator=&stitle=

  – – –

  288
  Erik Enby says:
  5 april, 2015 at 23:06

  @ Georg W: Hej på dej du,

  Det är nog så att de mikrobiologiska processer som orsakar irritation och vävnadsförstörelse i en kropp blandar sig med de normala floror som skall vara i den och som troligen också har samband med det så kallade hälsotillståndet. Nu får man förmoda att en kropp fungerar mer eller mindre som ett reningsverk och utsöndrar allt som inte skall vara i den. Därvid utsöndrar den i första hand det patologiska och i andra hand det normala.

  Om det patologiska växer till hela tiden kan det ju hända att kroppen inte hinner med att få ut de patologiska flororna och då är sjukligheten ihållande. Ett jämviktsläge mellan växt och utsöndring har inträffat. Växer de till fortare än de utsöndras blir det så att kroppen störs successivt mer och mer. I båda fallen måste man hjälpa till.

  Om man trycker ner (konserverar) både det normala och det patologiska skulle ”reningsverket” bättre hinna med att bli av med det patologiska. Att det normala därvid också hämmas i sin växt gör inget ty det normala växer alltid till igen när behandling avslutas. Men det patologiska kommer inte tillbaka om det en gång för alla är avlägsnat ur kroppen. Det finns dock ingen provtagning som visar att det patologiska är helt borta ur en kropp. Detta kan vara en av förklaringarna till att man inte helt kan lita på att en förbättring i samband med en terapi skall hålla i sig.

  För att vanligt folk skall begripa detta brukar jag säga att en aldrig så liten maskros i gräsmattan kan göra den helt gul om bara tiden får gå. Man kan ju klippa gräsmattan så blir den grön igen men bra från ”maskrossjuka” blir den inte. Läs om ”bajstransplantationerna” på nätet så förstår du detta ännu bättre. Det finns mer att berätta men jag rekommenderar att du studerar själv – om du orkar.

  – – –

  289
  Lars Henrik says:
  5 april, 2015 at 23:15

  @ Georg W: Jag håller med om att frågan är viktig och jag undrar också. Varför skadas inte våra goda bakterier? Är det för att det kolloidala silvret inte ‘når fram’ dit dessa håller till?

  Edit: Jag antar att frågan just besvarades av Erik Enby!

  – – –

  290
  Georg W says:
  5 april, 2015 at 23:17

  Stort tack för den bästa läsningen på mycket länge. Vi får dra slutsatsen att hjärnan/medvetandet och hälsan fortfarande kan utvecklas. Och jag orkar, även om jag måste vila ibland 🙂

  – – –

  291
  Lars Henrik says:
  5 april, 2015 at 23:23

  Georg W Skrev:

  PS. Ursäkta att jag stör herrarnas diskussion. Det var inte meningen

  Du störde knappast, frågan var viktig!

  – – –

  292
  Josef Boberg says:
  6 april, 2015 at 01:28

  Erik Enby Skrev:

  Jag vill inte vara någon stöddig förståsigpåare men jag tycker gott att jag kan säga till dig att i stort sett all form av sjuklighet är ett mysterium. Om man forskar på ett mysterium – vilket biologi är – blir det så att man får ett forskningsresultat som inte helt säkert leder någonstans. Så glöm inte att denna tillvaro på alla plan är ett lika stort mysterium som nästa. Det vill säga att frågan ”varför” oftast inte går att nöjaktigt besvara men det går bra ”att” påstå att det kan vara så och så.

  OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och rapsolja (omega-3-rikt). Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.

  Men som nödfoder kan Kroppen även överleva på kolhydrater och socker under en viss tid.

  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att kolhydrater och socker är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % kolhydrater och socker – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket av kolhydrater och socker i kosten. Ej mer och ej mindre än så.

  Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % kolhydrater och socker i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av kolhydrater och socker.

  Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av kolhydrater och socker i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.

  Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

  Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥

  Mera om detta här.

