Förbjudet att byta, sälja och lagra egna frön i Colombia efter frihandelsavtal med USA

.

förbjudet-att-byta.
ζ
.

Förbjudet att byta, sälja och lagra egna frön i Colombia efter frihandelsavtal med USA

ColumbiaNär Colombia skrev frihandelsavtal med USA satt bönderna plötsligt i “rävsaxen”. De förbjöds att byta, sälja och lagra sina egna fröer. Om bönderna fortsätter att ta eget utsäde, och odla egen mat på den egna jorden så som de alltid har gjort, så kan de straffas med böter och fängelse.

Många bönder vägrar att ge upp sina rättigheter, men de kämpar i motvind mot stora globala företag, som har både politiska maktmedel och kapital. Genom frihandelsavtalet tvingas bönderna att köpa dyra, certifierade fröer, av bla Monsanto. Det råder inget tvivel om att den som äger rättigheterna till fröerna också har makten över maten.

Vilken hand vill vi ska föda oss, bonden som varje år väljer ut de bästa exemplaren för att från dessa ta frön till utsäde, eller Monsanto som tar fram sina fröer i ett laboratorium, gärna med genteknik…?

Ta dig tiden att se denna korta film – det är mycket som står på spel nu

.
Sara Boo

Ordförande NHF Sweden (National Health federation Sweden)

Källa: Frihandel för vem? … http://frihandelsavtal.com/de-forbjudna-froerna/

 • Glöm inte att förnya ditt medlemskap i NHF för 2015 … klicka här  (eller teckna nytt)

5 svar på ”Förbjudet att byta, sälja och lagra egna frön i Colombia efter frihandelsavtal med USA”

 1. ”NEJ TILL GMO” ÄR EN AV VÅR TIDS VIKTIGASTE FRÅGOR – EN POLITISK UTSLAGSFRÅGA

  Svaga och inkompetenta tjänstemän och politiker är en lätt match för professionella lobbyister med obegränsade resurser. Återstår folket som är de enda som kan vända utvecklingen rätt.

  GMO-frågan är en suverän utslagsfråga som i ett slag sorterar ut de som är inkompetenta eller som ljuger. En fråga som försätter dem i en situation som de med hjälp av dimridåer, vältalighet och floskler inte kan prata sig ur. Antingen är de kvalificerade eller så är de och deras partier diskvalificerade.

  Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M)

  Jag har t.ex. varit på plats och lyssnat på Anna Maria Corazza Bildt (M) och jag har även pratat med henne. Jag fick en positiv bild och positiv feedback. Nu inser jag att jag vart vilseledd, lurad av fagert tal utan substans bakom.

  Citat:

  Därför bör vi tillåta att GMO används. Genmodifiering är en effektiv metod för växtförädling. Namnet skapar känslor men är vilseledande, det är inget onaturligt. Vi måste lita på vetenskapen, skriver Europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M).” … http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-bor-vi-tillata-att-gmo-anvands_4251795.svd

  Kommentar:

  Anna Maria Corazza finner inget onaturligt med GMO och säger att vi måste lita på vetenskapen. Hon är helt blåst och grundlurad vad gäller GMO, eller så är hon köpt, och i sitt fall drar hon med sig Moderaterna, då man inte kan rösta på partier som är ”are very stupid or lying”.

  Observera att Anna Maria Corazza Bildt (M) är en europaparlamentariker med ansvar för matfrågor. Här kan man tala om en politiker vars kompetens inte svarar mot ansvar och arbetsuppgifter. En bokstavligen livsfarlig kombination, för svenska folket.

  Tyvärr är Anna Maria Corazza inte ensam om sin okunskap om GMO. En majoritet av våra etablerade partier och politiker är ute och cyklar mot sin egen undergång. GMO-frågan är överordnad andra frågor – en politisk utslagsfråga – ett rött kort på den politiska arenan. Den dag de förstår detta vänder de på en sekund – som en vindflöjel.

  För dig som ännu inte satt dig in i GMO – hög tid att göra det om du inte vill bli grundlurad på din och dina barns livskvalitet. Läs nedanstående PM (klicka på bilden nedan) och med denna kunskap kan du sedan klä av okunniga forskare och politiker så att de blir likna nakna som kejsaren i H.C. Andersens ”Kejsarens nya kläder” – avslöjande och skämmigt.

Kommentera