Vetenskap vs ”Lundastudien” – om Kolloidalt Silver (KS)

.

Anders-Sultan-2

Anders Sultan
.

Vi välkomnar Anders Sultan som gästkrönikör

Anders Sultan har ägnat en stor del av sitt liv med att studera och utveckla kunskapen om sambanden mellan kost, kosttillskott och hälsa utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (från tiotalsmiljoner användare under decennier i flera länder).

Kunskaper, insikter och erfarenheter som han delar med sig – nu även på Kostdemokrati.

Anders Sultan är en entreprenör vars arbete har stor betydelse för våra möjligheter att kunna hålla oss friska, speciellt nu när antibiotikaresistens nu börjar göra vanlig antibiotika verkningslös.

Kolloidalt silver dödar effektivt skadliga bakterier, virus och encelliga parasiter, och det finns inga tecken på att resistens utvecklas mot kolloidalt silver (som använts under betydligt längre tid än antibiotika). Dessutom inga kända biverkningar alls av kolloidalt silver av hög kvalitet.

Anders Sultan upptäckte tidigt möjligheterna med kolloidalt silver (KS), han har varit en flitig debattör i sina försök att sprida dessa kunskaper och insikter, han har forskat och parallellt har han utvecklat en tillverkningsprocess som garanterar en hög kvalitet.

Redan 2003 skrev han om kolloidalt silver i en artikel i tidningen ”2000-Talets Vetenskap” som även får bli vår presentation … Kolloidalt Silver

tystnad-rund-skyltMen svensk sjukvård och svenska myndigheter har mörkat dessa möjligheter, när de istället borde utforska dem och utveckla dem. Denna ovilja och detta motstånd är märkligt och anmärkningsvärt med tanke på de problem patienter och vården brottas med. Ytterligare ett bevis på att svensk sjukvård och svenska myndigheter inte står under folkets befäl.

ζ

Facebook

År 2013 startades en sluten Facebookgrupp (Kolloidalt Silver 2.0), som snabbt blev mycket populär med mer än 24.000 medlemmar, och ohälsoindustrins företrädare blev alltmer oroliga. Tänk om försäljning av lönsamma läkemedel skulle minska, för att de inte längre behövs? Hemska tanke!
.

Facebook-2-m.
En Facebookgrupp där medlemmarna berättar om smått otroliga resultat. En sluten grupp där man utbyter erfarenheter och kunskaper på ett ärligt och uppriktigt sätt. Ärlighet och öppenhet gäller dock inte HD’s reporter som seglade under falsk flagg under sina försök att provocera andra gruppmedlemmar. Ett skolexempel på journalistik när den är som värst, när syftet är att bedra sina läsare och sina medborgare på deras livskvalitet.

Tänk om denna kunskap och dessa erfarenheter
kom till en större allmänhets kännedom!

Tänk om ansvariga politiker
skulle komma till insikt!

ζ

dollar-mr-blank-mDärför startades en häxjakt där även våra egna ”forskare” och myndighetstjänstemän deltar och där alla medel verkar vara tillåtna, även bedrägligt uppträdande och lagbrott.

Och när det inte finns några bevis på några oegentligheter eller hälsorisker, så fabriceras t.ex. riggade studier, som ”Lundastudien” som påstås visa på hälsorisker. Denna gång dock så amatörmässigt utfört, att svenska forskare (och deras universitet) gjort sig till åtlöje. Om detta är signifikant, är svensk ”forskning” inte mycket värd.

Det är också sorgligt att media och bland annat Helsingborgs Dagblad publicerar denna bluffstudie som om det vore vetenskap. Det är att bedraga sina läsare och att motarbeta forskningsframsteg.

Det finns gott om vetenskapliga studier och under 28 års tid har mer än tio miljoner människor använt kolloidalt silver med mycket gott resultat, utan biverkningar och med NOLL dödsfall (jämför läkemedel med 225.000 dödsfall på grund av biverkningar bara i USA – per år). Och nu jagar läkemedelsindustrin (med våra myndigheters hjälp) kosttillskott (med noll dödsfall) med hjälp av riggade fuskstudier.

