Jag är mycket bekymrad

.

jag-är-bekymrad

.
ζ
.

Pia_Hellertz

Pia Hellertz

Jag är mycket bekymrad

Val-3-röstaSnart är det val. Vi ska ta ställning till det parti som bäst företräder våra intressen. Men jag är bekymrad, och osäker.

Jag är bekymrad över GMO, d.v.s. över genmanipulerade, aluminiumresistenta (?) grödor och Monsantos växtgifter som är på väg in över Sveriges gränser.

Vilka partier tar offentligt och starkt avstånd från GMO?

ζ

slamspridning-traktor-wKlicka på bilden

Jag är bekymrad över förgiftning av våra åkrar med avloppsslam fullt med gifter och tungmetaller (bl.a. kadmium).

Vilka partier tar aktivt avstånd från att förgifta våra åkrar?

läkarrock

Jag är bekymrad över vaccinering med experimentvacciner, nu senast Gardasil som hotar 400 000 svenska flickor och nu även pojkar.

Vilka partier reagerar aktivt mot experimentvacciner?

Jag är bekymrad över en hälso- och sjukvård, som till stor del styrs av läkemedelsindustrins vinstintressen. Det finns författare som menar att nya sjukdomar skapas för att läkemedelsindustrin ska få nya marknader.

”En liten mäktig elit vill se din kropp sedan den blivit kroniskt sjuk som en välkommen marknad och vinstgenerator för deras läkemedel”, som en författare uttryckte det …

…. sen han läst Ralf Sundbergs bok Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin.

”Kroniskt sjuka personer garanterar livslång omsättning – ett läkemedel som botar skulle ju förstöra en sådan marknad.”

läkemedel2Citatet ovan är hämtat ur John Virapens bok ”Piller & profiter”, om läkemedelsindustrins cyniska och människofientliga verksamhet. Enligt honom riktar nu läkemedelsindustrin in sig på barnen. ADHD-diagnoserna har ökat katastrofalt. Ungdomar får mediciner för ”depression.” Vilken ungdom har inte mått pyton som tonåring?

Måste det till mediciner för det?

Jag är bekymrad över hälsoutvecklingen och en sjukvård som inte lyssnar till alternativa teorier och behandlingsmetoder, som ofta visat sig mer effektiva.

Jag är bekymrad över den NPM-styrda (New Public Management) verksamheten inom sjukvården, skolan och omsorgen om de äldre, vilket lett till att man tänker mer på kvantitet, ekonomi och vinstmöjligheter än på människors behov av omsorg och hjälp.

chemtrails2Under det senaste halvåret har jag också blivit mycket bekymrad över den verksamhet som med ett vetenskapligt begrepp kallas Geoengineering, och som bland annat syftar till att manipulera vädret, eftersom man säger sig vara oroad över växthuseffekten – trots att allt fler forskare är kritiska mot den s.k. växthusteorin, eftersom man menar att den vilar på en mycket svag vetenskaplig grund. Inom ramen för Geoengineering används det som ofta i vardagstal kallas för ”chemtrails”, d.v.s. sprayning av kemikalier och metaller, exempelvis aluminium och barium m.m.

Dagens himmel är aldrig lika djupt blå som förr.

Det ligger i princip alltid ett tunt lager ”molnslöjor” på himlen och de ”molnstrimmor” som uppstår efter flygplan och av ”experter” kallas för ”kvardröjande kondensstrimmor”, syns allt oftare på Örebros himmel.

Finns det något parti som vågar ta upp frågan och kräva en undersökning om vad det är som pågår?

ζ

fråga-kvinna-hjärtaVem, vilka kan vi rösta på?

Vilka partier värnar om oss på ett ärligt och uppriktigt sätt?

Vem i hela friden kan vi lita på?

Vem kan vi rösta på?

 

Pia Hellertz

Fil. doktor, socionom, styrelseledamot Humanism & kunskap
Hemsida ....www.piahellertz.com/
Boktips och recensioner ...www.piahellertz.com/Bocker.htm

 

Ett svar på ”Jag är mycket bekymrad”

  1. Jag instämmer helt med din oro.läs även Peter Götzsches bok Deadly Medicin and Organised Crime som ger ytterligare bevis för korruptionen inom läkemedelsindustrin och de godkännande myndigheternas. Starta en Facebook grupp för att protestera mot allt det Du tagit upp.

Kommentera