  – slut citat härifrån.

  Saga eller Sanning ❓

  – – –

  293
  Mayne Sundewall Hopkins says:
  6 april, 2015 at 04:07

  @ 290 Georg W: Instämmer!

  Instämmer även med 291 Lars Henrik. 🙂

  – – –

  294
  LCHF-Bengt says:
  6 april, 2015 at 09:13

  Jag tittade på denna mycket sevärda föreläsning av Dr Erik Enby, även för en lekman som mig får jag ut massor av begriplig fakta och rekommenderas. Eriks bok har jag redan läst och kan också rekommenderas.

  – Erik Enby föredrag Höllviken april 2014 … klicka här

  – – –

  295
  Professor Göran says:
  6 april, 2015 at 11:52

  @ Erik Enby: @ LCHF-Bengt: Tack för länken till föredrag och film!

  Som Erik uttrycker det är ‘sanningar’ ofta kända sedan länge men av många olika anledningar ignorerade och ofta på grund av ren prestige. Det är också utan tvekan så att ju mer grundläggande ett ‘ifrågasättande’ är ju större motstånd stöter det på från dom som ‘ansvarar’ och därmed också försvarar dogmerna.

  Historien är full av exempel på detta ‘officiella motstånd’ mot idéer som stämmer bättre med verkligheten när ‘vakterna’ känner sig hotade och där Galileo och den heliocentriska världsbilden kanske är det mest kända exemplet. Möjligen kan motståndet mot att atomer existerar från en av de ‘största’ fysikerna, Ernst Mach, in i början av 1900-talet då Mach till slut ‘gav med sig’ strax innan han dog, vara i samma klass. Han hann i alla fall ‘plåga ihjäl’ den banbrytande kemisten Boltzmann i sitt ‘positivistiska’ (jämför med VoF här) försvar av de rådande dogmerna i denna ‘atomfråga’.

  Det intressanta är nu för mig att Seyfried och Erik verkar befinna sig i ‘samma typ av opposition’ mot officiella dogmer genom att hänvisa till ovedersägliga experimentella fakta men att de arbetar på olika systemnivåer. Det är uppenbarligen också så att om man som Erik ifrågasätter de etablerade dogmerna på de högre kliniska systemnivåerna utmanas de översta skikten, ‘överstepästerskapet’ som har ‘tolkningsföreträde’, börjar etablissemanget skramla med sina ‘tortyrinstrument’ där en indragen läkarlegitimation tillhör den moderna arsenalen. Seyfried arbetar på de ‘lägre nivåerna’ med rigorös experimentell teknik och är dessutom väletablerad professor och har uppenbarligen kunna publicera sina resultat.

  Det motstånd Seyfried möter är att man helt enkelt ignorerar hans resultat. Dessutom är han inte läkare men förslår ändå en ketogen kost som ett sätt att bromsa cancern och här kan man möjligen, om jag nu förstått detta rätt, även se kopplingar till Eriks experiment och slutsatser och att svampar med fördel lever på kolhydrater.

  Som jag sagt så är det lätt att man börjar ifrågasätta det mesta i vårt samhälle när man väl har upptäckt att man blivit ‘lurad’ i grunden inom något speciellt område (hjärtsjukdom, diabetes, cancer eller psykiska sjukdomar, för att nämna de vanligaste) och sedan förstått hur det speciella området man råkar ha blivit intresserad av är sammanflätat med hela samhällsstrukturen.

  En tung resa att förlora sin ‘barnatro’!

  – – –

  AVSLUTNINGSVIS (klicka på bilden nedan och se videon)


  – – –

  FORSKNINGSFUSK

  Se även intervjun med docent Ralf Sundberg om det forskningsfusk
  som dagens kost- och läkemedelsindustri byggt sitt imperium på
  – på din och dina barns bekostnad.

  En ohälsoindustri som lever gott på din och dina barns ohälsa,
  som styr forskning, utbildning, vården, våra myndigheter och
  våra förtroendevalda politiker. Så länge folket tillåter det.