ζ

Har vi alla blivit grundlurade?

Det är ju ”läkemedel” och våra tjänstemäns agerande som nu måste granskas! Det är ansvariga politiker som måste vakna upp!

sprattelgubbe-bwÄr vi grundlurade på hälsa och skattepengar? Är det ohälsoindustrin som styr våra tjänstemän och sjukvården? Är det tjänstemän som styr våra politiker? Svaren är JA.

De tjänstemän som inte är läskunniga eller som saknar kompetens att förstå det de läser, de ska omplaceras till ett jobb som bättre korrelerar till deras kompetensnivå eller avskedas.

Om tjänstemän medvetet agerar partiskt och osakligt ska de åtalas för brott mot grundlagen och för brott mot sina uppdragsgivare – folket.

Vi har inte längre råd med varken inkompetens eller korruption.

ζ

Forskningsfusk

Anders Sultan redovisar i sin krönika (en PDF lite längre ner) all fakta och referenser avseende denna ”Lundastudie” (som valsar runt i media och som skrämmer läsarna utan saklig grund), så att var och en själv kan kan bilda sig en egen uppfattning.

Läs och bedöm själv!

Först en ingress.

LOL Laughing Out Loud

Ingress

En riggad ”Lundastudie” vars syfte är att bedra medborgarna

öga-hand-bwOm du tar ut ögonen och lägger dem i en stark lösning av silvernitrat (ej att förväxla med kolloidalt silver), så riskerar du att bli blind. Om forskarna istället lagt ögonceller i Coca cola under 72 timmar så hade sannolikt ögonen helt lösts upp och en starkt kaffelösning hade nog inte heller varit hälsosamt att lägga ögonen i.

Baserat på denna ”studie” går forskarna ut och varnar för silvernitrat (som är giftigt), eller? Går de ut och varnar för att Coca cola och kaffe kan skada ögon och nerver, om man pillar ut organen och lägger dem i blöt 72 timmar? Nej, självfallet gör de inte det. Det vore ju dumt.

Nej, de går ut och varnar för kolloidalt silver som försöket inte handlar om och räknar kallt med att folket inte märker någon skillnad då ordet ”silver” ingår i bägge ämnenas benämning. Antingen är ”forskarna” oförlåtligt okunniga och inkompetenta eller så bluffar de medvetet.

De utför dessutom försöket i ett provrör utanför kroppen, på celler som inte längre försörjs med syre eller som har sedvanliga livsuppehållande system intakta, helt enkelt på celler som har nedbrytningsprocesserna i full gång utanför kroppen.

Att dra slutsatser på vad som händer inne i kroppen under helt andra förutsättningar är ett bedrägeriförsök som presenteras som ”vetenskap”, som syftar till att försvara läkemedelsindustrins monopol på hälsa och skattepengar. Det syftar till att luras medborgarna och skrämmas på falska grunder.
.

dödsorsak.
Medborgare ska luras till att förbli bra vårdkunder och ansvariga politiker ska luras till att tro att endast registrerade läkemedel är värda att satsa skattepengar på. Trots att biverkningar och felbehandlingar utvecklats till vår tredje största dödsorsak (225.000 döda per år, bara i USA), medan ingen dött av kolloidalt silver eller av kosttillskott under mer än tjugo år.

Genom att se mellan fingrarna bara för att ett medel är registrerat som läkemedel och genom att jaga kosttillskott så att sjukdomsframkallande och livsfarlig brist på näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter uppkommer, så kan man säga att myndigheterna kraftigt förvärrar situationen son kostar liv.

Enbart Livsmedelsverket osakliga och alltför låga saltrekommendation beräknas kosta 60 svenskar livet varje dag, Däremot är det ofarligt att äta mycket salt, alltså tvärtemot vad de säger. Och som myndighet bryter tjänstemännen därmed mot grundlagen, men vem bryr sig?

