Ny översiktsartikel utmanar praxis inom diabetessjukvården

.

vetenskaplig.visat

12 Teser

Nedan 12 vetenskapligt grundade teser som diabetesvården negligerar! Nu kräver oberoende expertis och medborgarna svar! Vi kräver att de lägger sina kort på bordet!

Varför struntar diabetesvården i vetenskapen och goda erfarenheter? Konsekvensen är att diabetiker förnekas den bästa vården, vårdköerna ökar och samhället förlorar miljarder kronor!

Varför bekämpar vårdens företrädare allt som hotar vårdens monopol på diabetes? Även när det bevisligen skulle vara bra för diabetespatienter och för samhället i stort.

ζ
.

Ralf-Sundberg6Gästkrönikör: Docent Ralf Sundberg
.

Ny översiktsartikel utmanar praxis inom diabetessjukvården

Socialstyrelsen_ramÅtminstone fram till 1999 gick det att läsa i Socialstyrelsens riktlinjer för hur vården skall hantera de minst två sjukdomar som går under namnet diabetes mellitus, tidigare benämnt sockersjuka, i första hand med genom att ge råd om kost och motion. I senare versioner har såväl Statens Beredning för Utvärdering av medicinska metoder (SBU) som Socialstyrelsen mer eller mindre resignerat, åtminstone när det gäller vilken kost diabetiker skall rekommenderas.

År 2008 frikändes Dr Annika Dahlqvist, som anmälts av två dietister till Socialstyrelsen för att ha givit påstått ovetenskapliga kostråd till diabetiker.

Samtidigt frikändes diabetesöverläkaren och forskaren Jörgen Vesti Nielsen, som på sin klinik i Karlshamn i flera publicerade studier visat att kolhydratreduktion i diabetikers kost förbättrar blodsockerkontrollen, minskar övervikten, minskar behov av medicinering och till och med reducerar dödligheten.

Den som anmält honom var dietistförbundets ordförande Elisabet Rothenberg.

 • Jörgen Vesti Nielsens Karlshamnsstudie om diabetes … klicka här
 • Jörgen Vesti Nielsens PM om diabetes typ 1 … klicka här

ζ

Översiktsartikel 2008 som påvisade vetenskaplig felcitering och jäv

jävSamma år, 2008, publicerade jag en översiktsartikel i Läkartidningen tillsammans med fil dr Johan Hedbrant, Linköpings Universitet, som dels visade att de officiella kostråden för diabetiker från europeiska och amerikanska expertgrupper, var baserade på felciteringar av den vetenskapliga litteraturen, som försökte skrämmas för fett, medan socker, den komponent i den västerländska kosten som mest bidrar till utveckling av diabetes försvarades. Intressant nog kunde vi påvisa att flera av av experterna i gruppen hade relationer till sockerindustrin.

En uppföljande debattartikel 10 juni 2008:

 • Läkartidningen … Apropå! Kost och kostråd. Fortfarande vilseledande om fett … klicka här  ( PDF ) … skilj på naturliga transfetter (i t.ex. mejeriprodukter) och industriella transfetter (i t.ex. margariner).

Vår debattartikel 13 maj 2008 i Läkartidningen ledde till en hel del publicitet. Socialstyrelsen sparkade experterna i sin nya diabetesutredning med anledning av att deras professurer bland annat finansierades av socker- och margarinindustrin.

Men intressant nog uttalade sig inga diabetesläkare i debatten.

Christian-Berne-professorDen som skrev det för Annika Dahlqvist frikännande dokumentet till Socialstyrelsen var professor Christian Berne, Uppsala Universitet. Mycket tyder på att han tagit intryck av de vetenskapliga referenser jag delgivit Socialstyrelsen, något som finns redovisat i ett appendix i min bok ”Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost och läkemedelsindustrin”.

Sedermera deltog professor Berne i den europeiska expertgruppen för diabeteskosts möte i Potsdam. Detta möte finansierades dels av läkemedelsföretag, men intressant nog även av Coca-Cola.

Läs även vår debattartikel 2008:

ζ

Idag – sex år senare – har fortfarande inte mycket hänt

huvudet-sanden-kakelNu, sex år senare tvingas Annika Dahlqvist, Jörgen Vesti Nielsen, jag m.fl. fortfarande konstatera att diabetesläkare, diabetessköterskor och dietister inte ändrat praxis, trots att vetenskapligt stöd saknas för de förlegade kostråd som diabetiker ännu får.

Värre än så, de diabetiker som själva kunnat konstatera att kolhydratreduktion ger minskat behov av medicinering motarbetas ofta i vården.

ζ

Fördelarna med LCHF vid diabetes nu vetenskapligt klarlagda

NUTRITION-PDF-SID1Vi har därför genom våra internationella kontakter i forskarnätverk bidragit till en artikel som nu publicerats preliminärt på internet i den respekterade internationella medicinska tidskriften Nutrition. Huvudförfattare är professor Richard D. Feinman, vid State University of New York, som vi känner och regelbundet korresponderar med.