  Recensioner:

  – Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörer … 2000-Talets Vetenskap

  – Recension av ”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” … NEWSVOICEPDF

  1. Debatten fortsätter – en debatt som lyft på många stenar.

   Ett axplock av senare inlägg:

   300
   Professor Göran says:
   6 april, 2015 at 15:01

   Erik Enby Skrev:

   Har du vetat allt detta länge eller har du börjat inse ett och annat under tiden som du har haft kontakt med ”oss rebeller”?

   Det är möjligt att mitt ‘kritiska tänkande’ går tillbaka till min ungdom och framför allt till den tid på 70-talet då många reagerade på det internationella ‘hyckleriet’ i Vietnam. Miljoner ungdomar världen över reagerade då på det uppenbara vansinnet och demonstrerade mot det på gatorna och inte minst i Göteborg och där var jag själv en av dessa miljoner.

   Sedan ‘lugnade det hela ned sig’ och jag ägnade istället min energi åt forskningen inom metallurgin och naturvetenskapen där jag också trodde att medicinen var en ‘självklar’ del ända fram till att jag själv drabbades av en allvarlig infarkt 1999. Då började det gå ‘utför’ men det var först med våra egna experiment med strikt LCHF inom familjen år 2009 och med de dramatiska hälsoförbättringar som följde som jag blev ‘frälst’ och på allvar började försöka förstå vad medicin kunde vara för slags disciplin.

   Om jag började tappa min ‘barnatro’ på medicin som vetenskap redan 1999, då jag också tackade nej till by-pass och alla hjärtmediciner, har i stort sett all tro på klinisk medicin som någon naturvetenskap försvunnit under de senaste sex åren. Under dessa sex år har jag också ‘läst på’ en hel del inom den grundläggande fysiologin men främst kanske inom molekylärbiologin som ligger närmast min egen fysik och kemi – och naturligtvis läst mycket som har att göra med kost och hälsa.

   Det som jag själv upplevt som det mest spännande och stimulerande i min ‘nedåtgående’ kunskapsresa har nog varit när jag ägnat energi åt att försöka förstå hur medicinen har kunnat hamna så långt från vår verklighet. Jag har då ofelbart hamnat inom den mest grundläggande vetenskapsfilosofin, från Karl Popper till Platon men även vidare till rent grundläggande religiösa kosmologier manifesterade bl.a. genom de 50 000 år gamla väggmålningarna i grottorna i södra Frankrike.

   På senaste tiden har jag blivit mycket inspirerad av professor David Lewis-Williams idéer om att vi har ett nervsystem som med sina exceptionella frontallober gör oss väldigt benägna (‘hard wired som han uttrycker det’) att bita oss fast i religiösa dogmer av olika slag och sedan försvara dessa dogmer mot allt förnuft som stämmer bättre med verkligheten.

   Det som du utfört innanför den ‘medicinska kyrkans’ väggar tycker jag verkligen är imponerande med tanke på att du verkar ifrågasätta den ‘medicinska Gudens existens’. Ditt förhållande till översteprästerna inom medicinen får mig faktiskt att associera till Galileo och hans förhållande till biskop Bellarmine.

   Att medicin är frågan om religion hyser jag idag inte det minsta tvivel om.

   – – –

   Alla VoF:are borde ha en keps på huvudet med texten ”VoF” när de framträder i media så att vi inte blir lurade, då skulle de inte segla under falsk flagg, utan vi skulle veta vem de företräder och vad deras syfte är. SVT skulle kunna beställa sådana kepsar och låta inbjudna VoF:are bära dem. Om nu VoF är en sakligt och opartisk organisation så bär de dem med stolthet.