 • Saltbrist är dödligt! … klicka här
 • Saltbrist kan ge cirkulationskollaps och plötslig död och kanske orsakar lågt saltintag högt blodtryck …. klicka här

dödsfall-nollVi lägger idag mer pengar på sjukvård än på mat, dryck och alkohol i Sverige, och då förstår en barnfamilj vilka summor som dessa lobbyister är ute och försvarar på uppdrag av särintressenter (där folkhälsa, livskvalitet och samhällsintressen väger lätt). Det är också väsentligt att ansvariga politiker som med skattepengar betalar notan, inte förstår vem och vad som styr myndigheter och sjukvården.

lundsuniversitetDet faller en tung börda på Lunds Universitet vars varumärke befläckas och ett stort ansvar faller på de tidningar som publicerar denna bluffstudie som om det vore sanning och inte en tidningsanka. En dementi och en ursäkt vore på sin plats från alla inblandade parter.

Helsingborgs Dagblad (HD) lurar hela sin läsekrets och underminerar sin trovärdighet. De bromsar också forskning och vårdens möjligheter att finna ett alternativ till antibiotika som håller på att tappa effekt på grund av resistens. De agerar MOT medborgarnas och samhällets intressen, när de istället borde göra tvärtom. De undervärderar medborgarnas och sina läsares förmåga att genomskåda en bluff. Suck.

ÅRETS FÖRVILLARE 2014. Inte alls konstigt att Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan, med bred marginal röstades fram som Årets förvillare 2014 följda av Livsmedelsverket och VoF. En välförtjänt och föga smickrande utmärkelse.

.
Team Kostdemokrati


ζ
.

Anders-Sultan-Codex-Alementarius

.
Anders Sultan:
Genomgång av ”Lundastudiens” märkliga påståenden kring kolloidalt silver.

Nu när jag äntligen trodde att det skulle vara slut med lögner och personliga påhopp från Helsingborgs Dagblad så tog tidningen till ytterligare ett grepp för att försöka få nöjda och redan övertygade användare av kolloidalt silver att börja tvivla på medlet, nämligen genom att, med hänvisning till ”forskning” utförd i Lund, påstå att kolloidalt silver skulle kunna ge upphov till nerv- och ögonskador.

Nedan presenterade dokument kommer att i detalj granska ”Lundastudien” och belysa den utifrån olika håll. En forskare som dagligen genomför och/eller går igenom liknande studier, en kolloidalt silverexpert från USA, kommenterar Lundastudien som han jämför med vad mer genomtänkt forskning tidigare har kommit fram till.

Jag går dessutom igenom de resultat som ögonläkare fick i början av 1900-talet, när de framgångsrikt behandlade svåra ögonproblem med kolloidalt silver.

Avslutningsvis går jag igenom säkerhetsdata som har publicerats av både WHO och den amerikanska giftkontrollcentralen.

28 sidor fakta, referenser och vetenskap … ↓ klicka på bilden ↓

Lundastudien bild

När lögnerna inte räcker till … PDF

ζ

Internationell feedback

Svenska forskare skämmer ut sig själva och Lunds Universitet på den internationella arenan. Som drabbar svensk forsknings internationella anseende och som kan drabba investeringsviljan i Sverige framöver. De borde skämmas.

Steve Barwick
Steve Barwick

Steve Barwick i USA skriver lite sanningar om Lundastudien (nämns också ovan i pdf-dokumentet) – som genom fåniga och illa genomtänkta in vitro-studier (provrörsstudier), försöker påstå att silver skulle kunna ge skadliga effekter på ögon och nervsystem.

Detta verkar de vara ensamma om att tro, då riktiga in-vivo-studier (i kroppen) alltid visar att silver inte ger upphov till vare sig ögon- eller nervskador.

Tvärtom faktiskt, läkare använder till och med silvernanopartiklar framgångsrikt i behandlingen av olika ögonproblem.

 • ”Nanosilver Will Make You Blind and Stupid” Claim Swedish Researchers …. klicka här

De senaste påhoppen på silver är med andra ord inget annat än ytterligare ett fult sätt att skrämma människor för kolloidalt silver..

.
Anders Sultan


APPENDIX

I USA är kolloidalt silver klassat som kosttillskott och används av cirka tio miljoner användare med gott resultat och på mer än tjugo år finns inte ett enda dödsfall rapporterat, inte heller på grund av andra kosttillskott. Däremot är dödsfall på grund av läkemedel och felbehandlingar nu den tredje största dödsorsaken i USA.