Denna artikel är den hittills mest kompletta genomgången av fördelarna med lågkolhydratkost vid diabetes och dess förstadier som metabola syndromet och den preliminära, accepterade versionen nås på denna länk:

 • Dietary Carbohydrate restriction as the first approach in diabetes management. Critical review and evidence baseNUTRITION

Bakom artikeln står 26 läkare och forskare, som studerat lågkolhydratkost och dess verkan (och artikeln är underbyggd av 99 vederhäftiga referenser).

ζ

12 Teser – Vetenskapligt belagda

I artikeln listar vi tolv teser om varför lågkolhydratkost är att föredra för diabetiker:.

 1. För högt blodsocker är det som främst är skadligt vid av diabetes. Kolhydratreduktion är effektivast för att sänka blodsockret.
  .
 2. Under fetmaepidemin har viktökning i olika befolkningar har det ökade kaloriintaget nästan helt utgjorts av ett ökat kolhydratintag.
  .
 3. Kolhydratrestriktion vid diabetes har fördelar även utan viktnedgång.
  .
 4. Även om viktnedgång inte är nödvändig för förbättring av diabetes ger kolhydratrestriktion bäst viktminskning.
  .
 5. Kolhydratrestriktion fördras minst lika bra som andra dieter i de studier som gjorts, och oftast bättre.
  .
 6. Att ersätta kolhydrater med protein är oftast fördelaktigt.
  .
 7. Att öka totalt intag av fett eller så kallat mättat fett ökar inte risken för hjärtkärlsjukdom.
  .
 8. Blodets nivå av mättade fettsyror i triglycerider påverkas mer av kolhydrater – än fettintaget från kosten.
  .
 9. HbA1c ( Googleöversatt ) är det viktigaste blodprovet för att förutse komplikationer till diabetessjukdomen.
  .
 10. Att minska kolhydratintaget är den viktigaste faktorn för att sänka den skadliga triglyceridnivån och höja nivån av HDL-kolesterol, faktorer som sammanlagt associeras till minskad risk för hjärt-kärl-sjukdom.
  .
 11. Patienter med diabetes kan minska och i många fall helt upphöra med sitt beroende av medicinering när de följer en lågkolhydratsdiet.
  .
 12. Till skillnad från intensiv blodsockersänkning med mediciner, som visat sig öka dödligheten, har blodsockersänkning med hjälp av kosten inga allvarliga biverkningar.

ζ

Inget svar från de som företräder diabetesläkarna …

tystnad-rund-skylt

År 2008 fick vi inga svar från företrädare för diabetesläkarna.

Vi har nu framlagt den vetenskapliga evidensen för varför diabetiker bör minska sitt kolhydratintag.

Om vi skall förklara det på ett lite enklare sätt kan vi uttrycka det så här så att alla förstår;

Diagnosen diabetes baseras på kolhydratintolerans. Ett sätt att ställa diagnosen är att göra ett glukostoleranstest. Patienten får då inta 75 gram glukos, druvsocker, och sedan mäts blodsockernivån med jämna intervall.

frågetecken - pandaBlir blodsockernivån för hög efter två timmar föreligger glukosintolerans, som är ett förstadium till diabetes, ligger den på tok för högt är diagnosen solklar.

Förklara då varför dagens dietister rekommenderar de som är glukosintoleranta att de skall äta ungefär fyra gånger den mängd av kolhydrater som testet visar att de inte tål!

Ett exempel till.

dropp-xs-2.jpgEn diabetespatient läggs in på sjukhus och har en åkomma som gör att patienten måste fasta. Man brukar då sätt ett dropp med 5 % glukos, alltså en liter lösning som innehåller 50 gram glukos, 200 kalorier, två sådana om dagen.

Eftersom blodets nivå av glukos normalt är en femtedel av detta stiger nivån hos diabetikern vilket fordrar insulin. Alla sjukhusläkare vet detta.

ζ

Läkare_ser_inte_hör_inte_säger_inget2 … Nu kräver vi att få syna vårdens kort!

Varför är vi läkare då så blinda för att diabetiker ordineras en galen kost som ökar behovet av medicinering? Och varför förblir diabetesläkarna tysta?

kort_bluff_2Vi kräver nu svar på de tolv teserna ovan.

Om diabetesläkarna har bättre vetenskaplig evidens för att högkolhydratkosten som höjer blodsockret och ökar behovet av medicinering skulle vara mer hälsosam, då vill vi och våra patienter se korten på bordet nu.

Läs artikeln ovan och sprid på nätet!

.
Ralf Sundberg

Med dr, docent, privatläkare, kirurg, forskare och författare
Blogg ... www.ralfsundberg.se
Bok ... Forskningsfusket. Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

Ett svar på ”Ny översiktsartikel utmanar praxis inom diabetessjukvården”

 1. NY ÖVERSIKTSARTIKEL UTMANAR PRAXIS INOM DIABETESSJUKVÅRDEN – ÄN EN GÅNG.

  Docent Ralf Sundberg reder ut begreppen – än en gång.