   VoF:aren Mats Reimer agiterar aktivt mot allt som hotar läkemedelsindustrins monopol. Nu senast i SVT gjorde han sig lustig över att naturläkemedel gjordes på ”kons rövhål” (han visade upp en bild på ett ”rövhål”), medan han ignorerade moderatorns replik att antibiotika ju görs på mögel. Varför tillåts okunniga läkemedelslobbyister att uppträda i svensk statstelevision såsom ”sakkunniga” (de är ju arroganta, skämmigt okunniga eller så ljuger de).

   – – –

   301
   Professor Göran says:
   6 april, 2015 at 15:40

   Med sina ‘fingrar i syltburken’ anser jag definitivt att Mats Reimer tillhör etablissemanget.

   För några år sedan kommenterade jag på hans blogg ‘i all oändlighet’ men insåg efter ett tag det meningslösa och upplevde knappast heller något direkt ‘intellektuellt djup’ – snarare tvärtom. Här var det positivistiskt ‘raka rör’ som gällde.

   Hans engagemang i VoF har knappast heller bidragit till någon ökad respekt hos mig.

   Det absoluta bottennappet är dock hans rent dogmatiska inställning när det gäller ‘Kronisk Borrelia’ – ‘Kan bara inte finnas!”.

   För mig tyder detta på en total brist på kritiskt, konstruktivt tänkande men framför allt empati med allvarligt sjuka människor. Hela hans attityd i denna fråga tyder för mig på en exceptionell och rent religiös ‘självgodhet’ i försvaret av etablissemangets syn på kroniska sjukdomar och detta förknippat med något som jag själv upplever som ett näst intill ‘förakt’ för alla oss ‘anekdoter’ som löst våra egna ‘problem’ med hjälp av alternativa medicinska behandlingar, s.k. kvacksalveri.

   I mitt eget fall gällde detta både med min ‘Kroniska Borrelia’ (som alltså inte fanns – inbillning!) och mitt hjärthaveri för 16 år sedan men som kanske inte var inbillning förstås även om nu sjukhuset inte verkade kunna hitta mina gamla journaler för två år sedan.

   Vad Mats, i mina ögon, därför omöjligt kan komma till insikt om är att hela den moderna sjukvårdsindustrin de facto utgör ett väldigt avancerat och sofistikerat kvacksalveri i händerna på läkemedelsbolagen där han vad jag förstått också har sina aktier om detta nu bara inte är förtal. Jag vore därför tacksam om någon kan meddela att jag har fel på den här punkten. Om han nu inte har några ekonomiska intressen här ökar förstås hans trovärdighet när han uttalar sig i hälsofrågor.

   – – –

   307
   Ingemar Ljungqvist says:
   6 april, 2015 at 23:34

   @300 bra inlägg + tyckte jag läste ett formidabelt inlägg om hur viktiga proteinerna resp. fettsyrorna är som bygger upp membranet inklusive det endoplasmatiska nätverket. Men allra främst skulle jag vilja utmana alla som helt okritiskt använder sig av begreppet cancerceller. Det leder inte framåt.

   När Warburg gjorde sina ursprungliga försök med cancer utgick han från hela tumören och såg att tumörvävnaden uppvisade abnorma metaboliska, karaktärer, dvs att sockret reducerades via fermentation , Det bröts inte ned den naturliga vägen som i friska humanceller via Krebscykeln.

   Sedan har alla ja-sägare till Warburg sagt att det var cancercellerna som var orsak till detta. Men detta djärva (förenklade) uttalande innebär att man – utan bevis – förutsätter att hela tumören består av just förändrade cancerceller. Enbys bilder på klippen visar tydligt att det finns fler komponenter i själva tumören. Det som Warburg undersökte. Jag har tidigare i inläggen försökt få dem som använt sig av ordet cancerceller föra det i bevis.

   En del tycker denna distinktion är oviktig. Jag tycker den är en fundamentalt vetenskaplig . För det kanske är den andra , eller t.om. en tredje komponent i själva tumören som ger det adekvata svaret till Warburgs resultat. Och i så fall är den etablerade forskningen helt ute på villospår och där har den befunnit sig i 100 år minst.