I Holland finns det cirka en miljon brukare av kolloidalt silver och i Sverige uppskattningsvis hundratusen, med goda erfarenheter och praktiskt taget inga biverkningar. De använder kolloidalt silver för att det fungerar.

T-skirt-biverkningar
klicka på bilden för att läsa

Detta stör läkemedelsindustrin som skickat ut sina medlöpare i ett försök att stoppa ett billigt medel som inte går att ta patent på, som i många fall ger betydligt bättre resultat än motsvarande läkemedel. Ett medel som skulle kunna skada försäljningen av dyra patenterade läkemedel.

Observera att även läkemedelsbiverkningar ger merförsäljning av läkemedel mot biverkningar, osv. Observera även att det finns inga studier på hur olika läkemedel påverkar varandra (”cocktaileffekten”), så om du tar mer än ett läkemedel så finns ingen evidens eller vetenskap att luta sig emot (således ett experiment). Tänkvärt med tanke på att äldre ofta ordineras ett tiotal ”läkemedel”.

På fartyg används kolloidalt silver i friskvattentankarna för att vattnet ska förbli fritt från bakterier, virus och encelliga parasiter (dricksvatten alltså).

Inom sjukvården används kolloidalt silver med fantastiskt resultat vid behandling av brännskador på små barn.

Klicka på bilden nedan ↓

.
Kolloidalt silver har också visat sig effektivt mot ebola

Vill man verkligen bota Ebola? … klicka här

Fördjupning

Kolloidalt silver, funktion, vetenskap och behandlingserfarenheter … NEWSVOICE

ζ

Forskningsfusk

Forskningsfusk är ett fundament som kost- och läkemedelsindustrin bygger sina intäkter på, således inget unikt som drabbar kolloidalt silver.

Det allvarliga är att kolloidalt silver är vår räddning nu när antibiotika börjar bli verkningslöst och att i detta läge angripa vår möjlighet att hålla oss friska bör betraktas som en krigshandling mot folkets möjlighet att kunna upprätthålla en fungerande sjukvård och en hög grad av livskvalitet.

Friskhet är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna försvara vårt välstånd. De charlataner som agerar mot allt som håller oss friska, av dumhet eller för att de är köpta, måste tas på största allvar och det hot som de utgör måste bemötas med skärpa.

Forskningsfusket_Ralf_SundbergDocent Ralf Sundberg har skrivit en läsvärd bok om hur lurade vi blir och hur detta går till. En bok vars fakta inte kan bestridas, varför man istället försöker tiga ihjäl boken. Den är skriven på ett populärvetenskapligt sätt så det erfordras inga förkunskaper för att förstå. En bok alla bör läsa.

En bok för dig som inte vill bli lurad på ditt liv och
som inte vill att dina barn ska bli bedragna på sina liv.

Recensioner:

 • Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrinklicka här
  .
  ”En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en välkommen marknad och vinstgenerator för deras läkemedel.”Pia Hellertz rekommenderar boken: ”Just nu känns det som om detta är en av de viktigaste böcker jag läst. Men å andra sidan är jag ju egentligen inte förvånad. Jag har så långt tillbaka jag kan minnas varit skeptisk till skolmedicinen och mediciner och istället använt homeopatmedicin, naturläkemedel och örter vid behov. Jag är ändå glad över att jag hittade boken och tog mig tid att läsa den och jag rekommenderar den mycket varmt. Ralf Sundberg är en utmärkt författare som skriver pedagogiskt och lättläst trots en faktaspäckad text.”
  .
 • Exemplarisk avrättning av vetenskapens profitörer och kollaboratörerklicka här

Beställ här:

Läkare_ser_inte_hör_inte_säger_inget2

2 svar på ”Vetenskap vs ”Lundastudien” – om Kolloidalt Silver (KS)”

 1. Användarberättelser

  Det har varit mycket tal om kolloidalt silver i samband med ebola-epidemin, men vad många inte vet är att kolloidalt silver är ett universalmedel som fungerar mot en mängd problem och åkommor, som placerar kolloidalt silver (KS) i samma klass som ekologiskt kokosfett och bikarbonat. Genom att använda dessa naturliga produkter på rätt sätt uppnås fantastiska resultat utan biverkningar, och till en låg kostnad.