  12 vetenskapligt grundade teser – som diabetesvårdens ”eminenser” än en gång väljer att negligerar! Nu kräver oberoende expertis och medborgarna svar! Vi kräver att de lägger sina kort på bordet!

  Varför struntar diabetesvårdens eminenser i vetenskapen och goda erfarenheter? Konsekvensen är att hundratusentals diabetiker förnekas den bästa vården, utsätts för ett onödigt lidande, många dör en förtidig död,vårdköerna ökar och samhället förlorar hundratals miljarder kronor varje år!

  Uppskattningsvis är det ett hundratal ”eminenser” som blockerar utvecklingen inom vården, resten bara följer efter.

  Varför bekämpar vårdens ”eminenser” allt som hotar vårdens monopol på diabetes? Även när det bevisligen skulle vara bra för diabetespatienter och för samhället i stort.

  Bakom artikeln står 26 ansvarstagande och kompetenta läkare och forskare (spetskompetens inom området), som studerat lågkolhydratkost och dess verkan, och artikeln är underbyggd av 99 vederhäftiga referenser. D.v.s. sann och ovinklad ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

  VAD HAR DAGENS DIABETESSJUKVÅRD ATT KOMMA MED? SVAR: INGENTING!

  Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) rapporterade december 2012 att dagens kostråd för diabetiker strider mot vetenskap!!! … klicka här … men ingen eminens inom myndigheter eller inom vården bryr sig och landstingspolitiker duckar.

  Diabetes lägger grunden till fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar, nervskador, cirkulationssjukdomar som ofta leder till amputation, med flera andra kost- och diabetesrelaterade sjukdomar. Trycket på sjukvården skulle minska markant om vi kom till rätta med diabetesutvecklingen – vilket är relativt enkelt.

  Snabbguider och PM:

  Kostbehandling a diabetesklicka här

  Sockersjuk?klicka här

  Diabetes typ 1klicka här

  Men så länge vilseledande eminenser med egen agenda tillåts styra vården så är det svårt, då de inte släpper någon över ”sin bro”. De hänvisar till en sammanvägning av hundratusentals studier, men när man synar deras påståenden så är de nakna på sakliga argument, vilket borde vara lika skämmigt som i H.C. Andersens ”Kejsarens nya kläder” (precis som i sagan börjar nu folket se klart och tydligt, det som högt uppsatta eminenser har betalt för att inte se).

  Detta är ingen nyhet, det har vi vetat om i mer än hundra år, och det är något som docent Ralf Sundberg m. fl. kraftigt poängterade redan för mer än sex år sedan i Läkartidningen, men vårdens eminenser verkar inte förstå vad de sysslar med eller så bluffar de för att det gynnar deras position. Vården synes har blivit en karriärstege för svindlare och skojare, eller för dem som klättrat över sin inkompetensnivå. Varför de inte bryr sig.

  Priset för detta är astronomiskt och betalas av mer än en miljon diabetiker och prediabetiker i Sverige. Alla blir vi lidande när vården kraschar, inte minst de som jobbar inom våren, där många läkare, sköterskor och barnmorskor redan går på sina knän. Vårdens fackliga organisationer slår lam gång på gång, men vårdens eminenser verkar inte bry sig om det heller.

  Hur länge till ska vi förlita oss på och låta oss styras av eminensbaserad ”vetenskap” istället för evidensbaserad? Här krävs att ansvariga politiker tar befälet och helst innan folkhälsan, vården och omsorgen kraschat.

  Därför måste vi den 14 september rösta på riksdagspolitiker och landstingspolitiker som förstår att de måste ta befälet, annars går det åt skogen med folkhälsan, vården, omsorgen och till slut hela välfärden.

  Dessa ”eminenser” (u.p.a.) styr ju hela landet PÅ GRUND (jfr M/S Costa Concordia); mot bättre vetande, mot lagen, mot vetenskap och mot beprövad erfarenhet. För att de kan. Medborgarna står för notan dubbelt upp; med ett onödigt lidande och onödigt stora kostnader. På sikt kan inte heller ett sjukt folk försvara jobben och välfärden, och då kostar det oss och våra barn skjortan.

  Uppskattningsvis är det ett hundratal ”eminenser” som blockerar utvecklingen inom vården i Sverige, resten bara följer efter. Om inriktningen ändras så så följer omedelbart praktiskt taget alla med, då ytterst få väljer att ”simma mot strömmen”.

  Eminenser som inte kan styrka att deras ledarskap är i enlighet med vetenskap ELLER beprövad erfarenhet, måste ersättas av de som kan. Om behandlingsmetoder inom vården varken uppfyller krav på vetenskap ELLER beprövad erfarenhet, då kan det rubriceras som ”legitimerat kvacksalveri”, vilket är mycket anmärkningsvärt.

  Dags att ta befälet över våra liv!

Kommentera