   Dessförinnan och till och med i skolmedicinsk litteratur ansågs cancer vara en sjukdom starkt kopplad till mykoser. Den litteraturen har Enby ordentligt granskat och den färgar sig också i det språk han använder – men den erbjuder en utomordentlig bättre förståelse för den sjukdom som de etablerade bara står frågande inför. Men de ställer helt fel frågor.

   Men debatten, här, med mer än 300 inlägg har ställt massor med konstruktiva frågor – och flera viktiga svar har getts. En riktig dialektisk skola. Hur vore det att tillställa denna till Cancerfondens hemsida – De som finns där hade behövt debatten också.

   Ingemar Ljungqvist Dr Sc (OIUCM)

   1. Vården och VoF lider av ”funktionell dumhet”

    SVT: ”Smart att vara dum” (det är åtminstone lönsamt)


    (Foto: Scanpix. Montage: Nils Pejryd/SVT Vetenskap)

    Företag i vissa branscher gynnas av att ha en korkad organisation, menar Lundforskare.

    Den lite udda tanken läggs fram av ekonomer vid Lunds universitet. Forskarna kallar sin teori för ”funktionell dumhet”.

    – Vi ser funktionell dumhet som frånvaron av kritisk reflektion. Ett tillstånd präglat av harmoni och konsensus som får medarbetarna att undvika att ifrågasätta saker som beslut, strukturer och visioner. Paradoxalt nog bidrar det till att produktiviteten i en organisation ökar, säger Mats Alvesson, en av forskarna bakom teorin.

    – Men det finns vissa risker också. För även om det får folk att entusiastiskt koncentrera sig på sina uppgifter, så kan det bli problem när folk inte kritiskt frågar sig vad man själv och organisationen faktiskt håller på med.

    Vi vill tro att det vi gör är meningsfullt

    Läs mer … SVT”Dumhet är inte så dumt””Dumhet bli organisationens fall”

    – – –

    Min kommentar

    Vårdens organisation har knappt utvecklats sedan 1800-talet och både vården och VoF lider av ”kognitiv dissonans” och ”group think” vilket innebär att de inte själva är medvetna om att de är ute och cyklar.

    – Läs mer … Pinoccioeffekten

    Och förtroendevalda politiker hukar sig i sina bänkar och förlitar sig på ”auktoriteter” i denna 1800-talsorganisation som saknar fungerande management, som saknar uppföljning, som saknar kvalitetssäkring och som saknar krav på resultat. Således en organisation som bokstavligen och bildligt opererar i mörker, med katastrofalt dåligt resultat, både mänskligt och ekonomiskt.

    Detta faktum har läkemedelsindustrin skickligt utnyttjat och utvecklats till världens mest lönsamma industri, på din och sina barns bekostnad. Men de överutnyttjar sitt övertag till den grad att vården nu kraschar.

    – Industrin drar undan mattan för sig själva … klicka här

    Detta är ett strukturfel som måste rättas till, och inga pengar i världen kommer att räcka om vi fortsätter som idag. Ovanstående inlägg belyser cancer, men det är lika illa vad gäller i stort sett alla kroniska sjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.

    Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi förebyggde sjukdom och använde oss av biverkningsfria och kostnadseffektiva alternativ (som bevisligen fungerar). Men detta motarbetar VoF varför de måste betraktas som folkets fiende, en organisation som vill beröva oss vår livskvalitet och klå oss på pengar (men det säger de inte öppet, om de ens förstår det).

    Vetenskap och Folkbildning (VoF) blev Årets Förvillare 2011 … NEWSVOICE

    VoF:aren dr Mats Reimer blev årets förvillare 2012
    när han lobbade för narkotika till aktiv barn … NEWSVOICE

    Hoppet står till att folket vaknar och agerar!

    Det enda som krävs för att vården
    och välståndet ska krascha, är att
    rättfärdiga medborgare gör ingenting.

Kommentera