  Vad är bikarbonat? NaHCO3 klicka här

  Kokosolja har helt otroliga näringsvärden och farmakologiska möjligheterklicka här

  Tänk om det fanns ett botemedel för Alzheimers … klicka här

  Missa inte denna PDF med användarberättelser inom hela 42 områden, bara för att KS fungerar.

  Kolloidalt Silver (KS), MSM och EMS – användarberättelser … PDF

  Kolloidalt silver har funnits i tusentals år, en produkt som inte kan patenteras, som är billig och som fungerar fantastisk bra utan biverkningar. Något som borde ingå i allas husapotek för egenvård.

  Självklart ger detta ohälsoindustrin stora skälvan, varför de skickar ut sina lobbyister och snabbt riggar en fuskstudie för att lura och skrämma medborgarna. Dessa lobbyister som finns även inom våra myndigheter måste vi se upp med och vi måste se till att våra myndighetstjänstemän framleds arbetar i medborgarnas och samhällets tjänst (om inte så ska de byta arbetsgivare).

  Varför jaga kosttillskott och kolloidalt silver som är vår räddning när antibiotika snart inte fungerar?
  De skulle istället t.ex. titta på värktabletter som säljs över disk i livsmedelsaffärer och på bensinstationer som om det vore tuggummi (med pytteliten varningstext).

  – – –

  Magnecyl, Aspirin och Treo  Varje år dör det 15.000 människor och 100.000 hamnar på sjukhus
  av produkter som heter Aspirin, Magnecyl eller Treo. I skenet av detta så kan man fråga sig varför man jagar kolloidalt silver med blåslampa? Ingen har någonsin dött av kolloidalt silver. Allt enligt Amerikanska myndigheter som fört statistik i 28 år nu.

  ”Each year, 15,000 people die and 100,000 people are hospitalized as the result of aspirin and other NSAIDs and these are probably conservative estimates. But aspirin may be one of the oldest killer drugs! Strong historical evidence points to aspirin overdose as a major contributor to high death tolls during the 1918 influenza pandemic. Aspirin toxicity can result in hemorrhage and fluid buildup in your lungs, which can result in death.”

  Läs mer … klicka här

  Googleöversatt … FDA har svängt i frågan om dagligt intag av magnesyl … klicka här

  Klicka även på löpsedlarna nedan.

  Frågan är berättigad; Vad tusan sysslar våra tjänstemän med? Har de blivit galna eller är de köpta?

  Notan betalar Du och Dina barn!

 2. ALLT SOM HÅLLER OSS FRISKA ÄR UNDER ATTACK – OCH INKOMPETENTA TJÄNSTEMÄN UTGÖR HANDLÄGGARE, SOM OM DE VORE SPRATTELDOCKOR.

  DESSA TJÄNSTEMÄN MÅSTE ERSÄTTAS MED KOMPETENS.

  D-VITAMIN

  D-vitamin har de flesta svenskar brist på och 20 minuter i solen på sommaren ger en dos på 10.000 IE. Under den mörka delen av året ger brist på D-vitamin upphov till ett helt spektrum av sjukdomstillstånd, och nu vill tjänstemän i Västerås förbjuda försäljning av kapslar med 5.000 IE?! Har de blivit tokiga?

  Detta är självfallet inget som de kommit på själva (det vore ju vansinnigt), utan de agerar på uppdrag av ohälsoindustrin. Således seglar de under falsk flagg och bör uppmanas att byta arbetsgivare.

  – Läs mer … Kommun stoppar kosttillskott – experten fördömer handlingenKURERA

  Det är absolut nödvändigt att vi städar undan inkompetens och korruption inom kommuner, landsting och myndigheter. De ska ställas till svars och redovisa vad de grundar sina beslut på. Nu räcker det.

Kommentera